Giáo án các môn khối lớp 1 - Tuần 4 năm 2008

Tiếng Việt (2t)

Toán

Hát Học vần: n - m

Bằng nhau. Dấu =

Ôn tập bài hát: Mời bạn vui múa ca – Trò chơi

Tiếng Việt (2t)

Toán

Thể dục

Thủ công Học vần: d – đ

Luyện tập

Đội hình đội ngũ - Trò chơi vận động

Xé, dán hình vuông, hình tròn (tiết 1)

TNXH

Tiếng Việt (2t)

Toán Bảo vệ mắt và tai

Học vần: t - th

Luyện tập chung

Tiếng Việt (2t)

Toán

Mĩ thuật Ôn tập

Số 6

Vẽ hình tam giác

Tập viết

Tập viết

Đạo Đức

SH lớp lễ, cọ, bờ, hổ

mơ, do, ta, thơ

Gọn gàng, sạch sẽ (tiết 2)

 

doc 19 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 09/08/2018 Lượt xem 269Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án các môn khối lớp 1 - Tuần 4 năm 2008", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 chủ đề: bố mẹ, ba má.
Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
Giáo viên: chữ mẫu, bộ đồ dùng Tiếng Việt 1.
Học sinh: Bảng con, bộ đồ dùng Tiếng Việt 1.
Hoạt động dạy và học:
Ổn định: hát
Kiểm tra bài cũ:
Học sinh đọc: bi, cá, bé Hà có vở ô-li.
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Giới thiệu: trực tiếp.
Nhận diện chữ:
Giáo viên giới thiệu chữ n và hỏi: “chữ n có nét gì?”
Phát âm mẫu “n”
Viết và phát âm mẫu tiếng “nơ”. 
Yêu cầu phân tích tiếng “nơ”.
Đánh vần mẫu tiếng “nơ”.
Giới thiệu chữ m (tương tự).
“Chữ m gồm nét gì?”
Viết và đọc mẫu tiếng “me”. 
Yêu cầu phân tích tiếng “me”.
Đánh vần mẫu tiếng “me”.
Yêu cầu ghép “n, m, nơ, me”
Hướng dẫn viết:
Viết mẫu và nêu quy trình viết (nơ, me).
Luyện tập:
Luyện đọc:
Hướng dẫn đọc bài trên bảng lớp.
Hướng dẫn đọc bài trong sách GK.
Luyện nói:
Yêu cầu đọc chủ đề nói.
“Người sinh ra mình gọi là gì?”
“Bố, mẹ em làm gì?”
“Em có thể hát 1 bài hát về bố mẹ”.
Luyện viết:
Hướng dẫn quy trình viết từng dòng chữ vào vở tập viết. Chú ý khoảng cách giữa các chữ và viết liền nét.
 nét móc xuôi và nét móc 2 đầu.
Đồng thanh + cá nhân (nờ)
Đồng thanh + cá nhân (nơ)
 âm n đứng trước, âm ơ đứng sau.
Đồng thanh + cá nhân (nờ-ơ-nơ)
 2 nét móc xuôi và 1 nét móc 2 đầu.
Đồng thanh + cá nhân (me)
 âm m đứng trước, âm e đứng sau.
Đồng thanh + cá nhân (mờ-e- me)
Ghép và đọc đồng thanh.
Viết trên bảng con (nơ, me).
Đồng thanh + cá nhân (n – nơ – m – me).
Đồng thanh + cá nhân.
 bố mẹ, ba má.
 bố mẹ hay ba má.
Thực hành trên vở tập viết.
Củng cố:
Học sinh tìm chữ n, m trong bảng chữ cái.
Nhận xét, dặn dò:
Nhận xét chung, dặn học sinh học bài.
Toán
BẰNG NHAU – DẤU BẰNG (=)
Mục tiêu:
Nhận biết được sự bằng nhau về số lượng, mỗi số bằng chính nó (3 = 3; 4 = 4).
Biết sử dụng từ “bằng nhau” và dấu = để so sánh các số.
Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
Giáo viên: bộ đồ dùng học Toán.
Học sinh: Sách giáo khoa, đồ dùng học Toán.
Hoạt động dạy và học:
Ổn định: hát
Kiểm tra: 
Yêu cầu học sinh thực hành so sánh các cặp số từ 1 đến 5 theo quan hệ bé hơn, lớn hơn (1 3 ; 5 4).
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nhận biết quan hệ bằng nhau:
Yêu cầu quan sát tranh và trả lời câu hỏi.
“Có mấy con hươu?”
Có mấy khóm cây?”
Giáo viên nêu: “Cứ mỗi con hươu lại có duy nhất 1 khóm cây, nên số con hươu bằng số khóm cây”.
Ta có: 3 = 3
Tương tự, yêu cầu quan sát tranh và hỏi: “Có mấy cái ly, mấy cái muỗng?”
Giáo viên nêu: “Cứ mỗi cái ly lại có duy nhất 1 cái muỗng, nên số cái ly bằng số cái muỗng”.
Ta có: 4 = 4
Giáo viên khái quát: “Mỗi số bằng chính số đó”.
Thực hành:
Bài 1: viết dấu bằng (=)
Bài 2: nhận xét và viết kết quả vào ô trống.
Bài 3: điền dấu thích hợp vào chỗ trống.
Bài 4: yêu cầu quan sát mô hình và viết kết quả so sánh.
 3 con hươu.
 3 khóm cây.
Học sinh nêu lại.
Cá nhân đọc (3 = 3)
 4 cái ly, 4 cái muỗng.
Học sinh nêu lại.
Cá nhân đọc (4 = 4)
Cá nhân nêu lại.
Thực hành trên bảng con.
 (5 = 5; 2 = 2; 1 = 1; 3 = 3)
Học sinh lên bảng làm bài, cá nhân làm bài trên bảng con.
 4 < 5 ; 4 = 4
Củng cố:
Học sinh thi đua so sánh các cặp số từ 1 đến 5 theo quan hệ bằng nhau.
Nhận xét, dặn dò:
Hát
ÔN TẬP: “MỜI BẠN VUI MÚA CA”
TRÒ CHƠI: THEO BÀI ĐỒNG DAO “NGỰA ÔNG ĐÃ VỀ”
(Thầy Điền soạn giảng)
Thứ ba, ngày 15 tháng 9 năm 2008
Tiếng Việt
D – Đ
Mục đích yêu cầu:
Đọc được: d, đ, dê, đò; từ và câu ứng dụng.
Viết được: d, đ, dê, đò.
Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: dế, cá cờ, bi ve, lá đa.
Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
Giáo viên: chữ mẫu, bộ đồ dùng Tiếng Việt 1.
Học sinh: Bảng con, bộ đồ dùng Tiếng Việt 1.
Hoạt động dạy và học:
Ổn định: hát
Kiểm tra bài cũ:
Học sinh đọc và viết: n, m, nơ, me.
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Giới thiệu: trực tiếp.
Nhận diện chữ:
Giáo viên giới thiệu chữ d và hỏi: “chữ d gồm nét gì?”
Phát âm mẫu “d”
Viết và phát âm mẫu tiếng “dê”. 
Yêu cầu phân tích tiếng “dê”.
Đánh vần mẫu tiếng “dê”.
Giáo viên giới thiệu chữ đ và hỏi: “chữ đ gồm nét gì?”
Phát âm mẫu “đ”
Viết và đọc mẫu tiếng “đò”.
Yêu cầu phân tích tiếng “đò”.
Đánh vần mẫu tiếng “đò”.
Yêu cầu ghép: d, đ, dê, đò.
Hướng dẫn viết: d, đ, dê, đò.
Luyện tập:
Luyện đọc:
Hướng dẫn đọc bài trên bảng.
Hướng dẫn đọc bài trong sách giáo khoa.
Luyện nói:
“Đọc chủ đề nói”
“Tranh vẽ gì?”
“Dế sống ở đâu?”
“Dế thường ăn gì?”
Luyện viết:
Hướng dẫn viết vào vở tập viết (d, đ, dê, đò).
 nét cong kín và nét móc ngược dài.
Đồng thanh + cá nhân (d)
Đồng thanh + cá nhân (dê)
 âm d đứng trước, âm ê đứng sau.
Đồng thanh + cá nhân (dờ-ê-dê).
 nét cong kín, nét móc ngược và nét ngang.
Đồng thanh + cá nhân (đ)
Đồng thanh + cá nhân (đò)
 âm đ đứng trước, âm o đứng sau, dấu huyền trên âm o.
Đồng thanh + cá nhân (đờ-o-đo-huyền-đò).
Thực hành + Đọc đồng thanh, cá nhân (d, đ, dê, đò).
Viết trên bảng con + Đọc đồng thanh.
Đọc đồng thanh + cá nhân (d, đ, dê, đò)
Đồng thanh + nhóm + cá nhân.
 dế, bi, lá đa.
 dế, bi, lá đa.
 hang dưới đất
 cỏ.
Thực hành trên vở tập viết.
Củng cố:
Học sinh thi tìm d, đ trong bảng chữ cái.
Nhận xét, dặn dò:
Nhận xét chung, dặn học sinh học bài.
Toán
LUYỆN TẬP
Mục tiêu:
Biết sử dụng các từ “bằng nhau”, “bé hơn”, “lớn hơn” và các dấu =, để so sánh các số trong phạm vi 5.
Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
Giáo viên: tranh SGK + mô hình tương ứng.
Hoạt động dạy và học:
Ổn định: hát
Kiểm tra:
Học sinh so sánh các số từ 1 đến 5 theo quan hệ .
4 3 ; 3 4 ; 4 4
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Thực hành:
Bài 1: Viết dấu thích hợp vào chỗ chấm (2 5; )
Bài 2: Quan sát tranh, so sánh và viết kết quả so sánh.
Bài 3: Hướng dẫn lựa chọn để thêm vào một số hình vuông màu trắng, màu xanh. Sao cho sau khi thêm ta được số hình vuông màu xanh bằng số hình vuông màu trắng.
Viết trên bảng con (2< 5)
Thực hành trên bảng con.
Học sinh thực hành.
Củng cố:
Học sinh thi đua chọn dấu thích hợp gắn vào chỗ trống các cặp số: 1 4 ; 3 3 ; 5 3
Nhận xét, dặn dò:
Nhận xét tiết học, dặn học sinh làm bài tập vở bài tập Toán.
Thể dục
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG
Mơc tiªu: 
BiÕt c¸ch tËp hỵp hµng däc, dãng th¼ng hµng.
BiÕt c¸ch ®øng nghiªm, ®øng nghØ.
NhËn biÕt ®­ỵc h­íng ®Ĩ xoay ng­êi vỊ h­íng bªn ph¶i hoỈc bªn tr¸i (cã thĨ cßn chËm).
BiÕt tham gia trß ch¬i.
§Þa ®iĨm - Ph­¬ng tiƯn
§Þa ®iĨm: s©n tr­êng.
Ph­¬ng tiƯn: cßi
Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp.
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
PhÇn më ®Çu
Phỉ biÕn néi dung yªu cÇu giê häc.
§øng t¹i chç vç tay vµ h¸t.
GiËm ch©n t¹i chç, ®Õm to theo nhÞp
1 - 2, 1 - 2 ...., 1 - 2
PhÇn c¬ b¶n
¤n tËp hỵp hµng däc, dãng hµng.
¤n ®øng nghiªm, ®øng nghØ.
Sau mçi lÇn gi¸o viªn h« gi¶i t¸n, c¸n sù bé m«n tËp hỵp l¹i.
Gi¸o viªn nhËn xÐt
§©u lµ bªn ph¶i.
§©u lµ bªn tr¸i.
Cho häc sinh h¹ tay xuèng vµ h«.
Bªn ph¶i .... quay
Bªn tr¸i ..... quay
GV nhËn xÐt vµ sưa cho häc sinh.
¤n tỉng hỵp: TËp hỵp, dãng hµng, ®øng nghiªm, ®øng nghØ, quay tr¸i, quay ph¶i, gi¶i t¸n.
