Đề kiểm tra định kì Cuối học kì II môn Khoa học Lớp 4 - Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Lê Văn Tám

Câu 10. a/. Điền vào chỗ trống các từ ngữ trong dấu ngoặc đơn (nhu cầu, loài cây, giai đoạn, khô hạn) Nhu cầu nước của thực vật là : (1điểm) (M1+2)

Các . khác nhau thì có . về nước khác nhau, có cây chịu được., có cây ưa ẩm, có cây lại vừa sống được ở trên cạn vừa sống được dưới nước.

Cùng một cây, trong những .phát triển khác nhau cần những lượng nước khác nhau.

b/. Cho ví dụ về nhu cầu nước của cây trồng. (1 điểm) (M3)

 .

Câu 11. Em hãy nêu những tác hại do bão gây ra ? (1điểm) M3

 

doc 6 trang Người đăng hoanguyen99 Ngày đăng 08/06/2021 Lượt xem 13Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra định kì Cuối học kì II môn Khoa học Lớp 4 - Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Lê Văn Tám", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 GT1: GT2:
Trường Tiểu học Lê Văn Tám 
Họ và tên HS:..
Lớp : Bốn/4	 
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2016-2017
Môn: KHOA HỌC 
Điểm
Nhận xét
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời em cho là đúng nhất trong các câu 1 đến câu 7 dưới đây : 
Câu 1. Khí duy trì sự cháy là: (0,5 điểm) (M1+2) 
a.	Ni-tơ	 b. Các-bô-níc 	 c. Ô-xi	 d. Ni-tơ và Các-bô-níc
Câu 2. Âm thanh phát ra là: (0,5 điểm) (M1+2) 
 a. Do các vật va đập với nhau.	 b. Do các vật rung động.
 c. Do uốn cong các. vật.	 	 d. Do nén các vật.
 Câu 3. Vật nào dưới đây là vật tự phát sáng ? (0,5 điểm) (M1+2) 
 a. Tờ giấy trắng b. Mặt Trời. c. Mặt Trăng. d. Trái Đất.
Câu 4. Khi bật quạt điện, ta thấy có gió được thổi từ phía cánh quạt. Nguyên nhân có gió là : (0,5 điểm) (M2+1) 
Gió được sinh ra từ cánh quạt.
Gió được sinh ra từ trong quạt, sau đó được cánh quạt thổi tới ta.
Không khí được cánh quạt thổi tạo thành gió.
Do có nguồn điện chạy qua làm cánh quạt quay. 
Câu 5. Mắt ta nhìn thấy vật khi nào ? (0,5 điểm) (M1+2) 
Khi vật phát ra ánh sáng.
Khi mắt ta phát ra ánh sáng chiếu vào vật.
Khi mắt ta nhìn thẳng vào ánh sáng. 
Khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta.
Câu 6. Cây lúa cần ít nước vào giai đoạn nào ? (0,5 điểm) (M1+2) 
Mới cấy.
Đẻ nhánh.
Làm đòng
Chín
Câu 7. Đốt ngọn nến, lấy cốc thủy tinh chụp lên cây nến đang cháy, lúc sau nến tắt. Nguyên nhân tại sao ? (0,5 điểm) (M1+2) 
 a. Thiếu ánh sáng.	b. Thiếu không khí. 
 c. Thiếu khí các-bô-níc.	d. Thiếu nước.
Câu 8. Đúng ghi Đ và sai ghi S vào ð trước những câu sau: (1,5 đ) (M1+2) 
-Vật dẫn nhiệt tốt là : ð Đồng, nhôm 
	 ð Nhôm, sứ
-Vật dẫn nhiệt kém là : ð Không khí, gỗ, nhựa
	 ð Lụa, sắt, len dạ 
Câu 9. Em hãy vẽ mũi tên và hoàn thành sơ đồ trao đổi chất ở động vật sau đây : (1điểm) M3 
Thải ra
.
Hấp thụ
ĐỘNG VẬT
Câu 10. a/. Điền vào chỗ trống các từ ngữ trong dấu ngoặc đơn (nhu cầu, loài cây, giai đoạn, khô hạn) Nhu cầu nước của thực vật là : (1điểm) (M1+2) 
Các ................... khác nhau thì có .................. về nước khác nhau, có cây chịu được..................., có cây ưa ẩm, có cây lại vừa sống được ở trên cạn vừa sống được dưới nước.
Cùng một cây, trong những ..........................phát triển khác nhau cần những lượng nước khác nhau.
b/. Cho ví dụ về nhu cầu nước của cây trồng. (1 điểm) (M3)
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 11. Em hãy nêu những tác hại do bão gây ra ? (1điểm) M3 
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 12. Để ngôi trường em đang học có bầu không khí trong sạch, em không nên làm gì ? (1điểm) (M4) 
