Giáo án các môn học lớp 1 - Tuần 1 năm 2010

I.MỤC TIÊU:

- HS làm quen, nhận biết được vị trí lớp học.

- Bầu ban cán sự lớp .

- Tìm hiểu về lý lịch HS.

- Học nội quy HS.

 II. NỘI DUNG:

 Tiết 1

1. Kiểm tra s số: S số lớp :. em

 Nam: . em

 Nữ: . em

2. Biên chế chỗ ngồi, tổ.

Mỗi bàn 2 em: 1 Nam – 1 Nữ

Mỗi dãy một tổ: (Tính từ ngoài vào: Tổ 1 --> Tổ 2 --> Tổ 3)

3. Bầu ban cán sự lớp:

GV nêu chỉ tiêu, cơ cấu, tiêu chuẩn ban cán sự lớp.

H/S bầu: Đề cử, biểu quyết.

Cơ cấu:

 Lớp trưởng: 1 em (PT chung)

 Lớp phó: 3 em (1 văn thể, 1 PT học tập, 1 PT vệ sinh)

Tổ trưởng: 3 em

Tổ phó: 3 em

 

doc 107 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 10/08/2018 Lượt xem 270Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn học lớp 1 - Tuần 1 năm 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
, bộ đồ dùng học toán 
III)Các hoạt dộng dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
HĐBT
Ổn định : Hát 
Bài củ: Luyện tập
Nêu các só đã học
Viết các số 1, 2, 3.
Cho ví dụ các số đã học
Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu số 4, 5
Mục tiêu: học sinh có khái niệm ban đầu về số 4, 5
Giáo viên treo tranh cho học sinh đếm số đồ vật có số 4, 5
Hoạt động 2: Viết số 4, 5
Mục tiêu : Biết đọc biết viết số 4 , 5
Giáo viên giới thiệu số viết và viết mẫu: số 4 gồm những nét nào?
Số 5 gồm những nét nào ?
Giáo viên hướng dẫn viết
Viết xuôi từ 1 đến 5
Viết ngược lài từ 5 đến 1
Hoạt động 3: Thực hành 
Mục tiêu : Học sinh biết vận dụng các kiến thức đã học để làm bài tập
Bài 1: Thực hành viết số 
Bài 2, 3: số ?
Giáo viên đọc đề bài
Giáo viên treo tranh cho 1 học sinh làm ở bảng lớp
Bài 4 : Nối
Giáo viên cho học sinh đọc yêu cầu bài
Cũng cố:
Trò chơi: đưa vật tương ứng với số. Cô đọc số lượng đồ vật em trọn và đưa số vật.
5 con vịt
3 con gà
4 quen tính
2 con dê
5 HĐNT
Đọc thuộc vị trí số tư 1 đến 5
Chuẩn bị luyện tập
Nhận xét tiết học
Phương pháp đàm thoại thực hành
Lớp có hai cửa sổ
Lớp có 1 cô giáo
Lớp có 3 bóng đèn
Phương pháp : Trực quan, đàm thoại
Hình thức học : Lớp, cá nhân
ĐDDH :Mẫu vật có số lượng từ 1 đến 5
Học sinh đếm
Phương pháp : Thực hành , trưc quan, giản giải
Hình thức học : Lớp, cá nhân 
ĐDDH : số 4 , 5 viết mẫu
Nét xiên, nét ngang , nét sổ
Nét ngang, nét số, nét cong hở trái
Học sinh viết trên không, trên bảng con.
 2 3 
Phương pháp : Thực hành
Hình thức học : lớp, cá nhân 
Học sinh đếm , điền vào ô trống
Học sinh nối số vật với chấm tròn, với số
Cả lớp lắng nghe cô phổ biến trò chơi
Học sinh theo tổ .tổ nào nghe nhanh sẻ thắng.
5 học sinh làm vịt
3 học sinh làm gà
Học sinh giơ que tính
2 học sinh làm dê
SINH HOẠT LỚP
I/ Những việc đã thực hiện
- Nắm sĩ số lớp 
- vệ sinh lớp học
- Ổn định nề nế học tập
- Kiểm tra đồ dùg học tập của HS
- Biết dược tình hình học tập của HS
II/Kế hoạch tuần 3:
 - Củng cố nề nếp học tập
 - Nhắc nhở HS đi học đếu, đúng giờ
 - Vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học
 - Nắm tình hình học tập của HS
 - Nhắc nhở HS đi bên phải đường
Lịch Báo Giảng
THỨ
MÔN
TÊN BÀI DẠY
2
06/9/2010
SHDC
HV
HV
ĐĐ
l - h
l - h.
Gọn gàng sạch sẻ( tiết 1 ).
3
07/9/2010
 HV
HV
TN-XH
T
o – c
o – c.
Nhận biết cá vật xung quanh
Luyện tập.
4
08/9/2010
 HV
HV
TD
T 
ô – ơ
ô – ơ.
Bé hơn( dấu < )
5
09/9/2010
 HV
HV
TC
 T 
Oân tập
Oân tập.
Xé dán hình chữ nhật,hình tam giác.
Lớn hơn( dấu > ).
6
10/9/2010
HV
HV
T
SHL
i – a
i – a.
Luyện tập.
Tuần 3
Thứ hai, ngày 06 tháng 9 năm 2010
TIẾNG VIỆT
L,H
I- Mục tiêu:
- Đọc được: l, h, lê, hè; từ và câu ứng dụng.
- Viết được: l, h, lê, hè ( viết được các số dịng quy định trong vở tập viết 1, tập 1)
- Luyện nĩi từ 2-3 câu theo chủ đề: le le.
II- Đồ dùng dạy học:
GV: -Tranh minh hoạ cĩ tiếng : lê, hè; câu ứng dụng : ve ve ve , hè về.
 -Tranh minh hoạ phần luyện nĩi : le le
HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt
III- Hoạt động dạy học: 
1. Ổn định tổ chức: hát.
2. Kiểm tra bài cũ :
 - Đọc và viết : ê, v , bê, ve.
 - Đọc câu ứng dụng : bé vẽ bê.
3. Bài mới :
Hoạt động 1 : Dạy chữ ghi âm l - h.
a. Dạy chữ ghi âm l :
- Nhận diện chữ: Chữ l gồm 2 nét : nét 
khuyết trên và nét mĩc ngược.
Hỏi: Chữ l giống chữ nào nhất ?
- Phát âm và đánh vần : l , lê
b. Dạy chữ ghi âm h :
- Nhận diện chữ: Chữ h gồm một nét khuyết trên và nét mĩc hai đầu.
Hỏi: Chữ h giống chữ l ?
 - Phát âm và đánh vần tiếng : h, hè
 - Đọc lại sơ đồ ¯­
 - Đọc lại 2 sơ đồ trên.
Hoạt động 2: Hướng dẫn đọc tiếng từ ứng dụng
HS đọc GV kết hợp giảng từ.
- Đọc lại tồn bài trên bảng.
Hoạt động 3: Luyện viết.
+ Viết mẫu trên bảng (Hướng dẫn qui trình đặt ‘viết)
4. Củng cố, dặn dị.
Thảo luận và trả lời: giống chữ b .
Giống : đều cĩ nét khuyết trên
Khác : chữ b cĩ thêm nét thắt.
(Cá nhân- đồng thanh)
Giống : nét khuyết trên
Khác : h cĩ nét mĩc hai đầu, l cĩ nét mĩc ngược.
(C nhân- đồng thanh)
Đọc cá nhân, nhĩm, bàn, lớp.
Viết bảng con : l , h, lê, hè.
Tiết 2:
Hoạt động 1: Luyên đọc : 
a. Luyên đọc bài ở tiết 1:
GV chỉnh sữa lỗi phát âm cho HS
b. Đọc câu ứng dụng: 
- Treo tranh và hỏi : Tranh vẽ gì ?
- Tìm tiếng cĩ âm mới học ( gạch chân : hè) 
- Hướng dẫn đọc câu ứng dụng : ve ve ve, hè về
c. Đọc sách giáo khoa.
Hoạt động 3: Luyện nĩi:
Hỏi: 
- Trong tranh em thấy gì ?
- Hai con vật đang bơi trơng giống con gì ?
 - Vịt, ngan được con người nuơi ở ao, hồ. Nhưng cĩ lồi vịt sống tự do khơng cĩ nguời chăn, gọi là vịt gì ?
Kết luận : Trong tranh là con le le. Con le le hình dáng giống vịt trời nhưng nhỏ hơn, chỉ cĩ vài nơi ở nước ta.
- Giáo dục : Cần bảo vệ những con vật quí hiếm.
Hoạt động 2: Luyện viết
- HS viết vào vở theo từng dịng. 
Củng cố, dặn dị
Đọc bài trong sách.
Dặn: xem trước bài mới: o-c