Trß ch¬i "DiƯt c¸c con vËt cã h¹i".
Gi¸o viªn cïng häc sinh kĨ tªn c¸c con vËt ph¸ ho¹i mïa mµng, n­¬ng r·y lµ nh÷ng con vËt cã h¹i cÇn ph¶i diƯt trõ.
Cho häc sinh ch¬i
Ph¹t nh÷ng em häc sinh diƯt nhÇm con vËt cã Ých.
PhÇn kÕt thĩc
§øng t¹i chç vç tay vµ h¸t.
GV hƯ thèng l¹i bµi, nhËn xÐt giê häc
x
x
x
x
x
<
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
- Häc sinh thùc hµnh ®Õm 1 - 2, 1 - 2... vµ giËm ch©n t¹i chç.
- Häc sinh thùc hiƯn tËp hỵp hµng däc, dãng hµng, ®øng nghiªm, ®øng nghØ.
- Häc sinh gi¬ tay ph¶i.
- Häc sinh gi¬ tay tr¸i.
- Häc sinh quay sang bªn ph¶i.
- Häc sinh quay sang bªn tr¸i.
- Häc sinh d­íi líp theo dâi
- Häc sinh thùc hiƯn tËp hỵp hµng däc, dãng hµng, ®øng nghiªm, ®øng nghØ, gi¶i t¸n.
- Häc sinh nhí l¹i c¸ch ch¬i.
- §øng t¹i chç vç tay vµ h¸t.
- Häc sinh ch¬i trß ch¬i
Thủ công
XÉ DÁN HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN (Tiết 1)
Mục tiêu:
Học sinh biết cách xé, dán hình vuông.
Xé, dán được hình vuông. Đường xé có thể chưa thẳng, bị răng cưa. Hình dán có thể chưa phẳng.
Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
Giáo viên: mô hình mẫu, giấy màu, dụng cụ thủ công.
Hoạt động dạy và học:
Ổn định: kiểm tra dụng cụ học tập.
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hướng dẫn mẫu:
Giới thiệu và yêu cầu học sinh quan sát hình mẫu (hình vuông).
Chọn giấy màu, lật mặt sau đếm ô vuông đánh dấu và vẽ hình vuông cạnh 8 ô.
Hướng dẫn kỹ thuật xé: xé từng cạnh, xé đều không phạm ô giấy.
Hướng dẫn vẽ hình tròn từ hình vuông cạnh 8 ô.
Hướng dẫn vẽ hình vuông cạnh 8 ô, sau đó đánh cong đều 4 góc tạo hình tròn cân đối.
Hướng dẫn xé hình tròn theo đường vẽ trên giấy.
Quan sát.
Quan sát và thực hành xé trên giấy ô vuông.
Quan sát và thực hành xé trên giấy ô vuông.
Củng cố:
Học sinh nhắc lại cách đếm ô vuông và vẽ hình vuông, hình tròn.
Nhận xét, dặn dò:
Nhận xét chung, dặn học sinh chuẩn bị giấy màu, dụng cụ làm thủ công để tiết sau thực hành xé dán vào vở thủ công.
Thứ tư, ngày 16 tháng 9 năm 2008
Tự nhiên xã hội
BẢO VỆ MẮT VÀ TAI
Mục tiêu:
Nêu được các việc nên làm và không nên làm để bảo vệ mắt và tai.
Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
Giáo viên: Tranh sách giáo khoa.
Hoạt động dạy và học:
Ổn định: hát
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: làm việc với sách giáo khoa.
Yêu cầu học sinh quan sát tranh và hỏi: “Bạn nhỏ đang làm gì?”
“Việc làm của bạn ấy đúng hay sai?”
“Chúng ta có nên học tập bạn ấy không?”
Hoạt động 2: quan sát tranh và đặt câu hỏi.
“Hai bạn đang làm gì?”
