Chuẩn kiến thức môn thủ công lớp 1

Giới thiệu một số loại giấy, bìa và dụng

cụ học

thủ công - Biết một số loại giấy, bìa và dụng cụ ( thước kẻ, bút chì, kéo, hồ dán ) để học thủ công. - Biết một số loại vật liệu khác có thể thay thế giấy, bìa để làm thủ công như: giấy báo, họa báo, giấy vở học sinh; lá cây

Xé, dán

hình chữ

nhật - Biết cách xé, dán hình chữ nhật.

- Xé, dán được hình chữ nhật. Đường xé có thể chưa thẳng, bị răng cưa. Hình dán có thể chưa phẳng. Với HS khéo tay:

- Xé, dán được hình chữ nhật. Đường xé ít răng cưa. Hình dán tương đối phẳng

- Có thể xé được thêm hình chữ nhật có kích thước khác.

 

doc 5 trang Người đăng honganh Ngày đăng 24/12/2015 Lượt xem 3960Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Chuẩn kiến thức môn thủ công lớp 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHUẨN KIẾN THỨC MÔN Thủ công
Hướng Dẫn Cụ Thể:
Tuần
Tên Bài Dạy
Yêu Cầu Cần Đạt
Ghi Chú
1
Giới thiệu một số loại giấy, bìa và dụng 
cụ học 
thủ công
- Biết một số loại giấy, bìa và dụng cụ ( thước kẻ, bút chì, kéo, hồ dán ) để học thủ công.
- Biết một số loại vật liệu khác có thể thay thế giấy, bìa để làm thủ công như: giấy báo, họa báo, giấy vở học sinh; lá cây 
2
Xé, dán 
hình chữ 
nhật 
- Biết cách xé, dán hình chữ nhật.
- Xé, dán được hình chữ nhật. Đường xé có thể chưa thẳng, bị răng cưa. Hình dán có thể chưa phẳng.
Với HS khéo tay:
- Xé, dán được hình chữ nhật. Đường xé ít răng cưa. Hình dán tương đối phẳng 
- Có thể xé được thêm hình chữ nhật có kích thước khác.
3
Xé, dán 
hình tam 
giác
- Biết cách xé, dán hình tam giác.
- Xé, dán được hình tam giác. Đường xé có thể chưa thẳng và bị răng cưa. Hình dán có thể chưa phẳng.
Với HS khéo tay:
- Xé, dán được hình tam giác. Đường xé tương đối thẳng, ít bị răng cưa. Hình dán tương đối phẳng.
4
Xé, dán 
hình vuông 
- Biết cách xé, dán hình vuông
- Xé, dán được hình vuông. Đường xé có thể chưa thẳng và bị răng cưa. Hình dán có thể chưa phẳng 
Với HS khéo tay:
- Xé, dán được hình vuông. Đường xé tương đối thẳng ít răng cưa. Hình dán tương đối phẳng.
- Có thể xé được thêm hình vuông có kích thước khác.
- Có thể kết hợp vẽ trang trí hình vuông.
5
Xé, dán 
hình tròn 
- Biết cách xé, dán hình tròn
- Xé, dán được hình tròn. Đường xé có thể bị răng cưa. Hình dán có thể chưa phẳng 
Với HS khéo tay:
- Xé, dán được hình tròn. Đường xé ít bị răng cưa. Hình dán có thể chưa phẳng.
- Có thể xé được thêm hình tròn có kích thước khác.
- Có thể kết hợp vẽ trang trí hình tròn.
6, 7
Xé, dán
hình
quả cam
- Biết cách xé, dán hình quả cam.
- Xé, dán được hình quả cam. Đường xé có thể bị răng cưa. Hình tương đối phẳng. Có thể dùng bút màu để vẽ cuống và lá.
Với HS khéo tay:
- Xé, dán được hình quả cam có cuống, lá. Đường xé ít răng cưa. Hình tương đối phẳng.