Đọc lại bài tiết 1 (C nhân- đ thanh)
Đọc thầm và phân tích tiếng hè
Đọc câu ứng dụng (C nhân- đ thanh) :
Đọc SGK(Cá nhân- đồng thanh)
Quan sát và trả lời
( con vịt, con ngang, con vịt xiêm )
( vịt trời )
Tơ vở tập viết : l, h, lê, hè.
ĐẠO ĐỨC
 Gän gµng s¹ch sÏ ( tiÕt 1) 
I. Mơc tiªu:
- Häc sinh hiĨu thÕ nµo lµ ¨n mỈc gän g»ng s¹ch sÏ.
- Häc sinh biÕt gi÷ g×n vƯ sinh c¸ nh©n, ®Çu tãc, quÇn ¸o, gän gµng, s¹ch sÏ.
II. §å dïng d¹y - häc:
	- Vë bµi tËp ®¹o ®øc. 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc:
Ho¹t ®éng 1: Bµi cị
Ho¹t ®éng 2: Bµi míi.
1. Giíi thiƯu.
2. Gi¸o viªn nªu yªu cÇu: Häc sinh nªu tªn b¹n nµo trong líp h«m nay cã ®Çu tãc quÇn ¸o gän gµng, s¹ch sÏ.
- V× sao em cho lµ b¹n Êy gän gµng, s¹ch sÏ.
- Gi¸o viªn xem nh÷ng häc sinh nhËn xÐt chinh x¸c. 
Häc sinh th¶o luËn theo cỈp.
Mét sè cỈp lªn tr×nh bµy.
Häc sinh nhËn xÐt vỊ quÇn ¸o ®Çu tãc cđa b¹n
3. Gi¸o viªn nªu yªu cÇu bµi tËp 1:
- Yªu cÇu häc sinh gi¶i thÝch t¹i sao em cho lµ b¹n Êy ¨n mỈc s¹ch sÏ, gän gµng hoỈc ch­a gän gµng, s¹ch sÏ nªn sưa nh­ thÕ nµo th× sÏ trë thµnh ng­êi gän gµng s¹ch sÏ.
+ QuÈn ¸o bÈn: giỈt s¹ch, ¸o r¸ch: ®­a mĐ v¸ l¹i, cĩc cµi lƯch: cµi l¹i cho ngay ng¾n, ®Çu tãc bï xï: ch¶i l¹i cho m­ỵt.
- Häc sinh lµm bµi tËp theo c¸ nh©n, mét sè em lªn tr×nh bµy bµi tËp cđa m×nh.
Bµi tËp 2: Cho häc sinh ch¬i trß ch¬i: Thi nèi nhanh n«i ®ĩng.
- Gi¸o viªn kÕt luËn: QuÇn ¸o ®i häc ph¶i lµnh lỈn ph¼ng phiu, s¹ch sÏ. Kh«ng mỈc quÇn ¸o nhµu n¸t, r¸ch, ®øt khuy, h«i bÈn, xéc lƯch ®Õn líp.
- Häc sinh th¶o luËn theo nhãm.
- §¹i diƯn nhãm lªn thi.
3. Cđng cè dỈn dß - Gi¸o viªn nhËn xÐt giê. - Liªn hƯ gi¸o dơc häc sinh.
 - VỊ nhµ thùc hµnh tèt bµi häc chuÈn bÞ giê sau häc bµi luyƯn tËp.
Thư ba , ngày 07 tháng 9 năm 2010.
HỌC VẦN
O,C
I- Mục tiêu:
- Đọc được: o, c, bị, cỏ; từ và câu ứng dụng.
- Viết được: o, c, bị, cỏ.
- Luyện nĩi từ 2-3 câu theo chủ đề: vĩ bè.
II- Đồ dùng dạy học:
GV: - Tranh minh hoạ cĩ tiếng : bị, cỏ; câu ứng dụng : bị bê cĩ bĩ cỏ.
 - Tranh minh hoạ phần luyện nĩi : vĩ bè
HS: - SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt
III- Hoạt động dạy học: 
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ :
 - Đọc và viết : l, h, lê, hè
 - Đọc câu ứng dụng : ve ve ve, hè về.
3. Bài mới :
Hoạt động 1 : Dạy chữ ghi âm o-c
a. Dạy chữ ghi âm o
- Nhận diện chữ: Chữ o gồm 1 nét cong kín.
Hỏi: Chữ o giống vật gì ?
- Phát âm và đánh vần : o, bị
- Đọc lại sơ đồ ¯­
b. Dạy chữ ghi âm c:
- Nhận diện chữ: Chữ c gồm một nét cong hở phải.
Hỏi : So sánh c và o ?
- Phát âm và đánh vần tiếng : o, cỏ
- Đọc lại sơ đồ ¯­
- Đọc lại cả 2 sơ đồ trên
Hoạt động 2: Hướng dẫn đọc tiếng từ ứng dụng.
HS đọc GV kết hợp giảng từ.
- Đọc cả 2 sơ đồ.
- Đọc lại tồn bài trên bảng.
Hoạt động 3: Luyện viết
- Hướng dẫn viết bảng con :
- Viết mẫu trên bảng (Hướng dẫn qui trình đặt viết).
