Giáo án các môn học lớp 1 - Tuần 10 năm học 2009

A/ Mục tiêu

- Học sinh đọc và viết được : au âu, cây rau, cái cầu

- Đọc được các tõ ng÷ vµ câu ứng dụng: Chào mào có áo màu nâu, cừ màu ổi tới từ đâu bay về

- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : bà cháu .

- LuyÖn nãi tõ 2-3 c©u theo chñ ®Ò :bµ ch¸u .

B/ Đồ dùng dạy học

- Tranh minh hoạ trong SGK, bộ học vần

C/ Các hoạt động dạy học chủ yếu

tiết 1

I/ Kiểm tra bài cũ

- Đọc bài eo ao 2 em, bảng con , thổi sáo, ngôi sao

- Nhận xét, cho điểm

II/ Dạy học bài mới

1) Giới thiệu bài: Học vần au - âu

 

doc 19 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 10/08/2018 Lượt xem 217Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án các môn học lớp 1 - Tuần 10 năm học 2009", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TiÕt 3 :	Toán
Tiết 37: Luyện tập
A/ Mục tiêu
*Giúp học sinh
- Cñng cè về bảng trừ và biÕt làm tính trừ trong phạm vi 3.
- Củng cố về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
- Tập biểu thị tình huống trong h×nh bằng một phép tính trừ.
- Häc sinh kh¸ giái lµm ®­îc bµi tËp 1(cét 2,3 ). Bµi 2 .Bµi 3. (cét 2,3) .Bµi 4 .
B/ Các hoạt động dạy học chủ yếu
I/ Kiểm tra bài cũ
- Bảng con: 3 – 1 = 2 3 - 1. = 2 3 – 2 = 1
II/ Dạy học bài mới
1) Giới thiệu bài
2) Luyện tập
- Hướng dẫn học sinh làm lần lượt từng bài tập
* Bài 1: Cho học sinh nêu cách làm rồi làm và chữa bài
- Giúp học sinh nhận xét các phép tính ở cột 3 để thấy mối quan hệ giữa phép cộng vàphép trừ:
 1 + 2 = 3 3 – 1 = 2 3- 2 = 1
- Cột cuối: hướng dẫn học sinh nêu cách tính
- Chẳng hạn: 3 – 1 – 1 . Ta lấy 3 – 1 trước, được bao nhiêu trừ tiếp đi 1.
* Bài 2 : Hướng dẫn học sinh nêu cách làm
- Cho học sinh làm bài rồi chữa bài
* Bài 3: Hướng dẫn học sinh nêu cách làm ( viết phép tính thích hợp cộng hoặc trừ vào chỗ chấm ) cho học sinh làm và chữa bài
- Chẳng hạn : 2 cộng 1 bằng 3 nên viết dấu ( + ) để 2 + 1 = 3, viết 2- 1 = 3 không được vì 2 trừ 1 bằng 1.
* Bài 4 : Cho học sinh xem từng tranh, nêu bài toán rồi viết phép tính ứng với tình huống trong tranh : 2 – 1 = 1
- 1 em lên bảng chữa bài, cả lớp nhận xét, sửa sai.
III/ Củng cố -Dặn dò:
 Học bài gì ?
- Trò chơi: điiền số : 3 -  = 1 1 +  = 3 3 - . = 2
- Nhận xét, tuyên dương.
 Nhắc lại cách tính các bài tập.
 Học thuộc bảng trừ .
 TiÕt 4 : Mü thuËt .
	 ( Gi¸o viªn chuyªn d¹y )
 -----------------------------------------------------------------
Thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2009
Học vần
Bài 40: iu - êu
A/ Mục tiêu
- Đọc và viết được: iu , êu, lưới rìu, cái phễu.
- Đọc được tõ ng÷ vµ c©u ứng dụng : Cây bưởi cây táo nhà bà đều sai trĩu quả.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Ai chịu khó.
- LuyÖn nãi tõ 2-3 c©u theo chñ ®Ò luyÖn nãi :Ai chÞu khã .
B/ Đồ dùng dạy học
- Bộ chữ thực hành.
- Tranh minh hoạ SGK, vật mẫu.
C/ Các hoạt động dạy học