“Theo bạn việc làm đó đúng hay sai?”
“Nếu bạn nhìn thấy, bạn sẽ nói gì với 2 bạn ấy?”
Hoạt động 3: xử lý tình huống
Giáo viên yêu cầu học sinh tập xử lý các tình huống đúng để bảo vệ mắt và tai.
Tình huống 1: bạn A đang học bài, có người đến mở máy nghe nhạc thật to. Nếu là em, em sẽ làm gì khi đó?
Giáo viên chốt lại cách ứng xử phù hợp: không nên mở máy quá to sẽ ảnh hưởng không tốt đến tai.
Cá nhân quan sát và phát biểu.
Học sinh thảo luận nhóm 4 (2 bàn quay vào nhau)
Cá nhân nêu ý kiến.
Củng cố:
Nhắc nhở học sinh ngồi học, viết đúng tư thế để không tác hại đến mắt.
Nhận xét, dặn dò:
Nhận xét chung, dặn học sinh về nhà ôn bài.
Tiếng Việt
T – TH
Mục đích yêu cầu:
Đọc được: t, th, tổ, thỏ; từ và câu ứng dụng.
Viết được: t, th, tổ, thỏ.
Luyện nói từ 2 -3 câu theo chủ đề: ổ, tổ.
Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
Giáo viên: chữ mẫu, bộ đồ dùng Tiếng Việt 1.
Học sinh: Bảng con, bộ đồ dùng Tiếng Việt 1.
Hoạt động dạy và học:
Ổn định: hát
Kiểm tra:
Học sinh đọc và viết: d, đ, dê, đò.
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Giới thiệu: trực tiếp.
Nhận diện chữ:
Giáo viên giới thiệu chữ t và hỏi: “chữ t gồm nét gì?”
Phát âm mẫu
Giáo viên phát âm mẫu “tờ”
Viết bảng và phát âm mẫu “tổ”. 
Yêu cầu phân tích tiếng “tổ”.
Đánh vần mẫu tiếng “tổ”.
Giới thiệu âm th tương tự.
Yêu cầu ghép: t, th, tổ, thỏ.
Hướng dẫn viết: cô, cờ.
Viết mẫu và nêu quy trình viết, lưu ý học sinh viết liền nét.
Luyện tập:
Luyện đọc:
Hướng dẫn đọc bài trên bảng.
Hướng dẫn đọc bài trong sách giáo khoa.
Luyện nói:
“Con gì có ổ?”
“Con gì có tổ?”
“Ta có nên phá tổ của các con vật ấy không?”
Luyện viết:
Hướng dẫn viết vào vở tập viết (t, th, tổ, thỏ).
 nét hất, nét móc ngược và nét ngang.
Đồng thanh + cá nhân (tờ)
Đồng thanh + cá nhân (tổ)
 âm t đứng trước, âm ô đứng sau, dấu hỏi trên âm ô.
Đồng thanh + cá nhân (tờ-ô-tô-hỏi-tổ).
 (t – th – thỏ)
Thực hành + Đọc đồng thanh, cá nhân (t, th, tổ, thỏ).
Viết trên bảng con + Đọc đồng thanh (t, tổ, th, thỏ).
Đọc đồng thanh + nhóm + cá nhân (t, tổ, th, thỏ )
Đồng thanh + nhóm + cá nhân.
 gá, vịt, chó, méo.
 chim, kiến, ong.
 không nên.
Thực hành trên vở tập viết.
Củng cố:
Học sinh tìm t, th trong bảng tổng hợp âm.
Nhận xét, dặn dò:
Nhận xét chung, dặn học sinh ôn bài.
Toán
LUYỆN TẬP CHUNG
Mục tiêu:
Biết sử dụng các từ “bằng nhau”, “bé hơn”, “lớn hơn” và các dấu =, để so sánh các số trong phạm vi 5.
Hoạt động dạy và học:
Ổn định: hát
Kiểm tra:
Học sinh so sánh các cặp số từ 1 đến 5 theo quan hệ bé hơn, bằng nhau, lớn hơn.
3 5 ; 5 3 ; 4 4
