Giáo án âm nhạc 5 - Trường Tiểu học Phú Lộc - Tuần 1

I/ Mục tiêu: ( SGV trang10).

- HS thuộc bốn bài hát gõ đệm theo nhịp, phách. Tiết tấu.

- Nhớ tên các nhạc sĩ bài: Quốc ca;Em yêu hòa bình;Chúc mừng;Thiếu nhi thế giới LH.

II/ Chuẩn bị:

- Giáo viên: ( S GV trang 10).

- Học sinh : Vở ghi âm nhạc 5+ âm nhạc5.

III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

doc 23 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 15/08/2018 Lượt xem 54Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án âm nhạc 5 - Trường Tiểu học Phú Lộc - Tuần 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cuộc sống hòa bình
II/ Chuẩn bị: 
- Giáo viên: SGV( trang 17).
- Học sinh: âm nhạc 5+ vở ghi âm nhạc5
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1/ ỔN định lớp:( 1 phút ).
2/ Kiểm tra bài cũ: ( 3 phút).
3/ Bài mới: ( 28 phút ).
Nội dung 1: Dạy hát.
a/ Giáo viên giới thiệu nội dung bài hát, tác giả.( SGV trang 17).
b/ Dạy hát:
- Giáo viên hát mẫu cho học sinh nghe. 
- Giáo viên cho học sinh đọc lời ca bài hát.
- GV dạy hát từng câu ngắn (âm nhạc 5 trang 9).
- GV sửa sai cho HS nếu học sinh hát chưa đúng.
- GV nhận xét đánh giá và tuyên dương HS.
- GV chỉ định 1 HS hát lại bài hát cho cả lớp nghe. 
Nội dung 2: Hát kết hợp gõ đệm hoặc vỗ tay theo phách:
- Giáo viên hát mẫu kết hợp vỗ tay theo phách:
 Hãy xua tan những mây mù đen tối.
 X x x xx xxx
- GV hướng dẫn HS hát kết hợp vỗ tay theo phách: 
- GV chỉ định HS trình bài theo tổ, nhĩm, cá nhân kết hợp vỗ tay theo phách.
- Giáo viên cho học sinh nhận xét. 
- Giáo viên nhân xét đánh giá học sinh. 
4/ Cũng cố dẵn dị: (3 phút) 
- Hệ thống nội dung bài học .
- Giáo viên nhân xét tiết học.
- Giáo viên dẵn học sinh về nhà ơn lại bài 
- Học sinh ngồi ngay ngắn.
- Học sinh chuẩn bị bài cũ.
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh đọc lời ca.
- Học sinh tập hát theo hướng dẫn của giáo viên.
- Học sinh lắng nghe giáo viên nhân xét.
- Học sinh thực hiện.
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.
- Học sinh thực hiện trình bày.
- Học sinh nhân xét.
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh lắng nghe và nghi nhớ.
Ngày soạn: 19/ 09/ 2009 Ngày dạy: 21/ 09/2009.
Tuần5: Tiết 5: Ôn tập bài hát : Hãy giữ cho em bầu trời xanh.
 Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 2.
I/ Mục tiêu: ( SGV trang 19).
- Qua bài học góp phần giáo dục HS yêu cuộc sống hòa bình, lên án chiến tranh, bạolực.
- Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, tiết tấu.
II/ Chuẩn bị:
 - Giáo viên : ( SGV trang 19).
- Học sinh: Âm nhac 5+ Vở ghi âm nhạc 5.
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1/ Ôn định lớp: ( 1 phút).
2/ Kiểm tra bài cũ: KT sự chuẩn bị của HS( 3 phút) 3/ Bài mới: ( 28 phút)
Nội dung1: Ôn bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh.
a/ Hát kết hợp gõ đêm theo nhịp:
- Giáo viên hát mẫu cho học sinh nghe.
- GV cho từng tổ, nhóm hát kết hợp gõ đệm theo nhịp: Hãy xua tan những mây mù đen tối. 
Vỗ vào phách mạnh X x x x
- GV cho học sinh nhận xét.
- GV nhận xét và tuyên dương HS.
b/ Hát kết hợp gõ đêm theo tiết tấu:
-GV hát kết hợp gõ đệm tiết tấu cho HS nghe.