tiết 1
I/ Kiểm tra bài cũ
- Đọc bài au , âu
- bảng con: màu nâu
II/ Dạy học bài mới
1) Giới thiệu bài
2) Dạy vần
a)Vần iu
- Giáo viên gài bảng iu, học sinh gài.
- Vần iu được ghép như thế nào?
- Ghi iu
- Đọc i –u – iu , đọc cá nhân, đồng thanh
- Có vần iu muốn có tiếng rìu ta ghép thêm âm gì ?
- Học sinh ghép: báo bài, giáo viên nhận xét.
- Ghi : rìu Đánh vần : rờ – iu – riu – huyền – rìu
- Tranh: lưỡi rìu: Dụng cụ đi chặt, đẽo gồm 1 lưỡi sắt hình thang rộng bản.
- Đọc cá nhân, đồng thanh, đọc xuôi cá nhân, đồng thanh.
2) Vần êu
- Tương tự vần iu
- So sánh: iu , êu
+ Giống nhau u kết thúc
+ Khác nhau i , ê đứng trước
- Cái phễu: vật làm bằng nhựa hoặc nhôm miệng rộng, phía dưới nhỏ dùng để rót các chất lỏng.
- Đọc cả 2 vần đọc đồng thanh, cá nhân.
3) Từ ứng dụng
+ Líu lo : Chỉ tiếng chim hót
+Chị khó: Đức tính chăm chỉ, cần cù
+ Câu nêu: Cây tre có trang trí thường dựng trước cửa nhà ngày lễ, tết.
+ Kêu gọi: Lời yêu cầu người khác một vấn đề gì đó.
- Đọc cá nhân, đồng thanh.
- Gạch chân tiếng có vần mới.
4) Bảng con
	- GV viết mâu và hướng dẫn qui trình.
- Học sinh viết iu , êu, lưỡi rìu, cái phếu
- Nhận xét , bảng con.
- Cô vừa dạy tiếng, từ gì ?
tiết 2
1) Luyện tập
a) Đọc bài trên bảng
- 1 số em lên bảng đọc
- Giáo viên nhận xét, cho điểm.
b) Câu ứng dụng
+ Bức tranh vẽ gì ? cây bưởi, cây táo nhà bà 
- Cây bưởi, cây táo nhàbà như thế nào ? ( rất sai quả )
- Ghi bảng câu ứng dụng
- đọc cá nhân, đồng thanh, gạch chân tiếng mới
c) Đọc sách giáo khoa
- Giáo viên đọc mẫu
- Học sinh đọc đồng thanh, cá nhân lấy điểm.
2) Luyện nói
- Chủ đề: ai chịu khó
+ Trong tranh vẽ gì ? ( Người nông dân và con trâu, chim, gà, chó , mèo )
+ Con gà đang bị chó đuổi, gà có phải con chịu kho không ? tại sao
-Người nông dân và con trâu, ai chịu kho? tại sao ? ( cả hai đều chăm chỉ làm ruộng )
+ Con chim đang hót có chịu khó không ? tại sao ? ( có, vì nó biết cất tiếng hót đem lại niềm vui cho mọi người )
+ Con chuột có chịu kho không ? ( không, vì chuột hay gặm nhấm phá hoại mùa màng )
+ Con mèo có chịu khó không ? tại sao ? ( có vì mèo biết bắt chuột ..)
+ Em đi học có chịu kho khồng ? ( có )
+ Chịu khó thì phải làm gì ? ( chăm học, chú ý nghe giảng )
- Đọc tên bài luyện nói: Ai chịu khó
3) Luyện viết
- Viết bài trong vở tập viết
- Giáo viên nhận xét, khen những em viết đẹp
III/ Củng cố- / Dặn dò:
 - Hôm nay học bài gì ?
- Phân biệt iu , êu
- Tìm tiếng ngoài bài có vần iu, êu
- Nhấn mạnh cách đọc, viết iu ,êu
- Phân biệt 2 vần
- Nhận xét giờ học.
 Làm bài trong vở bài tập.
 ----------------------------------------------------------
 TiÕt 3 :
Toán
Tiết 38: Phép trừ trong phạm vi 4
A/ Mục tiêu
* Giúp học sinh
- Tiếp tục củng cố khái niệm ban đầu về phép trừ và mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ
-Thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 4.
- Biết mèi quan hÖ gi÷a phÐp céng vµ phÐp .
