Giáo án các môn buổi 2 lớp 1 - Tuần 20

I.Yểu cầu:

 1.Kiến thức:Củng cố cho HS cách đọc , cách viết tiếng , từ , câu có ccó tiếg chứa vần ach

 2.Kĩ năng:Rèn cho HS khá , giỏi có kĩ năng đọc trơn thành thạo , HS trung bình , yếu đọc đánh vần.

 -Làm đúng các dạng bài tập nối , điền , viết.

II. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động GV Hoạt động HS

1.Bài cũ: Viết: cá diếc , cái lược , thác nước

Đọc bài vần iêc, ươc

Nhận xét , sửa sai

2.Bài mới:

a)Luyện đọc:

Cho HS đọc SGK, chia nhóm hướng dẫn HS luyện đọc

chỉnh sửa

Hướng dẫn HSluyện đọc theo nhóm , mỗi nhóm có đủ 4 đối tượng

Yêu cầu đọc trơn trong 5 phút

Cùng HS nhận xét tuyên dương nhóm đọc tốt

-Đọc câu ứng dụng:

Đọc mẫu , nhận xét khen em đọc tốt

b)Làm bài tập:

Bài 1: Nối: Hướng dẫn HS đọc các từ ở rồi nối từ ở cột trái với từ ở cột phải tạo thành câu có nghĩa .

Làm mẫu 1 từ và hướng dẫn HS cách làm các bài còn lại.

Nhận xét sửa sai

Bài 2: Điền ach : Hướng dẫn HS quan sát tranh , điền vần ach vào chỗ chấm để có từ có nội dung phù hợp với tranh

Làm mẫu 1 tranh

Nhận xét , sửa sai

c)Viết: Viết mẫu , hướng dẫn cách viết

Theo dõi giúp đỡ HS viết bài còn chậm

Chấm 1/3 lớp nhận xét , sửa sai

IV.Củng cố dặn dò:

Đọc , viết bài vần ach thành thạo

Xem trước bài ich ; êch

Nhận xét giờ học Viết bảng con

2 em

-Đọc từ ứng dụng:

Luyện đọc theo nhóm

Đại diện các nhóm thi đọc

Cá nhân , nhóm , lớp

3 HS lên bảng vừa chỉ vừa đọc

Cá nhân , nhóm , lớp

Nêu yêu cầu

Theo dõi làm mẫu và làm VBT

Mẹ tôi lớn rất nhanh

Những cây bạch đàn mời khách .

Nêu yêu cầu

Quan sát 1 em lên bảng điền, lớp điền VBT

Con vịt đi lạch bạch ,

Nhà sạch thì mát bát sạch ngon cơm

 Quan sát

Viết bảng con

 

