Giáo án các môn học lớp 1 - Tuần 1

 I.MỤC TIÊU:

 HS biết được:

-Trẻ em có quyền có họ tên, có quyền được đi học.

- Vào lớp Một, em sẽ có thêm nhiều bạn mới, có thầy cô giáo mới, trường lớp mới, em sẽ được học thêm nhiều điều mới lạ.

- Vui vẻ, phấn khởi đi học; tự hào trở thành HS lớp một.

- Biết yêu quý bạn bè, thầy giáo, cô giáo, trường lớp.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Vở bài tập Đạo đức 1.

 

doc 51 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 09/08/2018 Lượt xem 119Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn học lớp 1 - Tuần 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hướng dẫn đọc
Gv ghi bảng n , m 
Gọi hs đọc
Gv hướng dẫn cho hs yếu đọc
*Hoạt động 2:Hướng dẫn đọc từ khĩa
Gv chỉ bảng 
Gv ghi :
Yêu cầu hs đánh vần từng tiếng rồi đọc trơn
Yêu cầu hs đọc tồn bài trên bảng
Nhận xét – sữa sai
*Hoạt động 3:Hướng dẫn làm bài tập
Hướng dẫn hs đọc các tiếng rồi nhìn tranh nối lại
Hướng dẫn hs viết
Theo dõi – thu chám –nhận xét
*Hoạt động 4:Củng cố
Yêu cầu hs đọc lại bài trên bảng
8-10 phút
8-10 phút
10-15 phút
2-3 phút
 Hs đọc nhẩm 
Cá nhân – đồng thanh
Hs đọc trơn
Cá nhân – đồng thanh
Cá nhân – đồng thanh
Cả lớp
Hs viết
2hs-đồng thanh
 -----------------------------------------------------
LUYỆN VIẾT: 
 Luyện viết n – m
I. Mục đích yêu cầu:
-Hs viết đúng chính xác các âm : n , nơ , m , me
-Rèn kỹ năng viết đúng
II.Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Thời gian
Hoạt động của học sinh
*Hoạt động 1: Hướng dẫn viết bảng con
Gv ghi chữ mẫu lên bảng : n , m 
Gọi hs đọc
Gv giải thích, nêu thao tác viết
Yêu cầu hs viết bảng con – theo dõi
Nhận xét- sữa sai
Các tiếng cịn lại tương tự
*Hoạt động 2:Hướng dẫn viết vào vở
Gọi hs đọc lại các tiếng trên
Gv viết mẫu vào vở-yêu cầu hs viết
Theo dõi-giúp hs yếu
Thu vở chấm-nhận xét
 *Hoạt động 3:Củng cố
Các em vừa viết những âm nào?
 Nhận xét
15 phút
15-16 phút
3-4 phút
Chú ý đọc thầm
Cá nhân-đồng thanh
Chú ý quan sát
Viết bcon
Cá nhân-đồng thanh
Hs viết
2hs trả lời
---------------------------------------------------------------------
 Ngày soạn: 07/09/2009
 Ngày dạy :Thứ 3,08/09/2009
LUYỆN TỐN: 
 Ơn luyện tập
I. Mục tiêu :
-Củng cố và khắc sâu thêm kiến thức về >, < , =
-Biết so sánh và điền dấu đúng
II. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Thời gian
Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1:Làm bài tập trong vở bt
Bài 1:>, <, =
Gv nêu yêu cầu bài 1
Hướng dẫn- làm mẫu 1 bài
Yêu cầu hs tự làm vào vở
Bài 2:Viết theo mẫu
Nêu yêu cầu của bài
Gv hướng dẫn- làm mẫu
Yêu cầu hs làm bài- theo dõi
Bài 3:Làm cho bằng nhau(theo mẫu)
Nêu yêu cầucủa bài
Hướng dẫn- làm mẫu
Yêu cầu hs làm- gv theo dõi