- BiÕt làm tính trừ trong phạm vi 4.
- Häc thuéc b¶ng trõ vµ biÕt lµm tÝnh trõ trong ph¹m vi 4
B/ Đồ dùng dạy học
- Bộ đồ dùng học toán
C/ Các hoạt động day học
I/ Kiểm tra bài cũ
- 3 em lên bảng
 	2 + 1 = 3 + 2 = 1 + 2 + 1 =
 	1 + 2 = 2 + 2 = 1 + 1 + 2 =
 	 3 + 1 = 5 + 0 = 3 + 0 + 2 =
- Gọi học sinh nhận xét, giáo viên ghi điểm.
II/ Dạy học bài mới
1) Giới thiệu các phép trừ
- Giáo viên và học sinh cùng gài 4 hình tròn
- Bớt đi 1 hình tròn còn bào nhiêu hình tròn ? ( 3 )
- 4 bớt 1 còn mấy ? ( còn 3 )
- Thay bằng phép tính trừ, học sinh gài.
 	+ 4 – 1 bằng mấy ? ghi 4 – 1 = 3 đọc cá nhân, đồng thanh.
- Giáo viên gài 4 hình vuông, bớt đi 2 hình vuông, còn báo nhiêu hình vuông ( 2 ) 4 bớt 2 còn mấy ( 2 )
- Thay bằng phép tính : 4 – 2 = 2
- 4 trừ 2 được mấy ? ( 2 ) ghi 4 -2 = 2 đọc cá nhân, đồng thanh
* Có 4 hình tam giác, bớt 3 hình tam giác, còn bao nhiêu hình tam giác ( 1 )
- 4 bớt 1 còn mấy ( 3 )
- Thay bằng phép tính : 4 – 3 = 1
- Ghi 4 – 3 = 1 Đọc cá nhân, đồng thanh.
- Học sinh đọc cá nhân, đồng thanh các phép trừ.
- Giáo viên kết hợp xoá các kết quả để học sinh nhớ các phép trừ.
* Mối quan hệ giữa phép cộng và trừ
+ 3 thêm 1 được mấy ? 3 + 1 = 4
+ 1 thêm 3 được mấy ? 1 + 3 = 4
+ 4 bớt 1 còn mấy ? 4 – 1 = 3
+ 4 bớt 3 còn mấy ? 4 – 3 = 1
+ 2 thêm 2 được mấy ? 2 + 2 = 4
+ 4 bớt 2 còn mấy ? 4 – 2 = 2
- Dựa vào từng cặp phép tính ta nhận thấy 3 + 1 = 4 mà 4 – 1 = 3 hay 4 – 3 = 1 . Trong phép cộng đổi chỗ các số kết quả không thay đổi. Ngược lại lấy kết quả của phép cộng trừ đi 1 số ta được số kia.
2) Thực hành
* Bài 1 : Gọi học sinh làm bài và chữa bài
- Giáo viên nhận xét, chấm điểm
* Bài 2 : Đặt tính
- Lưu ý: viết các số phải thẳng cột
 Gọi 3 em lên bảng
- Học sinh làm bài, giáo viên chấm điểm , nhận xét
* Bài 3 : Nhìn tranh nêu phép tính tương ứng
- Phép tính : 4 – 1 = 3
III/ Củng cố – Dặn dò : 
 - Đọc các phép trừ trong phạm vi 4 ( 4 trừ 3 bằng mấy ? .- 1 = 3
- Nhấn mạnh các phép trừ
học thuộc các phép trừ trong phạm vi 4, làm vở bài tập.
 -----------------------------------------------------------------------------
 TiÕt 4 : 	§¹o ®øc: Bµi 5
lÔ phÐp víi anh chÞ, nh­êng nhÞn víi em nhá ( tiÕt 2)
I. môc tiªu
 1. Häc sinh hiÓu: §èi víi anh chÞ cÇn lÔ phÐp, ®èi víi em nhá cÇn nh­êng nhÞn. Cã nh­ vËy anh chÞ em míi hoµ thuËn, cha mÑ míi vui lßng.
 2. Häc sinh biÕt c­ xö lÔ phÐp v¬i anh chÞ, nh­êng nhÞn em nhá trong gia ®×nh.
II. tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn .
 1. Vë bµi tËp ®¹o ®øc 1.
 2. §å dïng ®Ó ch¬i ®ãng vai.
 3. C¸c truyÖn, tÊm g­¬ng, bµi th¬, bµi h¸t, ca dao, tôc ng÷ vÒ chñ ®Ò bµi häc.
III. C¸c ho¹t ®éng - d¹y häc chñ yÕu
 Ho¹t ®éng 1: Häc sinh lµm bµi tËp 3.
 1. Gi¸o viªn gi¶i thÝch c¸ch lµm bµi tËp 3 : Em h·y nèi c¸c bøc tranh víi ch÷ Nªn hoÆc Kh«ng nªn cho phï hîp.
 2. Häc sinh lµm viÖc c¸ nh©n.
 3. gi¸o viªn mêi mét sè em lµm bµi tËp tr­íc líp.
