Đề thi Toán lớp 1

Bài 1 : Viết số thích hợp vào ô trống:

 a)

 1 5 10

b)

 10

 9 4

Bài 2 : Khoanh vào số lớn nhất:

a) 4 , 5 , 6 , 9

b) 1 , 3 , 5 , 7

c) 10 , 9 , 6 , 8

d) 8 , 0 , 1 , 2

Bài 3 : Tính :

 3 9 10 8 0 9

+ + - - - +

 5 1 9 0 5 9

. . . . . . . . . . . .

Bài 4 : Tính:.

 9 - 3 - 4 = . . 10 - 7 - 3 = .

 4 + 2 - 2 = . . 5 - 2 - 3 = .

Bài 5 : Viết phép tính thích hợp :

a) Có : 9 quyển vở

 Cho em : 3 quyển vở

 Còn lại : . quyển vở ?

 

doc 3 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 15/02/2016 Lượt xem 314Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi Toán lớp 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 1 : Viết số thích hợp vào ô trống:
 a) 
 1
 5
 10
b)
 10
 9
 4
Bài 2 : Khoanh vào số lớn nhất:
a) 4 , 5 , 6 , 9 
b) 1 , 3 , 5 , 7
c) 10 , 9 , 6 , 8
d) 8 , 0 , 1 , 2
Bài 3 : Tính :
 3	 9	 10 8	0	9
+	+	-	- 	-	 + 
 5	1	 9 0	5	9
.......	..	........ ... . ...... .. ... . ... .......... ...........
Bài 4 : Tính:. 
 9 - 3 - 4 = .......................	... 10 - 7 - 3 = .........................
 4 + 2 - 2 = .........................	 . 5 - 2 - 3 = ..........................
Bài 5 : Viết phép tính thích hợp :
a) Có : 9 quyển vở
 Cho em : 3 quyển vở
 Còn lại : ......... quyển vở ?
b) Có : 5 cây hoa
 Trồng thêm : 4 cây hoa
 Có tất cả : ......... . cây hoa ?
Bài 6: Điền số thích hợp vào ô trống sao cho cộng các số theo hàng,theo cột dọc.theo đường chéo đều có kết quả bằng 9.	
Bài 7:Tính:
3 + 7 = ..... 9 - 3 = ...... 5 + 4 =.......
6 + 2 =...... 8 - 5 = ...... 3 +1 + 6 =.......
Bài 8: Số:
5 + ..... = 9	....... - 3 = 5 7 - ....... = 4
 9 - .......= 3	....... - 0 = 8 10 - ...... = 9
Bài 9: > , < , = ?
5 + 4 .......9	7...... 4 + 9	7 - 0....... 8
9 - 2 ........6	9....... 2 + 6	4 + 4.......9 - 1
Bài 10:Số:
9 = 4 + ...... 2 =.... .- 0
10 = 8 +....... 9 = 9 -.......
7 = ..... + 3 8 = 10 -....... 
8=...... + 6 6 =......- 2
Bài 11:Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tam giác?
a) 	b)	
 Có .......hình tam giác	Có ........hình tam giác
Bài 12: Số ? 
Có........hình tam giác	 Có :.......hình vuông
........hình tam giác

Tài liệu đính kèm:

  • docde thi toan lop 1.doc