Giáo án các môn học lớp 1 - Tuần dạy 26 năm 2012 (chuẩn)

Tập đọc (4)

BÀN TAY MẸ

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

 - Hiểu nội dung bài: Tình cảm và sự biết ơn mẹ của bạn nhỏ.

 - Từ ngữ: rám nắng, xương xương .

 - Trả lời được câu hỏi sách giáo khoa.

2. Kỹ năng:

 - Đọc trơn cả bài, đọc đúng các từ ngữ: yêu nhất, nấu cơm, rám nắng.

3. Thái độ:

 - Giáo dục học sinh biết yêu quý, biết ơn mẹ của bạn.

II. Đồ dùng dạy học:

 Tranh minh họa SGK.

III. Các hoạt động dạy học:

 

doc 26 trang Người đăng minhtuan77 Ngày đăng 04/01/2020 Lượt xem 167Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn học lớp 1 - Tuần dạy 26 năm 2012 (chuẩn)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
oạt động tìm hiểu kiến thức 
a. Hoạt động 1: Làm bài tập 1. 
- Nêu yêu cầu, HD quan sát tranh và cho biết:
+ Các bạn trong tranh đang làm gì ? 
+ Vì sao các bạn lại làm như vậy?...
- Nhận xét, tuyên dương, kết luận.
b. Hoạt động 2: Làm bài tập 2.
- Nêu yêu cầu, chia nhóm 4, giao việc, quy định thời gian.
* Kết luận: 
+ Tranh 1: Cần nói lời cảm ơn.
+ Tranh 2: Cần nói lời xin lỗi.
+ Tranh 3: Cần nói lời cảm ơn.
+ Tranh 4: Cần nói lời xin lỗi.
c. Hoạt động 3: Đóng vai ( Bài tập 4)
- Nêu nhiệm vụ đóng vai, cách đóng vai, quy định thời gian.
- Mời từng nhóm lên thể hiện.
- Nhận xét, kết luận: 
* Nhắc các em cần nói lời cảm ơn khi được người khác quan tâm,...
3. Củng cố:
 - Cho HS nhắc lại nội dung bài.
4. Dặn dò:
- Về nhà học bài. Chuẩn bị bài sau.
- 2 hs trả lời.
- Lắng nghe
- Đọc yêu cầu bài.
- Quan sát, thảo luận nhóm đôi.
- Trả lời, nhận xét.
- Thảo luận nhóm.
- Đại diện nhóm lên trình bày.
- Nhận xét.
- Lắng nghe
- Thảo luận nhóm đóng vai.
- Các nhóm thực hiện.
- Nhận xét, khen nhóm thực hiện tốt.
- Lắng nghe.
- 1 hs nhắc lại bài vừa học.
- Chú ý lắng nghe.
Soạn: 3 / 3 / 2012
Giảng chiều : Thứ hai ngày 5 tháng 3 năm 2012
Toán 
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu :
 - Ôn tập về các số có hai chữ số, cách đọc số, viết số.
II. Đồ dùng dạy học:
 - GV: Bảng nhóm bài 4 ( trang 24) VBT. 
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
2. Bài mới.
2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Các hoạt động tìm hiểu kiến thức.
 a. Hoạt động 1: Thực hành.
- Nhận xét, kết luận.
- Nêu yêu cầu bài, HD làm bài.
- Nhận xét, kết luận.
- Nêu yêu cầu bài, HD làm bài.
- Nhận xét, kết luận.
- Nêu yêu cầu bài, chia 4 nhóm, giao việc, quy định thời gian.
- Nhận xét, kết luận.
- Nêu yêu cầu bài, HD làm bài.
- Nhận xét, kết luận.
3. Củng cố:
 - Cho HS nhắc lại bài.
4. Dặn dò:
 - Dặn HS về học bài, chuẩn bị bài sau 
- Lắng nghe.
Bài 1: ( Trang 32) VBT
- Từng em nêu miệng kết quả.
Bài 2: ( trang 32 ) VBT
- Đọc yêu cầu bài, thực hiện vào bảng con.
Bài 3: ( Trang 32 ) VBT
- 2 em lên bảng làm bài.
- Dưới lớp thực hiện vào vở BT.