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bài 1: làm cho bằng nhau bằng 2 cách vẽ thêm hoặc bỏ bớt.
Bài 2: nối ô vuông với các số thích hợp theo mẫu.
Bài 3: nối ô vuông với các số thích hợp.
 c < 2 c < 3 c < 5
1
2
3
4
5
 2 > c 3 > c 4 > c
1
2
3
Củng cố:
Học sinh thi đua so sánh các cặp số từ 1 đến 5 theo quan hệ lớn hơn, bằng, nhỏ hơn.
Nhận xét, dặn dò:
Nhận xét chung, dặn học sinh làm bài trong vở bài tập Toán.
Thứ năm, ngày 17 tháng 9 năm 2008
Tiếng Việt
ÔN TẬP
Mục đích yêu cầu:
Đọc được: i, a, n, m, d, đ, t, th; các từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 12 đến bài 16.
Viết được: i, a, n, m, d, đ, t, th; các từ ngữ ứng dụng từ bài 12 đến bài 16.
Nghe, hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Cò đi lò dò.
Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
Bảng ôn + Tranh minh hoạ truyện kể.
Hoạt động dạy và học:
Ổn định: hát
Kiểm tra bài cũ:
Học sinh đọc: t, th, tổ, thỏ, ti vi, thợ mỏ.
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Giới thiệu: trực tiếp.
Ôn tập:
Gọi học sinh lên bảng đọc bảng ôn.
Giáo viên đọc âm.
Giáo viên chỉ chữ.
Hướng dẫn học sinh ghép chữ ở cột dọc với chữ ở dòng ngang tạo tiếng và viết vào từng ô.
Đọc mẫu từng tiếng.
Giới thiệu bảng ôn có dấu thanh.
Yêu cầu kết hợp lần lượt các tiếng ở cột dọc với các dấu thanh ở dòng ngang tạo thành tiếng.
Hướng dẫn đọc các từ ứng dụng.
Hướng dẫn viết từ ứng dụng.
Luyện tập:
Luyện đọc:
Hướng dẫn đọc bảng ôn.
Hường dẫn đọc câu ứng dụng: “Cò bố mò cá, cò mẹ tha cá về tổ”.
Cá nhân.
Học sinh chỉ chữ.
Học sinh đọc âm.
Đồng thanh + Cá nhân đọc tiếng vừa ghép.
Đồng thanh + cá nhân.
Học sinh đọc.
Đồng thanh + cá nhân (đọc từng tiếng).
Đồng thanh + cá nhân (tổ cò, lá mạ, da thỏ, thợ nề).
Viết trên bảng con.
Đồng thanh + cá nhân
Đồng thanh + cá nhân.
Kể chuyện: “Cò đi lò dò”.
Học sinh nghe hiểu và kể lại theo tranh từng đoạn câu chuyện.
Tranh 1: Anh nông dân đem cò về chữa bệnh.
Tranh 2: Cò đi khắp nhà bắt ruồi, quét dọn.
Tranh 3: Nhìn đàn cò bay liệng làm cò con nhớ bố mẹ.
Tranh 4: Cò con cùng cả đàn đến thăm anh nông dân và cánh đồng.
Hướng dẫn viết từ ứng dụng vào vở tập viết.
Củng cố:
Học sinh đọc lại bảng ôn.
Nhận xét, dặn dò:
Nhận xét chung, dặn học sinh ôn bài.
Toán
SỐ 6
Mục tiêu:
Biết 5 thêm 1 được 6, viết được số 6; đọc và đếm được từ 1 đến 6.
So sánh các số trong phạm vi 6.
Biết vị trí của số 6 trong dãy số từ 1 đến 6.
Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
Giáo viên: bộ đồ dùng Toán 1.
Hoạt động dạy và học:
Ổn định: hát
Kiểm tra:
Học sinh so sánh các cặp số từ 1 đến 5 theo quan hệ lớn hơn, bằng nhau, bé hơn: 5 3 ; 3 5 ; 2 2.