 4. Gi¸o viªn kÕt luËn: 
 Tranh 1 : Nèi ch÷ Kh«ng nªn v× anh kh«ng cho em ch¬i chung.
 Tranh 2 : Nèi ch÷ Nªn v× anh ®· biÕt h­íng dÉn em häc ch÷.
 Tranh 3 : Nèi ch÷ Nªn v× hai chÞ em ®· biÕt b¶o ban nhau cïng lµm viÖc nhµ.
 Tranh 4 : Nèi ch÷ Kh«ng nªn v× anh tranh nhau víi em quyÓn truyÖn lµ kh«ng biÕt nh­êng em.
 Tranh 5 : Nèi víi ch÷ Nªn v× anh biÕt dç em ®Ó mÑ lµm viÖc nhµ.
 Ho¹t ®éng 2 : Häc sinh ch¬i ®ãng vai.
 1. gi¸o viªn chia nhãm vµ yªu cÇu häc sinh ®ãng vai theo c¸c t×nh huèng bµi tËp 2 ( mçi nhãm ®ãng vai mét t×nh huèng ).
 2. C¸c nhãm häc sinh chuÈn bÞ ®ãng vai.
 3. C¸c nhãm lªn ®ãng vai.
 4. C¶ líp nhËn xÐt: C¸ch c­ xö cña anh chÞ ®èi víi em nhá, cña em nhá ®èi víi anh chÞ qua viÖc ®ãng vai cña c¸c nhãm nh­ vËy ®· ®­îc ch­a ? V× sao ? 
 5. gi¸o viªn kÕt luËn:
 - Lµ anh chÞ, cÇn ph¶i nh­êng nhÞn em nhá.
 - Lµ em, cÇn ph¶i lÔ phÐp, v©ng lêi anh chÞ.
 Ho¹t ®éng 3: Häc sinh tù liªn hÖ hoÆc kÓ c¸c tÊm g­¬ng vÒ lÔ phÐp víi anh chÞ, nh­êng nhÞn em nhá.
 Gi¸o viªn khen nh÷ng em ®· thùc hiÖn tèt vµ nh¾c nhë nh÷ng em cßn ch­a thùc hiÖn.
kÕt luËn chung
 Anh, chÞ, em trong gia ®×nh lµ nh÷ng ng­êi ruét thÞt. V× vËy, em cÇn ph¶i th­¬ng yªu, quan t©m, ch¨m sãc anh, chÞ, em; biÕt lÔ phÐp víi anh chÞ vµ nh­êng nhÞn em nhá. Cã nh­ vËy, gia ®×nh míi hoµ thuËn, cha mÑ míi vui lßng .
IV-Cñng cè :
 -Häc sinh nh¾c l¹i kÕt luËn chung .
 -Gi¸o viªn nhËn xÐt tiÕt häc.
 Liªn hÖ:
V – DÆn dß :
 - Xem l¹i bµi ®· häc.
 -ChuÈn bÞ cho tiÕt kiÓm tra sau .
 -------------------------------------------------------------------------------
Thứ tư ngày 21tháng 10 năm 2009
Học vần
Ôn tập giữa học kì I
A/ Mục tiêu
- Củng cố cho học sinh ®äc ®­îc các âm, vần, tiếng, từ có âm vần đã học vµ c©u øng dông tõ bµi 1®Õn bµi 40 .
- Luyện viết ®­îc c¸c ©m vÇn c¸c tõ vµ câu ứng dụng tõ bµi 1®Õn bµi 40.
- Nãi ®­îc tõ 2-3 c©u theo c¸c chñ ®Ò ®· häc .
- Häc sinh kh¸ giái kÓ ®­îc 2-3 ®o¹n truyÖn theo tranh .
B/ Đồ dùng học tập
- Bảng con, vở ô li, phấn, SGK
C/ Cáchoạt động dạy học chủ yếu
tiết 1
I/ Kiểm tra bài cũ
- Đọc bài : iu , êu
- Bảng con: Trĩu quả, kêu gọi
- Nhận xét, cho điểm.
II/ Dạy bài mới ( ôn tập )
1) Giới thiệu bài
2) Ôn tập
a) Ôn âm, vần
- Học sinh nêu 1 số phụ ân ghép đã học
- Giáo viên ghi bảng: ch, nh , gh, ng, ngh, kh . .. ..
- Học sinh đọc cá nhân, đồng thanh.
- Nêu tiếp các vần đã học.
- Giáo viên ghi bảng: ia , oi ,ai , ua , ưa, uôi , ươi ,ui , ưu
- Học sinh đọc cá nhân, đồng thanh
- Đọc cho học sinh luyện viết bảng con vần đã học.
b) Ôn tiếng , từ
- Đọc cho học sinh các tiếng, từ có vần đã học.
- Học sinh luyện viết vào bảng con.
- Giáo viên nhận xét, sửa sai.
- Ghi lại các tiếng, từ lên bảng.
- Học sinh đọc cá nhân, đồng thanh.
- Giáo viên nhận xét, cho điểm.
tiết 2
1) Ôn tập câu
- Học sinh giở SGK đọc lần lượt các câu đã học
- Ghi bảng 1 số câu dai
- Học sinh lên bảng đọc.
- Nhận xét, cho điểm.