Bài 4: ( Trang 32 ) VBT.
- Nêu yêu cầu bài. 
- Thảo luận nhóm, làm bài trong nhóm.
- Đại diện nhóm KG lên trình bày, nhận xét.
Câu 4: Trang 51 ( SNC T1)
- 2 em KG lên bảng làm, dưới lớp làm bài vào vở nháp, nhận xét.
- 2 em nhắc lại.
- Nghe, thực hiện. 
Luyện đọc
ÔN TẬP
I. Mục tiêu:
Nhớ lại những vần, từ, câu đã học.
Đọc đúng những vần, từ, câu tương đối thành thạo.
II. Đồ dùng dạy học:
 Phiếu bốc thăm bài đọc.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ.
- Đọc cho HS viết bảng con: uynh, uych,... Nhận xét.
2. Bài mới.
2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Các hoạt động tìm hiểu kiến thức.
a. Hoạt động 1: Ôn tập.
- Cho HS ôn các bài tập đọc đã học.
- Mời HS lên bốc thăm bài đọc.
Nhận xét, đánh giá.
c.Hoạt động 2: Luyện tâp.
Nêu yêu cầu.
Nhận xét, kết luận.
Nêu yêu cầu.
Nhận xét, kết luận
3. Củng cố:
- Cho HS nhắc lại kiến thức vừa học.
4. Dặn dò: 
- Nhận xét giờ học
- Viết bảng con.
- Lắng nghe.
- Nhắc các bài tập đọc vừa học.
+ Trường em
+ Tặng cháu
+ Cái nhãn vở
- Ôn trong nhóm.
- Từng em lên bốc thăm bài đọc, kết hợp trả lời câu hỏi theo ND bài đọc.
Bài 1: Điền n hay l ? (23- VBT)
1 em lên điền, lớp điền vào vở bài tập, nhận xét.
Bài 2: Điền k hay c ? (22- VBT)
Thực hiện vào bảng con.
- 1 em nhắc lại.
- Chú ý lắng nghe.
Luyện viết
CÁI NHÃN VỞ
I. Mục tiêu:
Rèn kỹ năng viết đúng mẫu chữ, viết đúng tốc độ.
Trình bày sạch sẽ.
II. Đồ dùng dạy học:
Bảng phụ viết sẵn nội dung bài.
III. Các hoạt động dạy, học :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ.
2. Bài mới.
2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Các hoạt động tìm hiểu kiến thức.
a. Hoạt động 1: Hướng dẫn viết.
- Treo bảng phụ.
- Nhận xét.
b. Hoạt động 2: Hướng dẫn viết bài vào vở.
- Hướng dẫn viết bài vào vở ô li.
- Theo dõi nhắc tư thế ngồi viết, để sách, cầm bút cho HS.
- Nhận xét, tuyên dương.
 3. Củng cố, dặn dò.
 - Nhận xét giờ học.
- Chú ý lắng nghe.
- HS đọc.
- Nêu cách trình bày bài viết.
- Viết bài vào vở.
- Chọn bài viết đẹp.
- Chú ý lắng nghe.
Soạn: 3 / 3 / 2012
Giảng : Thứ ba ngày 6 tháng 3 năm 2012
Tập đọc (5)
CÁI BỖNG
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
 - Hiểu nội dung bài: Tình cảm và sự hiếu thảo của Bống đối với mẹ. 
 - Từ ngữ: đường trơn, gánh đỡ, mưa ròng. 
 - Trả lời được câu hỏi sách giáo khoa.
2. Kỹ năng:
 - Đọc trơn cả bài, đọc đúng các từ ngữ: khéo sảy, khéo sảy, khéo sàng, đường trơn, mưa ròng. 
3. Thái độ:
 - Giáo dục học sinh biết yêu quý, giúp đỡ mẹ.
II. Đồ dùng dạy học:
 Tranh minh họa SGK.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ.
 - Mời HS lên đọc bài: Bàn tay mẹ.
 - Nhận xét, ghi điểm.
3. Bài mới.
2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Các hoạt động tìm hiểu bài.
a.Hoạt động 1: Hướng dẫn đọc.
- GV đọc mẫu, tóm tắt nội dung.
*Luyện đọc tiếng, từ khó.
