Giáo án Buổi chiểu Lớp 1 - Tuần 20 - Phan Thị Thu An - Trường Tiểu học Khánh Cư

A. MỤC TIÊU: * Qua tiết học giúp học sinh:

Học sinh biết tìm tiếng có vần ăc, âc; Điền vần, tiếng có vần ăc, âc.

- Củng cố về đọc, viết các vần và chữ ghi vần ăc, âc qua bài đọc Cây bàng, qua bài viết Mưa rắc bụi trên cành. theo từng đối tượng.

- Giáo dục học sinh ý thức tự giác học bài và làm bài tập.

B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

* GV: Nội dung các bài tập. * HS: Vở bài tập, bút, bảng, phấn.

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 6 trang Người đăng honganh Ngày đăng 21/01/2016 Lượt xem 250Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Buổi chiểu Lớp 1 - Tuần 20 - Phan Thị Thu An - Trường Tiểu học Khánh Cư", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 20
Thứ ba ngày 11 tháng 1 năm 2011
Tiết1 LUYỆN TIẾNG VIỆT
BÀI ĂC, ÂC VỞ THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN
A. MỤC TIÊU: * Qua tiết học giúp học sinh:
Học sinh biết tìm tiếng có vần ăc, âc; Điền vần, tiếng có vần ăc, âc.
- Củng cố về đọc, viết các vần và chữ ghi vần ăc, âc qua bài đọc Cây bàng, qua bài viết Mưa rắc bụi trên cành. theo từng đối tượng.
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác học bài và làm bài tập.
B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
* GV: Nội dung các bài tập. * HS: Vở bài tập, bút, bảng, phấn.
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
NỘI DUNG BÀI
I.bài cũ:- HS đọc, viết ăc, âc,
- Gọi học sinh đọc SGK bài ăc, âc. 
- Đọc, viết: ăc, âc, 
- GV nhận xét cho điểm.
II. Dạy học bài mới: 
1. Giới thiệu bài:
2. Thực hành làm các bài tập:
- HS mở vở thực hành Tiếng Việt và toán: Quan sát bài.
- GV nêu yêu cầu từng bài.
Bài ăc, âc(Trang 3, 4)
Bài 1 Điền vần,tiếng có vần ăc, âc 
Mặc áo, mắc áo, bậc thang, quả gấc, nhấc lên, sáng vằng vặc
 - GV giao bài tập cho từng loại đối tượng.
Bài 2: Đọc: Cây bàng
- HS khá, giỏi làm tất cả các bài tập trong vở thực hành Tiếng Việt và toán.
- HS Trung bình làm được bài 1: Tìm tiếng có vần ăc, âc và bài 3
 Cây bàng mỗi mùa một màu sắc. Đầu năm,mưa rắc bụi trên cành, cây mặc áo xanh non. Mùa hè lá cây màu xanh sẫm. Mùa thu, từng chùm quả màu vàng lắc lư trong gió. Mùa đông, cành cây mắc những cái áo màu đỏ sẫm.
- HS yếu nhìn viết được bài 3.
Bài 3: viết : 
- GV cho HS làm việc cá nhân với bài tập được giao.
Mưa rắc bụi trên cành.
- GV quan sát giúp đỡ HS yếu.
III. Củng cố- dặn dò:
- GV chấm một số bài. - GV nhận xét tiết học.
- Dặn về học kỹ bài và xem trước bài sau: 
Tiết2 BỒI DƯỠNG PHỤ ĐẠO TIẾNG VIỆT
BÀI ƯƠC, IÊC VỞ THƯC HÀNH TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN
A. MỤC TIÊU: 
 -HS biết tìm tiếng có vần ươc, iêc.
- Củng cố về đọc, viết vần, các tiếng có vần ươc, iêc trong bài Chú sóc, trong bài viết Sóc lúc nào cũng nhảy theo từng đối tượng.
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác học bài và làm bài tập.
B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
* GV: Nội dung các bài tập. 
 * HS: Vở bài tập, bút, bảng, phấn.
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
NỘI DUNG BÀI
I. Kiểm tra bài cũ:
- Cho HS đọc, viết cánh buồm, đàn bướm.
- Gọi học sinh đọc SGK bài vần ươc, iêc
- Đọc, viết: máy xúc, lực sĩ
- GV nhận xét cho điểm.
II. Dạy học bài mới: 
1. Giới thiệu bài:
2. Thực hành làm các bài tập:
- HS mở vở thực hành Tiếng Việt và toán: Quan sát bài.
- GV nêu yêu cầu từng bài.
- GV giao bài tập cho từng loại đối tượng.
- HS khá, giỏi làm tất cả các bài tập trong vở thực hành Tiếng Việt và toán.
- HS Trung bình làm được bài 1: đọc 2 câu bài 2 và bài 3
- HS yếu nhìn viết được bài 1 và viết 1dòng bài 3
-GVcho HS làm việc cá nhân với btập được giao.