2) Luyện viết vở ô li
- Giáo viên đọc chính tả 1 số phụ âm ghép, ng, ngh, nh , kh , th, ch, ph
- Học sinh luyện viết vở ô li.
- Đọc chính tả 1 số vần: ia, uôi, ưa, iu, eo, ôi, học sinh viết vở.
- Đọc từ : ngói mới, tuổi thơ, xưa kia.
- Giáo viên viết bảng câu văn dài, học sinh luyện viết vở.
- Giáo viên theo dõi, uốn nắn tư thế, cách cầm bút.
- Giáo viên kiểm tra nhận xét, khen những em viết đẹp.
III/ Củng cố- Dặn dò: 
 - Ôn tập được gì? học sinh đọc lại các âm, vần tiếng, từ trên bảng.
 - Nhắc lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học.
 Đọc , viết lại các vần đã học, chuẩn bị bài sau
 ------------------------------------------------------------------------
 Toán
Tiết 39: Luyện tập
A/ Mục tiêu
- Giúp học sinh: Củng cố về bảng trừ và làm tính trừ trong phạm vi 3,4
- Tập biểu thị tình huống trong tranh vÏ bằng một phép tính thích hợp(cộng và trừ )
- BiÕt lµm tÝnh trõ trong ph¹m vi ®· häc .
B/ Các hoạt động dạy học
I/Kiểm tra bài cũ
- 2 em lên bảng: 	 4 - 1 	= 4 – 2 = 4 – 1 – 1 =
 	 4 – 3 = 4 – 0 = 4 - 2 – 1 =
- Giáo viên nhận xét cho điểm
II/ Dạy học bài mới
1) Ôn kiến thức
- Đọc phép trừ trong phạm vi 3 và 4 , giáo viên ghi bảng
 	 3 – 1 = 2 ; 4 – 1 = 3 ; 3 – 2 = 1 ; 4 – 2 = 2 ; 4 – 3 = 1
- Học sinh đọc cá nhân, đồng thanh các phép trừ
- Giáo viên kết hợp xoá bảng để kiểm tra học sinh về bảng trừ 3 và 4
2) Thực hành
* Bài 1 : Học sinh nêu yêu cầu và tự làm bài
- Gọi 3 em lên bảng
- Lưu ý viết số thẳng cột.
- Giáo viên nhận xét, chấm điểm..
* Bài 2 : Học sinh nêu yêu cầu rồi tự làm bài
- Ví dụ: 4 – 1 = 3 viết 3 vào hình tròn
 4 – 3 = 1 viết 1 vào hình tròn
- Các ví dụ khác làm tương tự
- Học sinh trao đổi bài để nhận xét.
* Bài 3: Điền dấu > , < , =
- Học sinh nhẩm : 3 – 1 = 2
- Ta tính : 3 – 1 = 2 , 2 = 2 nên viết dấu = vào .
- Học sinh làm bài, giáo viên nhận xét, cho điểm.
- Lưu ý học sinh cách so sánh.
* Bài 5 : Học sinh nhìn tranh nêu bài toán và viết được phép tính
a) 3 + 1 = 4 b ) 4 – 1 = 3
III/ Củng cố – Dặn dò : 
- Học bài gì ?
- Học sinh đọc lại bảng trừ 3 ,4
 Nhắc lại cách tính các bài tập.
 Làm bài tập trong vở bài tập.
 -----------------------------------------------------------------
 TiÕt 4 :	Tự nhiên và xã hội (Tiết 10)
Ôn tập: Con người và sức khoẻ
I. Mục tiêu:
Giúp HS: 
Củng cố các kiến thức cơ bản về các bộ phận cơ bản của cơ thể và các giác quan.
Khắc sâu hiểu biết về các hành vi vệ sinh cá nhân hàng ngày để có sức khoẻ tốt.
Tự giác thực hiện nếp sống vệ sinh, khắc phục những hành vi có hại cho sức khoẻ.
 II. Đồ dùng dạy - học:
GV: Tranh ảnh về các hoạt động vui chơi, học tập
 HS: SGK
 III. Các hoạt động dạy – học:
 1. ổn định tổ chức (1’): 
lớp hát
2. kiểm tra bài cũ: 
Không kiểm tra
 3.bài mới (30’):
a. Giới thiệu bàia: GV giới thiệu trực tiếp. GV ghi bảng. HS nhắc lại.
* Khởi động: GV hướng dẫn HS chơi trò chơi “Chi chi, chành chành”