- Gạch chân.
- Giải nghĩa từ:
 + Đường trơn: đường bị ướt nước mưa dễ ngã.
 + Gánh đỡ: gánh giúp mẹ.
+ Mưa ròng: mưa nhiều, kéo dài.
* Luyện đọc câu.
- Đánh dấu thứ tự câu.
* Luyện đọc đoạn.
*Đọc cả bài.
b. Hoạt động 2: Ôn vần anh, ach.
- Nêu yêu cầu.
- Hướng dẫn quan sát tranh SGK.
* VD: + Bạn Thanh học lớp 1A.
 + Em rất thích ăn thạch.
- Nhận xét, tuyên dương.
 TIẾT 2
c. Hoạt động 3: Luyện đọc
- GV đọc mẫu lần 2.
- Nhận xét, kết luận.
- HD cách đọc.
- Theo dõi HS đọc.
- Nhận xét, đánh giá.
d. Hoạt động 4: Luyện nói. 
- Hướng dẫn quan sát tranh SGK.
+ Ở nhà em làm gì giúp bố, mẹ ?
- Nhận xét tuyên dương.
4. Củng cố:
- Mời 1 em nhắc lại bài.
5. Dặn dò: 
- Dặn HS chuẩn bị bài sau.
- 1, 2 em lên đọc.
- Lắng nghe.
- Nghe
- Tìm tiếng, từ khó đọc, phân tích.
- 4, 5 em đọc. 
- Lớp đọc động thanh.
- Học sinh tìm số câu trong bài.
- Đọc nối câu theo nhóm.
- Học sinh chia đoạn.
- Học sinh đọc nối đoạn.
- 3 em đọc toàn bài.
- Đại diện nhóm đọc thi.
- Cả lớp đọc đồng thanh.
- Học sinh đọc, nêu cấu tạo, so sánh 2 vần anh, ach.
- Tìm tiếng trong bài có vần anh.
- Nói câu chữa tiếng có vần anh.
- Quan sát, nêu câu mẫu.
- Học sinh lần lượt nói trước lớp.
- Học sinh đọc từng đoạn kết hợp trả lời câu hỏi SGK.
- Câu 1: Bống đã làm gì giúp mẹ nấu cơm ?
- Câu 2: Bống đã làm gì khi mẹ đi chợ về ?
- 3, 5 em đọc toàn bài.
- Luyện đọc học thuộc lòng.
- Quan sát, đọc câu mẫu.
- Từng cặp hỏi đáp trước lớp.
* VD: Ở nhà em thường trông em, quét nhà, rửa bát,cho mẹ
- Nhắc lại nội dung bài.
- Chú ý lắng nghe.
Toán ( 98)
 CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (tiếp)
I. Mục tiêu :
1. Kiến thức: 
 - Nhận biết về số lượng; biết đọc, viết, đếm các số từ 50 đến 69; nhận biết được thứ tự các số từ 50 đến 69.
2. Kỹ năng:
 - HS biết đọc, viết, đếm thành thạo các số từ 50 đến 69.
 3. Thái độ: 
 - Giáo dục HS ham học toán.
II. Đồ dùng dạy học:
 - GV: Que tính, bảng phụ bài 4. 
 - HS: Que tính . 
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
- Cho HS đọc các số từ 20 đến 50
2. Bài mới.
2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Các hoạt động tìm hiểu kiến thức.
a.Hoạt động 1: Hướng dẫn
- Cài bảng 5 chục và 4 que tính rời.
+ Hỏi: có mấy chục và mấy đơn vị, viết số gì ? Đọc số như thế nào ?...
+ Viết bảng.
- Nhận xét, kết luận.
b. Hoạt động 2: Thực hành.
- Cho HS nêu yêu cầu bài. 
- HD cách viết.
- Nhận xét, kết luận.
- Cho HS nêu yêu cầu bài, HD cách viết.
- Nhận xét, kết luận.
- Cho HS nêu yêu cầu bài, HD cách làm bài.
- Nhận xét, kết luận.
- Gắn bảng phụ lên. Cho HS nêu yêu cầu bài, chia nhóm, giao việc, quy định thời gian..
- Nhận xét, kết luận.
3. Củng cố:
 - Cho HS nhắc lại bài vừa học.
4. Dặn dò:
 - Dặn HS về học thuộc bài, chuẩn bị bài sau.
- 2, 3 em đọc.
- Lắng nghe.
- Nêu miệng.
- Đoc cá nhân, nhóm, lớp.
Bài 1: Viết số:
- Thực hiện vào bảng con.
Bài 2: Viết số:
* HS nêu miệng.
Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống:
- 2 em lên bảng điền.
- Cả lớp điền số vào VBT.
Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống.
- Hoạt động nhóm.
- Đại diện nhóm lên trình bày.
- 2 em nhắc lại.
- Nghe, thực hiện. 
Soạn: 3 / 3 / 2012
Giảng : Thứ tư ngày 7 tháng 3 năm 2012
Tập đọc (6)
ÔN TẬP : VẼ NGỰA
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
 - Hiểu nội dung bài: Tính hài hước của câu chuyện: Bé vẽ ngựa không ra hình con ngựa. Khi bà hỏi con gì, bé lại nghĩ bà chưa nhìn thấy con ngựa bao giờ.. 
 - Từ ngữ: bao giờ, bức tranh. 
 - Trả lời được câu hỏi sách giáo khoa.
2. Kỹ năng:
 - Đọc trơn cả bài, đọc đúng các từ ngữ: bao giờ, sao em biết, bức tranh.
3. Thái độ:
 - Giáo dục học sinh biết yêu thích môn vẽ.
II. Đồ dùng dạy học:
 Tranh minh họa SGK.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ.
 - Mời HS lên đọc bài: Cái Bống.
 - Nhận xét, ghi điểm.
3. Bài mới.
2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Các hoạt động tìm hiểu bài.
a.Hoạt động 1: Hướng dẫn đọc.
- GV đọc mẫu, tóm tắt nội dung.
*Luyện đọc tiếng, từ khó.
- Gạch chân.
- Giải nghĩa từ:
 + Bao giờ
 + Bức tranh
* Luyện đọc câu.
- Đánh dấu thứ tự câu.
* Luyện đọc đoạn.
*Đọc cả bài.
b. Hoạt động 2: Ôn vần ưa, ua.
- Nêu yêu cầu.
- Hướng dẫn quan sát tranh SGK.
* VD: + Cái cưa để xẻ gỗ.
 + Mẹ nấu canh cua.
- Nhận xét, tuyên dương.
 TIẾT 2
c. Hoạt động 3: Luyện đọc
- GV đọc mẫu lần 2.
- Nhận xét, kết luận.
- HD cách đọc.
- Theo dõi HS đọc.
- Nhận xét, đánh giá.
d. Hoạt động 4: Luyện nói. 
- Hướng dẫn quan sát tranh SGK.
- Hỏi nhau.
+ Bạn có thích vẽ không ?
+ Tôi rất thích vẽ..
- Nhận xét tuyên dương.
4. Củng cố:
- Mời 1 em nhắc lại bài.
5. Dặn dò: 
- Dặn HS chuẩn bị bài sau.
- 1, 2 em lên đọc.
- Lắng nghe.
- Nghe
- Tìm tiếng, từ khó đọc, phân tích.
- 4, 5 em đọc. 
- Lớp đọc động thanh.
- Học sinh tìm số câu trong bài.
- Đọc nối câu theo nhóm.
- Học sinh chia đoạn: 2 đoạn.
- Học sinh đọc nối đoạn.
- 3 em đọc toàn bài.
- Đại diện nhóm đọc thi.
- Cả lớp đọc đồng thanh.
- Học sinh đọc, nêu cấu tạo, so sánh 2 vần ưa, ua.
- Tìm tiếng trong bài có vần ưa.
- Tìm tiếng ngoài bài có vần ưa, ua.
- Nói câu chữa tiếng có vần ưa hoặc ua.
- Quan sát, nêu câu mẫu.
- Học sinh lần lượt nói trước lớp.
- Học sinh đọc từng đoạn kết hợp trả lời câu hỏi SGK.
- Câu 1: Bạn nhỏ muốn vẽ con gì?
- Câu 2: Vì sao nhìn tranh, bà không nhận ra con vật ấy ?
- 3, 5 em đọc toàn bài.
- Luyện đọc bài trong SGK.
- Quan sát, đọc câu mẫu.
- Từng cặp hỏi đáp trước lớp.
- Nhắc lại nội dung bài.
- Chú ý lắng nghe.
Toán ( 99)
 CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (tiếp)
I. Mục tiêu :
1. Kiến thức: 
 - Nhận biết về số lượng; biết đọc, viết, đếm các số từ 70 đến 99; nhận biết được thứ tự các số từ 70 đến 99.
