Đề thi kiểm tra định kỳ giữa học kỳ II môn: Toán lớp 1 (năm học 2011 - 2012) trường TH số 1 Đồng Hợp

Bài 2:

a) Khoanh vào số bé nhất: 59 ; 40 ; 61 ; 62

b) Khoanh vào số lớn nhất: 86 ; 87 ; 98 ; 89

Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 14cm + 5 cm = ?

A. 18 B. 19 C. 64 cm D. 19 cm

Bài 4: Đặt tính rồi tính:

30 + 20

 70 - 30

 16 - 6

 18 - 8

Bài 5: Hà có một chục nhãn vở, mẹ mua cho Hà thêm 20 nhãn vở nữa. Hỏi Hà có tất cả bao nhiêu nhãn vở?

Bài giải

 .

 .

 .

 .

 

doc 2 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 15/02/2016 Lượt xem 221Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi kiểm tra định kỳ giữa học kỳ II môn: Toán lớp 1 (năm học 2011 - 2012) trường TH số 1 Đồng Hợp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr­êng TH sè 1 §ång Hîp
 §Ò THI KIÓM TRA §ÞNH Kú GIỮA HỌC KỲ II
Môn: Toán lớp 1 (N¨m häc 2011 -2012)
Thời gian làm bài 40 phút (Không kể thời gian giao đề)
Họ và tên: . Lớp: ..
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ I ĐỒNG HỢP
Bài 1: Viết số
Mười một;
..
Ba mươi ba;
.
Mười lăm ;
..
Mười bảy ;
..
Bài 2: 
a) Khoanh vào số bé nhất: 59 ; 40 ; 61 ; 62
b) Khoanh vào số lớn nhất: 86 ; 87 ; 98 ; 89
Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 14cm + 5 cm = ?
A. 18
B. 19
C. 64 cm
D. 19 cm
Bài 4: Đặt tính rồi tính:
30 + 20
70 - 30
16 - 6
18 - 8
Bài 5: Hà có một chục nhãn vở, mẹ mua cho Hà thêm 20 nhãn vở nữa. Hỏi Hà có tất cả bao nhiêu nhãn vở?
Bài giải
.
.
.
.
Bài 6: Điền dấu > ; < ; = vào ô trống
90 - 40
60
50 + 40
90
60 + 20
70
70 - 40
80 - 50
 .C
.G
 .B
.E
.A
Bài 7: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:
a) Các điểm . ở trong hình vuông .D
b) Các điểm  ở ngoài hình vuông
Tổng điểm:  Giáo viên chấm: ..
BIỂU ĐIỂM TOÁN LỚP 1
GIỮA HỌC KỲ II
Bài 1: (1 điểm) Viết số đúng mỗi só 0.25 điểm (11;33;15;17)
Bài 2: (1 điểm)
a) Khoanh vào số bé nhất: (0.5 điểm) :40
b) Khoanh vào số lớn nhất (0.5 điểm) : 98
Bài 3: (1 điểm) Khoanh vào A. 19 cm
Bài 4: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: Sai 1 phép tính trừ 0.25 điểm.
 Đặt tính sai không cho điểm.
Bài 5: 2 điểm
1 chục nhãn vở = 10 nhãn vở (0.25 điểm)
Hà có tất cả số nhãn vở là (0.5 điểm)
 10 + 20 = 30 nhãn vở (1 điểm)
 Đáp số: 30 nhãn vở (0.25 điểm)
Bài 6: (2 điểm) Viết đúng mỗi dấu 0.5 điểm.
Bài 7: (1 điểm) Viết đúng mỗi phần được 0.5 điểm.

Tài liệu đính kèm:

  • docDe thi giua ki mon Toan co dap an.doc