b. Hoạt động 1: GV nêu câu hỏi cho HS suy nghĩ và trả lời
 Mục tiêu: Củng cố các kiến thức cơ bản về các bộ phận của cơ thể và các giác quan.
 Cách tiến hành:
+ Hãy kể tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể?
+ Cơ thể người gồm mấy phần?
+ Chúng ta nhận biết các vật xung quanh bằng những bộ phận nào của cơ thể?
+ Nếu thấy bạn chơi súng cao su em sẽ khuyên bạn thế nào?
GV cùng HS nhận xétG, bổ sung.
Giải lao
c. Hoạt động 2c: Nhớ và kể lại các việc làm vệ sinh cá nhân trong một ngày .
 Mục tiêu: khắc sâu hiểu biết về các hành vi vệ sinh cá nhân hàng ngày để có sức khoẻ tốt. 
 Cách tiến hành:
+ GV nêu câu hỏi: “Các em hãy nhớ và kể lại trong một ngày (từ sáng đến khi đi ngủ), mình đã làm những gì?”.
+ Mỗi HS kể một vài hoạt động, HS khác bổ sung.
GV có thể gợi ý:
 + Buổi sáng em thức dậy lúc mấy giờ?
 + Buổi trưa em thường ăn gì? Có đủ no không?
+ Em có đánh răng rửa mặt trước khi đi ngủ không
GV kết luậnG: nhắc lại các việc vệ sinh cá nhân nên làm hàng ngày để HS nhớ sâu và có ý thức thực hiện.
 4. củng cố, dặn dò (2’):
GV nhận xét tiết học.G
Nhắc HS chuẩn bị bài sau
 ----------------------------------------------------------------
 Thứ năm ngày 22tháng 10 năm 2009
Học vần
Kiểm tra giữa kì I
 I – Môc ®Ých - yªu cÇu .
 - HS ®äc ®­îc c¸c ©m, vÇn tõ ng÷ vµ c©u dông ®· häc mµ gi¸o viªn ®­a ra . Tõ bµi 1 ®Õn bµi 40 tèc ®é 15 tiÕng / phót .
 - ViÕt ®­îc c¸c ©m ,vÇn , c¸c tõ øng dông tõ bµi 1 ®Õn bµi 40, tèc ®é 15ch÷ /15 phót .
 - BiÕt nèi c©u thÝch hîp .
 - BiÕt quan s¸t tranh vµ ®iÒn tiÕng chÝnh x¸c .
 II- §å dïng d¹y häc :
GV : §Ò kiÓm tra .
HS: Bót ,giÊy « ly ,th­íc kÓ .
 III – Ho¹t ®éng d¹y häc :
 1 – KiÓm tra ®å dïng häc tËp cña hs .
 2- §Ò bµi :
 - GV :ph¸t ®Ò .
 - HS : lµm bµi .
 - Trong khi häc sinh lµm bµi gviªn quan s¸t .
 3 – Thu bµi :
 4 – DÆn dß :
 - ChuÈn bÞ cho tiÕt häc sau .bµi 41 iªu – yªu .
 - Nhí mang ®Çy ®ñ ®å dïng häc tËp .
 TiÕt 3 : To¸n
Phép trừ trong phạm vi 5
A/ Mục tiêu
- Giúp học sinh:
- Tiếp tục củng cố khái niệm ban đầu về phép trừ và mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
- Thành lập và ghi nhớ bảng trừ trongphạm vi 5.
- Biết làm tính trừ trong phạm vi 5.
- Thuéc b¶ng trõ trong ph¹m vi 5 .
B/ Đồ dùng dạy học
- Bộ đồ dùng học toán
C/ Các hoạt động dạy học
I/ Kiểm tra bài cũ
- 2 em lên bảng : 3 – 1 .2 3 + 2 .4 + 1
 4 – 2 ..2 4 – 1  3 + 0
- Giáo viên nhận xét, cho điểm
II/ Dạy học bài mới
1) Giới thiệu các phép trừ
- Giáo viên và học sinh gài 5 hình vuông vào bảng gài
 Bớt đi 1 hình vuông còn mấy hình vuông ?
- 5 hình vuông bớt 1 hình vuông còn mấy hình vuông ? ( 4 )
- 5 bớt 1 còn mẫy ? ( 4 )
- Thay bằng phép tính , học sinh gài.
- Ghi 5 – 1 = 4, đọc cá nhân, đồng thanh.
- Gài 5 hình tròn, bớt 2 hình tròn, cón mấy hình tròn?
- Học sinh gài phép tính phù hợp.
- Ghi bảng : 5- 2 = 3 đọc cá nhân,đồng thanh.
- Gài tiếp 5 con thỏ,bớt 3 con thỏ . phép tính 5 – 3 = 2