2. Kỹ năng:
 - HS biết đọc, viết, đếm thành thạo các số từ 70 đến 99.
 3. Thái độ: 
 - Giáo dục HS ham học toán.
II. Đồ dùng dạy học:
 - GV: Que tính, bảng phụ bài 3. 
 - HS: Que tính . 
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
- Cho HS đọc các số từ 50 đến 70
2. Bài mới.
2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Các hoạt động tìm hiểu kiến thức.
a.Hoạt động 1: Hướng dẫn
- Cài bảng 7 chục và 2 que tính rời.
+ Hỏi: có mấy chục và mấy đơn vị, viết số gì ? Đọc số như thế nào ?...
+ Viết bảng.
- Nhận xét, kết luận.
b. Hoạt động 2: Thực hành.
- Cho HS nêu yêu cầu bài. 
- HD cách viết.
- Nhận xét, kết luận.
- Cho HS nêu yêu cầu bài, HD cách viết.
- Nhận xét, kết luận.
- Cho HS nêu yêu cầu bài, HD cách làm bài.
- Nhận xét, kết luận.
- Gắn bảng phụ lên. HD làm bài.
- Nhận xét, kết luận.
- Cho HS nêu yêu cầu bài, chia nhóm, giao việc, quy định thời gian..
- Nhận xét, kết luận.
3. Củng cố:
 - Cho HS nhắc lại bài vừa học.
4. Dặn dò:
 - Dặn HS về học thuộc bài, chuẩn bị bài sau.
- 2, 3 em đọc.
- Lắng nghe.
- Nêu miệng.
- Đoc cá nhân, nhóm, lớp.
Bài 1: Viết số:
- Thực hiện vào bảng con.
Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống rồi đọc các số đó:
a. 80,,, 83,..,...,,,,, 90.
b. , 90,,,,,,, 97,, 99.
- Từng em nêu miệng.
Bài 3: Viết (theo mẫu):
- 2 em lên bảng điền.
- Cả lớp điền số vào VBT.
Bài 4: Trong hình vẽ có bao nhiêu cái bát ?
+ Trong số đó có mấy chục và mấy đơn vị ?.
- Hoạt động nhóm.
- Đại diện nhóm lên trình bày.
- 2 em nhắc lại.
- Nghe, thực hiện. 
Hát (26)
HỌC HÁT BÀI: HÒA BÌNH CHO BÉ
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: 
 - Biết hát theo giai điệu và lời ca.
 - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.
2. Kỹ năng :
 - Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. 
3.Thái độ: 
 - Giáo dục HS yêu thích bài hát.
II. Đồ dùng dạy học:
 GV: Thanh phách.
 HS: Thanh phách.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ: 
 - Mời HS lên bảng hát bài: Quả.
 - Nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới:
 2.1.Giới thiệu bài: 
 2.2. Tìm hiểu bài:
*Hoạt động 1: Dạy hát bài: Hòa bình cho bé.
- Hát mẫu, hướng dẫn hát.
- HD đọc lời ca.
- Dạy hát từng câu.
- Theo dõi uốn nắn.
- Nhận xét, tuyên dương.
b.Hoạt động 2: Dạy vỗ tay,dạy gõ đệm.
- HD vỗ tay đệm theo tiết tấu lời ca.
- HD hát kết hợp với gõ theo tiết tấu lời ca.
- Nhận xét, tuyên dương.
3. Củng cố:
- Cho HS hát lại bài hát vừa học.
4. Dặn dò: 
- Nhận xét tiết học.
- Dặn về nhà ôn lại bài hát.
- 2 em lên bảng hát.
- Nhận xét.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
- Cả lớp đọc thuộc lời ca. 
- HS hát từng câu. 
- Hát cả bài cho thuộc bài hát theo nhóm, lớp. 
- Theo dõi, thực hiện theo nhóm, lớp.
- Nhận xét.
- Cả lớp thực hiện.
- Đứng hát và tập nhún chân theo nhịp.
