Chia sẻ kinh nghiệm chủ nhiệm lớp và kinh nghiệm giảng dạy theo mô hình VNEN

1. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN :

Chủ tịch Hội đồng tự quản chịu trách nhiệm quản lí, điều hành toàn bộ hoạt

động của lớp: đầu giờ điều khiển lớp ( đọc 10 bước học tập, 6 quy tắc trong nhóm,

bảng cửu chương, ) Có trách nhiệm phân công, giao nhiệm vụ và đôn đốc cho các

Phó chủ tịch, các trưởng ban sau mỗi giờ học, ngày học. Giám sát, nắm bắt đầy đủ

mọi tình hình trong lớp để có đánh giá, nhận xét từng điểm mạnh, điểm yếu qua mỗi

ngày học sau đó báo cáo giáo viên chủ nhiệm.

pdf 7 trang Người đăng hoanguyen99 Ngày đăng 10/06/2021 Lượt xem 128Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Chia sẻ kinh nghiệm chủ nhiệm lớp và kinh nghiệm giảng dạy theo mô hình VNEN", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN :
Chủ tịch Hội đồng tự quản chịu trách nhiệm quản lí, điều hành toàn bộ hoạt
động của lớp: đầu giờ điều khiển lớp ( đọc 10 bước học tập, 6 quy tắc trong nhóm,
bảng cửu chương,) Có trách nhiệm phân công, giao nhiệm vụ và đôn đốc cho các
Phó chủ tịch, các trưởng ban sau mỗi giờ học, ngày học. Giám sát, nắm bắt đầy đủ
mọi tình hình trong lớp để có đánh giá, nhận xét từng điểm mạnh, điểm yếu qua mỗi
ngày học sau đó báo cáo giáo viên chủ nhiệm. 
2. TRÁCH NHIỆM CỦA 3 PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN (Tùy theo
số học sinh của mỗi lớp có thể 2 PCT Hội đồng tự quản và tùy chọn các ban cho
phù hợp) :
 Phó chủ tịch Hội đồng tự quản phụ trách Ban học tập, ban đối ngoại : theo
dõi, đôn đốc, giúp đỡ các bạn thực hiện các nhiệm vụ được phân công phụ trách và
giao nhiệm vụ cho các trưởng ban : 
 Trưởng ban học tập : theo dõi việc chuẩn bị đồ dùng học tập, bài học ở
nhà, bài học ở lớp của các thành viên trong lớp. Trong học tập quan sát và giúp đỡ
các bạn làm bài chưa tốt phải hỗ trợ cho các bạn. Theo dõi bạn nào chưa tích cực
phối hợp với nhóm, không chịu học,
 Trưởng Ban đối ngoại : theo dõi hàng ngày có những ai đến thăm lớp và
giới thiệu về từng góc học tập trong lớp cho khách đến thăm.
 Phó chủ tịch Hội đồng tự quản phụ trách Ban văn nghệ, Ban quyền lợi :
theo dõi, đôn đốc, giúp đỡ các bạn thực hiện các nhiệm vụ được phân công phụ trách
và giao nhiệm vụ cho các trưởng ban : 
 Trưởng ban văn nghệ : điều hành, tổ chức trò chơi, những bài hát của mỗi
tiết học, tiết sinh hoạt lớp, giúp cho các thành viên trong lớp thư giản và hứng thú
trong học tập.
- 1 -
 Trưởng Ban quyền lợi : theo dõi hàng ngày có những thầy cô nào bỏ tiết
học, dạy quá giờ, xúc phạm học sinh, dạy quá giờ,Theo dõi những bạn chửi thề,
nói tục hoặc nói những lời không hay cập nhật vào nhất ký của ban và báo cáo về
thầy cô chủ nhiệm.
 Phó chủ tịch Hội đồng tự quản phụ trách Ban sức khỏe, Ban vệ sinh : theo
dõi, đôn đốc, giúp đỡ các bạn thực hiện các nhiệm vụ được phân công phụ trách và
giao nhiệm vụ cho các trưởng ban : 
 Trưởng ban sức khỏe : cập nhật và nhắc nhở những bạn chưa đánh dấu
điểm danh vào góc “Mỗi ngày đến trường là một niềm vui”, những bạn bị bệnh chăm
sóc bạn ở phòng YTHĐ, động viên những bạn hay nghỉ học,
 Trưởng Ban vệ sinh : theo dõi hàng ngày những nhóm nào trực nhật lớp
tốt, trực nhật lớp chưa tốt, chăm sóc cây kiểng, bồn hoa,Nhắc nhở và giúp đỡ các
nhóm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
 Tất cả Chủ tịch, các Phó chủ tịch Hội đồng tự quản, Trưởng ban có
