Đề Kháo Sát Học Sinh Giỏi Môn Tiếng Việt Lớp 1

Bài 1(2đ) Điền n hay l :

 .ăm .ay .ớp Một .uyện tài

Điền ươu hay iêu :

 Con h.; bình r. ; thời khóa b.; ch. cói

Bài 2 (4đ) Điền dấu thanh :

Ai cung phai cô găng cho ky thi học sinh hoc sinh gioi săp tơi .

 

doc 1 trang Người đăng honganh Ngày đăng 25/12/2015 Lượt xem 541Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề Kháo Sát Học Sinh Giỏi Môn Tiếng Việt Lớp 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng gd - ĐT 
---------------------
Đề kháo sát học sinh giỏi Năm học: 2009 – 2010
Môn Tiếng Việt lớp 1 (Thời gian làm bài: 40 phút)
Đề số 1
 Họ và tên : Vo Thao Ly Lớp: 1A3
Bài 1(2đ) Điền n hay l :
	...ăm ...ay ...ớp Một ..uyện tài 
.
ự
ÛÙ
Điền ươu hay iêu :
	Con h...........; bình r......... 	; thời khóa b...........;	ch....... cói
Bài 2 (4đ) Điền dấu thanh : 
Ai cung phai cô găng cho ky thi học sinh hoc sinh gioi săp tơi .
Bài 3 ( 6đ)
+ Trong Tiếng Việt , phụ âm nào được ghi bằng ba cách viết khác nhau : 
................................................................................................................................................+ Tìm 5 nguyên âm đôi mà em đã học :
..............................................................................................................................................................+ Trong đó có các nguyên âm đôi biến dạng là :
..............................................................................................................................................................+ Trong Tiếng Việt , phụ âm nào được đọc giống nhau nhưng viết khác nhau : 
..............................................................................................................................................................Bài 4 (8đ)
 - Viết hoàn chỉnh câu ca dao sau : (4 điểm)
Khôn ngoan ....................................................................
Gà cùng ..........................................................................
 - Hãy chép lại câu ca dao đó : (4 điểm)

Tài liệu đính kèm:

  • docDE THI HSG LOP 1.doc