doc 12 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 18/08/2018 Lượt xem 113Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án các môn buổi 2 lớp 1 - Tuần 20", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 20
 Ngày soạn: 23/1/2010
 Ngày giảng:Thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2010
Tiếng Việt: LUYỆN TẬP ACH
I.Yểu cầu:
 1.Kiến thức:Củng cố cho HS cách đọc , cách viết tiếng , từ , câu có ccó tiếg chứa vần ach
 2.Kĩ năng:Rèn cho HS khá , giỏi có kĩ năng đọc trơn thành thạo , HS trung bình , yếu đọc đánh vần.
 -Làm đúng các dạng bài tập nối , điền , viết.
II. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.Bài cũ: Viết: cá diếc , cái lược , thác nước
Đọc bài vần iêc, ươc
Nhận xét , sửa sai
2.Bài mới:
a)Luyện đọc:
Cho HS đọc SGK, chia nhóm hướng dẫn HS luyện đọc
chỉnh sửa
Hướng dẫn HSluyện đọc theo nhóm , mỗi nhóm có đủ 4 đối tượng
Yêu cầu đọc trơn trong 5 phút
Cùng HS nhận xét tuyên dương nhóm đọc tốt
-Đọc câu ứng dụng:
Đọc mẫu , nhận xét khen em đọc tốt
b)Làm bài tập:
Bài 1: Nối: Hướng dẫn HS đọc các từ ở rồi nối từ ở cột trái với từ ở cột phải tạo thành câu có nghĩa . 
Làm mẫu 1 từ và hướng dẫn HS cách làm các bài còn lại.
Nhận xét sửa sai
Bài 2: Điền ach : Hướng dẫn HS quan sát tranh , điền vần ach vào chỗ chấm để có từ có nội dung phù hợp với tranh
Làm mẫu 1 tranh
Nhận xét , sửa sai
c)Viết: Viết mẫu , hướng dẫn cách viết
Theo dõi giúp đỡ HS viết bài còn chậm
Chấm 1/3 lớp nhận xét , sửa sai
IV.Củng cố dặn dò: 
Đọc , viết bài vần ach thành thạo
Xem trước bài ich ; êch 
Nhận xét giờ học
Viết bảng con
2 em
-Đọc từ ứng dụng:
Luyện đọc theo nhóm
Đại diện các nhóm thi đọc
Cá nhân , nhóm , lớp
3 HS lên bảng vừa chỉ vừa đọc
Cá nhân , nhóm , lớp
Nêu yêu cầu
Theo dõi làm mẫu và làm VBT
Mẹ tôi lớn rất nhanh
Những cây bạch đàn mời khách ...
Nêu yêu cầu 
Quan sát 1 em lên bảng điền, lớp điền VBT
Con vịt đi lạch bạch , 
Nhà sạch thì mát bát sạch ngon cơm
 Quan sát
Viết bảng con
Viết VBT
Thực hiện ở nhà
Toán: LUYỆN TẬP PHÉP CỘNG DẠNG 14 + 3
I.Yêu cầu:
 1.Kiến thức:Củng cố cho HS cách đặt tính , cách tính thành thạo dạng 14 +3 theo cột dọc
 2.Kĩ năng:Rèn cho HS có kĩ năng thực hiện đúng , chính xác kết quả các phép tính
 3.Thái độ:Giáo dục HS tính cẩn thận
II.Các hoạt động dạy học:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.Bài cũ: Tính
14 + 3 15 + 4 17 + 1
Cùng HS nhận xét sửa sai
2.Bài mới
 Họïc sinh thực hành: 
Bài 1: tính
Ghi các phép tính lên bảng , yêu cầu HS nêu cách 
Tính.
Nêu cách đặt tính?
Cùng HS nhận xét sửa sai..
Bài 2: Điền số thích hợo vào ô trống
Gọi nêu yêu cầu của bài:
11
8
7
6
5
4
3
2
1
19
12
3
4
5
6
7
8
9
0
15
Cùng HS nhận xét sửa sai..
Bài 3: Viết phép tính thích hợp:
Tổ 1 : 12 người