Thu 1 số chấm- nhận xét
* Hoạt động 2:Củng cố- dặn dị
Nhận xét
10 phút
12-15phút
8-10 phút
3 phút
Hs chú ý
Cả lớp
Hs chú ý
Cả lớp
Hs chú ý
Cả lớp
-------------------------------------------------------------
LUYỆN ĐỌC:
Luyện đọc d – đ
I..Mục đích yêu cầu:
Hs đọc đúng các âm,tiếng ,từ ,câu trong bài d - đ
II.Các họat động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Thời gian
Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1:Luyện đọc trên bảng lớp
Gv chỉ toàn bộ bài khóa trên bảng thứ tự và không thứ tự cho hs đọc
Gv chỉ thứ tự các từ ứng dụng cho hs đọc
Gv chỉ cụm từ, câu cho hs đọc
Luyện đọc cho hs yếu
Yêu cầu hs đọc toàn bảng
Nhận xét – ghi điểm
* Hoạt động 2: Luyện đọc trong sgk
Gv đọc mẫu- hướng dẫn đọc
Gọi hs đọc- nhận xét- ghi điểm
* Hoạt động 3:Củng cố – dặn dò
Nhận xét- dặn dò
15 phút
15 phút
3 phút
Cá nhân- đồng thanh
Cá nhân – đồng thanh
Cá nhân đánh vần – đọc trơn
Cá nhân
Chú ý
Cá nhân- đồng thanh
----------------------------------------------------------
LUYỆN VIẾT:
Luyện viết d – đ
I. Mục đích yêu cầu:
-Hs viết đúng đẹp các âm, tiếng, viết đúng cỡ chữ
-Gd tư thế ngồi viết đúng
II. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Thời gian
Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1:Viết bảng con
Gv ghi chữ mẫu lên bảng : d – đ
Gọi hs đọc
Gv hướng dẫn - nêu thao tác viết
Yêu cầu hs viết bảng con
Gv theo dõi – giúp hs yếu viết
Nhận xét
* Hoạt động 2:Hướng dẫn viết vào vở
Gv gọi hs đọc lại các tiếng trên
Gv viết mẫu vào vở - yêu cầøu hs viết
Gv theo dõi,giúp đỡ hs yếu
Thu vở chấm – nhận xét
* Hoạt động 3:Củng cố
Các em vừa đượcviết những âm nào?
Nhận xét
15 phút
15-16 phút
3-4 phút
Chú ý đọc thầm
Cá nhân-đồng thanh
Chú ý quan sát
Viết bcon
Cá nhân-đồng thanh
Hs viết
2hs trả lời
---------------------------------------------
 Ngày soạn: 09/09/2009 
 Ngày dạy:Thứ 5, 10/09/2009
THỦ CÔNG
XÉ, DÁN HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN ( T1 )
I.MỤC TIÊU:
_ HS làm quen với kĩ thuật xé, dán giấy để tạo hình
_ Xé được hình vuông, hình tròn theo hướng dẫn và biết cách dán cho cân
II.CHUẨN BỊ:
 1.Giáo viên:
- Bài mẫu về xé, dán hình vuông, hình tròn - Hai tờ giấy màu khác nhau (màu tương phản) -Hồ dán, giấy trắng làm nền -Khăn lau tay
 2.Học sinh:
 - Giấy nháp có kẻ ô, giấy thủ công màu- Hồ dán, bút chì - Vở thủ công
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
Thời gian
Hoạt động học sinh
1. Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét:
- Cho xem bài mẫu, hỏi:
+ Những đồ vật nào có dạng hình vuông? Hình tròn?
 - Xung quanh ta có nhiều đồ vật dạng hình vuông, hình tròn,
 2. Giáo viên hướng dẫn mẫu:
a) Vẽ và xé hình vuông:
-Làm thao tác xé từng cạnh một như xé hình chữ nhật.
