Giáo án buổi 1 Lớp 1A - Tuần 34 - Vũ Thị Bích Ngọc - Trường Tiểu học B Xuân Vinh

I/ MỤC TIÊU :

 Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: mừng quýnh, nhễ nhại, mỏt lạnh, lễ phộp.

- Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.

- Hiểu nội dung bài: Bỏc đưa thư vất vả trong việc đưa thư tới mọi nhà. Các em cần yêu mến và chăm sóc bác.

- Trả lời được câu hái 1,2( SGK)

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-Tranh minh hoạ bài đọc SGK.

-Bộ chữ của GV và học sinh.

II/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 17 trang Người đăng honganh Ngày đăng 14/01/2016 Lượt xem 475Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án buổi 1 Lớp 1A - Tuần 34 - Vũ Thị Bích Ngọc - Trường Tiểu học B Xuân Vinh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
a phương
Chăm sóc cây
I.Mục tiêu:
- Bieỏt chaờm soực caõy
- Coự yự thửực baỷo veọ caõy troàng ụỷ trửụứng, ụỷ lụựp
II. Đồ dùng dạy học: 
Xoõ, ca, nửụực
III. Các hoạt động dạy và học:
1. Hoaùt ủoọng 1: Thaỷo luaọn caỷ lụựp
- Nhửừng caõy em chaờm soực ụỷ tuaàn trửụực nhử theỏ naứo?
- Vaọy ủeồ caõy luoõn tửụi toỏt em phaỷi laứm gỡ? 
* GV keỏt luaọn:
* Thử giaừn:Lyự caõy xanh
2. Hoaùt ủoọng 2: Thửùc chaờm soực caõy
- GV chia toồ vaứ giao nhieọm vuù nhử tieỏt trửụực
+ toồ 1: Tửụựi caõy traàu baứ ụỷ lụựp
+ Toồ 2: Tửụựi caõy ụỷ boàn hoa trửụực lụựp.
+ Toõ3: Tửụựi caõy ụỷ boàn hoa ụỷ coọt cụứ.
- Gv theo doừi caực toồ
- GV nx + tuyeõn dửụng toồ chaờm laứm
* Keỏt luaọn: 
IV. CC- DD:
- GV nx tieỏt hoùc + GD
- Lieõn heọ lụựp
- DD : Tửụựi caõy hoa, rau ụỷ nhaứ.
- HS TL
- HSY
- Hs theo doừi
- 3 toồ
- Caực toồ phaõn coõng
- Caực toồ thửùc haứnh
- HS nx
* HS theo doừi
IV. Củng cố, dặn dò: 
-Nhận xét tiết học.
Thứ ba ngày 4 tháng 5 năm 2010
chính tả
bác đưa thư
I.mục tiêu :
- Tập chộp đỳng đoạn" Bỏc đưa thư... mồ hụi nhễ nhại.": khoảng 15-20 phỳt.
- Điền đỳng vần inh, uynh; chữ c, k vào chỗ trống.
- Bài tập 2, 3 (SGK)
II. đồ dùng dạy học:
-Bảng phụ, bảng nam chõm. Nội dung đoạn văn cần chộp và cỏc bài tập 2, 3.
III. các hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.KTBC : 
Giỏo viờn đọc cho học sinh viết hai dũng thơ 
Nhận xột chung về bài cũ 
2.Bài mới:
GV giới thiệu bài ghi đề bài.
3.Hướng dẫn HS nghe- viết chớnh tả
Giỏo viờn đọc lần thứ nhất đoạn văn sẽ nghe viết. Cho học sinh theo dừi trờn bảng phụ.
Cả lớp viết tiếng thường hay viết sai vào bảng con.
Giỏo viờn nhận xột chung về viết bảng con của học sinh.
Thực hành bài viết (chớnh tả – nghe viết).
Hướng dẫn cỏc em cỏch viết 
Giỏo viờn đọc cho học sinh nghe – viết.
Hướng dẫn học sinh cầm bỳt chỡ để sữa lỗi chớnh tả:
Giỏo viờn đọc thong thả, chỉ vào từng chữ trờn bảng để học sinh soỏt và sữa lỗi
Thu bài chấm 1 số em.
4.Hướng dẫn làm bài tập chớnh tả:
Học sinh nờu yờu cầu của bài trong vở BT Tiếng Việt.
Đớnh trờn bảng lớp 2 bảng phụ cú sẵn 2 bài tập giống nhau của cỏc bài tập.