- Học sinh đọc cá nhân, đồng thanh.
- Gài 5 ô tô, bớt 4 ô tô,phép tính 5 – 4 = 1
- Học sinh đọc cá nhân, đồng thanh các phép trừ.
* Mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ
+ 4 thêm 1 được mấy ?
+ 1 thêm 4 được mấy ? 
+ 5 bớt 1 con mấy ?
+ 5 bớt 4 còn mấy ?
- Trong phép cộng khi đổi chỗ các số kết quả thế nào ?
- Lấy kết quả của phép cộng trừ đi 1 số thì thế nào ?
2) Thực hành
* Bài 1: tính 
- Học sinh tự làm rồi chữa bài
* Bài 2 : tính
- 3 em lên bảng làm, cả lớp làm vào sách
- Nêu lại mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ dựa vào cột tính cuối
* Bài 3 : Tính : Học sinh tính trên bảng con
* Bài 4 : Viết phép tính thích hợp
- Học sinh quan sát tranh và viết được phép tính
 a) 5 – 2 = 3 b) 5- 1 = 4
- 2 em chữa bài
III/ Củng cố – DÆn dß 
	- Học bài gì ?
- Đọc lại bảng trừ, nêu mối quan hệ giữa cộng và trừ
- Chốt lại bài
- Nhận xét giờ học.
 - Làm vở bài tập
 -----------------------------------------------------------------------
 TiÕt 4 ThÓ dôc 
 ThÓ dôc rÌn luyÖn t­ thÕ c¬ b¶n 
 I- Môc tiªu	
	- ¤n mét sè ®éng t¸c thÓ dôc RLTTCB ®· häc. Y/c : thùc hiÖn ®éng t¸c chÝnh x¸c h¬n giê tr­íc.
	- Häc ®øng kiÔng gãt hai tay chèng h«ng. Y/c : Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ®éng t¸c
	- Ch¬i trß ch¬i : DiÖt con vËt cã h¹i. Y/c: Ch¬i nhiÖt t×nh, chñ ®éng. 
II- §Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn
- Trªn s©n tr­êng. Dän vÖ sinh n¬i tËp. §¶m b¶o an toµn trong tËp luyÖn
- GV chuÈn bÞ 1 cßi.
III- TiÕn tr×nh lªn líp
Néi dung
§Þnh l­îng
Ph­¬ng ph¸p tæ chøc
PhÇn më ®Çu
- GV nhËn líp, phæ biÕn ND yªu cÇu giê häc.
- §øng t¹i chç, vç tay h¸t.
- KT bµi cò(ND Gv chän)
1 - 2ph
1 - 2ph
1 - 2 ph
 xxxxxxxxxx GVgióp ®ì c¸n sù tËp hîp
 xxxxxxxxxx ®iÓm danh, b¸o c¸o
 X xxxxxxxxxx 
 (GV)
- C¸n sù ®iÒu khiÓn, Gv qs¸t.
- GV ®iÒu khiÓn
PhÇn c¬ b¶n
a) ¤n phèi hîp : §øng ®­a hai tay ra tr­íc, ®øng ®­a hai tay dang ngang
N1: Tõ TTCB ®­a hai tay ra tr­íc.
N2: VÒ TTCB
N3:§øng ®­a hai tay dang ngang
N4: VÒ TTCB.
N5,6,7,8 nh­ N1,2,3,4
b) ¤n phèi hîp : §øng ®­a hai tay ra tr­íc, ®øng ®­a hai tay lªn cao chÕch ch÷ V.
N1: Tõ TTCB ®­a hai tay ra tr­íc.
N2: VÒ TTCB
N3:§øng ®­a hai tay lªn cao chÕch ch÷ V
N4: VÒ TTCB.
N5,6,7,8 nh­ N1,2,3,4
c) ¤n phèi hîp : §øng ®­a hai tay dang ngang, ®øng ®­a hai tay lªn cao chÕch ch÷ V.
N1: Tõ TTCB ®­a hai tay dang ngang.
N2: VÒ TTCB
N3:§øng ®­a hai tay lªn cao chÕch ch÷ V
N4: VÒ TTCB.
N5,6,7,8 nh­ N1,2,3,4
d) §øng kiÔng gãt hai tay chèng h«ng
e) Ch¬i trß ch¬i “DiÖt con vËt cã h¹i”
1 - 2 L
1 x 8 nh
1 - 2 L
1 x 8 nh
1 - 2 L
2 x 8 nh
3 L
1 L
4- -5 ph
- LÇn 1 Gv ®iÒu khiÓn. LÇn 2 c¸n sù ®k d­íi sù gióp ®ì cña Gv. §éi h×nh hµng ngang. Trong qu¸ tr×nh tËp, Gi¸o viªn qs¸t vµ söa sai cho häc sinh
- LÇn 1 Gv ®iÒu khiÓn. LÇn 2 c¸n sù ®k d­íi sù gióp ®ì cña Gv. §éi h×nh hµng ngang. Trong qu¸ tr×nh tËp, Gi¸o viªn qs¸t vµ söa sai cho häc sinh