Tổ 2: : 7 người
 Cả 2 tổ : ......người ?
Bài toán cho biết gì?
Bài toán hỏi gì?
Muốn biết người cả hai tổ ta làm phép tính gì?
Cùng HS nhận xét sửa sai..
5.Củng cố, dặn dò:Hỏi tên bài.
Nêu cách đặt tính?
Nêu lại nội dung bài học.
Nhận xét giờ học
Xem trước bài luyện tập
2 em lên bảng làm , lớp làm bảng con
Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi.
+
+
+
+
+
 14 12 11 15 12
 5 3 6 4 5
 19 15 17 19 17
Nêu yêu cầu 
11
8
7
6
5
4
3
2
1
19
18
17
16
15
14
13
12
12
3
4
5
6
7
8
2
0
15
16
17
18
19
20
14
12
2 HS lên bảng làm , lớp làm VBT
Đọc lại các số vừa điền
Nêu yêu cầu
2 em đọc tóm tắt bài toán
2 em nêu bài toán
số người tổ 1 và tổ 2
Số người cả hai tổ
Phép tính cộng
HS làm vở bài tập , nêu phép tính và kết quả
2 em
1 em
Thực hiện làm bài tập ở nhà
Tiếng Việt: LUYỆN TẬP ICH - ÊCH
I.Yêu cầu:
 1.Kiến thức:Củng cố cho HS cách đọc, cách viết tiếng , từ , câu có có tiếg chứa vần ich - êch
 2.Kĩ năng:Rèn cho HS khá,giỏi có kĩ năng đọc trơn thành thạo, HS trung bình,yếu đọc đánh vần.
 - Làm đúng các dạng bài tập nối , điền , viết.
II. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.Bài cũ: Viết: sạch sẽ, bạch đàn , cuốn sách
Đọc bài vần ach và tìm tiếng có chứa vần ach trong câu
Nhận xét , sửa sai
2.Bài mới:
a)Luyện đọc:
Cho HS đọc SGK, chia nhóm hướng dẫn HS luyện đọc
chỉnh sửa
Hướng dẫn HSluyện đọc theo nhóm , mỗi nhóm có đủ 4 đối tượng
Yêu cầu đọc trơn trong 5 phút
Cùng HS nhận xét tuyên dương nhóm đọc tốt
-Đọc câu ứng dụng:
Đọc mẫu , nhận xét khen em đọc tốt
b)Làm bài tập:
Bài 1: Nối: Hướng dẫn HS đọc các từ ở rồi nối từ ở cột trái với từ ở cột phải tạo thành câu có nghĩa . 
Làm mẫu 1 từ và hướng dẫn HS cách làm các bài còn lại.
Nhận xét sửa sai
Bài 2: Điền ich hay êch : Hướng dẫn HS quan sát tranh , điền vần ich hay êch vào chỗ chấm để có từ có nội dung phù hợp với tranh
Làm mẫu 1 tranh
Nhận xét , sửa sai
c)Viết: Viết mẫu , hướng dẫn cách viết
Theo dõi giúp đỡ HS viết bài còn chậm
Chấm 1/3 lớp nhận xét , sửa sai
IV.Củng cố dặn dò: 
Đọc , viết bài vần ich , êch thành thạo
Xem trước bài ôn tập 
Nhận xét giờ học
Viết bảng con
2 em
-Đọc từ ứng dụng:
Luyện đọc theo nhóm
Đại diện các nhóm thi đọc
Cá nhân , nhóm , lớp
3 HS lên bảng vừa chỉ vừa đọc
Cá nhân , nhóm , lớp
Nêu yêu cầu
Theo dõi làm mẫu và làm VBT
Chị tôi mua chênh chếch
Nắng chiếu phích nước sôi
Anh ấy chạy về đích đầu tiên
Nêu yêu cầu 
Quan sát 1 em lên bảng điền, lớp điền VBT
diễn kịch , đường ngôi lệch , xích xe.
 Quan sát
Viết bảng con
Viết VBT
Thực hiện ở nhà
 Ngày soạn: 23/1/2010
 Ngày giảng:Thứ năm ngày 28 tháng 1 năm 2010
TNXH: LUYỆN TẬP BÀI : CUỘC SỐNG XUNG QUANH
I.Mục tiêu : Sau giờ học học sinh biết :
 	-Nói được một số nét chính về hoạt động sinh sống của nhân dân địa phương và hiểu mọi người phải làm việc, góp phần phục vụ cho người khác.