Gọi học sinh làm bảng từ theo hỡnh thức thi đua giữa cỏc nhúm.
NX, tuyờn dương nhúm thắng cuộc.
5.Nhận xột, dặn dũ:
Yờu cầu học sinh về nhà chộp lại đoạn văn cho đỳng, sạch đẹp, làm lại cỏc bài tập.
2 học sinh viết trờn bảng lớp:
	Trường của em be bộ
 Nằm lặng giữa rừng cõy.
Học sinh nhắc lại.
1 học sinh đọc lại, học sinh khỏc dũ theo bài bạn đọc trờn bảng từ.
. Học sinh viết vào bảng con cỏc tiếng hay viết sai: mừng quýnh, khoe, nhễ nhại..
Học sinh nghe đọc và viết bài chớnh tả vào vở chớnh tả.
Học sinh soỏt lỗi tại vở của mỡnh và đổi vở sữa lỗi cho nhau.
Điền vần inh hoặc uynh
Điền chữ c hoặc k
Học sinh làm VBT.
Cỏc em thi đua nhau tiếp sức điền vào chỗ trống theo 2 nhúm, mỗi nhúm đại diện 4 học sinh.
Học sinh nờu lại bài viết và cỏc tiếng cần lưu ý hay viết sai, rỳt kinh nghiệm bài viết lần sau.
IV. củng cố dặn dò:
 -Nhận xét tiết học
-Khen các em viết đẹp, có tiến bộ.
-Dặn học sinh nhớ cách sửa lỗi chính tả mà các em viết sai trong bài. 
Tập viết
Tô CHữ HOA x,y
I.Mục tiêu: 
- Tụ được cỏc chữ hoa: X, Y
- Viết đỳng cỏc vần: inh, uynh, ia, uya; cỏc từ ngữ: bỡnh minh, phụ huynh, tia chớp, đờm khuya kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo vở Tập Viết 1, tập hai. (Mỗi từ ngữ viết được ớt nhất 1 lần).
 HS khỏ giỏi: Viết đều nột dón đỳng khoảng cỏch và viết đủ số dũng số chữ quy định trong vở tập viết 1, tập hai.
II. Đồ dùng dạy học: 
Bảng phụ viết sẵn mẫu chữ trong nội dung luyện viết của tiết học.
-Chữ hoa U,Ư, V đặt trong khung chữ (theo mẫu chữ trong vở tập viết)
-Cỏc vần và cỏc từ ngữ (đặt trong khung chữ).
III. Các hoạt động dạy và học:	
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.KTBC: Gọi 4 em lờn bảng viết, cả lớp viết bảng con cỏc từ: áo khoát, khăn đỏ, măng non
2.Bài mới :
Qua mẫu viết GV giới thiệu và ghi tựa bài.
GV treo bảng phụ viết sẵn nội dung tập viết. Nờu nhiệm vụ của giờ học: Tập tụ chữ hoa X, Y tập viết cỏc vần và từ ngữ ứng dụng đó học trong cỏc bài tập đọc
Hướng dẫn tụ chữ hoa:
Hướng dẫn học sinh quan sỏt và nhận xột:
Nhận xột về số lượng và kiểu nột. Sau đú nờu quy trỡnh viết cho học sinh, vừa núi vừa tụ chữ trong khung chữ X, Y
Nhận xột học sinh viết bảng con.
Hướng dẫn viết vần, từ ngữ ứng dụng:
Giỏo viờn nờu nhiệm vụ để học sinh thực hiện:
Đọc cỏc vần và từ ngữ cần viết.
Quan sỏt vần, từ ngữ ứng dụng ở bảng và vở tập viết của học sinh.
Viết bảng con.
3.Thực hành :
Cho HS viết bài vào tập.
GV theo dừi nhắc nhở động viờn một số em viết chậm, giỳp cỏc em hoàn thành bài viết tại lớp.
4.Củng cố :
Gọi HS đọc lại nội dung bài viết và quy trỡnh tụ chữ X, Y.
Thu vở chấm một số em.
4 học sinh viết trờn bảng, lớp viết bảng con cỏc từ: áo khoát, khăn đỏ, măng non.
Học sinh nờu lại nhiệm vụ của tiết học.
Học sinh quan sỏt chữ hoa X, Y trờn bảng phụ và trong vở tập viết.
Học sinh quan sỏt giỏo viờn tụ trờn khung chữ mẫu.
Viết bảng con.