- GV chỉ định HS hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu:( SGV trang 18).
- GVcho HS nhận xét.
- GV nhận xét đánh giá học sinh.
Nội dung 2: Tập đọc nhạc :
a/ Luyện cao độ: ( âm nhạc 5 trang 11).
- GV cho HS luyện cao độ: Đồ-Rê- Mi - Son - La.
( đọc thang âm SGV trang 21).
b/ Luyện tập tiết tấu: viết theo nhịp ¾.
- GV ghi lên bảng cho học sinh đọc:
Đen đen đen/ trắng đen/ đen đen đen/ trắng.//
q q q ‘ h q ‘ q q q ‘ h’
GV cho HS đọc theo tổ kết hợp vỗ tay theo tiết tấu.
- GV nhận xét học sinh.
c/ Tập đọc nhạc số 2: Mặt trời lên.
- GV giới thiệu bài TĐN SỐ 2: viết ở nhịp ¾, chia làm 2 câu và có 8 ô nhịp.
- GV đọc mẫu cho HS nghe. 
- GV cho HS đọc nhạc và đọc lời và giáo viên hướng dẫn HS đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo tiết tấu: Mặt trời vừa lên, chim ca hót khắp nơi.
 x x x xX, x x x x xxx.
- GV chỉ đinh từng nhóm, cá nhân hát kết hợp đọc nhạc.
- GV sửa sai nếu học sinh đọc chưa đúng.
- GV nhận xét học sinh.
4/ Cũng cố dặn dò: ( 3 phút).
- GV hệ thống lại nội dung bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- GV dẵn HS về nhà tập chép lại bài tập đọc nhạc số 2 đã học.
- Học sinh ngồi ngay ngắn.
- Học sinh chuẩn bị bài cũ.
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.
- Học sinh nhận xét.
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh lắng nghe
- Học sinh thực hiện.
- Học sinh nhận xét.
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh đọc cao độ theo thang âm Đồ - Rê- Mi- Son - La.
- Học sinh chú ý.
- Học sinh thực hiện.
- Học sinh thực hiện.
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.
- Học sinh thực hiện.
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh lắng nghe và ghi nhớ.
Ngày soạn: 26/ 09/ 2009 Ngày dạy: 28/09/2009.
Tuần6: Tiết 6: Học hát bài hát : Con chim hay hót.
 Nhạc: Phan Huỳnh Điểu – Lời: Theo đồng dao.
I/ Mục tiêu:( SGV trang 22)
- Rèn luyện kỉ năng hát kết hợp vỗ tay theo nhịp.
- Qua bài học góp phần giáo dục học sinh thêm gắn bó với thiên nhiên.
II/ Chuẩn bị: 
- Giáo viên: SGV( trang 22).
- Học sinh: âm nhạc 5+vở ghi âm nhạc 5
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1/ ỔN định lớp:( 1 phút ).
2/ Kiểm tra bài cũ: ( 3 phút).
3/ Bài mới: ( 28 phút ).
Nội dung 1: Dạy hát.
a/ Giáo viên giới thiệu nội dung bài hát, tác giả.( SGV trang 23).
b/ Dạy hát:
- Giáo viên hát mẫu cho học sinh nghe. 
- Giáo viên cho học sinh đọc lời ca bài hát.
- Giáo viên dạy hát từng câu ngắn (âm nhạc 5 trang 12, 13).
- Giáo viên sửa sai cho học sinh nếu học sinh hát chưa đúng.
- GV nhận xét đánh giá và tuyên dương HS.
- Giáo viên chỉ định 1 HS hát lại bài hát cho cả lớp nghe. 
Nội dung 2: Hát kết hợp gõ đệm hoặc vỗ tay theo nhịp:
- Giáo viên hát mẫu kết hợp vỗ tay theo nhịp cho HS nghe : 
 E e ‘ q q’ e ư ư ư ‘ ư â q.
 x x x x.
- GV hướng dẫn HS hát kết hợp vỗ tay theo nhịp. 
- GV chỉ định HS trình bài theo tổ, nhĩm, cá nhân kết hợp vỗ tay theo nhịp.