- Có thể xé được thêm hình quả cam có kích thước, hình dạng màu sắc khác.
- Có thể kết hợp vẽ trang trí quả cam 
Tuần
Tên Bài Dạy
Yêu Cầu Cần Đạt
Ghi Chú
 8, 9
Xé, dán 
hình đơn
giản 
- Biết cách xé, dán hình cây đơn giản.
- Xé, dán được hình tán lá cây, thân cây. Đường xé có thể bị răng cưa. Hình dán tương đối phẳng, cân đối 
Với HS khéo tay:
- Xé, dán được hình tán lá cây, thân cây. Đường xé ít bị răng cưa. Hình dán cân đối, phẳng 
- Có thể xé được thêm hình cây đơn giản có hình dạng, kích thước, màu sắc khác 
10, 11
Xé, dán 
hình 
con gà 
- Biết cách xé, dán hình con gà con.
- Xé, dán được hình con gà con. Đường xé có thể bị răng cưa. Hình dán tương đối phẳng. Mỏ, mắt, chân gà có thể dùng bút màu để vẽ.
Với HS khéo tay:
- Xé, dán được hình con gà con. Đường xé ít bị răng cưa. Hình dán phẳng. Mỏ, mắt gà có thể dùng bút chì màu để vẽ.
- Có thể xé được thêm hình con gà con có hình dạng, kích thước, màu sắc khác.
- Có thể kết hợp vẽ trang trí hình con gà con 
12
Ôn tập chủ
điểm “ Xé, dán, giấy ”
- Củng cố được kiến thức, kĩ năng xé dán giấy.
- Xé, dán được ít nhất một hình trong các hình đã học. Đường xé ít bị răng cưa. Hình dán tương đối phẳng 
Với HS khéo tay:
- Xé, dán được ít nhất hai hình trong các hình đã học. Hình dán cân đối, phẳng. Trình bày đẹp.
- Khuyến kích xé, dán them những sản phẩm mới có tính sáng tạo. 
13
Các quy ước
cơ bản về 
gấp giấy 
và gấp hình
- Biết các kí hiệu, quy ước về gấp giấy 
- Bước đầu gấp được giấy theo kí hiệu, quy ước.
14
Gấp các 
đoạn thẳng
cách đều 
- Biết cách gấp các đoạn thẳng cách đều.
- Gấp được các đoạn thẳng cách đều theo đường kẻ. Các nếp gấp có thể chưa thẳng, phẳng.
Với HS khéo tay:
- Gấp được các đoạn thẳng cách đều. các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng.
15,16
Gấp
cái
quạt
- Biết cách gấp cái quạt.
- Gấp và dán nối được cái quạt bằng giấy. Các nếp gấp có thể chưa đều, chưa thẳng theo đường kẻ.
Với HS khéo tay:
- Gấp và dán nối được cái quạt bằng giấy. Đường dán nối quãt tương đối chắc chắn. Các nếp gấp tương đối đều, thẳng, phẳng.
17, 18
Gấp cái 
ví
- Biết cách gấp cái ví bằng giấy:
- Gấp được cái ví bằng giấy. Ví có thể chưa cân đối. Cái nếp gấp tương đối phẳng, thẳng.
Với HS khéo tay:
- Gấp được cái ví bằng giấy. Các nếp gấp thằng, phẳng 
- Làm thêm được quai xách và trang trí cho ví 
Tuần
Tên Bài Dạy
Yêu Cầu Cần Đạt
Ghi Chú
19, 20
Gấp mũ
ca lô
- Biết cách gấp mũ ca lô bằng giấy.
- Gấp được mũ ca lô bằng giấy. Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng 
Với HS khéo tay:
- Gấp được mũ ca lô bằng giấy. Các nếp gấp thẳng, phẳng.
21
Ôn tập 
chủ đề 
“ Gấp hình ”
- Củng cố kiến thức kĩ năng gấp giấy.
- Gấp được ít nhất một hình gấp đơn giản. Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng.
Với HS khéo tay:
- Gấp được ít nhất hai hình gấp đơn giản. Các nếp gấp thẳng, phẳng.