Học sinh đọc cỏc vần và từ ngữ ứng dụng, quan sỏt vần và từ ngữ trờn bảng phụ và trong vở tập viết.
Viết bảng con.
Thực hành bài viết theo yờu cầu của giỏo viờn và vở tập viết.
Nờu nội dung và quy trỡnh tụ chữ hoa, viết cỏc vần và từ ngữ.
Toán
ôn tập các số đến 100 ( tiếp theo) 
I.Mục tiêu
- Biết đọc, viết, so sỏnh cỏc số trong phạm vi 100;
- Biết viết số liền trước, số liền sau của một số; biết cộng, trừ số cú hai chữ số.
 - HS làm bài tập 1, 2, 3, 4
II. Đồ dùng dạy học:
	Bộ đồ dựng học toỏn. Phiếu BT 4
III. Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.KTBC: 
Gọi học sinh chữa bài tập số 4 trờn bảng lớp
2.Bài mới :
Giới thiệu trực tiếp, ghi đề.
Hướng dẫn học sinh luyện tập
Bài 1: Học sinh nờu yờu cầu của bài.
Giỏo viờn yờu cầu học sinh viết vào bảng con theo giỏo viờn đọc. Sau khi viết xong cho cỏc em đọc lại cỏc số đó được viết.
Bài 2: Học sinh nờu yờu cầu của bài:
Cho học sinh thực hành ở VBT rồi đọc cho lớp cựng nghe.
Bài 3: Học sinh nờu yờu cầu của bài:
Cho học sinh thực hành VBT và chữa bài trờn bảng lớp.
Bài 4: Học sinh nờu yờu cầu của bài:
Cho học sinh nờu lại cỏch đăùt tớnh, cỏch tớnh và thực hiện bài tập.
Bài 5: Học sinh đọc bài toỏn, nờu túm tắt bài và giải.
4.Củng cố, dặn dũ:
Hỏi tờn bài.
Nhận xột tiết học, tuyờn dương.
Dặn dũ: Làm lại cỏc bài tập.
Nờu cỏch đặt tớnh, cỏch tớnh và thực hiện cỏc phộp tớnh của bài tập số 4.
Nhắc lại.
Ba mươi tỏm (38), hai mươi tỏm (28), , bảy mươi bảy (77)
Số liền trước
Số đó biết
Số liền sau
18
19
20
54
55
56
29
30
31
77
78
79
43
44
45
98
99
100
Học sinh khoanh số bộ nhất trong cỏc số : 59, 34, 76, 28 là 28
Học sinh khoanh số lớn nhất trong cỏc số : 66, 39, 54, 58 là 66
Cỏc số cựng hàng được đặt thẳng cột với nhau, thực hiện từ phải sang trỏi
	68	52	35
	31	37	42
	37	89	77
Túm tắt:
	Thành cú 	: 12 mỏy bay
	Tõm cú 	: 14 mỏy bay
	Tất cả cú 	: ? mỏy bay
Giải
Số mỏy bay cả hai bạn gấp được là:
12 + 14 = 26 (mỏy bay)
	Đỏp số : 26 mỏy bay
Nhắc tờn bài.
Thực hành ở nhà.
IV. Củng cố, dặn dò: 
	-Về ôn bài
-Xem bài mới
Thứ tư ngày 5 tháng 5 năm 2010
Tập đọc
Làm anh
I.mục tiêu :
- Đọc trơn cả bài. đọc dỳng cỏc từ ngữ: làm anh, người lớn, dỗ dành, dịu dàng.
- Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dũng thơ, khổ thơ..
- Hiểu nội dung bài: Anh chị phải yờu thương em, nhường nhịn em
- Trả lời được cõu hỏi 1 (SGK)
II. đồ dùng dạy học:
-Tranh minh hoạ bài đọc SGK. Băng ghi lại bài hỏt đi học cho học sinh nghe.
-Bộ chữ của GV và học sinh.
III. các hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.KTBC : Hỏi bài trước.
Gọi 2 học sinh đọc bài: “Bỏc đưa thư” và trả lời cõu hỏi 1 và 2 trong SGK.
GV nhận xột chung.
2.Bài mới:
GV giới thiệu tranh, giới thiệu bài và rỳt đề bài ghi bảng.
Hướng dẫn học sinh luyện đọc:
Đọc mẫu bài thơ lần 1 (giọng đọc dịu dàng, õu yếm). Túm tắt nội dung bài.
Luyện đọc tiếng, từ ngữ khú:
- GV gạch chõn cỏc từ ngữ cỏc nhúm đó nờu: làm anh, người lớn, dỗ dành, dịu dàng.