 - Sau khi xé xong lật mặt có màu để HS quan sát.
b) Vẽ và xé hình tròn:
-GV thao tác mẫu vẽ 1 hình vuông cạnh 8 ô.
-Xé hình vuông rời khởi giấy màu.
-Lần lượt xé 4 góc của hình vuông xong lật mặt màu cho HS quan sát
3.Nhận xét- dặn dò:
-Dặn dò: Chuẩn bị giấy nháp, giấy màu , bút chì, hồ.
8-10 phút
15-20phút
2-3 phút
+ Quan sát những đồ vật xung quanh
-Lấy giấy nháp vẽ và xé hình vuông
-Quan sát
-Lấy giấy nháp đánh dấu, vẽ và xé hình tròn.
-Quan sát
-----------------------------------------------------------
LUYỆN ĐỌC:
Luyện đọc t –th
I. Mục đích yêu cầu:
Hs đọc đúng các âm , tiếng , từ , câu trong bài t – th
II. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Thời gian
Hoạt động học sinh
* Hoạt động 1:Luyện đọc trên bảng lớp
Gv chỉ toàn bộ bài khóa trên bảng cho hs đọc
Gv chỉ thứ tự các từ ứng dụng cho hs đọc
Gv chỉ cụm từ, câu cho hs đọc
Luyện đọc cho hs yếu
Yêu cầu hs đọc toàn bảng – nhận xét- ghi điểm
* Hoạt động 2 : Luyện đọc trong sgk
Gv đọc mẫu – hướng dẫn đọc
Gọi hs đọc- Nhận xét – ghi điểm
* Hoạt động 3: Củng cố – dặn dò
Nhận xét- dặn dò
15 phút
15 phút
2-3 phút
Cá nhân- đồng thanh
Cá nhân- đồng thanh
Cá nhân đánh vần + đọc trơn
Cá nhân
Chú ý
Cá nhân – đồng thanh
-----------------------------------------------------
LUYỆN VIẾT:
Luyện viết t – th
I. Mục đích yêu cầu:
Hs viết đúng , đẹp các âm , tiếng, viết dúng cỡ chữ.
II. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Thời gian
Hoạt động học sinh
* Hoạt động 1:Viết bảng con
Gv ghi chữ mẫu lên bảng : t - th
Gọi hs đọc
Gv hướng dẫn - nêu thao tác viết
Yêu cầu hs viết bảng con
Gv theo dõi – giúp hs yếu viết
Nhận xét
* Hoạt động 2:Hướng dẫn viết vào vở
Gv gọi hs đọc lại các tiếng trên
Gv viết mẫu vào vở - yêu cầøu hs viết
Gv theo dõi,giúp đỡ hs yếu
Thu vở chấm – nhận xét
* Hoạt động 3:Củng cố
Các em vừa đượcviết những âm nào?
Nhận xét
15 phút
15-16 phút
3-4 phút
Chú ý đọc thầm
Cá nhân-đồng thanh
Chú ý quan sát
Viết bcon
Cá nhân-đồng thanh
Hs viết
2hs trả lời
-----------------------------------------------------------
TUẦN 05
 Ngày soạn: 12/9/2009
 Ngày dạy: thứ 2, 14/9/2009
ĐẠO ĐỨC:
GIỮ GÌN SÁCH VỞ, ĐỒ DÙNG HỌC TẬP (Tiếât 1)
I. MỤC TIÊU:Hs biết được:
- Trẻ em có quyền được học hành.
- Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập giúp các em thực hiện tốt quyền được học của mình.
 - HS biết yêu quý và giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập.
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Vở bài tập Đạo đức 1. - Bút chì màu - Tranh bài tập 1, bài tập 3 được phóng to (nếu có thể).
- Các đồ dùng học tập: Bút chì, bút mực, thước kẻ, sách, vở, cặp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
Thời gian
Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: HS làm bài tập 1.
