Đề kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I lớp 1 thời gian: 40 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ./ 4 điểm

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

1) Trong các số từ 0 đến 10 số bé nhất là:

 

doc 3 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 05/02/2016 Lượt xem 259Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I lớp 1 thời gian: 40 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên: .
Lớp : 
Trường : Phan Chu Trinh
Ngày thi : .................................................. 
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I
 LỚP 1
Thời gian : 40 phút
MẬT MÃ
SỐ THỨ TỰ
ĐIỂM
MẬT MÃ
SỐ THỨ TỰ
PHẦN TRẮC NGHIỆM: ....../ 4 điểm
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Trong các số từ 0 đến 10 số bé nhất là:
a. 10 	b. 9	c. 0
Số ở trong hình tròn là:
10
9
8
 a. 8	b. 9	c. 10
Số liền trước số 9 là:
a. 8	b. 7	c. 10
Hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác?
 a. 6	 	b. 7	c. 8
PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN:...../ 8 điểm
Tính:( 3 điểm)
3 – 2 – 1 =.....	 9 – 3 – 2 =....	5 – 1 – 3 =......
0 + 7 =......	 2 + 7 =.....	 5 + 4 =......
Điền dấu >, <, = :( 2 điểm)
2 + 6.....3 	 9 – 2.......10 – 1
 5.....5 + 4	 8 – 6........3 – 3
Nối hai phép tính có kết quả như nhau:
4. Viết phép tính thích hợp vào ô trống: ( 1 điểm)
 Anh có : 8 trái banh
 Cho em: 3 trái banh
 Còn lại: ... trái banh?
	8 - 1
10 - 2
9 - 3
10 - 0
5 + 5
6 + 1
2 + 6
4 + 2

Tài liệu đính kèm:

  • docDe KTDK lan 1.doc