Học sinh luyện đọc cỏc từ ngữ trờn:
Luyện đọc cõu:
Gọi em đầu bàn đọc 2 dũng thơ (dũng thơ thứ nhất và dũng thơ thứ hai) Cỏc em sau tự đứng dậy đọc hai dũng thơ nối tiếp.
Luyện đọc đoạn và cả bài thơ:
Đọc nối tiếp từng khổ thơ .
Thi đọc cả bài thơ.
Giỏo viờn đọc diễn cảm lại bài thơ.
Đọc đồng thanh cả bài.
* Nghỉ giữa tiết 
Luyện tập:
ễn vần ia, uya:
Tỡm tiếng trong bài cú vần ia?
Tỡm tiếng ngoài bài cú vần ia, uya?
Gọi học sinh đọc lại bài, gv nhận xột.
3.Củng cố tiết 1:
Tiết 2
4.Tỡm hiểu bài và luyện núi:
Hỏi bài mới học.
Gọi học sinh đọc bài và trả lời cõu hỏi:
Làm anh phải làm gỡ?
khi em bộ khúc ?
khi em bộ ngó ?
khi mẹ cho quà bỏnh ?
khi cú đồ chơi đẹp ?
Muốn làm anh phải cú tỡnh cảm gỡ với em bộ?
Thực hành luyện núi:
Đề tài: Kể về anh (chị em) của em.
Giỏo viờn cho học sinh quan sỏt tranh minh hoạ và nờu cỏc cõu hỏi gợi ý để học sinh kể Nhận xột luyện núi và uốn nắn, sửa sai.
5.Củng cố:
Hỏi tờn bài, gọi đọc bài.
6.Nhận xột dặn dũ: Về nhà đọc lại bài nhiều lần, xem bài mới.
Học sinh nờu tờn bài trước.
2 học sinh đọc bài và trả lời cõu hỏi:
Nhắc lại.
Lắng nghe.
Vài em đọc cỏc từ trờn bảng: người lớn, dỗ dành, dịu dàng.
Đọc nối tiếp mỗi em 2 dũng thơ bắt đầu em ngồi đầu bàn dóy bàn bờn phải.
4 học sinh đọc theo 4 khổ thơ, mỗi em đọc mỗi khổ thơ.
2 học sinh thi đọc cả bài thơ.
Lớp đồng thanh.
Chia 
Cỏc nhúm thi tỡm tiếng và ghi vào bảng con, thi đua giữa cỏc nhúm.
2 em đọc lại bài thơ.
Anh phải dỗ dành.
Anh phải nõng dịu dàng.
Anh chia quà cho em phần hơn.
Anh phải nhường nhị em.
Phải yờu thương em bộ.
Học sinh quan sỏt tranh và thực hiện theo hướng dẫn của giỏo viờn.
Học sinh nờu tờn bài và đọc lại bài.
Thực hành ở nhà.
IV. củng cố dặn dò: Về nhà học bài, tập trả lời câu hỏi
Toán
ôn tập các số đến 100 ( tiếp)
I.Mục tiêu:
- Thực hiện được cộng, trừ số cú hai chữ số; xem giờ đỳng;
- Giải được bài toỏn cú lời văn
HS làm bài tập 1, 2(cột 1, 2), 3 (cột 1, 2), 4, 5.
II. Đồ dùng dạy học:
Bộ đồ dựng học toỏn.
III. Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.KTBC: 
Gọi học sinh chữa bài tập số 5 trờn bảng lớp
Nhận xột KTBC của học sinh.
2.Bài mới :
Giới thiệu trực tiếp, ghi đề.
Hướng dẫn học sinh luyện tập
Bài 1: Học sinh nờu yờu cầu của bài.
Giỏo viờn tổ chức cho cỏc em thi đua nờu phộp tớnh và kết quả nối tiếp theo dóy bàn.
Bài 2: Học sinh nờu yờu cầu của bài:
Cho học sinh nờu cỏch tớnh và thực hành ở VBT và chữa bài trờn bảng lớp.
Bài 3: Học sinh nờu yờu cầu của bài:
Gọi học sinh nờu cỏch đặt tớnh và cỏch tớnh rồi cho thực hiện ở bảng con theo từng bài tập.
Bài 4: Học sinh nờu yờu cầu của bài:
Cho học sinh đọc đề toỏn, tự nờu túm tắt và giải.