- Có thể gấp được thêm những hình gấp mới có tính sáng tạo.
22
Cách sử 
dụng bút 
chì, thước
kẻ, kéo 
- Biết sử dụng bút chì, thước kẻ, kéo.
- Sử dụng được bút chì, thước kẻ, kéo 
23
Ké các 
đoạn thẳng 
cách đều 
- Biết cách kẻ đoạn thẳng.
- Kẻ được ít nhất ba đoạn thẳng cách đều. Đường kẻ rõ ràng tương đối thẳng 
24, 25
Cắt, dán 
hình 
chữ nhật
- Biết cách kẻ, cắt, dán hình chữ nhật 
- Kẻ, cắt, dán được hình chữ nhật. Có thể kẻ, cắt được hình chữ nhật theo cách đơn giản. Đường cắt tương đối thẳng. Hình dán tương đối phẳng 
Với HS khéo tay:
- Kẻ và cắt, dán được hình chữ nhật theo hai cách. Đường cắt thẳng. Hình dán phẳng.
- Có thể kẻ, cắt được thêm hình chữ nhật có kích thước khác nhau.
26, 27
Cắt, dán 
hình vuông
- Biết cách kẻ, cắt, dán hình vuông 
- Kẻ, cắt, dán được hình vuông. Có thể kẻ, cắt được hình vuông theo cách đơn giản. Đường cắt tương đối thẳng. Hình dán tương đối phẳng 
Với HS khéo tay:
- Kẻ và cắt, dán được hình vuông theo hai cách. Đường cắt thẳng. Hình dán phẳng.
- Có thể kẻ, cắt được thêm hình vuông có kích thước khác nhau.
28, 29
Cắt, dán 
hình
tam giác
- Biết cách kẻ, cắt, dán tam giác 
- Kẻ, cắt, dán được tam giác. Đường cắt tương đối thẳng. Hình dán tương đối phẳng 
Với HS khéo tay:
- Kẻ và cắt, dán được hình tam giác. Đường cắt thẳng. Hình dán phẳng.
- Có thể kẻ, cắt được thêm hình tam giác có kích thước khác nhau.
31, 31
Cắt, dán 
hàng rào
đơn giản 
- Biết cách kẻ, cắt, dán nan giấy.
- Cắt được các nan giấy tương đối đều nhau. Đường cắt tương đối thẳng.
- Dán được các nan giấy thành hình hàng rào đơn giản. Hàng rào có thể chưa cân đối.
Với HS khéo tay:
- Kẻ, cắt được cáccnan giấy đều nhau.
- Dán được các nan giấy thành hình hàng ráo ngay ngắn, cân đối.
- Có thể kết hợp vẽ trang trí hàng rào
Tuần
Tên Bài Dạy
Yêu Cầu Cần Đạt
Ghi Chú
32, 33
Cắt, dán 
trang trí 
ngôi nhà 
- Biết vận dụng các kiến thức đã học để cắt, dán và trang trí ngôi nhà.
- Cắt,dán, trang trí được ngôi nhà yêu thích. Có thể dùng bút chì màu để vẽ trang trí ngôi nhà. Đường cắt tương đối thẳng. Hình dáng tương đối phẳng 
Với HS khéo tay:
- Cắt, dán được ngôi nhà. Đường cắt thẳng. Hình dán thẳng. Ngôi nhà cân đối, trang trí đẹp.
34
Ôn tập
 chủ đề
“ Cắt, dán giấy ”
- Củng cố được kiến thức, kĩ năng cắt, dán các hình đã học.
- Cắt,dán được ít nhất hai hình trong các hình đã học. Sản phẩm cân đối.Đường cắt tương đối thẳng. Hình dán tương đối phẳng 
Với HS khéo tay:
- Cắt, dán được ít nhất 3 hình trong các hình đã học. Có thể cắt, dán được hình mới. Sản phẩm cân đối. Đường cắt thẳng. Hình dán phẳng. trình bày sản phẩm đẹp, sáng tạo.
35
Trung bày 
sản phẩm 
thực hành 
của HS 
- Trưng bày các sản phẩm thủ công đã làm được.
- Khuyến kích trưng bày những sản phẩm mới có tính sáng tạo.
Hết

Tài liệu đính kèm:

  • docChuan KT Thu cong 1.doc