4. Củng cố, dặn dị
Thảo luận và trả lời: giống quả bĩng bàn, quả trứng , 
(Cá nhân- đồng thanh)
Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn :bị
Giống : nét cong
Khác : c cĩ nét cong hở phải, o cĩ nét cong kín.
 (Cá nhân- đồng thanh)
Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn :cỏ
Đọc cá nhân, nhĩm, bàn, lớp
Viết bảng con : o, c, bị, cỏ
Tiết 2:
Hoạt động 1: Luyện đọc
Đọc bài tiết 1
GV chỉnh sữa lỗi phát âm
- Treo tranh và hỏi : Tranh vẽ gì ?
- Tìm tiếng cĩ âm mới học ( gạch chân : bị, bĩ, cỏ) 
- Hướng dẫn đọc câu ứng dụng : bị bê cĩ bĩ cỏ.
- Đọc SGK.
Hoạt động 3: Luyện nĩi
Hỏi: 
- Trong tranh em thấy gì ?
- Vĩ bè dùng làm gì ?
- Vĩ bè thường đặt ở đâu ? Quê hương em cĩ vĩ bè khơng?
- Em cịn biết những loại vĩ bè nào khác?
Hoạt động 2: Luyện viết:
- GV hướng dẩn HS viết theo dịng.
Củng cố, dặn dị:
Đọc bài trong sách.
 - Dặn: xem trước bài mới: Ô,Ơ
Đọc lại bài tiết 1 (Cá nhân- đồng thanh)
Thảo luận và trả lời : bị bê cĩ bĩ cỏ
Đọc thầm và phân tích tiếng bị, bĩ, cỏ 
Đọc câu ứng dụng(Cá nhân-đồngthanh) 
Đọc SGK(Cá nhân- đồng thanh)
Quan sát và trả lời
Tơ vở tập viết : o, c, bĩ, cỏ
TỰ NHIÊN & XÃ HỘI
NhËn biÕt c¸c vËt xung quanh 
I. Mơc tiªu: - Giĩp häc sinh nhËn biÕt:
+ NhËn xÐt vµ m« t¶ ®­ỵc mét sè vËt xung quanh
+ HiĨu ®­ỵc m¾t, mịi, tai, l­ìi tay (da) lµ c¸c bé phËn giĩp ta nhËn biÕt c¸c viƯc xung quanh
+ Cã ý thøc b¶o vƯ vµ gi÷ g×n c¸c bé phËn cđa c¬ thĨ
II. ChuÈn bÞ - Phãng to c¸c h×nh trong s¸ch gi¸o khoa, mét sè ®å vËt
III. Ho¹t ®éng
1. Khëi ®éng
2. Ho¹t ®éng: Quan s¸t c¸c h×nh trong s¸ch gi¸o khoa
- Mơc tiªu: + M« t¶ ®­ỵc 1 sè vËt xung quanh
+ C¸ch tiÕn hµnh
B­íc 1: Chia nhãm ( 2 em)
Gi¸o viªn h­íng dÉn quan s¸t vµ nãi vỊ h×nh d¹ng, mµu s¾c, sù nãng l¹nh, tr¬n hay sÇn sïi ... cđa c¸c vËt xung quanh
B­íc 2: Mét sè häc sinh chØ vµ nãi vỊ tõng vËt ë tr­íc líp, c¸c em kh¸c bỉ sung
3. Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn theo nhãm nhá
- Mơc tiªu: BiÕt vai trß cđa c¸c gi¸c quan trong viƯc nhËn biÕt c¸c vËt xung quanh
- C¸ch tiÕn hµnh
B­íc 1: Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh ®Ỉt c¸c c©u hái ®Ĩ th¶o luËn nhãm
- Nhê ®©u mµ em biÕt ®­ỵc mµu s¾c, h×nh d¹ng, mïi vÞ cđa vËt?
- Nhê ®©u mµ biÕt ®­ỵc 1 vËt cøng hay mỊm? Nãng hay l¹nh?
B­íc 2: Häc sinh xung phong ®øng lªn nªu 1 trong 2 c©u hái c¸c em ®· hái nhau?
- Gi¸o viªn nªu lÇn l­ỵt c¸c c©u hái ®Ĩ häc sinh th¶o luËn
KÕt luËn:
Nhê cã mỈt, mịi, tai, l­ìi, da mµ chĩng ta nhËn biÕt ®­ỵc c¸c vËt xung quanh ta. V× vËy chĩgn ta cÇn b¶o vƯ, gi÷ g×n an toµn cho c¸c gi¸c quan ®ã.
4. Cđng cè
Tãm t¾t néi dung bµi
NhËn xÐt giê
5. DỈn dß
VỊ nhµ häc bµi, xem tr­íc bµi: B¶o vƯ m¾t tai.
TỐN 
LUYỆN TẬP
I- Mục tiêu:
- Nhận biết số lượng và các số trong phạm vi 5. 
- Đọc,viết,đếm các số trong phạm vi 5.
II- Đồ dùng dạy học:
 - Vẽ sơ đồ ven trên bảng lớp ( bài tập số 2 vở bài tập tốn ).
 - Bộ thực hành tốn giáo viên và học sinh. 
III- Các hoạt động dạy học:
1. Ổn Định :
+ Hát – chuẩn bị Sách Giáo khoa.
2. Kiểm tra bài cũ :
- Em hãy đếm xuơi từ 1 – 5 , đếm ngược từ 5- 1 
- Số 5 đứng liền sau số nào ? Số 3 liền trước số nào? 3 gồm mấy và mấy? 2 gồm mấy và mấy?
3. Bài mới : 
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài luyện tập các sốù từ 1®5.
- Giáo viên cho học sinh viết lại trên bảng con dãy số 1,2,3,4,5.
- Treo một số tranh đồ vật yêu cầu học sinh học sinh lên gắn số phù hợp vào mỗi tranh.
- Giáo viên giới thiệu và ghi đầu bài. 
Hoạt động 2 : Thực hành trên SGK.
- Giáo viên yêu cầu học sinh mở SGK,quan sát và nêu yêu cầu của bài tập 1. 
- Giáo viên nhận xét .
- Cho học sinh làm bài vào vở bài tập.Gv quan sát và cho sửa bài chung.
Bài 2: Ghi số phù hợp với số que diêm.
Bài 3: Điền các số cịn thiếu vào chỗ trống.
- Cho học sinh làm bài 3 vào vở bài tập.
- Giáo viên xem xét nhắc nhở những em cịm chậm.
Bài 4: Viết số 
- Cho học sinh viết lại dãy số 1,2,3,4,5 và 5,4,3,2,1.
-Giáo viên giúp đỡ học sinh yếu. 
Hoạt động 3: Trị chơi 
- Giáo viên vẽ các chấm trịn vào biểu đồ ven.
- Yêu cầu 4 tổ cử 4 đại diện lên ghi số phù hợp vào các ơ trống. Tổ nào ghi nhanh, đúng, đẹp là tổ đĩ thắng.
- Giáo viên quan sát nhận xét tuyên dương học sinh làm tốt.
- Học sinh để bảng con trước mặt. Viết theo yêu cầu của giáo viên .
- Học sinh lần lượt thực hiện.
- Học sinh nêu yêu cầu : Viết số phù hợp với số lượng đồ vật trong tranh.
- 1 học sinh làm mẫu 1 bài trong SGK.
- Học sinh tự làm bài và chữa bài .
- Học sinh nêu được yêu cầu của bài và tự làm bài , chữa bài .
- Học sinh nêu yêu cầu của bài .
- 1 em làm miệng dãy số thứ nhất 
- Học sinh làm bài 3/ VBT.
- 1 em sửa bài chung
- Học sinh viết vào vở BT
- Tổ cử 1 đại diện lên tham gia trị chơi.
- Học sinh dưới lớp cổ vũ cho bạn.
4. Củng cố, dặn dị : 
- Em vừa học bài gì ? Đếm xuơi và đếm ngược trong phạm vi 5. 
- Số nào ở giữa số 3 và 5 ? số nào liền trước số 2 ?
- 5 gồm 4 và mấy? 5 gồm 3 và mấy ?
- Nhận xét tiết dạy- Tuyên dương học sinh hoạt động tốt.
- Dặn học sinh chuẩn bị bài Bé hơn-Dấu <
Thứ tư , ngày 08 tháng 9 năm 2010.
HỌC VẦN
Ơ – Ơ
I- Mục tiêu:
- Đọc được: ơ, ơ, cơ, cờ; từ và câu ứng dụng.
- Viết được: ơ, ơ, cơ, cờ.
- Luyện nĩi từ 2-3 câu theo chủ đề: bờ hồ.
II- Đồ dùng dạy học:
GV: - Tranh minh hoạ cĩ tiếng : cơ, cờ; câu ứng dụng : bé cĩ vở vẽ.
 - Tranh minh hoạ phần luyện nĩi : bờ hồ.
HS: - SGK, vở tập viết.
III- Hoạt động dạy học: 
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ :
 - Đọc và viết : o, c, bị, cỏ.
 - Đọc câu ứng dụng : bị bê cĩ bĩ cỏ.
3. Bài mới :
Hoạt động 1 : Dạy chữ ghi âm ơ - ơ
a. Dạy chữ ghi âm ơ
- Nhận diện chữ: Chữ ơ gồm 1 nét cong kín và dấu mũ trên chữ o.
Hỏi: Chữ ơ giống với chữ nào ?