- Hát đối đáp theo nhóm.
- Cả lớp cùng hát.
- Nghe thực hiện.
Soạn: 3 / 3 / 2012
Giảng chiều : Thứ tư ngày 7 tháng 3 năm 2012
Toán 
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu : 
 - Ôn tập về đoc, viết, đếm các số có hai chữ số.
II. Đồ dùng dạy học:
 - GV: Bảng nhóm bài 3. 
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
- Cho HS làm bài tập 4 ( trang 32) VBT
- Nhận xét, ghi điểm.
2. Bài mới.
2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Các hoạt động tìm hiểu kiến thức.
 a. Hoạt động 1: Thực hành.
- Cho HS đọc yêu cầu bài.
- Nhận xét, kết luận.
- Nêu yêu cầu bài, HD làm bài.
- Nhận xét, kết luận.
- Treo bảng phụ nêu yêu cầu bài, chia 4 nhóm, giao việc, quy định thời gian.
- Nhận xét, kết luận.
- Nêu yêu cầu bài, HD làm bài.
- Nhận xét, kết luận.
3. Củng cố:
 - Cho HS nhắc lại bài.
4. Dặn dò:
 - Dặn HS về học bài, chuẩn bị bài sau 
- 1 HS lên bảng làm.
- Dưới lớp làm vào VBT.
- Lắng nghe.
Bài 1: ( trang 33 VBT)
- 2 em đọc yêu cầu bài.
- Từng em nêu miệng.
Bài 2: ( Trang 34 VBT)
- Cả lớp thực hiện vào bảng con.
Bài 4: (Trang 34 VBT). 
- Thảo luận nhóm, làm bài trong nhóm.
- Đại diện nhóm lên trình bày, nhận xét.
Câu 4: Trang 63 ( SNC T1)
- 2 em KG lên bảng làm, dưới lớp làm bài vào vở nháp, nhận xét.
- 2 em nhắc lại.
- Nghe, thực hiện. 
Luyện đọc
ÔN TẬP
I. Mục tiêu:
Nhớ lại những Vần, từ, câu đã học.
Đọc đúng những vần, từ , câu tương đối thành thạo.
II. Đồ dùng dạy học:
 Phiếu bốc thăm bài đọc.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ.
- Đọc cho HS viết bảng con: anh, canh cua, ach, mách bảo,...
- Nhận xét.
2. Bài mới.
2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Các hoạt động tìm hiểu kiến thức.
a. Hoạt động 1: Ôn tập.
- Cho HS ôn các bài tập đọc đã học.
- Mời HS lên bốc thăm bài đọc.
Nhận xét, đánh giá.
c.Hoạt động 2: Luyện tâp.
Nêu yêu cầu.
Nhận xét, kết luận.
Nêu yêu cầu.
Nhận xét, kết luận
3. Củng cố:
- Cho HS nhắc lại kiến thức vừa học.
4. Dặn dò: 
- Nhận xét giờ học
- Viết bảng con.
- Lắng nghe.
- Nhắc các bài tập đọc vừa học.
+ Bàn tay mẹ
+ Cái Bống
+ Vẽ ngựa
- Ôn trong nhóm.
- Từng em lên bốc thăm bài đọc, kết hợp trả lời câu hỏi theo ND bài đọc.
Bài 1: Điền ng hay ngh ? (27 - VBT)
1 em lên điền, lớp điền vào vở bài tập, nhận xét.
Bài 2: Điền an hay at ? (25 - VBT)
Thực hiện vào bảng con.
- 1 em nhắc lại.
- Chú ý lắng nghe.
Luyện viết
CÁI BỖNG
I. Mục tiêu:
Rèn kỹ năng viết đúng mẫu chữ, viết đúng tốc độ.
Trình bày bài sạch sẽ.
II. Đồ dùng dạy học:
Bảng phụ viết sẵn nội dung bài.
III. Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ.
2. Bài mới.
2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Các hoạt động tìm hiểu kiến thức.
a. Hoạt động 1: Hướng dẫn viết.
- Treo bảng phụ.
- Nhận xét.
b. Hoạt động 2: Hướng dẫn viết bài vào vở.
- Hướng dẫn viết bài vào vở ô li.