- Giáo viên cho học sinh nhận xét. 
- Giáo viên nhân xét đánh giá học sinh. 
4/ Cũng cố dẵn dị: (3 phút) 
- Hệ thống nội dung bài học .
- Giáo viên nhân xét tiết học.
- Giáo viên dẵn học sinh về nhà ơn lại bài 
- Học sinh ngồi ngay ngắn.
- Học sinh chuẩn bị bài cũ.
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh đọc lời ca.
- Học sinh tập hát theo hướng dẫn của giáo viên.
- Học sinh lăng nghe .
- Học sinh lắng nghe giáo viên nhân xét.
- Học sinh thực hiện.
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.
- Học sinh thực hiện trình bày.
- Học sinh nhân xét.
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh lắng nghe và nghi nhớ.
Ngày soạn: 03/ 10 / 2009 Ngày dạy: 05/ 10/ 2009.
Tuần7: Tiết 7: Ôn tập bài hát : Con chim hay hót. 
 Ôn tập tập đọc nhạc số 1, số 2
I/ Mục tiêu: ( SGV trang 24).
- Qua bài hát giáo dục các em thêm yêu quý các con vật.
- Rèn luyện kỉ năng tập hát có lĩnh xướng hòa giọng.
II/ Chuẩn bị: ( SGV trang 24, 25).
- Giáo viên: ( SGV trang 24).
- Học sinh: âm nhạc 5+ vở ghi âm nhạc 5.
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1/ Ôn định lớp: ( 1 phút).
2/ Kiểm tra bài cũ: KT sự chuẩn bị của HS(3 phút). 
 3/ Bài mới: ( 28 phút)
Nội dung1: Ôn bài Con chim hay hót.
a/ Hát kết hợp gõ đêm theo tiết tấu:
- GV hát kết hợp gõ đệm tiết tấu cho HS nghe.
- GV chỉ định HS hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu: ( SGV trang 25).
 - GVcho HS nhận xét.
- GV nhận xét đánh giá học sinh.
b/Giáo viên cho HS hát lĩnh xướng hòa giọng:
- GV chọn 1 HS hát lĩnh xướng từ câu:Con chim.cành tre. Các câu còn lại cả lớp hát hòa giọng cho đến hết bài.
- GV nhận xét và sửa sai nếu HS hát chưa đúng.
- GV cho HS hát theo tổ, nhóm, cá nhân kết hợp gõ tiết tấu, phách ( SGV trang 25).
- GV nhận xét và tuyên dương học sinh
Nội dung 2: Tập đọc nhạc :
a/ Luyện cao độ: ( âm nhạc 5 trang14).
- GV cho HS luyện cao độ: Đồ-Rê- Mi - Son - Son- Mi- Rê- Đồ.( đọc thang âm SGV trang 26).
- GV nhận xét học sinh.
b/ Làm quen cách đánh nhịp @, #
- GV giới thiệu sơ đồ đánh nhịp @, #( âm nhạc 5 trang 14).
c/ Tập đọc nhạc số 1 số2:
Cùng vui chơi – Mặt trời lên.
- GV hỏi TĐN số1,2 được viết theo nhịp gì ? chia thành mấy câu ? 
- GV đọc mẫu cho HS nghe. 
- GV hướng dẫn HS đọc nhạc, hát lời kết hợp tập đánh nhịp @ , nhịp # (âm nhạc 5 trang 14).
- GV chỉ định HS đọc,hát kết hợp đánh nhịp @ , nhịp # theo tổ, nhóm, cá nhân.
- GV cho Học sinh nhận xét.
- GV nhận xét sửa sai nếu HS đánh nhịp chưa đúng.
4/ Cũng cố dặn dò: ( 3 phút).
- GV hệ thống lại nội dung bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- GV dẵn HS về nhà tập lại cách đánh nhịp @, #
- Học sinh ngồi ngay ngắn. 
- Học sinh chuẩn bị bài cũ.
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.
- Học sinh nhận xét.
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.
- Học sinh lắng nghe. 
- Học sinh thực hiện. 
- HS lắng nghe giáo viên nhận xét. 
- Học sinh thực hiện. 
- Học sinh lắng nghe. 