- Phát âm và đánh vần : ơ - cơ
- Đọc lại sơ đồ ¯­
b. Dạy chữ ghi âm ơ:
- Nhận diện chữ: Chữ ơ gồm một nét cong khép kín và dấu râu.
Hỏi : So sánh ơ và ơ ?
- Phát âm và đánh vần tiếng : ơ, cờ
- Đọc lại sơ đồ ¯­
- Đọc lại cả 2 sơ đồ trên
Hoạt động 2: Hướng dẫn đọc tiếng từ ứng dụng.
HS đọc GV kết hợp giảng từ.
- Đọc cả 2 sơ đồ.
- Đọc lại tồn bài trên bảng.
Hoạt động 3: Luyện viết
- Hướng dẫn viết bảng con :
- Viết mẫu trên bảng (Hướng dẫn qui trình đặt viết).
4. Củng cố, dặn dị
Thảo luận và trả lời: ơ cĩ thêm dấu mủ trên chữ o 
(Cá nhân- đồng thanh)
Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn :bị
Giống : nét cong khép kín
Khác : ơ cĩ thêm dấu mũ, ơ cĩ dấu mĩc
(Cá nhân- đồng thanh)
Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn : ơ -cờ
Đọc cá nhân, nhĩm, bàn, lớp
Viết bảng con : ơ, ơ, cơ, cờ.
Tiết 2:
Hoạt động 1: Luyện đọc
Đọc bài tiết 1
GV chỉnh sữa lỗi phát âm
- Treo tranh và hỏi : Tranh vẽ gì ?
- Tìm tiếng cĩ âm mới học ( gạch chân : vở) 
- Hướng dẫn đọc câu ứng dụng : bé cĩ vở vẽ.
- Đọc SGK.
Hoạt động 3: Luyện nĩi
Hỏi: 
- Trong tranh em thấy gì ?
- ba mẹ đang dạo chơi ở đâu ?
- Các bạn nhỏ thích đi chơi ở bờ hồ khơng?
- Ngịai ba mẹ em ra trên bờ hồ cịn cĩ ai khơng ?
- Vậy bờ hồ trong tranh được dùng vào việc gì ?
Chỗ em ở cĩ bờ hồ khơng ?
Hoạt động 2: Luyện viết:
- GV hướng dẩn HS viết theo dịng.
Củng cố, dặn dị:
Đọc bài trong sách.
 - Dặn: xem trước bài Ôn tập
Đọc lại bài tiết 1 (Cá nhân- đồng thanh)
Thảo luận và trả lời : em bé cầm vở vẽ
Đọc thầm và phân tích tiếng vở 
Đọc câu ứng dụng(Cá nhân-đồngthanh) 
Đọc SGK(Cá nhân- đồng thanh)
- Các bạn nhỏ được mẹ dắt đi dạo chơi
- bờ hồ.
- cĩ nhiều người ngồi chơi
- Làm nơi nghỉ ngơi, vui chơi sau giờ làm việc.
Viết vở tập viết : ơ, ơ, cơ, cờ.
TỐN 
BÉ HƠN – DẤU <
I- Mục tiêu:
	Bước đầu biết so sánh số lượng, biết sử dụng từ bé hơn và dấu < để so sánh các số.
II- Đồ dùng dạy học:
 + Các nhĩm đồ vật, tranh như sách giáo khoa 
 + Các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 dấu < 
III- Các hoạt động dạy học:
1. Ổn Định :
+ Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập -Sách Giáo khoa.
2. Kiểm tra bài cũ :
Nhận biết số lượng qua hình ảnh các số trong phạm vi 5
Đọc, viết, đém số đến 5
3. Bài mới : 
Hoạt động 1 : Nhận biết quan hệ bé hơn. Giới thiệu dấu bé hơn (<) 
 * Giới thiệu 1 < 2 (treo tranh 1) hỏi học sinh :
- Nhĩm bên trái cĩ mấy ơ tơ ?
- Nhĩm bên phải cĩ mấy ơ tơ ?
- Bên nào cĩ số ơ tơ ít hơn? 
Treo tranh 1 hình vuơng và 2 hình vuơng
- Nhĩm bên trái cĩ mấy hình vuơng ?
- Nhĩm bên phải cĩ mấy hình vuơng ?
- So sánh số hình vuơng hai bên cho cơ 1 hình vuơng so với 2 hình vuơng như thế nào?
Nêu: 1 ơ tơ ít hơn 2 ơ tơ, 1 hình vuơng ít hơn 2 hình vuơng ta nĩi 1 ít hơn 2 và viết là 1<2 (viết lên bảng) dấu “<” gọi là dấu bé hơn, đọc là bé hơn, dùng để viết kết quả so sánh các số.
