Đề kiểm tra tháng 2 Môn: Toán (lần 2) - Trường: Tiểu học Việt Mỹ

1. Đặt số:

 61: . 75: . 21: . 91: .

 62: . 76: . 22: . 92: .

 63: . 77: . 23: . 93: .

 64: . 78: . 24: . 94: .

 65: . 79: . 25: . 95: .

2. Viết số:

 Ba mươi: . Tám mươi lăm: . Năm mươi ba: .

 Ba mươi mốt: . Tám mươi sáu: . Năm mươi bốn: .

 Ba mươi hai: . Tám mươi bảy: . Năm mươi lăm: .

 Ba mươi ba: . Tám mươi tám: . Năm mươi sau: .

3. Tính nhẩm

 a/. 80 – 20 + 30 = . b/. 90cm – 20cm = .

 70 + 10 – 50 = . 10cm + 50cm = .

 60 – 20 + 10 = . 70cm – 60cm = .

 

doc 1 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 07/08/2018 Lượt xem 107Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra tháng 2 Môn: Toán (lần 2) - Trường: Tiểu học Việt Mỹ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	Trường: Tiểu học Việt Mỹ	Thứ ngày tháng năm 2007
	Họ tên: .	Đề kiểm tra tháng 2
	Môn: Toán (lần 2)
Điểm
Lời phê
Đặt số:
	61: .	75: .	21: .	91: .
	62: .	76: .	22: .	92: .
	63: .	77: .	23: .	93: .
	64: .	78: .	24: .	94: .
	65: .	79: .	25: .	95: .
Viết số:
	Ba mươi: .	Tám mươi lăm: .	Năm mươi ba: .
	Ba mươi mốt: .	Tám mươi sáu: .	Năm mươi bốn: .
	Ba mươi hai: .	Tám mươi bảy: .	Năm mươi lăm: .
	Ba mươi ba: .	Tám mươi tám: .	Năm mươi sau: .
Tính nhẩm
	a/.	80 – 20 + 30 = .	b/.	90cm – 20cm = .
	70 + 10 – 50 = .	10cm + 50cm = .
	60 – 20 + 10 = .	70cm – 60cm = .
Viết:
	a/.	59 gồm chục và đơn vị.	b/.	66 gồm chục và đơn vị.
	75 gồm chục và đơn vị.	27 gồm chục và đơn vị.
	81 gồm chục và đơn vị.	45 gồm chục và đơn vị.
Nhà bà nuôi 30 con gà, sau đó nhà bà nuôi thêm 20 con gà nữa. Hỏi nhà bà nuôi tất cả mấy con gà ?

Tài liệu đính kèm:

  • docbai2.doc