Bài 5: Học sinh nờu yờu cầu của bài:
Tổ chức cho cỏc em thi đua quay kim ngắn (để nguyờn vị trớ kim dài) chỉ số giờ đỳng để hỏi cỏc em.
4.Củng cố, dặn dũ:
Hỏi tờn bài.
Nhận xột tiết học, tuyờn dương.
Dặn dũ: Làm lại cỏc bài tập, chuẩn bị tiết sau
 Giải:	 
 Số mỏy bay cả hai bạn gấp được là:
 12 + 14 = 26 (mỏy bay)
	 Đỏp số : 26 mỏy bay 
Nhắc lại.
60 + 20 = 80	, 80 – 20 = 60, 40 + 50 = 90
70 + 10 = 80	, 90 – 10 = 80, 90 – 40 = 50 50 + 30 = 80, 70 – 50 = 20, 90 – 50 = 40
Tớnh từ trỏi sang phải:
15 + 2 + 1 = 17 + 1 = 18
Học sinh làm và chữa bài trờn bảng lớp.
Cỏc số cựng hàng được đặt thẳng cột với nhau, thực hiện từ phải sang trỏi
	87	65	31
	14	25	56
	73	90	87
Học sinh tự giải và chữa bài trờn bảng lớp.
Học sinh nhúm này quay kim ngắn chỉ giờ đỳng, nhúm khỏc trả lời và ngược lại
Tương tự với số giờ đỳng ở cỏc đồng hồ khỏc.
Nhắc tờn bài.
Thực hành ở nhà.
IV. Củng cố, dặn dò: 
-Về ôn bài
- Xem bài mới
Thứ năm ngày 6 tháng 5 năm 2010
Chính tả
Chia quà
I.mục tiêu :
 - Tập chộp đỳng đoạn" Bỏc đưa thư... mồ hụi nhễ nhại.": khoảng 15-20 phỳt
 - Điền đỳng vần inh, uynh; chữ c, k vào chỗ trống.
 - Bài tập 2, 3 (SGK 
II. đồ dùng dạy học:
-Bảng phụ, bảng nam chõm. Nội dung hai khổ thơ cần chộp và bài tập 2a 
-Học sinh cần cú VBT.
III. các hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.KTBC : 
Giỏo viờn đọc cho học sinh cả lớp viết cỏc từ ngữ sau: mừng quýnh, nhễ nhại, khoe.
Nhận xột chung về bài cũ của học sinh.
2.Bài mới:
GV giới thiệu bài ghi bài “Chia quà”.
3.Hướng dẫn học sinh tập chộp
Học sinh đọc đoạn văn đó được giỏo viờn chộp trờn bảng phụ.
Cho học sinh phỏt hiện những tiếng viết sai, viết vào bảng con.
Nhắc nhở cỏc em tư thế ngồi viết, cỏch cầm bỳt, cỏch trỡnh bày bài viết sao cho đẹp.
Giỏo viờn cho hs tập chộp đoạn văn vào tập.
Hướng dẫn học sinh sữa lỗi chớnh tả:
Giỏo viờn đọc thong thả, chỉ vào từng chữ trờn bảng để học sinh soỏt và sữa lỗi
Giỏo viờn chữa trờn bảng những lỗi phổ biến, hướng dẫn cỏc em ghi lỗi ra lề vở phớa trờn bài viết.
Thu bài chấm 1 số em.
4.Hướng dẫn làm bài tập chớnh tả:
Học sinh nờu yờu cầu của bài trong vở BT Tiếng Việt.(bài tập 2a)
Đớnh trờn bảng lớp 2 bảng phụ cú sẵn bài tập giống nhau của bài tập 2a.
Gọi học sinh làm bảng từ theo hỡnh thức thi đua giữa cỏc nhúm. 
Nhận xột, tuyờn dương nhúm thắng cuộc.
5.Nhận xột, dặn dũ:
Yờu cầu học sinh về nhà chộp lại đoạn văn cho đỳng, sạch đẹp, làm lại cỏc bài tập.
Cả lớp viết bảng con: mừng quýnh, nhễ nhại, khoe.
Học sinh nhắc lại.
Học sinh đọc đoạn văn trờn bảng phụ. 
Học sinh viết tiếng khú vào bảng con: Phương, tươi cười, xin.
HS chộp đoạn văn vào vở của mỡnh.
Học sinh dũ lại bài viết của mỡnh và đổi vở và sữa lỗi cho nhau.
Bài tập 2a: Điền chữ s hay x.
