Để kiểm tra cuối học kì I năm học: 2010 - 2011 môn: Toán

Bài 1 : ( 1 điểm )

 a ) Viết các số từ 0 đến 10 : .

 b ) Viết các số từ 10 đến 0 : .

Bài 2 : Viết các số 3 , 8 , 6, 10, (1 điểm):

 a ) Theo thứ tự từ bé đến lớn : .

 b ) Theo thứ tự từ lớn đến bé: .

 

doc 5 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 05/02/2016 Lượt xem 526Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Để kiểm tra cuối học kì I năm học: 2010 - 2011 môn: Toán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường TH An Hoà Tây 2 Thứ ...........ngày........tháng ......năm 2010
Lớp.. 
Họ và tên	ĐỂ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NH: 2010 - 2011
 MÔN : Toán
 Thời gian: 60 phút 
Đề 1:
Điểm
Người coi ..
Người chấm .
 Nhận xét
Bài 1 : ( 1 điểm )
 a ) Viết các số từ 0 đến 10 :.
 b ) Viết các số từ 10 đến 0 : .
Bài 2 : Viết các số 3 , 8 , 6, 10, (1 điểm):
 a ) Theo thứ tự từ bé đến lớn :..
 b ) Theo thứ tự từ lớn đến bé:.
Bài 3 : Điền dấu ( , = ) ( 1 điểm) .
 2 + 58 5 + 5 .4 + 6
 9 – 4 ...5 3 + 4 .9 – 3 
Bài 4 : Tính ( 3 điểm ) .	
 + + - + 
 . .... .... 
 6 + 3 = 7 – 0 = .. 2 + 3 + 4 = 
 2 + 4 =. 9 – 6 = .. 8 – 5 + 4 = 
Bài 5 : Viết phép tính thích hợp . ( 2 điểm)
 a) Có : 10 quả bóng 
 Cho : 3 quả bóng
 Còn : quả bóng ?
 b) Tổ 1 : 6 bạn 
 Tổ 2 : 4 bạn 
 Cả hai tổ : ...bạn ?
Bài 6: ( 1 điểm) Điền số thích hợp để có phép tính đúng 
 =
 8
 Bài 7 ( 1 điểm ) . 
 a ) Hình bên có....hình tam giác
 b) Có hình vuông
Trường TH An Hoà Tây 2 Thứ ...........ngày........tháng ......năm 2010
Lớp.. 
Họ và tên	ĐỂ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NH: 2010 - 2011
 MÔN : Toán
 Thời gian: 60 phút 
Đề 2:
Điểm
Người coi ..
Người chấm .
 Nhận xét
Bài 1 : Viết các số 10 , 5 , 3, 7, (1 điểm):
a ) Theo thứ tự từ bé đến lớn :..
b ) Theo thứ tự từ lớn đến bé:. 
Bài 2 : ( 1 điểm )
a ) Viết các số từ 0 đến 10 :.
b ) Viết các số từ 10 đến 0 : . 
Bài 3 : Điền dấu ( , = ) ( 1 điểm) .
 5 + 5 .4 + 6 9 – 4 ...5 
 3 + 4 .9 – 3 2 + 58 
Bài 4 : Tính ( 3 điểm ) .	
 - + + + 
  .... .... 
 8 – 5 + 4 = 2 + 3 + 4 = 2 + 4 =. 
 9 – 6 = .. 6 + 3 = 7 – 0 = .. 
Bài 5 : Viết phép tính thích hợp . ( 2 điểm)
 a) Tổ 1 : 6 bạn 
 Tổ 2 : 4 bạn 
 Cả hai tổ : ...bạn ?
 b) Có : 10 quả bóng 
 Cho : 3 quả bóng
 Còn : quả bóng ?
 Bài 6: ( 1 điểm) Điền số thích hợp để có phép tính đúng 
 =
 7
 Bài 7 ( 1 điểm ) . 
 a ) Hình bên có....hình tam giác
 b) Có hình vuông
Trường TH An Hòa Tây 2
ĐÁP ÁN
 Môn: TOÁN ( lớp Một )
Bài 1 : ( 1 điểm ) Đúng mỗi câu 0,5 điểm
Bài 2 : (1 điểm) Đúng mỗi câu 0,5 điểm
Bài 3 : ( 1 điểm) Đúng 1 phép tính 0,25 điểm
Bài 4 : Tính ( 3 điểm ) Đúng 1 phép tính 0,25 điểm .	
Bài 5 :. ( 2 điểm) Đúng mỗi câu 1 điểm
Bài 6: ( 1 điểm) 
Bài 7 ( 1 điểm ) Đúng mỗi câu 0,5 điểm. 

Tài liệu đính kèm:

 • docDE KTRA HKI LOP I Mon TOAN.doc