Đề kiểm tra định kỳ lần I - Năm học 2009 – 2010 môn: Tiếng Việt lớp 1

PHẦN I: KIỂM TRA VIẾT (5 điểm)

Câu 1: Viết âm: Giáo viên hướng dẫn học sinh dùng bút chì để viết các chữ m, ch, ng trong thời gian 10 phút (mỗi chữ viết 1 dòng)

Viết tiếng: Giáo viên hướng dẫn học sinh dùng bút chì để viết các tiếng: nhà ngói, gửi thư, máy bay mỗi từ 1 dòng trong thời gian 10 phút

Câu 2: Điền múi, cái, voi vào chỗ chấm trong các từ sau

 

doc 5 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 15/02/2016 Lượt xem 220Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra định kỳ lần I - Năm học 2009 – 2010 môn: Tiếng Việt lớp 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra định kỳ lần I - Năm học 2009 – 2010
Số phách
Môn: Tiếng Việt Lớp 1
Thời gian làm 35 phút
Họ và tên:.
Lớp:..........
Trường Tiểu học:.
Số phách
Điểm toànbài
Kiểm tra định kỳ lần I
Môn: Tiếng Việt Lớp 1
Thời gian làm 35 phút
Phần I: Kiểm tra viết (5 điểm)
Câu 1: Viết âm: Giáo viên hướng dẫn học sinh dùng bút chì để viết các chữ m, ch, ng trong thời gian 10 phút (mỗi chữ viết 1 dòng)
Viết tiếng: Giáo viên hướng dẫn học sinh dùng bút chì để viết các tiếng: nhà ngói, gửi thư, máy bay mỗi từ 1 dòng trong thời gian 10 phút
Câu 2: Điền múi, cái, voi vào chỗ chấm trong các từ sau
 kéo bưởi ngà .
Đề kiểm tra định kỳ lần I - Năm học 2009 – 2010
Môn: TOáN Lớp 1
Thời gian làm 35 phút
Số phách
Họ và tên:.
Lớp:..........
Trường Tiểu học:.
Số phách
Điểm 
Kiểm tra định kỳ lần I
Môn: TOáN Lớp 1
Thời gian làm 35 phút 
Số
Bài 1: (2 điểm) ?
1
3
5
7
7
5
3
1
Bài 2: (2 điểm)
>
<
=
 5.6 7..8 8.6 10.7
 ? 6.5 8..7 6..8 8..8
 Bài 3: (1 điểm) Điền số thích hợp vào ô trống
3
9
1
10
4
10
8
3
 Bài 4: (3 điểm) Tính 
 3 + 1 =. 2 + 2 =.. 1 + 1 =
 1 + 4 =. 3 + 2 =.. 2 + 1 =
 1 + 2 + 1 =. 2 + 2 + 1 =. 1 + 3 + 1 =
Bài 4: (2điểm) 
Số
1
4
3
 ? 
 ?
 + =
 + =
Đề kiểm tra định kỳ lần I - Năm học 2009 – 2010
Môn: TOáN Lớp 1
Thời gian làm 35 phútSố phách
Họ và tên:.
Lớp:..........
Trường Tiểu học:.
Số phách
Điểm 
Kiểm tra định kỳ lần I
Môn: TOáN Lớp 1
Thời gian làm 35 phút 
Bài 1: (2 điểm)
Nối với số thích hợp (theo mẫu)
5
4
3
2
1
2
>
4
>
5
>
2
<
Bài 2: (3 điểm) 
a, Viết số thích hợp vào ô trống
7
9
8
7
7
5
3
0
Số
 b, ? 2 + . = 3 . + 3 = 3 + .. 
 4 = 1 + . .. + . = 2 
 Bài 3: (2 điểm) Tính 
3 + 1 + 1 =. 1 + 2 + 1 = ..
 2 + 1 + 2 =. 2 + 1 + 1 =.
Bài 4: (2 điểm) 
 ? 
 Bài 5: (1 điểm) 
Hình dưới đây có mấy hình tam giác ?
Trả lời:
Hình vẽ có .hình tam giác 

Tài liệu đính kèm:

  • docDE THI GIUA KI I LOP 1 TVTOAN.doc