- HS lắng nghe gv giới thiệu sơ đồ.
-Học sinh trả lời: số1 nhịp @ số2 nhịp # đều chia làm 2 câu và có 8 ô nhịp.
- HS lắng nghe
- Học sinh thực hiện.
- Học sinh thực hiện.
- Học sinh nhận xét.
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh lắng nghe và ghi nhớ.
Ngày soạn: 10/10/2009 Ngày dạy: 12/10/2009
 Tuần 8: Tiết 8:- Ôn tập hai bài hát: Reo vang binh minh
- Hãy giữ cho em bầu trời xanh. - Nghe nhạc
I/ Mục tiêu: SGV ( trang 26).
- Rèn luyên kỉ năng hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, tiết tấu, phách.
- Qua bài học góp phần giáo dục HS yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống. 
II/ Chuẩn bị: 
- Giáo viên:(SGV trang 26-27).
- Học sinh: Ân nhạc 5+ vở ghi âm nhạc 5
III/ Hoạt động dạy học chủ yếu:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1/ ỔN định lớp:( 1 phút ).
2/ Kiểm tra bài cũ: Reo vang bình minh
( 3 phút).
3/ Bài mới: ( 28 phút ).
Nội dung 1: Ơn tập hai bài hát:
a/Ơn tập bài Reo vang bình minh:
- GV hát lại kết hợp vỗ tay theo phách cho HS nghe.
- GV hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo phách: 
( sgv trang 27).
- Giáo viên cho học sinh nhận xét
- Giáo viên nhận xét và tuyên dương học sinh.
b/Ơn tập bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh.
- GV hát cho HS nghe kết hợp gõ đệm theo nhịp.
- Giáo viên hỏi học sinh ai là tác giả của bài hát này?
- Giáo viên cho học sinh hát theo tổ, nhĩm hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, tiết tấu: ( SGV trang 27).
- Giáo viên cho học sinh nhận xét.
- Giáo viên nhận xét đáng giá tuyên dương.
c/ Giáo viên cho học sinh trình bày biểu diện:
- Giáo viên chỉ định: từng nhĩm lên bảng biểu diễn:
+ Nhĩm 1: Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp .
+ Nhĩm2: Hát kết hợp gõ đệm theo phách. 
+Nhĩm3: Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu.
- GV cho HS nhận xét.
- Giáo viên nhận xét tuyên dương học sinh.
Nội dung2: Nghe nhạc
- Giáo viên dùng băng nhạc cho học sinh nghe một bản nhạc không lời.
- Sau khi nghe xong giáo viên hỏi học sinh bản nhạc này có hay không? Nhạc vui hay buồn.
4/ Cũng cố dẵn dị: (3 phút) 
- Hệ thống nội dung bài học .
- Giáo viên nhân xét tiết học.
-Giáo viên dăn học sinh về nhà học bài cũ.
- Học sinh ngồi ngay ngắn.
- Học sinh chuẩn bị bài cũ.
- Học sinh lắng nghe giáo viên hát.
- HS ơn tập theo hướng dẫn của GV
- Học sinh nhận xét.
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh lắng nghe.
- HS trả lời: N-L: Huy Trân
- Học sinh trình bày.
- Học sinh nhận xét.
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh trình bày biểu diễn.
- HS nhận xét.
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh trả lời câu hỏi theo sự hiểu biết của mình
- Học sinh lắng nghe và ghi nhớ.
Ngày soạn: 17/ 10/ 2009 Ngày dạy: 19/ 10 /2009.
Tuần9: Tiết9: Học hát bài hát : Những bông hoa những bài ca.
 Nhạc lời: Hoàng Long
I/ Mục tiêu:( SGV trang 28)
- Rèn luyện kỉ năng hát kết hợp vỗ tay theo nhịp.
- Qua bài học góp phần giáo dục học sinh thêm kính trọng và biết ơn thầy cô giáo.
II/ Chuẩn bị: 
- Giáo viên: + Bảng phụ
 + Hát chuẩn xác bài hát .
- Học sinh: âm nhạc 5+vở ghi âm nhạc 5+ thanh phách , song loan.
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1/ ỔN định lớp:( 1 phút ).