	-Biết được những hoạt động chính ở nông thôn.
	-Có ý thức gắn bó yêu thương quê hương.
II.Đồ dùng dạy học:
-Tranh vẽ về cảnh nông thôn, thành phố
III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.KTBC : 
Vì sao phải giữ lớp học sạch sẽ?
Em làm gì để giữ lớp học sạch đẹp?
GV nhận xét cho điểm.
3.Bài mới:
Hoạt động 1: Thảo luận nhóm:
MĐ: HS biết yêu quý, gắn bó quê hương mình.
Các bước tiến hành:
Bước 1: Chia nhóm theo 4 học sinh và thảo luận theo nội dung sau:
Các con đang sống ở đâu? Hãy nói về cảnh vật nơi con sống?
Bước 2: Kiểm tra hoạt động:
Mời học sinh đại diện nói cho các bạn và cô cùng nghe.
Giáo viên nhận xét về hoạt động của học sinh.
Hoạt động 2:Làm bài tập:
 +Mục tiêu: HS tô màu và viết các từ đúng vào dưới các hình vẽ.
+Tiến hành:
Hướng dẫn HS quan sát hình vẽ thật kĩ rồi chọn các từ phù hợp viết dưới từng hình vẽ
Theo dõi giúp đỡ hs còn lúng túng, 
 Nhận xét sửa sai
4.Củng cố : Cho HS nhắc lại nội dung bài.
5.Dăn dò: Học bài, xem bài mới.
Một vài học sinh trả lời câu hỏi.
Học sinh khác nhận xét bạn trả lời.
lắng nghe nội dung yêu cầu.
HS thảo luận và nói cho nhau nghe về nơi sống của mình và gia đình. .
Học sinh nói trước lớp cho cô và các bạn cùng nghe.
Nêu yêu cầu
Quan sát hình vẽ kĩ rồi chọn từ điền vào dưới hình vẽ phù hợp
1 HS lên bảng điền , lớp làm VBT
Hoïc sinh nhaéc noäi dung baøi hoïc.
Tiếng Việt: TẬP TÔ BÀI TUẦN 20 
I.Yêu cầu: Giúp HS
Nắm được cấu tạo , độ cao , khoảng cách giữa các con chữ , khoảng cách giữa các tiếng 
Rèn cho HS có kĩ năng tô đúng , đẹp ,trình bày sạch sẽ
Giáo dục HS biết giữ gìn vở sạch , rèn chữ đẹp.
II.Chuẩn bị:
Bảng phụ viết sẳn các tiếng , chữ cái 
III.Hoạt động dạy học:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.Bài cũ: Viết từ : tem thư
Nhận xét , sửa sai.
2.Bài mới:
*Hoạt động 1: Quan sát nhận xét
+Mục tiêu: HS nắm chắc quy trình tô chữ hoa và từ ứng dụng .
+Tiến hành:
Treo bảng phụ yêu cầu HS đọc các âm , tiếng , từ 
Bài viết có những âm nào?
Những chữ nào viết cao 5 ô li ?
Những chữ nào viết cao 2,5 ô li ? 
Những chữ nào viết cao 1 ô li ?
Những chữ nào viết cao 1,5 ô li ?
Khi viết khoảng cách giữa các chữ như thế nào?
Khi viết các tiếng trong một từ thì viết như thế nào?
* Hoạt động 2: Luyện viết: 
+Mục tiêu: viết đúng đẹp các chữ U , Ủng hộ
+Tiến hành:
Viết mẫu và hướng dẫn cách viết ( điểm bắt đầu , điểm....
Thu chấm 1/ 3 lớp Nhận xét , sửa sai.
IV.Củng cố dặn dò: Nhận xét giờ học.
Luyện viết ở nhà mỗi chữ 1 dòng.
Ôn đọc , viết các chữ hoa đã học
 Lớp viết bảng con , 2 em lên bảng viết.
Quan sát đọc cá nhân, lớp
U , Ủng hộ
,U
U, h, g
n, ô 
Cách nhau 1 ô li
Cách nhau một con chữ o
Quan sát và nhận xét.
 Luyện viết bảng con