-GV giải thích yêu cầu bài tập 1.
* Hoạt động 2: HS làm bài tập 2.
 Gợi ý:
+ Tên đồ dùng học tập?
+ Đồ dùng đó làm gì?
+ Cách giữ gìn đồ dùng học tập?
* Hoạt động 3: 
- GV nêu yêu cầu bài tập 3.
- Gợi ý HS giải thích:
+ Bạn nhỏ trong mỗi tranh đang làm gì?
+Vì sao em cho rằng hành động của bạn đó là đúng?
+Vì sao em cho rằng hành động của bạn đó là sai?
+Hành động của các bạn trong các bức tranh 1, 2, 6, là đúng.
+Hành động của các bạn trong các bức tranh 3, 4, 5là sai.
Kết luận:
Cần phải giữ gìn đồ dùng học tập:
- Không làm dây bẩn, viết bậy ra sách vở.
- Không xé sách, xé vở.
- Không dùng thước, bút, cặp để nghịch.
*Nhận xét –dặn dò:
-Nhận xét tiết học
-Dặn dò: Chuẩn bị đồ dùng thi “ Sách, vở ai đẹp nhất”.
5-7 phút
5-7 phút
10-15 phút
4-5 phút
-HS tìm và tô màu vào các đồ dùng học tập -ong bức tranh bài tập 1.
-HS từng đôi một giới thiệu với nhau về đồ dùng học tập của mình:
+ Sách, vở, bút, thước, keo, kéo, tẩy.
+ Bút để viết, kéo để cắt
+ Không làm giây bẩn, viết bậy ra sách vở, không xé sách, xé vở, không dùng thước, bút, cặp để nghịch.
-HS làm bài tập.
-HS chữa bài tập và giải thích.
+ Hình 1: Đang lau cặp.
+ Hình 2: Đang sắp xếp bút.
+ Hình 3: Đang xé sách vở.
+ Hình 4: Đang dùng thước cặp để nghịch.
+ Hình 5: Đang viết bậy vào vở.
+ Hình 6: Đang ngồi học.
+ Vì bạn không biết giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập.
* Mỗi HS sửa sang lại sách vở, đồ dùng học tập của mình. 
LUYỆN ĐỌC:
Luyện đọc : u – ư
I. Mục đích yêu cầu:
Hs đọc đúng các âm , tiếng , từ , câu trong bài u – ư
II. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Thời gian
Hoạt động học sinh
* Hoạt động 1:Luyện đọc trên bảng lớp
Gv chỉ toàn bộ bài khóa trên bảng cho hs đọc
Gv chỉ thứ tự các từ ứng dụng cho hs đọc
Gv chỉ cụm từ, câu cho hs đọc
Luyện đọc cho hs yếu
Yêu cầu hs đọc toàn bảng – nhận xét- ghi điểm
* Hoạt động 2 : Luyện đọc trong sgk
Gv đọc mẫu – hướng dẫn đọc
Gọi hs đọc- Nhận xét – ghi điểm
* Hoạt động 3: Củng cố – dặn dò
Nhận xét- dặn dò
15 phút
15 phút
2-3 phút
Cá nhân- đồng thanh
Cá nhân- đồng thanh
Cá nhân đánh vần + đọc trơn
Cá nhân
Chú ý
Cá nhân – đồng thanh
LUYỆN VIẾT:
Luyện viết : u – ư
I. Mục đích yêu cầu:
Hs viết đúng , đẹp các âm , tiếng, viết dúng cỡ chữ
II. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Thời gian
Hoạt động học sinh
* Hoạt động 1:Viết bảng con
Gv ghi chữ mẫu lên bảng : u - ư
Gọi hs đọc
Gv hướng dẫn - nêu thao tác viết
Yêu cầu hs viết bảng con
Gv theo dõi – giúp hs yếu viết
Nhận xét
* Hoạt động 2:Hướng dẫn viết vào vở
Gv gọi hs đọc lại các tiếng trên
Gv viết mẫu vào vở - yêu cầøu hs viết
Gv theo dõi,giúp đỡ hs yếu
Thu vở chấm – nhận xét
* Hoạt động 3:Củng cố
Các em vừa đượcviết những âm nào?