2/ Kiểm tra bài cũ: ( 3 phút).
3/ Bài mới: ( 28 phút ).
Nội dung 1: Dạy hát.
a/ Giáo viên giới thiệu nội dung bài hát, tác giả. ( âm nhạc5 trang 18,19).
b/ Dạy hát:
- Giáo viên hát mẫu cho học sinh nghe. 
- Giáo viên cho học sinh đọc lời ca bài hát.
- GV dạy hát từng câu ngắn (âm nhạc 5 trang 18).
- GV sửa sai cho học sinh nếu HS hát chưa đúng.
- GV nhận xét đánh giá và tuyên dương HS.
- GV chỉ định 1 HS hát lại bài hát cho cả lớp nghe. 
Nội dung 2: Hát kết hợp gõ đệm hoặc vỗ tay theo nhịp: 
- GV hát mẫu kết hợp vỗ tay theo nhịp cho HS nghe Ví dụ:
Cùng nhau cầm tay đi đến thăm cácthầy các cô.
 x x x x x
- GV hướng dẫn HS hát kết hợp vỗ tay theo nhịp. 
- GV chỉ định HS trình bài theo tổ, nhĩm, cá nhân kết hợp vỗ tay theo nhịp: Ví dụ :
Lời hát rộn rã bao bé em bước trên đường phố.
 x x x x x 
- Giáo viên cho học sinh nhận xét. 
- Giáo viên nhân xét đánh giá học sinh. 
4/ Cũng cố dẵn dị: (3 phút) 
- Hệ thống nội dung bài học .
- Giáo viên nhân xét tiết học
- Giáo viên dẵn học sinh về nhà ơn lại bài 
- Học sinh ngồi ngay ngắn.
- Học sinh chuẩn bị bài cũ.
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh đọc lời ca.
- HS tập hát theo hướng dẫn của GV. 
- Học sinh lăng nghe .
 - HS lắng nghe giáo viên nhận xét.
- Học sinh thực hiện.
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.
- Học sinh thực hiện trình bày.
- Học sinh nhân xét.
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh lắng nghe và nghi nhớ.
*----------*---------*------------*------------*-------------*
Ngày soạn: 24/ 10/ 2009. Ngày dạy: 26/ 10/ 2009.
Tuần 10: Tiết10: - Ôn tập bài hát : Những bông hoa những bài ca.
 - Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài.
I/ Mục tiêu: ( SGV trang 30).
- Rèn luyện kỉ năng hát kếthợp gõ đệm theo phách, tiết tấu.
- Qua bài học góp phần giáo dục học sinh thêm kính trọng và biết ơn thầy cô giáo.
- Biết được một sốnhạc cụ nước ngoài.
II/ Chuẩn bị:
- Giáo viên: + tranh ảnh minh hoạ về các loại nhạc cụ nước ngoài.
 + Thanh phách, song loan.
- Học sinh: +âm nhạc 5+ vở ghi âm nhạc 5.
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1/ Ôn định lớp:
2/Kiểm tra bài cũ:bài những bông hoa những bài ca. 
3/ Bài mới: 
Nội dung1: Ôn bài những bông hoa những bài ca:
a/ Hát kết hợp gõ đêm theo Phách:
- Giáo viên hát mẫu cho học sinh nghe.
- GV cho từng tổ, nhóm hát kết hợp gõ đệm theo Phách: ví dụ:
 Cùng nhau cầm tay, đi đến thăm cácthầy các cô.
 x x x x x x x xx.
- GV cho học sinh nhận xét.
- GV nhận xét và tuyên dương HS.
b/ Hát kết hợp gõ đêm theo tiết tấu:
-GV hát kết hợp gõ đệm tiết tấu cho HS nghe.
- GV chỉ định HS hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu:
 Ví dụ:
Học tốt học mãi ghi nhớ trong những trang vở mới.
x x x x x x x x x x x. 
- GVcho HS nhận xét.
- GV nhận xét đánh giá học sinh.
Nội dung 2: Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài
GV giới thiệu về 4 loại kèn cho học sinh nghe và cho học sinh quan sát các loại kèn 
( âm nhạc 5 trang 20 ) minh hoạ về 4 loại kèn.
a/ Kèn Sắc- xô- phôn: ( Saxophone).