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Giới thiệu số 6:
Giáo viên hướng dẫn quan sát tranh: “Có 5 bạn đang chơi, 1 bạn đang đi tới. Hỏi tất cả có mấy bạn?”
“5 hình tròn thêm 1 hình tròn là mấy hình tròn?”
Giáo viên chốt lại: “Các nhóm này đều có số lượng là 6”
“Chữ số 6 là ký hiệu chỉ nhóm có số lượng là 6”
Viết số 6 và hướng dẫn cách viết.
Hướng dẫn nhận biết thứ tự của số 6 trong dãy số tự nhiên.
Thực hành:
Bài 1: viết số 6
Bài 2: viết các số thích hợp vào ô trống.
Bài 3: đếm số lượng và ghi chữ số vào ô trống.
 6 bạn.
 6 hình tròn.
Cá nhân nêu lại (6 bạn, 6 hình tròn).
Cá nhân nêu lại (số 6 ).
Viết trên bảng con.
Đếm từ 1 -> 6, từ 6 -> 1
Nêu cấu tạo số 6: 6 gồm 5 và 1; 6 gồm 1 và 5
Củng cố:
Học sinh thi đua đếm từ 1 -> 6; từ 6 -> 1.
Nhận xét, dặn dò:
Nhận xét tiết học, dặn học sinh làm bài tập vở bài tập Toán.
Mĩ thuật
VẼ HÌNH TAM GIÁC
Mơc tiªu:
Häc sinh nhËn biÕt ®­ỵc h×nh tam gi¸c, biÕt c¸ch vÏ h×nh tam gi¸c.
VÏ ®­ỵc mét sè ®å vËt cã d¹ng h×nh tam gi¸c.
ChuÈn bÞ:
Gi¸o viªn: Mét sè h×nh tam gi¸c nh­ th­íc ªke, kh¨n quµng ®á ...
Häc sinh: Vë bµi tËp, bĩt ch×, mµu.
C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
¤n ®Þnh tỉ chøc
KiĨm tra bµi cị
Sù chuÈn bÞ cđa häc sinh
GV nhËn xÐt.
Bµi míi
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
Giíi thiƯu bµi:
H­íng dÉn c¸c em vÏ h×nh tam gi¸c.
Gi¶ng bµi: 
Giíi thiƯu h×nh tam gi¸c.
Cho häc sinh quan s¸t h×nh 4 bµi vÏ trong vë tËp vÏ vµ ®å dïng d¹y häc.
Trong bµi vÏ cã nh÷ng h×nh g×?
GV chØ vµo c¸c h×nh minh ho¹ vµ yªu cÇu häc sinh nªu tªn c¸c h×nh ®ã.
Cã thĨ vÏ ®­ỵc nhiỊu h×nh, nhiỊu vËt tõ h×nh tam gi¸c.
H­íng dÉn c¸ch vÏ.
GV vÏ mÉu h×nh tam gi¸c lªn b¶ng cho häc sinh theo dâi, vÏ tõng nÐt, vÏ tõ trªn xuèng, vÏ tõ tr¸i sang ph¶i (theo chiỊu mịi tªn)
VÏ lªn b¶ng mét sè ®å vËt cã d¹ng h×nh tam gi¸c cho häc sinh quan s¸t.
Thùc hµnh.
H­íng dÉn häc sinh t×m ra c¸ch vÏ thuyỊn buåm vµ d·y nĩi, cã thĨ vÏ nhiỊu ®å vËt cã d¹ng h×nh tam gi¸c.
GV theo dâi h­íng dÉn thªm: Khi vÏ song chĩ ý t« mµu cho bøc tranh sinh ®éng h¬n.
GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng.
- Häc sinh l¾ng nghe, quan s¸t.
- Häc sinh quan s¸t h×nh vÏ trong s¸ch
- H×nh vÏ c¸i nãn, c¸i th­íc, m¸i nhµ.
- C¸nh buåm, d·y nĩi, con c¸
Cđng cè, dỈn dß. 
GV tỉng kÕt néi dung giê häc
Nh¾c häc sinh vỊ «n bµi vµ chuÈn bÞ bµi häc tiÕt sau.
Thứ sáu, ngày 18 tháng 9 năm 2008
Tập viết
LỄ – CỌ – BỜ – HỔ
MƠ – DO – TA – THƠ
Mơc ®Ých yªu cÇu:
ViÕt ®ĩng c¸c ch÷: lƠ, cä, bê, hỉ, bi ve kiĨu ch÷ viÕt th­êng, cì võa theo vë TËp viÕt 1, tËp mét.
