Đơn xin nghỉ việc

 .

Tôi tên là :

Chức vụ : Bộ phận :

Nay tôi làm đơn này, kính xin Ban giám đốc cho tôi được thôi việc kể từ ngày .

Lý do : - Tôi đã quyết định thay đổi mục tiêu nghề nghiệp và đi theo một hướng mới. .

Tôi đã bàn giao công việc cho :.Bộ phận : .

Các công việc được bàn giao :

Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.

Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trưởng bộ phận Người làm đơn

 

doc 5 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 15/02/2016 Lượt xem 270Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đơn xin nghỉ việc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------
ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC
Kính gửi : ................................ 
 ...............................
Tôi tên là : 	
Chức vụ : 	 Bộ phận : 	
Nay tôi làm đơn này, kính xin Ban giám đốc cho tôi được thôi việc kể từ ngày	.
Lý do : - Tôi đã quyết định thay đổi mục tiêu nghề nghiệp và đi theo một hướng mới.	.		
Tôi đã bàn giao công việc cho :...................Bộ phận : ................................
Các công việc được bàn giao :
Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.
Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Trưởng bộ phận
Người làm đơn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
ĐƠN XIN NGHI VIỆC RIÊNG, KHÔNG LƯƠNG
Kính gửi: - hieu trưởng trường DH SG
 - trưỞng phòng ( khoa)
Tôi tên:.
Sinh ngày;.nơi sinh:..
Số bảo hiểm Xh..
Cấp bậc, chức vụ , nghề nghiệp
Đơn vị làm việc:
Hộ khẩu thường trú:.
Xin dược nghỉ việc kể từ ngày..tháng.. năm..
Lý do xin nghỉ việc:..
	Eale,ngày
 Người làm đơn
 (kí và ghi rõ họ tên)
Ý kiến của trưởng phòng, khoa
Đề nghị hieuj trưởng giải quyết
Cho ông(bà):
 Nghỉ từ ngày/../20 ..
Lý do:..
..
Thủ trưởng đơn vị
(kí và ghi rõ họ tên)
Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG

Tài liệu đính kèm:

  • docdon xin thoi viec.doc