Nhận xét
15 phút
15-16 phút
3-4 phút
Chú ý đọc thầm
Cá nhân-đồng thanh
Chú ý quan sát
Viết bcon
Cá nhân-đồng thanh
Hs viết
2Hs trả lời
-------------------------------------------------------------
 Ngày soạn : 14/9/2009
 Ngày dạy : Thứ 3, 15/9/2009
LUYỆN TOÁN:
 Số 7
I.Mục tiêu:
Hs biết đọc ,viết số 7.
II.Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Thời gian
Hoạt động của học sinh
*Hoạt động 1: Hướng dẫn đọc số 7
Gv ghi bảng số 7.
Yêu cầu hs đọc 
Gv sửa sai cho hs yếu
Hướng dẫn hs yếu đọc
Yêu cầu hs đếm xuơi – ngược từ 1→7 và từ 7→1
Gv hd cho hs yếu đếm xuơi- ngược
*Hoạt động 2: Hướng dẫn viết số 7
Gv viết mẫu
Yêu cầu hs viết bảng con – Gv Nhận xét
*Hoạt động 3: Thực hành
GV viết mẫu vào vở 7
Yêu cầu hs viết vào vở
Gv quan sat hướng dẫn cho hs yếu 
Thu vở chấm 1 số 
Nhận xét
13 phút
8-10 phút
5-6 phút
Hs quan sát, đọc thầm 
Cá nhân, đồng thanh
Cá nhân, đồng thanh
Hs theo dõi
Lớp viết bảng con
Hs viết vở
LUYỆN ĐỌC:
Luyện đọc x – ch
I.Mục đích yêu cầu:
-Hs đọc đúng các âm x - ch
-Đọc được các tiếng cĩ âm vừa học
II.Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Thời gian
Hoạt động của học sinh
*Hoạt động 1:Hướng dẫn đọc
Gv ghi bảng : x – xe , ch - chĩ
Gọi hs đọc
Gv hướng dẫn cho hs yếu đọc
*Hoạt động 2:Hướng dẫn đọc từ khĩa
Gv chỉ bảng : thợ xẻ, xa xa ,chì đỏ, chả cá
Yêu cầu hs đánh vần từng tiếng rồi đọc trơn
Yêu cầu hs đọc tồn bài trên bảng
Nhận xét – sữa sai
*Hoạt động 3:Hướng dẫn làm bài tập
Hướng dẫn hs đọc các tiếng rồi nhìn tranh nối lại
Hướng dẫn hs viết
Theo dõi – thu chám –nhận xét
*Hoạt động 4:Củng cố
Yêu cầu hs đọc lại bài trên bảng
8-10 phút
8-10 phút
10-15 phút
2-3 phút
 Hs đọc nhẩm 
Cá nhân – đồng thanh
Hs đọc trơn
Cá nhân – đồng thanh
Cá nhân – đồng thanh
Cả lớp
Hs viết
2hs-đồng thanh
---------------------------------------------------------
LUYỆN VIẾT:
Luyện viết x – ch
I. Mục đích yêu cầu:
Hs viết đúng , đẹp các âm , tiếng, viết đúng cỡ chữ
II. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Thời gian
Hoạt động học sinh
* Hoạt động 1:Viết bảng con
Gv ghi chữ mẫu lên bảng : x - ch
Gọi hs đọc
Gv hướng dẫn - nêu thao tác viết
Yêu cầu hs viết bảng con
Gv theo dõi – giúp hs yếu viết
Nhận xét
* Hoạt động 2:Hướng dẫn viết vào vở
Gv gọi hs đọc lại các tiếng trên
Gv viết mẫu vào vở - yêu cầøu hs viết
Gv theo dõi,giúp đỡ hs yếu
Thu vở chấm – nhận xét
* Hoạt động 3:Củng cố
Các em vừa đượcviết những âm nào?