 * Giới thiệu 2 < 3
 Treo tranh cĩ 2 con chim và 3 con chim. Yêu cầu hs thảo luận so sánh số con chim ở mỗi bên
Kiểm tra kết quả thảo luận
So sánh tiếp cho cơ số hình tam giác ở 2 ơ dưới hình vẽ con chim
Bạn nào so sánh được số hai và số ba ?
Bạn nào viết được ?
* Giới thiệu 3 < 4, 4 <5
Hãy thảo lụân và so sánh số 3 và số 4, số 4 và số 5.
Ba với bốn thì như thế nào ?
Bốn so với năm thì như thế nào?
Cho hs đọc liền mạch : một nhỏ hơn hai, hai nhỏ hơn ba, ba nhỏ hơn bốn, bốn nhỏ hơn năm
- Hướng dẫn học sinh viết dấu < vào bảng con 
- Hướng dẫn viết 1 < 2 , 2 <3 , 3< 4 , 4 <5 .
Hoạt động 3: Thực hành 
Bài 1 : Viết dấu < 
Kiểm tra hs viết
Bài 2 : Hướng dẩn xem tranh đầu tiên, viết số và dấu thích hợp vào ơ trống 
- Giáo viên hướng dẫn mẫu. Hướng dẫn học sinh làm bài 
Bài 3 : hướng dẫn tương tự bài 2
- Giáo viên quan sát sửa sai cho học sinh 
Bài 4 : Điền dấu < vào ơ trống .
- Giáo viên hướng dẫn mẫu 
- GV nhận xét thái độ học tập của học sinh. 
- Học sinh quan sát tranh trả lời :
 cĩ 1 ơ tơ
 cĩ 2 ơ tơ 
Bên trái cĩ số ơ tơ ít hơn
- HS trả lời và lặp lại : “1 ơ tơ ít hơn 2 ơ tơ”
 cĩ 1 hình vuơng 
 cĩ 2 hình vuơng
 1 hình vuơng ít hơn 2 hình vuơng
- Vài em lặp lại 
- Học sinh lần lượt đọc lại kết quả so sánh “Một bé hơn hai”
Thảo luận nhĩm đơi
Hs nêu kết quả so sánh : bên trái cĩ 2 con chim, bên phải cĩ ba con chim, 2 con chim ít hơn 3 con chim
2 tam giác ít hơn 3 tam giác
HS : hai bé hơn ba
Hs lên bảng viết 2 < 3
Hs đọc và nhắc lại : hai bé hơn ba
Thảo luận nhĩm đơi
Hs: Ba bé hơn bốn, (1 hs lên bảng viết)
4 bé hơn 5 (lên bảng viết)
- Học sinh viết bảng con .
- Học sinh làm BT trong SGK.
- Học sinh nêu yêu cầu của bài “viết dấu < theo mẫu” Hs viết trong sách giáo khoa. 
- Học sinh nêu yêu cầu của bài 
- HS làm bài, vài hs chữa bài miệng, đổi vở kiểm tra nhau 
- Học sinh quan sát theo dõi 
-Học sinh tự làm bài và chữa bài chung trên bảng lớp
Lớp làm bài. Từng cá nhân đọc kết quả để củng cố về đọc số, thứ tự số.
4. Củng cố dặn dị : 
- Em vừa học bài gì ? 
- Đọc lại thứ tự số.
- Nhận xét tiết học.
 - Dặn học sinh ơn bài - Chuẩn bị bài luyện tập hơm sau 
Thứ năm , ngày 09 tháng 9 năm 2010.
HỌC VẦN
ÔN TẬP
I- Mục tiêu:
	- Đọc được: ê, l, h, o, c, ơ, ơ; các từ ngữ và câu ứng dụng từ bài 7 đến bài 11.
	- Viết được: ê, l, h, o, c, ơ, ơ; các từ ngữ ứng dụng từ bài 7 đến bài 11.
	- Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Hổ.
II- Đồ dùng dạy học:
GV: - Bảng ơn.
 - Tranh minh hoạ câu ứng dụng : bé vẽ cơ, bé vẽ cờ.
 - Tranh minh hoạ kể chuyện hổ
HS: - SGK, vở tập viết
III- Hoạt động dạy học: 
1. Ổn định tổ chức: 
2. Kiểm tra bài cũ :
 - Đọc và viết : ơ, ơ, cơ cờ.
 - Đọc câu ứng dụng : bé cĩ vở vẽ
3. Bài mới :
Hoạt động 1: Ơn tập các chữ và âm vừa học:
Treo bảng ơn 1 (Bảng 1)
Ghép chữ thành tiếng :