- GV quan sát giúp đỡ HS yếu.
- HS làm xong chữa bài.
III. Củng cố- dặn dò:
- GV chấm một số bài.- GV nhận xét tiết học.
- Dặn về học kỹ bài và xem trước bài 
Bài ươc, iêc(Trang 4, 5)
Bài 1 Điền vần, tiếng có vần ươc, iêc
Hoa cúc, cốc nước, lọ mực, lên dốc, sức khỏe, khóm trúc.
Bài 2: Chú sóc
 Bên bờ vực có một rừng cây. Trong cái tổ ở gốc cây có một chú sóc.
 Sóc không đứng yên lúc nào. Lúc thì leo cây, chuyền cành. Lúc lại rúc vào hốc cây lục lọi.
Bài 3: viết : 
Sóc lúc nào cũng nhảy..
Tiết 3 LUYỆN TOÁN
BÀI TIẾT 1 TUẦN 19-VỞ THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN
A. MỤC TIÊU: * Qua tiết học giúp học sinh: 
- Củng cố về các số từ 10 đến 15, từ 15 đến 10.Củng cố điền số, viết số dưới mỗi vạch tia số, điền dấu, khoanh vào số lớn nhất, bé nhất.
- Làm được các bài tập 1, 2, 3, 4,5 trong bài (Trang 7) vở TH TV và toán theo từng đối tượng.
- Giáo dục ý thức tự giác học bài và làm bài tập.
B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 * GV: Nội dung các bài tập... * HS : Vở bài tập toán...
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
NỘI DUNG BÀI 
I. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi HS lên bảng làm, Dưới lớp làm bảng con.
- Giáo viên nhận xét cho điểm.
Viết các số từ 10 đến 15 
II. Dạy học bài mới:
1. Giới thiệu bài: 
2. Thực hành giải các bài tập.
- GV hướng dẫn cho học sinh làm các bài tập phép trừ trong phạm vi 9 trong vở thực hành tiếng việt và toán.
- HS nêu số bài tập và yêu cầu từng bài.
- GV giao bài tập cho từng đối tượng.
- HS khá giỏi làm được tất cả các bài tập từ 1, 2, 3, 4, 5 trong bài vở thực hành tiếng việt và toán.
- HS trung bình làm được các bài tập 1, 2, 3, 
- HS yếu làm được bài tập 1,2.`
- HS làm việc cá nhân với bài tập được giao.
- HS làm xong chữa bài.
III. Củng cố - Dặn dò:
GV nhận xét giờ học, tuyên dương những học sinh học tốt.- Nhắc học sinh học kỹ bài và xem trước bài 
Bài (Trang 7)
Bài 1:Viết số thích hợp vào ô trống 
11, 15, 13, 14, 12, 10
Bài 2: Số?
10, 11, 12, 13, 14, 15 15, 14, 13, 12, 11, 10
Bài 3:
0 1 2   .. 10  14
Bài 4 : >, <, = ?
15 14
12 13
11 11
14 15
13 12
11 10
Bài 5: a) Khoanh vào số lớn nhất:
 11 , 10 , 14 , 12 , 9 ;
 b)Khoanh vào số bé nhất:
 13 , 15 , 10 ,14 , 9 .
Thứ tư ngày 12 tháng 1 năm 2011
Tiết1 LUYỆN TIẾNG VIỆT
BÀI 78 LUYỆN VIẾT CHỮ CHUẨN VÀ ĐẸP
A. MỤC TIÊU: 
* Qua tiết học giúp học sinh:
- Học sinh biết viết vần ươc, iêc tiếng có vần ươc, iêc.
- Củng cố về đọc, viết các vần và chữ ghi vần ươc, iêc qua từ thác nước, xanh biếc theo từng đối tượng.
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác học bài và làm bài tập.
B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
* GV: Nội dung các bài tập. 
* HS: Vở bài tập, bút, bảng, phấn.
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
NỘI DUNG BÀI
I.Bài cũ:
- HS đọc, viết: ôc, uôc, cái cốc, sắc thuốc
- Đọc, viết: ôc, uôc, cái cốc, sắc thuốc
- GV nhận xét cho điểm.
II. Dạy học bài mới: 
1. Giới thiệu bài:
2. Thực hành luyện viết:
- HS mở vởluyện viết chữ:Quan sát bài.
- GV nêu yêu cầu bài.
-Viết vần ươc, iêc
- GVgọi học sinh đọc bài.
- viết từ: thác nước, xanh biếc .
- HS khá, giỏi viết đẹp tất cả các dòng bài 78 vở luyện viếtchữ đẹp và chuẩn
- HS Trung bình viết được bài :
-Học sinh đọc, phân tích đánh vần đọc trơn được vần, tiếng. 
-HS viết đúng độ cao, độ rộng, khoảng cách giữa các tiếng từ
- HS yếu nhìn viết được bài.
- GV cho HS viết bài được giao.
- GV quan sát giúp đỡ HS yếu.
III. Củng cố- dặn dò:
- GV chấm một số bài. - GV nhận xét tiết học.
- Dặn về học kỹ bài và xem trước bài sau: 
 Tiết 2 : BỒI DƯỠNG PHỤ ĐẠO TIẾNG VIỆT
BÀI IÊC, UÔC, ƯƠC VỞ THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN
A. MỤC TIÊU: 