Tô vào vở ô li.
Tô xong nộp vở chấm.
Đọc lại các tiếng từ trên bảng.
Thực hiện ở nhà
Đạo đức: BÀI : LỄ PHÉP, VÂNG LỜI THẦY GIÁO, CÔ GIÁO (Tiết 2)
I.Mục tiêu: SGV
II.Chuẩn bị: Tranh minh hoạ phóng to theo nội dung bài.
-Một số đồ vật phục vụ cho diễn tiểu phẩm.
III. Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động học sinh
1.KTBC: 
Khi gặp thầy (cô) giáo chúng ta phải làm gì?
Chúng ta có thực hiện đúng những lời thầy (cô) giáo dạy bảo hay không?
GV nhận xét KTBC.
2.Bài mới : Giới thiệu bài ghi tựa.
Hoạt động 1 : làm bài tập 3
a) Gọi học sinh kể trước lớp nội dung bài tập 3.
b) Cho cả lớp trao đổi.
c) Kể 1, 2 tấm gương của các bạn trong lớp, trong trường về việc lễ phép và vâng lời thầy (cô) giáo.
Bạn nào trong câu chuyện đã lễ phép vâng lời thầy giáo (cô) giáo?
Hoạt động 2: Thảo luận theo nhóm (bài tập 4)
Chia nhóm theo tổ (4 nhóm) và nêu yêu cầu:
Em sẽ làm gì nếu bạn chưa lễ phép, chưa vâng lời thầy giáo cô giáo?
GV kết luận: Khi các bạn chưa lễ phép, chưa vâng lời thầy giáo cô giáo, em nên nhắc nhở nhẹ nhàng và khuyên bạn không nên như vậy.
Hoạt động 3: Học sinh vui múa hát về chủ đề: “Lễ phép, vâng lời thầy giáo cô giáo”.
Hướng dẫn cho học sinh vui múa theo chủ đề.
4..Củng cố: Gọi học sinh nêu nội dung bài học và đọc 2 câu thơ cuối bài.
4.Dặn dò: Học bài, chuẩn bị bài sau.
Khi gặp thầy (cô) giáo chúng ta phải lễ phép cất mũ nón, đứng nghiêm chào 
Chúng ta cần thực hiện đúng những lời thầy (cô) giáo dạy bảo.
Vài HS nhắc lại.
Học sinh kể trước lớp theo hướng dẫn của giáo viên.
Học sinh trao đổi nhận xét.
Học sinh lắng nghe.
Học sinh nhận xét phát biểu ý kiến của mình trước lớp.
Đại diện nhóm phát biểu ý kiến.
Khi các bạn chưa lễ phép, chưa vâng lời thầy giáo cô giáo, em nên nhắc nhở và khuyên bạn không nên như vậy.
Sinh hoạt tập thể múa hát về chủ đề “Lễ phép, vâng lời thầy giáo cô giáo”.
Nêu tên bài và nhắc lại nội dung bài học, đọc 2 câu thơ 
Toán: LUYỆN TẬP HAI MƯƠI - HAI CHỤC
I.Mục tiêu:
Củng cố cho HS nắm chắc số hai mươi , hai chục
Nhận biết thành thạo số 20 là số có hai chữ số , hàng chục 2 , hàng đơn vị 0
Giáo dục HS tính cẩn thận
II.Các hoạt động dạy học:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.Bài cũ: Đọc : mười chín , mười sáu, mười tám , mười bảy
Nhận xét sửa sai
2.Bài mới:
Bài 1: Viết (theo mẫu)
Đọc số
viết số
chục
Đơn vị
mười
10
1
0
mười một
11
1
1
mười ba
13
1
3
mười lăm
15
1
5
mười chín
19
1
9
Hai mươi
20
2
0
Cùng HS nhận xét sửa sai
Bài 2:Điền số thích hợp vào ô trống
 12 16 17
 10 2 10 6 10 7
Cùng HS nhận xét sửa sai
Bài 3: Viết
Số liền sau của 12 là..... Số liền trước của 13 là .....
Số liền sau của 15 là..... Số liền trước của 16 là .....
Số liền sau của 19 là..... Số liền trước của 20 là .....
