Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn: Tiếng Việt - Khối 3 năm học: 2010 - 2011

I KIỂM TRA ĐỌC ( 10 điểm)

 Đọc thầm : ( 4 điểm) Mçi ý ®óng 0,5 ®iÓm

Học sinh đọc thầm bài : "Đối đáp với vua" (SGK TV3 Tập 2 trang 49)

 * Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi trong bài :

Câu 1 : Cậu bé Cao Bá Quát mong muốn gì ?

 a . Muốn tắm ở hồ .

 b . Muốn nhìn rõ mặt vua .

 c. Muốn gây cảnh náo động để mọi người chú ý đến mình .

Câu 2: Vì sao Cao Bá Quát đối lại lời của vua ?

 a . Vì vua thấy cậu nói năng lưu loát .

 b . Vì Vua nghĩ cậu là học trò nên biết đối đáp.

 c . Vì Vua tạo cơ hội để cậu được tha tội.

Câu 3 : Bộ phận in đậm trong câu : “ Một lần Vua Minh Mạng từ kinh đô Huế ngự giá ra Thăng Long” trả lời cho câu hỏi nào ?

 a . Khi nào ?

 b . Ở đâu ?

 c . Như thế nào ?

 

doc 5 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 15/02/2016 Lượt xem 255Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn: Tiếng Việt - Khối 3 năm học: 2010 - 2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG HÀ Thứngàytháng 3 năm 2011
Họ và tên:........... ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
Lớp 3: MÔN: TIẾNG VIỆT- KHỐI 3.
 Năm học: 2010-2011
 ( Thời gian 30 phút )
 Lời phê của giáo viên
Điểm
I KIỂM TRA ĐỌC ( 10 điểm)
 Đọc thầm : ( 4 điểm) Mçi ý ®óng 0,5 ®iÓm
Học sinh đọc thầm bài : "Đối đáp với vua" (SGK TV3 Tập 2 trang 49) 
 * Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi trong bài :
Câu 1 : Cậu bé Cao Bá Quát mong muốn gì ? 
 a . Muốn tắm ở hồ .
 b . Muốn nhìn rõ mặt vua .
 c. Muốn gây cảnh náo động để mọi người chú ý đến mình .
Câu 2: Vì sao Cao Bá Quát đối lại lời của vua ?
 	 a . Vì vua thấy cậu nói năng lưu loát .
 b . Vì Vua nghĩ cậu là học trò nên biết đối đáp.
 c . Vì Vua tạo cơ hội để cậu được tha tội.
Câu 3 : Bộ phận in đậm trong câu : “ Một lần Vua Minh Mạng từ kinh đô Huế ngự giá ra Thăng Long” trả lời cho câu hỏi nào ?
 	 a . Khi nào ? 
 	 b . Ở đâu ? 
 	 c . Như thế nào ?
Câu 4 : Từ nào cùng nghĩa với từ thông minh ? 
 a . Chậm hiểu
 b . Ngu dốt
 c. Sáng dạ, nhanh trí
Câu 5 : Câu thơ nào dưới đây viết đúng chính tả ? 
 a . Nước trong leo lẻo cá đớp cá.
 b . Nước trong neo nẻo cá đớp cá.
 c. Nước trong leo nẻo cá đớp cá.
Câu 6 : Trong các từ sau từ nào là từ chỉ hoạt động ? 
Hiểu biết 
Viết bài
Bài vở
Câu 7 : Vua Minh Mạng ngắm cảnh ở đâu ? 
Kinh đô Huế
Th¨ng Long 
 Hồ T©y
Câu 8: Trong bµi th¬ §ång hå b¸o thøc ,nh÷ng nh©n vËt ®­äc nh©n ho¸ lµ ? 
a. Kim giê
b. Kim phót
c. C¶ ba kim
************************************************************
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG HÀ Thứngàytháng 3 năm 2011
Họ và tên:........... ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
Lớp 3: MÔN: TIẾNG VIỆT- KHỐI 3.
 Năm học: 2010-2011
 ( Thời gian 40 phút )
 Lời phê của giáo viên
Điểm
 II. KIỂM TRA VIẾT ( 10 điểm) 
 	1/ Chính tả : (5 điểm )
 Giáo viên đọc cho HS viết bài : “ Đối đáp với vua ” 
 ( SGK TV3 Tập 2 trang 49)
 Viết đoạn từ " Từ đầu xuống hồ tắm "
2/ Tập làm văn : ( 5 điểm)
 Hãy kể về người lao động trí óc mà em biết.
 Gợi ý : 
 a. Người đó là ai, làm nghề gì ?
 	b. Người đó hàng ngày làm những công việc gì ?
c . Người đó làm việc như thế nào ? 
 	 d. Tình cảm của em đối với người đó ra sao ? 
***********************************************************
HƯỚNG DẪN CHÂM, ĐÁP ÁN
MÔN TIẾNG VIỆT KHỐI 3
I- KIỂM TRA ĐỌC : ( 4 điểm)
	Khoanh vào ý đúng mỗi câu được (1 điểm)
	Câu 1: ý b C©u 5: ý a
	C©u 2: ý c C©u 6 : ý b
	C©u 3: ý b C©u 7: ý c
	C©u 4: ý c C©u 8: ý c
II- KIỂM TRA VIẾT: ( 10 điểm)
	1. Chính tả ( 5 điểm ).
Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng trình bày đúng đoạn văn (5đ) 
Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai, lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh không viết hoa đúng quy định) trừ (0,5 điểm).
Nếu chữ viết không rõ ràng sai về độ cao, khoảng cách , kiểu chữ hoặc trình bày bẩn, bị trừ 1 điểm toàn bài.
2. Tập làm văn ( 5 điểm ).
Học sinh viết được đoạn văn từ 3 đến 4 câu theo gợi ý ở đề bài. Câu văn dùng từ đúng, không sai ngữ pháp, chữ viết rõ ràng, sạch sẽ (5 điểm).
Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm khác nhau.

Tài liệu đính kèm:

  • docDe thi giua ky 1 lop 345.doc