- Có nhiều loại khác nhau: đặc điểm của kèn âm thanh hơi kích động, phát âm ngân rung, trữ tình trong sáng.
b/ Kèn Tờ- Rôm- pét: ( Trompette).
- Loại kèn này làm bằng đồng là nhạc cụ có âm vực cao, âm thanh sáng chói rực rỡ,
- Nét nhạc trữ tình.
c/ Kèn Phơ- luýt; ( Flute).
- Một loại sáo thuộc bộ gỗ trong dàn nhạc giao hưỡng.
- âm thanh dịu dàng, mềm mãi, nhiều chất thơ, huyền bí gợi cảm giác khoáng đạt.
d/ Kèn Cờ- ra- ri- net: ( Clarinete).
- Là nhạc cụ có tính năng linh hoạt âm thanh mềm mãi, thuần khiết tạo nên hiệu quả phong phú trong dàn nhạc giao hưởng.
- Giáo viên cho học sinh ghi bài .
- Mời học sinh nhắc lại tên nhạc cụ nướcngoài.
- Giáo viên nhận xét.
4/ Cũng cố dẵn dò:
- Hệ thống nội dung bài học và GV nhân xét tiết học
- Giáo viên dẵn HS về sưu tầm một số nhạc cụ khác của nướcngoài mà em biết.
- Học sinh ngồi ngay ngắn.
- Học sinh chuẩn bị bài cũ.
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.
- Học sinh nhận xét.
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh lắng nghe
- Học sinh thực hiện.
-
- Học sinh nhận xét.
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh lắngnghe.
- Học sinh Quan sát.
- HS chú ý và lắng nghe GV giới thiệu từng loại nhạc cụ.
- Học sinh ghi bài
- Học sinh trả lời : có 4 loại kèn.
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh lắngnghe và ghi nhớ.
*----------*---------*------------*------------*-------------*
Ngày soạn: 31/ 10/ 2009. Ngày dạy: 02/ 11 / 2009.
Tuần 11: Tiết 11: - Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 3 “ Tôi hát son la son”
 - Nghe nhạc.
I/ Mục tiêu: ( SGV trang 33).
- HS đọc đúng cao độ , tiết tấu, trường độ bài tập đọc nhạc số 3, đọc nhạc,ghép lời hát kết hợp gõ đệm theo phách.
- Qua phần nghe nhạc giáo dục học sinh cảm nhận được các trích đoạn nhạc không lời.
II/ Chuẩn bị: 
-Giáo viên: +Chuẩn bị bảng phủ bài tập đọc nhạc số 3. 
 + Hát chuẩn bài Tập đọc nhạc số 3.
 + Thanh phách, song loan.
- Học sinh: + Vở ghi âm nhạc, âm nhac 5. 
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1/ Ôn định lớp:
2/Kiểm tra bài cũ: Phần nhạc cụ nước ngoài.
3/ Bài mới: 
Nội dung1: Tập đọc nhạc:
a/ Luyện cao độ: ( âm nhạc 5 trang 21).
- Giáo viên đọc mẫu cho học sinh nghe.
- GV cho HS luyện cao độ: Đồ-Rê- Mi - Son - Son- Mi- Rê- Đồ(âm nhạc 5 trang 21).
- GV sửa sai nếu học sinh đọc trường độ nốt nhạc chưa đúng.
- Giáo viên nhận xét học sinh.
b/ Luyện tập tiết tấu:
- Giáo viên đọc mẫu cho học sinh nghe.
- Tiết tấu 1: gồm có hình nót đen, trắng, móc đơn: @ q q’ h’ e e e e’ h’’
- Tiết tấu 2: gồm có hình nót đen, trắng, móc đơn: @ q e e’ q q’ q q’ h’ q q’h’’
- Giáo viên hướng dẫn học sinh đọctiết tấu1,2.
Tiết tấu1:Đen đen/ trắng/ đơn đơn đơn đơn/ trắng
- Giáo viên nhận xét học sinh.
c/ Tập đọc nhạc số 3: Tôi hát son la son.