- LÇn 1 Gv ®iÒu khiÓn. LÇn 2 c¸n sù ®k d­íi sù gióp ®ì cña Gv. §éi h×nh hµng ngang. Trong qu¸ tr×nh tËp, Gi¸o viªn qs¸t vµ söa sai cho häc sinh
- Gv nªu tªn ®éng t¸c, lµm mÉu vµ gi¶i thÝch ®éng t¸c cho HS tËp b¾t ch­íc. Gv h« mÉu 2L trong qu¸ tr×nh tËp, Gi¸o viªn qs¸t, uèn n¾n vµ söa sai cho hs. LÇn 3 Gi¸o viªn h­íng dÉn cho c¸n sù ®k
- TËp ®Ó cñng cè kiÕn thøc, Gv ®k
- Gv cho líp tËp hîp theo ®óng ®éi h×nh ch¬i, nh¾c l¹i luËt ch¬i, c¸ch ch¬i sau ®ã cho HS tËp luyÖn
PhÇn kÕt thóc
- §øng t¹i chç, vç tay h¸t
- GV cïng HS hÖ thèng bµi.
- GV nxÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ bµi häc vµ giao bµi VN.
1 - 2ph
1 - 2 ph
1 - 2 ph
- §éi h×nh hµng ngang, c¸n sù ®k, 
- GV ®iÒu khiÓn.
- nt
Thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 2009
Học vần
Bài 41: iêu – yêu
A/ Mục tiêu
- Học sinh đoc và viết được: iêu ,yêu, diều sáo, yêu quý
- Đọc được tõ ng÷ vµ câu ứng dụng: tu hú kêu, báo hiệu màu vải thiều đã về
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: bé tự giới thiệu .
- LuyÖn nãi tõ 2-4 c©u theo chñ ®Ò :bÐ tù giíi thiÖu .
B/ Đồ dùng dạy học
- Tranh trong SGK, bộ chữ
C/ Các hoạt động dạy học chủ yếu
tiết 1
I/ Kiểm tra bài cũ
- Đọc bài: iu , êu
- Bảng con: cây nêu, chịu khó
II/ Dạy học bài mới
1) Giới thiệu: ghi đầu bài
2) Dạy vần
a) Vần iêu
- Giáo viên , hóc sinh gài iêu
- Vần iêu được ghép như thế nào ? ( tạo nên từ iê và u )
- Ghi bảng : iêu, học sinh đọc cá nhân, đồng thanh
- Ghép tiếng diều, học sinh ghép, 1 em ghép trên bảng
- Tiếng diều được ghép như thế nào?
- Ghi: Diều Đọc cá nhân đồng thanh.
- Tranh: diều sáo
- Ghi bảng : học sinh đọc cá nhân đồng thanh.
- Đọc xuôi , cá nhân , đồng thanh.
b) Vần yêu( tương tự vần iêu )
- Vần yêu được ghép như thế nào ? ( tạo nên từ yê và u )
- So sánh iêu – yêu
+ Giống nhau phát âm
+ Khác nhau i và y
- Tranh: yêu quý
- Đọc xuôi cá nhân, đồng thanh - đọc cả 2 vần.
c) Đọc từ ứng dụng
- Ghi bảng lần lượt tõ ứng dụng, học sinh đọc cá nhân, đồng thanh. GV kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ.
- Tìm tiếng có vần mới, gạch chân.
- Đọc lại toàn bộ từ ứng dụng.
d) Luyện viết
	GV ghi bảng lần lượt từ ứng dụng.
- Học sinh viết bảng con: iêu, yêu, diều sáo, yêu quý
- Giáo viên nhận xét, sửa sai.
- Vừa học được vần, tiếng, từ gì ?
tiết 2
1) Luyện đọc
a) Luyện đọc bài trên bảng
- Học sinh lên bảng đọc bài.
- Giáo viên nhận xét, cho điểm, đọc đồng thanh.
b) Câu ứng dụng
+ Bức tranh vẽ con gì?
+ Báo hiệu mùa quả gì chín ?
+ Ghi bảng câu ứng dụng, tìm tiếng có vần mới, học sinh đọc cá nhân, đồng thanh
-Đọc mẫu câu ứng dụng, 2-3 em đọc lại
c) Luyện đọc SGK
- Đọc mẫu, học sinh đọc cá nhân đồng thanh
2) Luyện nói
- Đọc tên bài luyện nói: bé tự giới thiệu
- Trong tranh vẽ gì ? ban nào trong tranh đang tự giới thiệu
- Em năm nay lên mấy 

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 10(13).doc