- Tìm tiếng cĩ âm đã học ,chỉnh sữa phát âm.
Hoạt động 2: Đọc từ ngữ ứng dụng :
Hoạt động 3: Luyện viết
- GV hướng dẫn viết.
- Tập viết từ ngữ ứng dụng :lị cị, vơ cỏ
4. Củng cố, dặn dị:
Chỉ chữ và đọc âm
Đọc các tiếng do các chữ ở cột dọc kết hợp các chữ ở dịng ngang ở B1
Đọc các từ đơn ( một tiếng ) do các tiếng ở cột dọc kết hợp với dấu thanh ở dịng ngang ở bảng ơn 2
Đọc : nhĩm, cá nhân, cả lớp
Viết bảng con
Tiết 2:
Hoạt động 1: Luyện đọc
- Đọc lại bảng ơn
- Đọc câu ứng dụng :
Hỏi : Nhận xét tranh minh hoạ
- Tìm tiếng cĩ âm vừa học.
- Đọc SGK.
Hoạt động 2: Luyện viết:
- GV hướng dẫn HS viết theo dịng vào vở.
Hoạt động 3: Kể chuyện:
- GV kể một cách truyền cảm cĩ tranh minh hoạ như sách giáo khoa.
- Hình thức kể theo tranh : GV chỉ tranh, đại diện nhĩm chỉ vào tranh & kể đúng tình tiết mà tranh thể hiện (Theo 4 tranh
+ Tranh 1: Hổxin Mèo truyền cho võ nghệ. Mèo nhận lời.
+ Tranh 2 :Hằng ngày, Hổ đến lớp, học tập chuyên cần.
+ Tranh 3: Một lần, Hổ phục sẵn, khi thấy Mèo đi qua, nĩ liền nhảy ra vồ Mèo rồi đuổi theo định ăn thịt.
+ Tranh 4 : Nhân lúc Hổ sơ ý, Mèo nhảy tĩt lên 1 cây cao. Hổ đứng dưới đất gầm gào, bất lực.
Ý nghĩa câu chuyện : Hổ là con vật vơ ơn đáng khinh bỉ.
Củng cố, dặn dị:
Đọc bài trong sách.
 - Dặn: xem trước bài ị,a.
Đọc lại bài tiết 1 (Cá nhân- đồng thanh)
Thảo luận và trả lời 
Đọc câu ứng dụng : bé vẽ cơ, bé vẽ
cờ (Cá nhân- đồng thanh) .
Đọc SGK(Cá nhân- đồng thanh).
Viết từ trong vở tập viết.
Lắng nghe & thảo luận.
Cử đại diện thi tài.
HS xung phong kể tồn truyện.
THỦ CÔNG
XÐ d¸n h×nh ch÷ nhËt vµ h×nh tam gi¸c
I. Mơc tiªu
- Häc sinh lµm quen víi xÐ, d¸n giÊy ®Ĩ t¹o h×nh
- XÐ ®­ỵc h×nh ch÷ nhËt, h×nh tam gi¸c theo h­íng dÉn vµ biÕt c¸ch d¸n cho c©n ®èi.
II. §å dïng- Gi¸o viªn: Bµi mÉu vµ hai tê giÊy mµu kh¸c nhau.
- Häc sinh: GiÊy nh¸p cã kỴ «, giÊy mµu thđ c«ng.
III. Ho¹t ®éng
1. Ho¹t ®éng 1: KiĨm tra bµi cị
- 3 em h­íng dÉn lªn chÊm s¶n phÈm xÐ d¸n h×nh ch÷ nhËt, h×nh tam gi¸c
- Gi¸o viªn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸
2, Ho¹t ®éng 2: 
Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh quan s¸t vµ nhËn xÐt
- Cho häc sinh quan s¸t vµ ph¸t hiƯn nh÷ng vËt xung quanh m×nh cã d¹ng h×nh ch÷ nhËt vµ h×nh tam gi¸c
- Häc sinh nªu c¸c vËt cã h×nh ch÷ nhËtm h×nh tam gi¸c
+ Th­íc ª ke
+ QuyĨn vë viÕt
3. Ho¹t ®éng 3: Gi¸o viªn h­íng dÉn h×nh mÉu
* VÏ vµ xÐ h×nh ch÷ nhËt
- Gi¸o viªn lµm mÉu cho häc sinh quan s¸t
- LËt mỈt sau cđa tê giÊy mµu ®Õm vµ ®¸nh dÊu 4 ®iĨm vÏ h×nh ch÷ nhËt, c¹nh dµi 12 «, c¹nh ng¾n 6 «
- Gi¸o viªn xÐ mÉu
- Häc sinh quan s¸t
- Häc sinh theo dâi lµm theo
* VÏ vµ xÐ h×nh tam gi¸c
- Gi¸o viªn xÐ mÉu, xÐ xong lËt mỈt mµu cho häc sinh quan s¸t
- Häc sinh lÊy giÊy nh¸p ®Ĩ thùc hµnh xÐ
* D¸n h×nh
- Gi¸o viªn h­íng dÉn c¸c

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an 1 tuan 15.doc