Hướng dẫn HS tìm số liền trước , liền sau trên tia số
Cùng HS nhận xét sửa sai
Bài 4: Điền , =
 17 19 10 12
 16 15 20 10
 19 18 17 20 
Hướng dẫn HS cách so sánh , so sánh hàng chục trước , số nào có hàng chục lớn hơn thì số đó lớn hơn , nếu có hàng chục bằng nhau thì so sánh hàng đơn vị, số nào có hàng đơn vị lớn hơn thì số đó lớn hơn.
Cùng hs nhận xét sửa sai
IV.Củng cố dặn dò:
Số 20 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
Nhận xét giờ học
viết số ở bảng con
2 em lên bảng viết
Nêu yêu cầu
1 em lên bảng làm , lớp làm vở bài tập
Nêu yêu cầu
1 em lên bảng làm
lớp làm vở bài tập
Đọc lại các số vừa điền
Nêu yêu cầu
Số liền sau của 12 là 13 
Số liền trước của 13 là 12
Số liền sau của 15 là 16 
Số liền trước của 16 là 15
Số liền sau của 19 là 20 
Số liền trước của 20 là 19
Làm VBT
Nêu yêu cầu
17 < 19 10 < 20
16 > 15 20 > 10
19 > 18 17 < 20
2 em lên bảng làm , lớp làm VBT
Gồm 2 chục và 2 đơn vị
 Ngày soạn: 12/1/2009
 Ngày giảng: 6/16/1/2009
Tiếng Việt: LUYỆN VIẾT BÀI TUẦN 21 
I.Mục tiêu: Giúp HS
Nắm được cấu tạo , độ cao , khoảng cách giữa các con chữ , khoảng cách giữa các tiếng 
Rèn cho HS có kĩ năng tô , viết đúng , đẹp ,trình bày sạch sẽ
Giáo dục HS biết giữ gìn vở sạch , rèn chữ đẹp.
II.Đồ dùng dạy học:
Bảng phụ viết sẳn các tiếng , chữ cái 
III.Hoạt động dạy học:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.Bài cũ: Viết từ : tem thư , ủng hộ
Nhận xét , sửa sai.
2.Bài mới:
*Hoạt động 1: Quan sát nhận xét
+Mục tiêu: HS nắm chắc quy trình tô chữ hoa và từ ứng dụng .
+Tiến hành:
Treo bảng phụ yêu cầu HS đọc các âm , tiếng , từ 
Bài viết có những âm nào?
Những chữ nào viết cao 5 ô li ?
Những chữ nào viết cao 2,5 ô li ? 
Những chữ nào viết cao 1 ô li ?
Những chữ nào viết cao 1,5 ô li ?
Khi viết khoảng cách giữa các chữ như thế nào?
Khi viết các tiếng trong một từ thì viết như thế nào?
* Hoạt động 2: Luyện viết: 
+Mục tiêu: viết đúng đẹp các chữ Ư , Ước mơ
+Tiến hành:
Viết mẫu và hướng dẫn cách viết ( điểm bắt đầu , điểm....
Thu chấm 1/ 3 lớp 
 Nhận xét , sửa sai.
IV.Củng cố dặn dò: 
Nhận xét giờ học.
Luyện viết ở nhà mỗi chữ 1 dòng.
Ôn đọc , viết các chữ hoa đã học
 Lớp viết bảng con , 2 em lên bảng viết.
Quan sát đọc cá nhân, lớp
Ư , Ước mơ
Ư , 
Ư
Ơ , c , m ,
 t
Cách nhau 1 ô li
Cách nhau một con chữ o
Quan sát và nhận xét.
 Luyện viết bảng con
Tô vào vở ô li.
viết xong nộp vở chấm.
Đọc lại các tiếng từ trên bảng.
Thực hiện ở nhà
Hoạt động tập thể : SINH HOẠT THEO CHỦ ĐIỂM
 Giữ gìn truyền thống văn hoá dân tộc
I.Mục tiêu:
Củng cố và khắc sâu cho HS nắm chắc truyền thóng văn hoá của dân tộc ta.
Rèn cho HS biết lưu truyền và gìn giữ truyền thống văn hoá dân tộc
Giáo dục HS biết yêu quý , tôn trọng các truyền thống văn hoá dân tộc 