Cỏc em làm bài vào VBT và cử đại diện của nhúm thi đua cựng nhúm khỏc, tiếp sức điền vào chỗ trống theo 2 nhúm, mỗi nhúm đại diện 2 học sinh
Học sinh nghe.
IV củng cố dặn dò: 
-Nhận xét tiết học
-Khen các em viết đẹp, có tiến bộ.
-Dặn học sinh nhớ cách sửa lỗi chính tả mà các em viết sai trong bài. 
Kể chuyên
Hai tiếng kì lạ
I.Mục tiêu:
- Kể lại được một đoạn cõu chuyện dựa theo tranh và cõu hỏi gợi ý dưới tranh. 
- Biết được ý nghĩa cõu chuyện: Lễ phộp, lịch sự sẽ được mọi người quý mến và giỳp đỡ.
 - HS khỏ giỏi: Kể được toàn bộ cõu chuyện theo tranh
II. Đồ dùng dạy học: 
Tranh minh hoạ truyện kể trong SGK 
 III. Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.KTBC : 
Gọi học sinh kể lại cõu chuyện “Dờ con nghe lời mẹ”. 
Học sinh nờu ý nghĩa cõu chuyện.
Nhận xột bài cũ.
2.Bài mới :
Qua tranh giới thiệu bài và ghi đề.
* Kể chuyện: Giỏo viờn kể 2 lần với giọng diễn cảm. Khi kể kết kết hợp dựng tranh minh hoạ để học sinh dễ nhớ cõu chuyện:
Lưu ý: Giỏo viờn cần thể hiện:
Đoạn đầu: Kể chậm rói, làm rừ cỏc chi tiết.
Lời cụ già: thõn mật, khớch lệ Pao-lớch. 
Lời Pao-lớch núi với chị, với bà, với anh: nhẹ nhàng õu yếm.
Cỏc chi tiết tả phản ứng của chị Lờ-na, của bà, của anh cần được kể với sự ngạc nhiờn, sau đú là sự thớch thỳ trước thay đổi của Pao-lớch.
Ž	Hướng dẫn học sinh kể từng đoạn cõu chuyện theo tranh: 
Tranh 1: Giỏo viờn yờu cầu học sinh xem tranh trong SGK đọc cõu hỏi dưới tranh và trả lời cỏc cõu hỏi.
Tranh 1 vẽ cảnh gỡ? Cõu hỏi dưới tranh là gỡ?
Y/ cầu mỗi tổ cử 1 đại diện để thi kể đoạn 1.
Cho học sinh tiếp tục kể theo tranh 2, 3 và 4
	Hướng dẫn học sinh kể toàn cõu chuyện:
Tổ chức cho cỏc nhúm, mỗi nhúm 4 em đúng cỏc vai để thi kể toàn cõu chuyện. Cho cỏc em hoỏ trang thành cỏc nhõn vật để thờm phần hấp dẫn.
	Giỳp học sinh hiểu ý nghĩa cõu chuyện:
3.Củng cố dặn dũ: 
Nhận xột tổng kết tiết học, yờu cầu học sinh về nhà kể lại cho người thõn nghe. Chuẩn bị tiết sau, xem trước cỏc tranh minh hoạ phỏng đoỏn diễn biến của cõu chuyện.
4 học sinh xung phong kể lại cõu chuyện “Dờ con nghe lời mẹ” theo 4 đoạn, mỗi em kể mỗi đoạn. Nờu ý nghĩa cõu chuyện.
Học sinh khỏc theo dừi để nhận xột cỏc bạn kể.
Học sinh nhắc lại.
Học sinh lắng nghe và theo dừi vào tranh để nắm nội dung và nhớ cõu truyện.
Học sinh quan sỏt tranh minh hoạ theo truyện kể.
Pao-lớch đang buồn bực.
Cõu hỏi dưới tranh: Cụ già núi điều gỡ làm em ngạc nhiờn?
Học sinh thi kể đoạn 1 (mỗi nhúm đại diện 1 học sinh)
Lớp gúp ý nhận xột cỏc bạn đúng vai và kể.
Tiếp tục kể cỏc tranh cũn lại.
Tuỳ theo thời gian mà giỏo viờn định lượng số nhúm kể lại toàn bộ cõu chuyện).
Học sinh khỏc theo dừi và nhận xột cỏc nhúm kể và bổ sung.
Nhắc lại ý nghĩa cõu chuyện
Tuyờn dương cỏc bạn kể tốt.