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN 
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời em cho là đúng nhất trong mỗi câu 1 đến câu 7 dưới đây : 
Câu 1. Khí duy trì sự cháy là: 
 c. Ô-xi	
Câu 2. Âm thanh phát ra là: 
	b. Do các vật rung động.
 Câu 3. Vật nào dưới đây là vật tự phát sáng ? 
 b. Mặt Trời
Câu 4. Khi bật quạt điện, ta thấy có gió được thổi từ phía cánh quạt. Nguyên nhân có gió là : 
c.Không khí được cánh quạt thổi tạo thành gió.
Câu 5. Mắt ta nhìn thấy vật khi nào ? 
d.Khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta.
Câu 6. Cây lúa cần ít nước vào giai đoạn nào ? 
d.Chín
Câu 7. Đốt ngọn nến, lấy cốc thủy tinh chụp lên cây nến đang cháy, lúc sau nến tắt. Nguyên nhân tại sao ? 
 b. Thiếu không khí.
Câu 8. Đúng ghi Đ và sai ghi S vào ð trước những câu sau: (1,5đ) 
* Đúng 2 ý (0,5 điểm); 3 ý (1 điểm): 	Đ	 S	 Đ	S
Câu 9. Em hãy vẽ mũi tên và hoàn thành sơ đồ trao đổi chất ở động vật: (1đ) 
-Ghi đúng tên các chất động vật hấp thụ và vẽ đúng hướng mũi tên (0,5 điểm)
-Ghi đúng tên các chất động vật thải ra và vẽ đúng hướng mũi tên (0,5 điểm)
Câu 10. a/.*Thứ tự cần điền : loài cây, nhu cầu, khô hạn, giai đoạn) (1điểm) 
Điền đúng 2 chỗ trống (0,5điểm); Điền đúng 3-4 chỗ trống (1 điểm) 
 b/. Cho ví dụ về nhu cầu nước của cây trồng. (1 điểm) 
 Đúng 1 loại cây (0,5 điểm)
*VD học sinh có thể nêu : 
 -Cây cần có nước thường xuyên : cây rau cải, xà lách, su hào,... 
 -Cây lúa lúc mới cấy cần nhiều nước để sống và phát triển, giai đoạn làm đòng lúa cần nhiều nước để tao hạt nhưng khi lúa chín thì không cần nước. 
Câu 11. Em hãy nêu những tác hại do bão gây ra ? (1điểm) 
* Đúng 1 ý (0,5 điểm); 2 ý trở lên (1 điểm)
*HS có thể nêu : 
-Thiệt hại nhà cửa, ruộng vườn, mùa màng, đường sá, cầu cống và cả con người. 
- B·o to cã lèc cã thÓ cuèn bay ng­êi, nhµ cöa, lµm g·y, ®æ c©y cèi, g©y tai n¹n cho m¸y bay, tµu thuyÒn. 
- Bão càng lớn, thiệt hại về người và của cải càng nhiều.
- ... 
Câu 12. Để ngôi trường em đang học có bầu không khí trong sạch, em không nên làm gì ? (1điểm) *HS trả lời được 2-3 ý đạt 1 điểm. 	
*Chẳng hạn HS nêu :
- Vứt rác vào thùng rác đúng quy định, chăm sóc cây xanh lớp học. 
- Không bẻ cành, hái hoa trong các bồn cây và vườn hoa của nhà trường. 
- Nhắc nhở các bạn cùng thực hiện bảo vệ không khí trong lành. ... 
 GT1: GT2:..
Trường Tiểu học Lê Văn Tám 
Lớp : Bốn/4	 
Họ và tên HS:..
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2016-2017
Môn: LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ 
Điểm:
Nhận xét
Phần I: LỊCH SỬ (5 đ) 
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất trong mỗi câu 1, 2, 3 : 
Câu 1: Hồ Quý Ly truất ngôi vua Trần năm nào ? (0,5 điểm) M1 
	a. năm 1300 	b. năm 1400 	
	c. năm 1500 	d. năm 1600 
Câu 2: Những biểu hiện nào cho thấy vua Quang Trung đề cao chữ Nôm : (1đ) (M2)
a. Cho dịch các sách chữ Hàn sang chữ Nôm 
b. Dùng chữ Nôm trong thi cử và nhiều sắc lệnh của Nhà nước 
c. Coi chữ Nôm là chữ chính thức của quốc gia 
d. Tất cả các ý trên 
Câu 3:Để ghi nhớ công ơn của vua Quang Trung, nhân dân ta đã làm gì ?(0,5đ) M1
a. Nhân dân ta đặt tên đường phố là Quang Trung.
b. Hằng năm cứ đến mồng 5 tết, nhân dân tập trung ở gò Đống Đa để tổ chức giỗ. 
c. Hằng năm cứ đến mồng 5 tết, nhân dân tập trung ở Hà Hồi, Ngọc Hồi để ăn mừng. 
d. Ý a và ý b đúng. 
Câu 4. Hãy nối ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp : (1 điểm) M1 
A
B
