Đề Kiểm Tra Định Kỳ Lần I - Toán Lớp 1

Bài 2: Viết các số : 4, 8, 2, 7, 9 theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn:

b) Từ lớn đến bé:

Bài 3: Nối với số thích hợp (theo mẫu)

 

doc 3 trang Người đăng honganh Ngày đăng 15/12/2015 Lượt xem 543Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề Kiểm Tra Định Kỳ Lần I - Toán Lớp 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra định kỳ lần I - Năm học 2009 – 2010
Môn: TOáN Lớp 1 (35 phút)
Họ và tên:.
Số
7
5
1
3
5
Bài 1: ?
0
3
4
7
9
8
6
4
2
1
Bài 2: Viết các số : 4, 8, 2, 7, 9 theo thứ tự:
a) Từ bé đến lớn: 
b) Từ lớn đến bé: 
Bài 3: Nối với số thích hợp (theo mẫu)
5
4
3
2
1
2
>
>
4
>
3
5
>
2
<
Bài 4: Tớnh
	 1 + 3 = 	 5 + 0 = 	
 0 + 2 = 	 3 + 2 = .......
 3 + 0 + 2 = ..........	 3 + 1 + 1 = ..........
 1 + 2 + 2 =............ 4 + 0 + 1 =  
Bài 5: Điền dấu: > , < , = vaứo 
 1 + 0 0 5 + 0 2 + 2 2 5
 2 2 + 2 3 + 1 1 + 3 9 8 7
A. 2 
B. 3 
C. 4 
Bài 6: a) Cú mấy hỡnh tam giỏc ? Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:	 	
Bài 6: Viết phép tính thích hợp:
7
Đề kiểm tra định kỳ lần I - Năm học 2009 – 2010
Môn: TOáN Lớp 1 (35 phút)
Họ và tên:. 
Bài 1: Tính
 3 1 2 1 3 0
 + + + + + +
 1 0 2 2 2 4
 1 + 1 = .	 2 + 1 = .	 1 + 3 = . 	 3 + 2 = . 
1 + 4 + 0 =. 3 + 0 + 2 =.	 0 + 2 + 2 = . 2 + 0 + 1 = .	 
Bài 2:
 a, Khoanh vào số bé nhất: 9 , 3 , 7 , 2 , 6
 b, Khoanh vào số lớn nhất: 1 , 5 , 10 , 9 , 4 
Bài 3: Nối phép tính có kết quả bằng nhau:
 1 + 2 2 + 3 0 + 2 0 + 5 2 + 2 
 1 + 3 1 + 1 3 + 0 1 + 1 + 1 1 + 4
 a/ Vieỏt pheựp tớnh thớch hụùp: 
 và
Bài 4: Số ?
 1 + = 2 3 + < 5 5 = 2 + 
 + 4 = 4 + = 2 = 3 + 0
 5 < < 7 + 1 = + + 2 = 2 + 
Bài 5: 
Hình vẽ có .hình tam giác 
 có hình vuông 

Tài liệu đính kèm:

  • doc2 DE THI TOAN GK I LOP 1CKT.doc