* Qua tiết học giúp học sinh: -Biết điền vần, tiếng có vần iêc, uôc, ươc.
- Củng cố về đọc, viết các vần và chữ ghi vần qua bài Quê hương. Qua bài viết Quê hương là con diều biếc. 
- Làm bài tập theo từng đối tượng.
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác học bài và làm bài tập.
B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
* GV: Nội dung các bài tập. 
* HS: Vở bài tập, bút, bảng, phấn.
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
NỘI DUNG BÀI
I. Kiểm tra bài cũ:
- Cho HS đọc, viết iêc, uôc, ươc
- Gọi học sinh đọc SGK bài iêc, uôc, ươc
- Đọc, viết: iêc, uôc, ươc
- GV nhận xét cho điểm.
II. Dạy học bài mới: 
1. Giới thiệu bài:
2. Thực hành làm các bài tập:
- HS mở vở thực hành Tiếng Việt và toán: Quan sát bài.
- GV nêu yêu cầu từng bài.
- GV giao bài tập cho từng loại đối tượng.
- HS khá, giỏi làm tất cả các bài tập trong vở thực hành Tiếng Việt và toán.
- HS Trung bình đọc được 2 câu bài 1 và bài 2
- HS yếu đọc được 1 câu bài 1 và nhìn viết được bài tập 2.
- GV cho HS làm việc cá nhân với bài tập được giao.
- GV quan sát giúp đỡ HS yếu.
- HS làm xong chữa bài.
III. Củng cố- dặn dò:
- GV chấm một số bài.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn về học kỹ bài và xem trước bài sau: 
Bài iêc, uôc, ươc (Trang 6 )
Bài 1 : Điền vần, tiếng có vần iêc, uôc, ươc 
Cái lược, đôi guốc, uống thuốc, gánh nước, chiếc cặp, rạp xiếc.
Bài 2 Đọc: Quê hương
 Quê hương là con diều biếc
 Chiều chiều con thả trên đồng
 Quê hương là con đò nhỏ
 Êm đềm khua nước ven sông.
Bài 3: viết :Quê hương là con diều biếc.
TIẾT 3: Tự học
 Thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2011
TIẾT 3 BỒI DƯỠNG, PHỤ ĐẠO TOÁN
BÀI TIẾT 2 TUẦN 19 VỞ THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN
A. MỤC TIÊU: * Qua tiết học giúp học sinh: 
- Củng cố về các số từ 15 đến 20; Viết số thich hợp dưới mỗi vạch tia số; phân tích cấu tạo số; biết tìm số liền sau của một số.
- Củng cố về viết phép tính thích hợp, làm được các bài tập 1, 2, 3, 4,5 trong bài (Trang 8) vở thực hành tiếng việt và toán theo từng đối tượng.
B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 * GV: Nội dung các bài tập... * HS : Vở bài tập toán...
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
NỘI DUNG BÀI 
I. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi HS lên bảng làm, Dưới lớp làm bảng con.
- Giáo viên nhận xét cho điểm.
Viết các số từ 15 đến 20
II. Dạy học bài mới:1. Giới thiệu bài: 
2. Thực hành giải các bài tập.
- GV hướng dẫn cho HS làm các bài tập 
Bài tập.(Trang 8)
Bài 1:Viết số thích hợp vào ô trống
16 , 18 , 20 , 19 , 17 , 15
- HS nêu số bài tập và yêu cầu từng bài.
- GV giao bài tập cho từng đối tượng.
- HS khá giỏi làm được tất cả các bài tập từ 1, 2, 3, 4, 5 trong bài vở thực hành tiếng việt và toán.
- HS trung bình làm được các bài tập 1, 2, 3, 
- HS yếu làm được bài tập 1,2.
- HS làm việc cá nhân với bài tập được giao.
- GV quan sát giúp đỡ HS yếu.
- HS làm xong chữa bài.
III. Củng cố - Dặn dò:
- GV nhận xét giờ học, tuyên dương những học sinh học tốt.
- Nhắc học sinh học kỹ bài và xem trước bài sau
Bài2;Tính:Số?
11
15
19
Bài 3:Viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch tia số:
 10  14  ... 19 
Bài 4:Viết (theo mẫu):
Số 15 gồm 1 chục và 5 đơn vị.
Số 18 gồm 1 chục và 8 đơn vị.
Số 19 gồm 1 chục và 9 đơn vị.
Số 12 gồm 1 chục và 2 đơn vị.
Số 10 gồm 1 chục và 0 đơn vị.
Số 20 gồm 2 chục và 0 đơn vị.
Bài 5 Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
Số liền sau của 14 là 15 Số liền sau của 18 là 19
Số liền sau của 9 là 10 Số liền sau của 19 là 20
KÝ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU
..

Tài liệu đính kèm:

 • docChiều Tuần 20.doc