- Gv giới thiệu bài tập đọc nhạc số 3 được viết theo nhịp @, chia thành 2 câu gồm 8 ô nhịp. 
- GV đọc mẫu cho HS nghe. 
- GV hướng dẫn HS đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo phách (âm nhạc 5 trang 14).
Ví dụ: son son son tôi hát son la son.
 x x xx x x xx
- GV cho Học sinh nhận xét.
- GV nhận xét sửa sai nếu HS hát kết hợp đọc nhạc chưa đúng.
Nội dung 2: Nghe nhạc hoặc nghe hát.
- Giáo viên chọn 1 bài dân ca và hát cho học sinh nghe bài “ Trống cơm”.
- Sau khi nghe xong giáo viên hỏi học sinh bài Trống cơm là dân ca vùng miền nào?
- Giáo viên nhận xét câu trả lời của học sinh.
- Em nào có thể hát lại bài hát này.
4/ Cũng cố dẵn dị: (3 phút) 
- Hệ thống nội dung bài học .
- Giáo viên nhân xét tiết học
- Giáo viên dẵn học sinh về nhà ơn lại bài
- Học sinh ngồi ngay ngắn.
- Học sinh chuẩn bị bài cũ.
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh thực hiện luyện cao độ theo hướng dẫn của giáo viên.
- Học sinh lắng nghe giáo viên sửa sai và nhận xét.
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh đọc theo hướng dẫn của giáo viên.
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh lắng nghegiáo viên giới thiệu bài.
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh thực hiện đọc nhạc kết hợpgõ đệm theo phách.
- Học sinh nhận xét.
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh lắng nghe bài trống cơm.
- Học sinh trả lời: Vùng Đồng bằng Bắc bộ.
- HS lắng nghe giáo viên nhận xét.
- tuỳ vào khả năng của tương học sinh
- Học sinh lắng nghe và ghi nhớ.
*----------*---------*------------*------------*-------------*
Ngày soạn:07/ 11/2009. Ngày dạy:09/ 11/ 2009.
 Tuần 12: Tiết 12: Học hát bài: Ươc mơ - Nhạc: Trung Quốc và lời việt: An Hoà.
I/ Mục tiêu: (SGV trang 29).
- Hát đúng giai điệu,lời ca.
- Rèn luyện kỉ năng hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu.
- Qua bài học giáo dục dọc sinh cảm nhận được hình tượng đẹp trong bài hát.
II/ Chuẩn bị: SGV( trang 29).
- Giáo viên: + Hát chuẩn và chính xác bài ước mơ
- Học sinh: âm nhạc5+ vở ghi âm nhạc 5
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1/ Ổn định lớp:
2/ Kiểm tra bài cũ:Lớp chúng ta đoàn kết. 
3/ Bài mới: Nội dung1:Dạy hát
a/ Giáo viên giới thiệu nội dung bài hát, tác giả
* Bài hát viết ở nhịp @, giai điệu nhẹ nhàng,vui tươi..( âm nhạc 5 trang 23).
b/ Dạy hát:
- Giáo viên hát mẫu cho học sinh nghe. 
- Giáo viên chia bài hát thành 4 câu
- Giáo viên cho học sinh đọc lời ca bài hát.
- Giáo viên tập hát từng câu ngắn mỗi câu hát 2 lần ( âm nhạc 5 trang 23).
- Giáo vên cho học sinh hát nối tiếp cả bài.
- Giáo viên sửa sai nếu học sinh hát chưa đúng.
- GV chỉ định 1HS hát lại bài hát cho cả lớp nghe
- GV nhận xét đánh giá và tuyên dương HS.
Nội dung2: Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu:
- Giáo viên hát mẫu kết hợp vỗ tay theo tiết tấu. 
Ví dụ: Gió vờn cánh hoa bay dưới trời
 x x x x x x x 
- Giáo viên hướng dẫn học sinh hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu. 
- Giáo viên chỉ định học sinh trình bài theo tổ, nhĩm, cá nhân kết hợp vỗ tay theo tiết tấu.
Ví dụ: Đàn bướm xinh dạo chơi.
 x x x x x . 
- Giáo viên cho học sinh nhận xét. 
- Giáo viên nhân xét đánh giá học si

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 5(4).doc