1. “Chiếu khuyến nông” 
a/ Phát triển giáo dục 
2. Mở cức biển, mở cửa biên giới
b/ Phát triển buôn bán
3. “ Chiếu lập học” 
c/ Phát triển nông nghiệp 
Câu 5. Tại sao quân ta chọn ải Chi Lăng làm trận địa đánh địch và mưu kế của quân ta trong trận Chi Lăng là gì ? (2 điểm) M3 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Phần II: ĐỊA LÍ (5 đ) 
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất trong mỗi câu 1 , 2, 3 : 
Câu 1. Các dân tộc chủ yếu nào sống ở đồng bằng Nam Bộ ? (0,5 đ) M1 
a. Người Kinh, Hoa, Thái, Mường. 
b. Người Kinh, Chăm, Hoa, khơ-me.
c. Người Kinh, Thái, Mường, Dao.
d. Người Kinh, Ba-na, Hoa, Mông. 
Câu 2. Ở nước ta, tài nguyên, khoáng sản quan trọng nhất của thềm lục địa là : (0,5 đ) M1 
a. Đồng, sắt	b. Nhôm, dầu mỏ và khí đốt.
c. Dầu mỏ và khí đốt.	d. Cả ý a, b, c đều đúng.
Câu 3. Quy trình khai thác cá biển là : (1 đ) M4 
a. Khai thác cá biển à Chuyên chở sản phẩmà Đóng gói cá đã chế biếnà Chế biến cá đông lạnhà Xuất khẩu. 
b. Khai thác cá biển à Chế biến cá đông lạnh à Đóng gói cá đã chế biếnà Chuyên chở sản phẩm àXuất khẩu. 
c. Khai thác cá biển à Chuyên chở sản phẩmà Đóng gói cá đã chế biếnà Xuất khẩuà Chế biến cá đông lạnh. 
d. Khai thác cá biển à Đóng gói cá đã chế biếnà Chuyên chở sản phẩmà Chế biến cá đông lạnh à Xuất khẩu. 
Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống : (1 đ) M1 
 Thành phố Cần Thơ : 
Ở trung tâm đồng bằng sông Cửu Long.
Là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học quan trọng.
Cũng là trung tâm du lịch của đất nước. 
Xây dựng cách đây 4000 năm. 
Câu 5. Vì sao Đà Nẵng lại thu hút được nhiều khách du lịch ? (2 đ) M2 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
ĐÁP ÁN 
Phần I: LỊCH SỬ (5 đ) 
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất trong mỗi câu 1, 2, 3 : 
Câu 1: Hồ Quý Ly truất ngôi vua Trần năm nào ? (0,5 điểm) 
	b. năm 1400 	
Câu 2: Những biểu hiện nào cho thấy vua Quang Trung đề cao chữ Nôm (1đ) 
d. Tất cả các ý trên 
Câu 3: Để ghi nhớ công ơn của vua Quang Trung, nhân dân ta đã làm gì ? (0,5đ) 
d. Ý a và ý b đúng. 
Câu 4. Hãy nối ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp : (1 điểm) 
	1.c/	2.b/ 	3.a/ 
 Câu 5. Tại sao quân ta chọn ải Chi Lăng làm trận địa đánh địch và mưu kế của quân ta trong trận Chi Lăng là gì ? (2 điểm) 
-Vì ải Chi Lăng là vùng núi đá hiểm trở, đường nhỏ hẹp, khe sâu, rừng cây um tùm. (1 đ) 
-Quân ta giả vờ thua để nhử địch vào ải, khi giặc vào đầm lầy thì quân ta phục sẵn ở hai bên sườn núi đồng loạt tấn công. (1 đ) 
Phần II: ĐỊA LÍ (5 đ) 
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất trong mỗi câu 1 , 2, 3 : 
Câu 1. Các dân tộc chủ yếu nào sống ở đồng bằng Nam Bộ ? (0,5 điểm) 
b. Người Kinh, Chăm, Hoa, khơ-me.
Câu 2. Ở nước ta, tài nguyên, khoáng sản quan trọng nhất của thềm lục địa là : (0,5 điểm) 
c. Dầu mỏ và khí đốt.	
Câu 3. Quy trình khai thác cá biển là : (1 điểm) 
b. Khai thác cá biển à Chế biến cá đông lạnh à Đóng gói cá đã chế biếnà Chuyên chở sản phẩm àXuất khẩu. 
Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống : (1 điểm) 
Thành phố Cần Thơ : Đ ; Đ; S; S
 (Đúng 1 ý không cho điểm; đúng 2-3 ý đạt 0,5 điểm)
Câu 5. Vì sao Đà Nẵng lại thu hút được nhiều khách du lịch ? (2 điểm) 
 (Đúng mỗi ý 1 điểm) 
- Vì có nhiều danh lam thắng cảnh và bãi biển đẹp liền kề núi Non Nước.
- Vì có bảo tàng Chăm và những hiện vật của người Chăm cổ xưa.
- ... 

Tài liệu đính kèm:

  • docde_KT_cuoi_ki_2_khoasudia_lop_4.doc