Đề ôn học sinh giỏi lần 2 - Lớp 1 môn: Toán – Thời gian làm bài: 40 phút

Bài 2.

a) Viết số lớn nhất có 2 chữ số: .

b) Viết số lẻ lớn nhất có 2 chữ số: .

c) Tìm số có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số là 1: .

Bài 3. Tìm hai số sao cho cộng lại bằng 7 và lấy số lớn trừ đi số bé thì được kết quả bằng 1.

 .

Bài 4:

 Mai gấp được số thuyền bằng số tự nhiên tròn chục nhỏ nhất, Lan gấp được nhiều hơn Mai 7 cái thuyền. Hỏi Lan gấp được bao nhiêu cái thuyền?

 

doc 2 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 05/02/2016 Lượt xem 386Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn học sinh giỏi lần 2 - Lớp 1 môn: Toán – Thời gian làm bài: 40 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ tên:Lớp:
Đề ôn học sinh giỏi Lần 2- lớp 1 
Môn: Toán – Thời gian làm bài: 40 phút
Bài 1. Số? 	 
 61 + 35 < 	 < 27 + 71 
79
 - 12 + 31 - 45	 	 	
	31
 - 14 + 32 - 45 + 17
Bài 2. 
a) Viết số lớn nhất có 2 chữ số:..
b) Viết số lẻ lớn nhất có 2 chữ số:..
c) Tìm số có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số là 1:.
Bài 3. Tìm hai số sao cho cộng lại bằng 7 và lấy số lớn trừ đi số bé thì được kết quả bằng 1.
.
Bài 4: 
 Mai gấp được số thuyền bằng số tự nhiên tròn chục nhỏ nhất, Lan gấp được nhiều hơn Mai 7 cái thuyền. Hỏi Lan gấp được bao nhiêu cái thuyền?
.
Bài 5. Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng, bao nhiêu hình tam giác. Kể tên? 
A
B
	 E	
D
C

Tài liệu đính kèm:

  • docDe on HSG lan 2 lop 1.doc