IV. Củng cố, dặn dò: 
-Nhận xét tiết học
-Về tập kể lại câu chuyện cho gia đình nghe. 
toán
ôn tập các số đến 100
I.Mục tiêu:
 - Nhận biết được thứ tự cỏc số từ 0 đến 100; thực hiện được cộng, trừ cỏc số trong phạm vi 100 (khụng nhớ); 
 - Giải được bài toỏn cú lời văn; đo được độ dài đoạn thẳng.
 - HS làm bài tập 1, 2(a,c), 3( cột1, 2), 4, 5.
II. Đồ dùng dạy học: 
-Bộ đồ dựng học toỏn
IV. Củng cố, dặn dò: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.KTBC: 
Gọi học sinh chữa bài tập số 4 trờn bảng lớp
Nhận xột KTBC của học sinh.
2.Bài mới :
Giới thiệu trực tiếp, ghi đề.
Hướng dẫn học sinh luyện tập
Bài 1: Học sinh nờu yờu cầu của bài.
Giỏo viờn tổ chức cho cỏc em làm VBT rồi chữa bài trờn bảng lớp.
Đối với học sinh giỏi giỏo viờn cho cỏc em nhận xột từ cột thứ 2 tớnh từ trờn xuống dưới, mỗi số đều bằng số liền trước cộng với 10.
Bài 2: Học sinh nờu yờu cầu của bài:
Cho HS thực hành ở VBT và chữa bài trờn bảng lớp.
Bài 3: Học sinh nờu yờu cầu của bài:
Cho học sinh làm bảng con tưng phộp tớnh.
Bài 4: Học sinh nờu yờu cầu của bài:
Cho học đọc đề toỏn, nờu túm tắt và giải trờn bảng lớp.
Bài 5: Học sinh nờu yờu cầu của bài:
Học sinh thực hiện đo ở SGK và ghi số đo được vào bảng con. Gọi nờu cỏch đo độ dài.
4.Củng cố, dặn dũ:
Hỏi tờn bài.
Nhận xột tiết học, tuyờn dương.
Dặn dũ: Làm lại cỏc bài tập
Giải:
Sợi dõy cũn lại cú độ dài là:
72 – 30 = 42 (cm)
	Đỏp số : 42 cm
Nhắc lại.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Học sinh thực hiện và chữa bài trờn lớp.
a) 82, 83, 84, , 90
b) 45, 44, 43, , 37
c) 20, 30, 40, , 100
22 + 36 = 58, 96 – 32 = 64, 62 – 30 = 32
89 – 47 = 42, 44 + 44 = 88, 45 – 5 = 40
32 + 3 – 2 = 33, 56 – 20 – 4 = 32,
23 + 14 – 15 = 22
 HS Túm tắt, Giải 
Học sinh thực hiện đo đoạn thẳng AB ở SGK và ghi số đo được vào bảng con.
Đoạn thẳng AB dài: 12cm.
Nhắc tờn bài.
Thực hành ở nhà.
tự nhiên và xã hội
thời tiết
I.Mục tiêu:- Nhaọn bieỏt thay ủoồi cuỷa thụứi tieỏt
-Bieỏt caựch aờn maởc vaứ giửừ gỡn sửực khoeỷ khi thụứi tieỏt thay ủoồi .
- GDBVMT
II. Đồ dùng dạy học
SGK, vụỷ BT
IIi. Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Baứi mụựi:
a. Hoaùt ủoọng 1: giụựi thieọu baứi
b. Hoaùt ủoọng 2: Troứ chụi
- GV phoồ bieỏn luaọt chụi + chia nhoựm
- GV treo 2 tranh cuứng moọt luực vaứ caực tửứ ghi bieồu 
hieọn cuỷa thụứi tieỏt
- GV nx nhoựm tỡm ủuựng
GV keỏt luaõn: SGV
* Thử giaừn: Baàu trụứi xanh
c. Hoaùt ủoọng 3:Thửùc haứnh quan saựt
* GV cho HS ra saõn + neõu yeõu caàu
- Thụứi tieỏt hoõm nay theỏ naứo?
- Dửùa vaứo daỏu hieọu naứo em bieỏt ủieàu ủo?
- Baùn naứo aờn maởc ủuựng thụứi tieỏt hoõm nay.