ViÕt ®ĩng c¸c ch÷: m¬, do, ta, th¬, thỵ má kiĨu ch÷ viÕt th­êng, cì võa theo vë TËp viÕt 1, tËp mét.
§å dïng d¹y häc:
Gi¸o viªn: b¶ng phơ chuÈn bÞ ch÷ viÕt mÉu.
Häc sinh: vë tËp viÕt, b¶ng con, bĩt, phÊn.
C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
¤n ®Þnh tỉ chøc.	
KiĨm tra bµi cị:	
ViÕt ch÷: e, b, bÐ.
Gi¸o viªn nhËn xÐt.
Bµi míi:
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
Giíi thiƯu bµi:
Gi¸o viªn giíi thiƯu néi dung tËp viÕt.
H­íng dÉn, quan s¸t ch÷ viÕt mÉu.
NhËn xÐt ®é cao con ch÷ trong tõng tõ.
H­íng dÉn qui tr×nh viÕt.
Gi¸o viªn viÕt mÉu, h­íng dÉn qui tr×nh viÕt. Chĩ ý viÕt liỊn nÐt, ®ĩng ®é cao.
Ch÷ “lƠ” gåm ch÷ “l” cao 2,5 « nèi liỊn víi ch÷ “ª” cao 1 « vµ dÊu ng· trªn “ª”
Ch÷ “cä” gåm ch÷ “c” cao 1 « nèi liỊn víi ch÷ “o” cao 1 « vµ dÊu nỈng d­íi ch÷ “o”
Ch÷ “bê” gåm ch÷ “b” cao 2,5 « nèi liỊn ch÷ “¬” cao 1 « vµ dÊu huyỊn trªn ch÷ “¬”.
Ch÷ “hỉ” gåm ch÷ “h” cao 2,5 « nèi liỊn víi ch÷ “«” cao 1 « vµ dÊu hái trªn ch÷ “«”
Gi¸o viªn nhËn xÐt, sưa sai.
Ch¬I trß ch¬i. ChuÈn bÞ tiÕt 2
Ch÷ “m¬” gåm ch÷ “m” cao 1 « nèi liỊn víi ch÷ “¬” cao 1 «
Ch÷ “do” gåm ch÷ “d” cao 2 « nèi liỊn víi ch÷ “o” cao 1 «
Ch÷ “ta” gåm ch÷ “t” cao 1,5 « nèi liỊn ch÷ “a” cao 1 «.
Ch÷ “th¬”” gåm ch÷ “t” cao 1,5 « nèi liỊn víi ch÷ “h” cao 2,5 «
GV nhËn xÐt, sưa sai.
LuyƯn viÕt:
H­íng dÉn häc sinh viÕt bµi vµo vë.
Gi¸o viªn chÊm mét sè bµi vµ nhËn xÐt.
H¸t tËp thĨ
C¸c ch÷ cao 1 «: ª, o, ¬, «
C¸c ch÷ cao 1,5 «: t
C¸c ch÷ cao 2 «: d
C¸c ch÷ cao 2,5 «: h, l, b
Häc sinh quan s¸t.
Häc sinh viÕt b¶ng con.
Häc sinh viÕt bµi vµo vë.
NhËn xÐt, dỈn dß:
GV nhËn xÐt tiÕt häc. Tuyªn d­¬ng nh÷ng em viÕt ®ĩng, ®Đp, ngåi ®ĩng t­ thÕ, cã ý thøc tù gi¸c häc tËp.
DỈn häc sinh vỊ nhµ luyƯn tËp rÌn ch÷ viÕt.
Đạo đức
GỌN GÀNG, SẠCH SẼ (Tiết 2)
Mục tiêu:
Nêu được một số biểu hiện cụ thể về ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ.
Biết lợi ích của ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ.
Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, đầu tóc, quần áo gọn gàng, sạch sẽ.
Tài liệu và phương tiện:
Vở bài tập Đạo đức 1.
Bài hát: Rửa mặt như mèo.
Hoạt động dạy và học:
Ổn định: hát
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Hát “Rửa mặt như mèo”
Giáo viên hỏi: “bạn Mèo trong bài hát như thế nào?”
Hướng dẫn học sinh làm bài tập 3.
Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đôi.
“Nên làm như các bạn trong tranh nào?”
Hoạt động 2: Bài tập 4
Yêu cầu học sinh làm việc theo cặp đôi ngồi cạnh nhau, 2 bạn giúp nhau sửa lại quần áo, đầu 

Tài liệu đính kèm:

 • docGiao an tuan 4(1).doc