Nhận xét
15 phút
15-16 phút
3-4 phút
Chú ý đọc thầm
Cá nhân-đồng thanh
Chú ý quan sát
Viết bcon
Cá nhân-đồng thanh
Hs viết
2Hs trả lời
----------------------------------------------
 Ngày soạn: 16/09/2009
 Ngày dạy: thứ 5, 17/09/2009
THỦ CƠNG:
XÉ, DÁN HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN ( T2)
I.MỤC TIÊU:_ HS làm quen với kĩ thuật xé, dán giấy để tạo hình
 _ Xé được hình vuông, hình tròn theo hướng dẫn và biết cách dán cho cân
II.CHUẨN BỊ:
 1.Giáo viên:_ Bài mẫu về xé, dán hình vuông, hình tròn _ Hai tờ giấy màu khác nhau (màu tương phản) _ Hồ dán, giấy trắng làm nền _ Khăn lau tay
 2.Học sinh: _ Giấy nháp có kẻ ô, giấy thủ công màu_ Hồ dán, bút chì _ Vở thủ công
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động học sinh
1. Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét:
_ Cho xem bài mẫu, hỏi:
2. Giáo viên hướng dẫn mẫu:
a) Vẽ và xé hình vuông:
_Lấy 1 tờ giấy thủ công màu sẫm đánh dấu và vẽ 1 hình chữ nhật có cạnh 8 ô.
_ Làm thao tác xé từng cạnh một như xé hình chữ nhật.
 _ Sau khi xé xong lật mặt có màu để HS quan sát.
b) Vẽ và xé hình tròn:
_ GV thao tác mẫu để đánh dấu, đếm ô và vẽ 1 hình vuông cạnh 8 ô.
_ Xé hình vuông rời khởi giấy màu.
_ Lần lượt xé 4 góc của hình vuông xong lật mặt màu cho HS quan sát
c) Dán hình:
 _ Xếp hình cho cân đối trước khi dán.
_ Bôi một lớp hồ mỏng và đều.
3. Học sinh thực hành:
_ Thực hiện vẽ các bước vẽ 1 hình vuông và hình tròn.
Nhắc HS vẽ cẩn thận.
_ Yêu cầu HS kiểm tra lại hình.
_ Xé 2 hình vuông cạnh 8 ô._ Xé hình tròn
_ Nhắc HS kiểm tra lại sản phẩm._ Trình bày sản phẩm.
4.Nhận xét- dặn dò:
_ Nhận xét tiết học: 
 + Nhận xét thái độ học tập
 + Việc chuẩn bị cho bài học
 + Ý thức vệ sinh, an toàn lao động
_ Đánh giá sản phẩm: 
_ Dặn dò: “Xé, dán hình quả cam” _Chuẩn bị giấy nháp, giấy màu có kẻ ô, bút chì, hồ.
_ Lấy giấy màu có kẻ ô tập đếm ô, vẽ và xé hình vuông
_ Quan sát
_ Lấy giấy màu có kẻ ô tập đánh dấu, vẽ và xé hình tròn.
_Quan sát
_ Đặt tờ giấy màu lên bàn (lật mặt sau có kẻ ô), đếm ô và vẽ hình vuông.
_ Kiểm tra lẫn nhau.
_ Thực hiện chậm rãi.
_ Cố gắng xé đều tay, xé thẳng, tránh xé vội, xé không đều, còn nhiều vết răng cưa.
_ Kiểm tra, nếu hình chưa cân đối thì sửa lại cho hoàn chỉnh.
_ Xếp hình cân đối.
 Dán sản phẩm vào vở. 