-GV nx + tuyeõn dửụng
d. Hoaùt ủoọng 4:Troứ chụi:” Aờn maởc hụùp thụứi tieỏt”
* GV phoồ bieỏn caựch chụi + chia nhoựm
- 1 HS neõu daỏu hieọu cuỷa thụứi tieỏt
* Gv nx + tuyeõn dửụng nhoựm chụi hay
* GV nx tieỏt hoùc 
- GDBVMT: Trang phuùc ủuựng thụứi tieỏt
* DD:+ Xem: Baứi : OÂn taọp tửù nhieõn
- HS thaỷo luaọn nhoựm ủoõi
- ẹaùi dieọn nhoựm leõn ủớnh tửứ ửựng
 vụựi tranh
- HS nx
- HS theo doừi
* HS quan saựt
* HS vaứo lụựp TL caõu hoỷi vửứa quan saựt
- HS nx
* 3 nhoựm theo doừi
- 3 nhoựm ủửa ủoà duứng phuứ hụùp
- HS nx caực nhoựm
- HS theo doừi
* HS chuự yự
IV. Củng cố, dặn dò: 
-Nhận xét tiết học.
Thứ sáu ngày 7 tháng 5 năm 2010
 Tập đọc
Người trồng na
I.Mục tiêu:
- Đọc trơn cả bài. đọc dỳng cỏc từ ngữ: lỳi hỳi, ngoài vuờn, trồng na, ra quả.
- Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ cú dấu cõu.
- Hiểu nội dung bài: Cụ già trồng na cho con chỏu hưởng. Con chỏu sẽ khụng quờn cụng ơn của người đó trồng
- Trả lời được cõu hỏi 1, 2 (SGK)
II. Đồ dùng dạy học: 
-Sách Tiếng Việt, tranh minh họa bài tập đọc, đồ dùng dạy và học.
III. Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.KTBC : em thớch trong bài: “Làm anh” trả Hỏi bài trước.
Gọi học sinh đọc thuộc lũng khổ thơ lời cỏc cõu hỏi trong SGK.
GV nhận xột chung.
2.Bài mới:
GV giới thiệu tranh, giới thiệu bài và rỳt đề bài ghi bảng.
Hướng dẫn học sinh luyện đọc:
Đọc mẫu bài văn (chỳ ý đổi giọng khi đọc đọan đối thoại)
Túm tắt nội dung bài:
+ Luyện đọc tiếng, từ ngữ khú:
- Giỏo viờn gạch chõn cỏc từ ngữ: lỳi hỳi, ngoài vườn, trồng na, ra quả.
HS luyện đọc từ ngữ kết hợp giải nghĩa từ.
Luyện đọc cõu:
Học sinh đọc từng cõu theo cỏch: mỗi em tự đọc nhẩm từng chữ ở cõu thứ nhất, tiếp tục với cỏc cõu sau. Sau đú nối tiếp nhau đọc từng cõu. 
Luyện đọc đoạn, bài (chia thành 2 đoạn để luyện cho học sinh)
Gọi học sinh đọc cỏ nhõn đoạn đối thoại rồi tổ chức thi giữa cỏc nhúm.
Luyện học sinh đọc cả bài. 
- Đọc đồng thanh
* Nghỉ giữa tiết 
Luyện tập:
ễn cỏc vần oai, oay:
Tỡm tiếng trong bài cú vần oai?
Tỡm tiếng ngoài bài cú vần oai, oay?
Điền tiếng cú vần oai hoặc oay?
Nhận xột học sinh thực hiện cỏc bài tập.
Gọi học sinh đọc lại bài, giỏo viờn nhận xột.
3.Củng cố tiết 1:
Tiết 2
4.Tỡm hiểu bài và luyện núi:
Hỏi bài mới học.
Gọi học sinh đọc bài, cả lớp đọc thầm TLCH
Thấy cụ già trồng na người hàng xúm khuyờn cụ điều gỡ?
Cụ tả lời thế nào?
Bài cú mấy cõu hỏi? Đọc cỏc cõu hỏi trong bài?
Gọi 2 học sinh đọc lại cả bài văn
Luyện núi:
Đề tài: Kể về ụng bà của em.
Giỏo viờn cho học sinh quan sỏt tranh minh hoạ và đọc cỏc cõu dưới, kể cho nhau nghe về ụng bà của mỡnh
5.Củng cố:
Hỏi tờn bài, gọi đọc bài, nờu lại nội dung bài 
6.Nhận xột dặn dũ: Về nhà đọc lại bài nhiều lần, xem bài mới. 
2 học sinh đọc bài và trả lời cõu hỏi:

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an buoi 1 Lop 1 tuan 34.doc