- Theo dõi nhắc tư thế ngồi viết, để sách, cầm bút cho HS.
- Nhận xét, tuyên dương.
 3. Củng cố, dặn dò.
 - Nhận xét giờ học.
- Chú ý lắng nghe.
- HS đọc.
- Nêu cách trình bày bài viết.
- Viết bài vào vở.
- Chọn bài viết đẹp.
- Chú ý lắng nghe.
Soạn: 3 / 3 / 2012
Giảng : Thứ năm ngày 8 tháng 3 năm 2012
Chính tả(4)
CÁI BỖNG
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
 - Nhìn bảng chép lại đúng bài đồng dao Cái Bống trong khoảng 10- 15 phút.
2. Kỹ năng:
 - Điền đúng vần anh, ach ; chữ ng, ngh vào chỗ trống.
 - Bài tập 2, 3 SGK.
3. Thái độ:
 - Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học: 
 GV:Bảng phụ ghi nội dung bài
 HS: Vở bài tập tiếng việt.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ.
- Đọc cho HS viết: nhà ga, cái ghế,
- Nhận xét.
2. Bài mới.
2.1. Giới thiệu bài:
2.2. Các hoạt động tìm hiểu bài.
a. Hoạt động 1: Hướng dẫn viết.
- Treo bảng phụ.
- Nhận xét, chỉnh sửa.
* Hướng dẫn viết bài vào vở.
- Theo dõi, uốn nắn.
- Đọc cho học sinh soát lại bài.
- Nhận xét, tuyên dương.
b. Hoạt động 2: Luyện tập.
- Nêu yêu cầu.
- Nhận xét, kết luận.
- Nêu yêu cầu
- Nhận xét, kết luận.
3. Củng cố:
- Gọi 1 em nhắc lại quy tắc viết ng – ngh.
4. Dặn dò:
- Chuẩn bị bài sau.
- Viết bảng con.
- Chú ý lắng nghe.
- 2 em đọc bài viết
- Tìm tiếng, từ khó viết, phân tích.
- Viết vào bảng con.
- Nêu cách trình bày bài.
- Nhìn bảng viết bài vào vở.
- Chọn bài viết đẹp trong nhóm.
- Chọn bài viết đẹp nhất lớp.
Bài 1: Điền vần anh hay ach ?
- Thực hiện vào bảng con.
*Nụ hoa, con cò bay lả bay la.
Bài 2: Điền chữ ng hay ngh ?
- Lớp thực hiện vào vở bài tập.
- Nhắc lại quy tắc viết ng – ngh.
- Chú ý lắng nghe.
Kể chuyện
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Toán (100)
 SO SÁNH CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ
I. Mục tiêu :
1. Kiến thức: 
 - Biết rựa vào cấu tạo số để so sánh 2 số có hai chữ số, nhận ra số lớn nhất, số bé nhất trong nhóm có 3 số.
2. Kỹ năng:
 - HS biết vận dụng vào nhận biết trên làm đúng các bài tập.
 3. Thái độ: 
 - Giáo dục HS ham học toán.
II. Đồ dùng dạy học:
 - GV: Que tính . 
 - HS: Que tính . 
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
- Cho HS lên bảng làm bài 2.
 ( trang 140)
- Nhận xét, ghi điểm.
2. Bài mới.
2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Các hoạt động tìm hiểu kiến thức.
a. Hoạt động 2: Hướng dẫn.
- Lấy 6 chục que tính và 2 que tính so sánh với 6 chục que tính và 5 que tính, nêu câu hỏi: Số 62 so sánh với số 65 số nào bé hơn số nào lớn hơn ?...
+ Ghi bảng.
* Nhận xét, kết luận.
b. Hoạt động 2: Thực hành.
- Cho HS đọc yêu cầu bài. 
- HD so sánh.
- Nhận xét, kết luận.
- Cho HS đọc yêu cầu bài, HD cách làm bài.
- Nhận xét, kết luận.
- Cho HS nêu yêu cầu bài.
- Tóm tắt, HD cách giải.
- Nhận xét, kết luận.
- Cho HS nêu yêu cầu bài.
- Nhận xét, kết luận.
3. Củng cố:
 - Cho HS nhắc lại bài vừa học.
4. Dặn dò:
- Dặn HS về học bài, chuẩn bị bài sau.
- 1 HS lên bảng làm.
- Dưới lớp làm vào bảng con.
- Lắng nghe.
- Quan sát, thực hành bằng que tính, trả lời.
- Vài em đọc: 62 < 65
> 62
Bài 1: >, <, = ?.
- Thực hiện vào bảng con. 
Bài 2: Khoanh vào số lớn nhất.
- 2 em đọc yêu cầu bài .
- Theo dõi, nêu miệng kết quả.
Bài 3: Khoanh vào số bé nhất.
- 2 em đọc yêu cầu bài, 1 em lên bảng làm bài.
- Nhận xét.
Bài 4: Viết các số 72, 38, 64:
- Đọc yêu cầu bài, làm bài vào vở.
- Nhận xét.
- 2 em nhắc lại.
- Nghe, thực hiện. 
Tự nhiên và xã hội(26) 
CON GÀ
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
 - Kể được tên và nêu ích lợi của con gà. 
2. Kỹ năng:
 - Chỉ được các bộ phận bên ngoài của con gà trên hình vẽ.
3. Thái độ:
 - Học sinh biết nuôi và chăm sóc gà.
II. Đồ dùng dạy học:
GV:Hình trong SGK. 
HS: Vở bài tập, Bốn em 1 con cá.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
2. Bài mới:
2.1. Giới thiệu bài;
2.2. Các hoạt động tìm hiểu kiến thức.
a.Hoạt động 1: Quan sát con gà con. 
- Hướng dẫn làm việc theo nhóm 4.
- Chỉ và nói tên các bộ phận bên ngoài của con gà?
- Nhận xét, kết luận: 
+ gà có đầu, mình, đuôi và cánh.
b. Hoạt đông 2: Làm việc với SGK.
- Hướng dẫn quan sát tranh SGK.
+ Các bộ phận bên ngoài của con gà.
+ Phân biệt gà trống, gà mái, gà con.
+ Ăn thịt gà, trứng gà có lợi gì cho sức khỏe ?
+ Gà bị bệnh có nên ăn thịt không ? Vì sao ?
- Nhận xét, kết luận: 
C. Hoạt động 3: Trò chơi: Bắt trước tiếng gà gáy.
- Nêu yêu cầu, cho HS cùng chơi.
3. Củng cố:
- Nhận xét, chốt lại.
4. Dặn dò.
- Nhận xét giờ học.Chuẩn bị bài sau.
- Chú ý lắng nghe.
- Quan sát.
- Thảo luận nhóm 4.
- 1 số em trả lời trước lớp.
- Nhận xét, bổ sung.
- Quan sát.Thảo luận nhóm 2, trả lời câu hỏi SGK.
- Đại diện nhóm trình bày trước lớp. 
- Nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe.
-Từng em thực hiện, nhận xét.
- Cả lớp cùng hát bài: Đàn gà con.
- 1 em nhắc lại nội dung bài.
- Chú ý lắng nghe.
Soạn: 3 / 3 / 2012
Giảng : Thứ sáu ngày 9 tháng 3 năm 2012
Mĩ thuật đồng chí Cường soạn, giảng
Tập viết(22)
TÔ CHỮ HOA : C, D, Đ
I. Mục tiêu:
 1. Kiến thức:
 - Nắm chắc quy trình viết các chữ hoa: C, D, Đ, các vần: an, at, anh, ach; các từ ngữ: bàn tay, hạt thóc, gánh đỡ, sạch sẽ.
 2. Kỹ năng:
 - Viết đúng các chữ hoa, các vần, các từ ngữ, kiểu chữ viết thường cỡ chữ theo vở tập viết 1, tập hai.
 3. Thái độ:
 - Rèn kỹ năng viết nắn nót, đẹp cho học sinh.
II. Đồ dùng dạy học:
Bảng phụ ghi nội dung bài viết.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ:.
3. Bài mới:
2.1.Giới thiệu bài:
2.2. Các hoạt động tìm hiểu bài:
a.Hoạt động 1: Hướng dẫn viết.
* Hướng dẫn tô chữ hoa.
- Treo bảng phụ.
+ Chữ hoa C gồm những nét nào?
+ Chữ hoa D gồm 

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 26(2).doc