-----------------------------------------------------
LUYỆN ĐỌC:
Luyện đọc k – kh
I.Mục đích yêu cầu:
-Hs đọc đúng các âm k - kh
-Đọc được các tiếng cĩ âm vừa học
II.Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Thời gian
Hoạt động của học sinh
*Hoạt động 1:Hướng dẫn đọc
Gv ghi bảng : k – kẻ, kh – khế
Gọi hs đọc
Gv hướng dẫn cho hs yếu đọc
*Hoạt động 2:Hướng dẫn đọc từ khĩa
Gv chỉ bảng : kẽ hở, kì cọ , khe đá ,cá kho
Yêu cầu hs đánh vần từng tiếng rồi đọc trơn
Yêu cầu hs đọc tồn bài trên bảng
Nhận xét – sữa sai
*Hoạt động 3:Hướng dẫn làm bài tập
Hướng dẫn hs đọc các tiếng rồi nhìn tranh nối lại
Hướng dẫn hs viết
Theo dõi – thu chám –nhận xét
*Hoạt động 4:Củng cố
Yêu cầu hs đọc lại bài trên bảng
8-10 phút
8-10 phút
10-15 phút
2-3 phút
 Hs đọc nhẩm 
Cá nhân – đồng thanh
Hs đọc trơn
Cá nhân – đồng thanh
Cá nhân – đồng thanh
Cả lớp
Hs viết
2hs-đồng thanh
LUYỆN VIẾT:
Luyện viết k – kh
I. Mục đích yêu cầu:
Hs viết đúng , đẹp các âm , tiếng, viết đúng cỡ chữ
II. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Thời gian
Hoạt động học sinh
* Hoạt động 1:Viết bảng con
Gv ghi chữ mẫu lên bảng : k - kh
Gọi hs đọc
Gv hướng dẫn - nêu thao tác viết
Yêu cầu hs viết bảng con
Gv theo dõi – giúp hs yếu viết
Nhận xét
* Hoạt động 2:Hướng dẫn viết vào vở
Gv gọi hs đọc lại các tiếng trên
Gv viết mẫu vào vở - yêu cầøu hs viết
Gv theo dõi,giúp đỡ hs yếu
Thu vở chấm – nhận xét
* Hoạt động 3:Củng cố
Các em vừa đượcviết những âm nào?
Nhận xét
15 phút
15-16 phút
3-4 phút
Chú ý đọc thầm
Cá nhân-đồng thanh
Chú ý quan sát
Viết bcon
Cá nhân-đồng thanh
Hs viết
2Hs trả lời
TUẦN 06
 Ngày soạn: 20/09/2009
 Ngày dạy : thứ 2, 21/09/2009
ĐẠO ĐỨC:
GIỮ GÌN SÁCH VỞ, ĐỒ DÙNG HỌC TẬP(Tiết 2)
I. MỤC TIÊU: 1. HS hiểu: - Trẻ em có quyền được học hành.
- Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập giúp các em thực hiện tốt quyền được học của mình.
 2. HS biết yêu quý và giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập.
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Vở bài tập Đạo đức 1.- Bút chì màu.-
- Các đồ dùng học tập: Bút chì, bút mực, thước kẻ, sách, vở, cặp.
- Bài hát” Sách bút thân yêu ơi” (Nhạc và lời: Bùi Đình Thảo).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Thi “ Sách, vở ai đẹp nhất”.
1.GV nêu yêu cầu của cuộc thi và công bố thành phần ban giám khảo _Có 2 vòng thi: 
+Vòng 1 thi ở tổ. +Vòng 2 thi ở lớp.
_Tiêu chuẩn chấm thi.
+ Có đủ sách, vở, đồ dùng theo quy định.
+ Sách vở sạch, không bị dây bẩn, quăn mép, xộc xệch (khuyến khích bạn nào không cần bọc sách, vở mà vẫn giữ sạch, đẹp trang bìa).