II.Đồ dùng dạy học:
Sưu tầm tranh ảnh , tài liệu về truyền thống văn hoá dân tộc
III.Các hoạt động dạy học:
Hoạt động GV
Hoạt động GV
Hoạt động 1: Thảo luận nhóm
+Mục tiêu: HS biết sắp xếp các tranh ảnh theo từng loại.
+Tiến hành:
Hướng dẫn HS quan sát tranh ảnh rồi sắp xếp tranh ảnh theo từng nhóm có nội dung gần giống nhau.
Theo dõi , giúp đỡ nhóm còn lúng túng
Cùng HS nhận ét sửa sai.
*Kết luận: Dân tộc ta có nhiều truyền thống văn hoá được lưu giữ từ đời này sang đời khác.
Hoạt động 2: Vẽ tranh
+Mục tiêu: HS biết vẽ tranh về các lễ hội của dân tộc.
+Tiến hành:
Hướng dẫn HS chọn đúng đề tài truyền thống văn hoá của dân tộc.
- Vẽ tà áo dài Việt Nam, cồng chiêng Tây Nguyên, chọi trâu , đua thuyền , tết nguyên đán.......
Cùng HS nhận xét , chọn bài vẽ đúng , đẹp, có sáng tạo.
IV.Củng cố dặn dò:
Hoàn thiện tranh ở nhà
Tiếp tục sưu tầm tranh ảnh , câu chuyện , thơ... về truyền thống văn hoá.
Thảo luận nhóm 4 (5 phút)
Quan sát các tranh sắp xếp rồi đính tranh theo nhóm 
-lễ hội của dân tộc
-Truyền thống tà áo dài Việt Nam
- Uống nước nhớ nguồn
Lắng nghe
Chọn đề tài
Vẽ trên giấy A4 (10 phút)
Tô màu theo ý thích
Trưng bày sản phẩm
3Toán: LUYỆN TẬP PHÉP CỘNG DẠNG 17 - 3
I.Mục tiêu:
Củng cố cho HS cách đặt tính , cách tính thành thạo dạng 17 - 3 theo cột dọc
Rèn cho HS có kĩ năng thực hiện đúng , chính xá kết quả các phép tính
Giáo dục HS tính cẩn thận
II.Các hoạt động dạy học:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Z1.Bài cũ: Tính
13 + 6 11 + 4 17 + 2
Cùng HS nhận xét sửa sai
2.Bài mới
 Họïc sinh thực hành: 
Bài 1: tính
Ghi các phép tính lên bảng , yêu cầu HS nêu cách 
Tính. Nêu cách đặt tính?
Cùng HS nhận xét sửa sai..
Bài 2: Điền số thích hợo vào ô trống
Gọi nêu yêu cầu của bài:
15
1
2
3
4
4
14
18
7
4
1
6
3
5
2
11
Cùng HS nhận xét sửa sai..
Bài 3: Viết phép tính thích hợp:
có : 17 quả
biếu bà : 6 quả
Còn lại : ......quả ?
Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?
Muốn biết còn lại bao nhiêu quả ta làm thế nào?
Cùng HS nhận xét sửa sai.
Bài 4: Điền số thích hợp vào ô trống
10 + 7 -5 
18 -2 -1
5.Củng cố, dặn dò:Hỏi tên bài.
Nêu cách đặt tính?Xem trước bài luyện tập
2 em lên bảng làm , lớp làm bảng con
Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi.
 12 15 16 15 13
 1 2 4 1 2
 11 13 12 14 11
Nêu yêu cầu 
15
1
2
3
4
5
14
13
12
11
10
18
7
4
1
6
3
5
2
11
14
17
12
15
13
16
2 HS lên bảng làm , lớp làm VBT
Đọc lại các số vừa điền
Nêu yêu cầu
2 em đọc tóm tắt bài toán
2 em nêu bài toán
Có 17 quả , biếu bà 6 quả, Còn lại bao nhiêu quả , Phép tính trừ
HS làm vở bài tập , nêu phép tính và kết quả
2 em lên bảng làm , lớp VBT
Lớp nhận xét sửa sai
2 em
Thực hiện ở nhà

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an buoi 2 Tuan 20.doc