+ Đồ dùng học tập sạch sẽ, không dây bẩn, không xộc xệch, cong queo.
2.Yêu cầu
_ Các đồ dùng học tập khác được xếp bên cạnh chồng sách vở.
_ Cặp sách được treo ở cạnh bàn hoặc để trong ngăn bàn.
3.
4.Tiến hành thi vòng 2.
5.Ban giám khảo chấm và công bố kết quả, khen thưởng các tổ và cá nhân thắng cuộc.
* Hoạt động 2: 
* Hoạt động 3: GV hướng dẫn HS đọc câu thơ cuối bài.
Kết luận chung
_Cần phải giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập.
_Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập giúp cho các em thực hiện tốt quyền được học của chính mình.
* Nhận xét – dặn dò:
_Nhận xét tiết học
_ Dặn dò: Chuẩn bị bài 4: “Gia đình em”
_Cả lớp tham gia thi.
_Cả lớp cùng xếp sách vở, đồ dùng học tập trên bàn
_Các tổ tiến hành chấm thi và chọn ra 1 – 2 bạn khá nhất để vào thi vòng 2.
_Cả lớp cùng hát bài 
“ Sách bút thân yêu ơi”.
“ Muốn cho sách vở đẹp lâu,
Đồ dùng bền mãi, nhớ câu giữ gìn.”
LUYỆN ĐỌC:
Luyện đọc ph – nh
I.Mục đích yêu cầu:
-Hs đọc đúng các âm ph - nh
-Đọc được các tiếng cĩ âm vừa học
II.Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Thời gian
Hoạt động của học sinh
*Hoạt động 1:Hướng dẫn đọc
Gv ghi bảng : ph – phố, nh - nhà
Gọi hs đọc
Gv hướng dẫn cho hs yếu đọc
*Hoạt động 2:Hướng dẫn đọc từ khĩa
Gv chỉ bảng : phở bị, phá cổ, nho khơ, nhổ cỏ
Yêu cầu hs đánh vần từng tiếng rồi đọc trơn
Yêu cầu hs đọc tồn bài trên bảng
Nhận xét – sữa sai
*Hoạt động 3:Hướng dẫn làm bài tập
Hướng dẫn hs đọc các tiếng rồi nhìn tranh nối lại
Hướng dẫn hs viết
Theo dõi – thu chám –nhận xét
*Hoạt động 4:Củng cố
Yêu cầu hs đọc lại bài trên bảng
8-10 phút
8-10 phút
10-15 phút
2-3 phút
 Hs đọc nhẩm 
Cá nhân – đồng thanh
Hs đọc trơn
Cá nhân – đồng thanh
Cá nhân – đồng thanh
Cả lớp
Hs viết
2hs-đồng thanh
-----------------------------------------------------------------
 Ngày soạn: 21/09/2009
 Ngày dạy : thứ 3, 22/09/2009
LUYỆN ĐỌC:
Luyện đọc g – gh
I.Mục đích yêu cầu:
-Hs đọc đúng các âm g - gh
-Đọc được các tiếng cĩ âm vừa học
II.Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Thời gian
Hoạt động của học sinh
*Hoạt động 1:Hướng dẫn đọc
Gv ghi bảng : g – gà, gh – ghế
Gọi hs đọc
Gv hướng dẫn cho hs yếu đọc
*Hoạt động 2:Hướng dẫn đọc từ khĩa
Gv chỉ bảng : nhà ga, gà gơ, gồ ghề, ghi nhớ
Yêu cầu hs đánh vần từng tiếng rồi đọc trơn
Yêu cầu hs đọc tồn bài trên bảng
Nhận xét – sữa sai
*Hoạt động 3:Hướng dẫn làm bài tập
Hướng dẫn hs đọc các tiếng rồi nhìn tranh nố

Tài liệu đính kèm:

  • docToan tap lop 1.doc