nhiệm vụ, theo dõi, hỗ trợ, giúp đỡ các thành viên trong Ban thực hiện tốt việc
kiểm tra, đánh giá kết quả các hoạt động có liên quan. Tất cả đầu phải ghi lại
nhật ký hàng ngày cụ thể. Ngoài ra nhắc nhở các thành viên trong ban viết nhật
ký những điều em yêu thích, chia sẻ qua nhịp cầu bè bạn, điều em muốn nói, câu
chuyện vui, em xi hứa.
 Báo cáo của các ban này vào tiết sinh hoạt lớp.
3. TRÁCH NHIỆM CỦA NHÓM TRƯỞNG :
- Điều hành nhóm, nhóm trưởng phải linh hoạt và phân công từng nhiệm vụ cho
các thành viên trong nhóm, các thành viên trong nhóm phải tích cực học tập.
- Yêu cầu nhóm đọc thầm mục tiêu bài học.
- Yêu cầu các thành viên trong nhóm lần lượt trả lời nối tiếp. Nếu bạn nào không
trả lời được, nhóm trưởng yêu cầu các bạn trong nhóm hỗ trợ cách làm.
- Nhóm trưởng hướng dẫn kiểm tra, dò bài (đối với bài học thuộc lòng).
- Khi cần sự hỗ trợ của giáo viên, nhóm đưa bảng xin hỗ trợ.
- 2 -
 Đối với môn Chính tả :
- Việc 1: HS đọc nội dung đoạn viết chính
tả, tìm hiểu nội dung đoạn viết, tìm từ khó viết
Thêm vào hoạt nhóm vào vở nháp.
 - Việc 2: Trao đổi từ khó với bạn. GV theo 
dõi các cặp.
Bài thuộc thể loại nghe đọc, - Việc 3: Báo cáo nhóm trưởng kết quả tìm từ
Nhớ viết. khó với nhóm trưởng.
 - Việc 4: CTHĐTQ điều hành chia sẻ. GV
 nhận xét, hướng dẫn học sinh cách viết, tư thế 
 ngồi viết.
 Thực hành hoạt động tiếp theo trong sách: đọc cho HS viết bài.
(lưu ý không trình bày gì hết trên bảng. Bảng chỉ ghi tựa bài.)
* Lưu ý : 
- Đối với các môn còn lại tương đối dễ dạy, GV có thể thay đổi lôgô, ngữ liệu
(ngữ liệu thay đổi phải phù hợp với yêu cầu của bài) làm sau cho phù hợp với tình
học tập của lớp đạt được kết quả cao trong học tập. Thay đổi lôgô, ngữ liệu thì phải
viết vào nhật ký giảng dạy, trình bày vào cuộc họp tổ chuyên môn, tổ chuyên môn
báo cáo với BGH duyệt thì mới được quyền thay đổi lôgô, ngữ liệu
- Trong quá trình giảng dạy cần mở rộng thêm cho học sinh (nhất là khối 4,5),
phát huy được tính tự học, tự quản, thực hiện các bước học tập hợp lý, GV điều hành
hoạt động giữa cá nhân và các nhóm nhịp nhàng, hỗ trợ kịp thời và đáp ứng nhu cầu
tiếp thu kiến thức của học sinh, sử dụng tài liệu hướng dẫn học có sáng tạo, biết điều
chỉnh nội dung và phương pháp hợp lý, kịp thời giúp đỡ học sinh có khó khăn trong
học tập, chuẩn bị đủ các phương tiện, đồ dùng cần thiết và sử dụng góc học tập, thư
viện lớp có hiệu quả, quan tâm rèn luyện kỹ năng sống thông qua bài học ( sử dụng
nhiều nhất là góc ước mơ, góc cộng đồng, góc học tập), thúc đẩy sự tương tác giữa
các nhóm học sinh hoặc với các biểu bảng bài trí tại lớp học, học sinh phát huy được
khả năng tự học, học sinh tích cực, biết hợp tác, làm việc nhóm linh hoạt. 
- Không nên trong khi dạy giới thiệu chuyển ý từ hoạt động 1 sang hoạt động 2
là không được đây là phương pháp hiện hành. Chỉ thẳng vào vấn đề hoạt động 1
rồi sang hoạt động 2 là được.
- 3 -
4. CỤM TỪ VIẾT TẮT VNEN LÀ GÌ ? VÌ SAO GỌI LÀ MÔ HÌNH VNEN?
- VN là chữ cái tên đầu của tên nước Việt Nam
- EN là chữ cái đầu trong các cụm từ trong tiếng Tây Ban Nha : Escuela Nueva
(Escuela : trường học, Nueva : mới).
- VNEN có nghĩa : Trường học mới Việt Nam (Trường học mới tại Việt Nam) Đọc
theo cách đơn giản, tiện dụng : Vờ-nen. Nếu đọc : Vi - en - i- en là không chính
xác vì VNEN không liên quan đến viết tắt các chữ cái trong tiếng Anh. Còn Mô hình
En của nước cộng hòa Côlômbia.
5. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 5 BƯỚC GIẢNG DẠY 
Bước 1. Tạo hứng thú cho HS: 
* Yêu cầu cần đạt:
- Kích thích sự tò mò, khơi dậy hứng thú của HS về chủ đề sẽ học; HS cảm thấy vấn
đề nêu lên rất gần gũi với họ.
- Không khí lớp học vui, tò mò, chờ đợi, thích thú.
* Cách làm: Đặt câu hỏi; Câu đố vui; Kể chuyện; Đặt một tình huống; Tổ chức trò
chơi; Hoặc sử dụng các hình thức khác.
Bước 2. Tổ chức cho HS trải nghiệm 
* Yêu cầu cần đạt:
- 4 -
- Huy động vốn hiểu biết, kinh nghiệm có sẵn của HS để chuẩn bị học bài mới.
- HS trải qua tình huống có vấn đề, trong đó chứa đựng những nội dung kiến thức,
những thao tác, kỹ năng để làm nảy sinh kiến thức mới.
* Cách làm: Tổ chức các hình thức trải nghiệm thú vị, gần gũi với HS. Nếu là tình
huống diễn tả bằng bài toán có lời văn, thì các giả thiết phải đơn giản, câu văn phải
hóm hỉnh và gần gũi với HS.
Bước 3. Phân tích - Khám phá - Rút ra kiến thức mới
* Yêu cầu cần đạt:
- HS rút ra được kiến thức, khái niệm hay qui tắc lí thuyết, thực hành mới; HS nhận
biết dấu hiệu/đặc điểm dạng toán mới; nêu được các bước giải dạng toán này. 
* Cách làm: - Dùng các câu hỏi gợi mở, câu hỏi phân tích, đánh giá để giúp HS thực
hiện tiến trình phân tích và rút ra bài học. 
- Sử dụng các hình thức thảo luận cặp đôi, thảo luận theo nhóm, hoặc các hình thức
sáng tạo khác nhằm kích thích trí tò mò, sự ham thích tìm tòi, khám phá phát hiện của
HS..... 
- Nên soạn những câu hỏi thích hợp giúp HS đi vào tiến trình phân tích thuận lợi và
hiệu quả. 
Các hoạt động trên có thể thực hiện với toàn lớp, nhóm nhỏ, hoặc cá nhân từng HS.
Bước 4. Thực hành - Củng cố bài học 
* Yêu cầu cần đạt:
- HS nhớ dạng cơ bản một cách vững chắc; làm được các bài tập áp dụng dạng cơ bản
theo đúng qui trình.
- HS biết chú ý tránh những sai lầm điển hình thường mắc trong quá trình giải bài
toán dạng cơ bản.
- Tự tin về bản thân mình.
Cách làm:
• Thông qua việc giải những bài tập rất cơ bản để HS rèn luyện việc nhận dạng,
áp dụng các bước giải và công thức cơ bản. GV quan sát HS làm bài và phát
hiện xem HS gặp khó khăn ở bước nào. GV giúp HS nhận ra khó khăn của
mình, nhấn mạnh lại quy tắc, thao tác, cách thực hiện.
- 5 -
• Tiếp tục ra các bài tập với mức độ khó dần lên phù hợp với khả năng của HS.
GV tiếp tục quan sát và phát hiện những khó khăn của HS, giúp các em giải
quyết khó khăn bằng cách liên hệ lại với các quy tắc, công thức, cách làm, thao
tác cơ bản đã rút ra ở trên.
• Có thể giao bài tập áp dụng cho cả lớp, cho từng cá nhân, hoặc theo nhóm,
theo cặp đôi, theo bàn, theo tổ HS.
Bước 5. Ứng dụng
* Yêu cầu cần đạt:
 HS củng cố, nắm vững các nội dung kiến thức trong bài đã học.
 HS biết vận dụng kiến thức đã học trong hoàn cảnh mới, đặc biệt trong những
tình huống gắn với thực tế đời sống hàng ngày. 
 Cảm thấy tự tin khi lĩnh hội và vận dụng kiến thức mới .
* Cách làm:
 HS thực hành, vận dụng từng phần, từng đơn vị kiến thức cơ bản của nội dung
bài đã học.
 GV giúp HS thấy được ý nghĩa thực tế của các tri thức toán học, từ đó khắc
sâu kiến thức đã học. 
* Một số điều cần lưu ý thêm :
- Nhóm trưởng là linh hồn của nhóm, linh hồn của GVCN, tiết dạy thành công
hay không là nhờ vào nhóm trưởng, CTHĐTQ, nhóm trưởng thường xuyên luân
phiên trong nhóm ( nhóm có 4 em tiết 1 là nhóm trưởng chính, tiết 2 là nhóm trưởng
thứ 2, tiết 3 là nhóm trưởng thứ 3, tiết 4 là nhóm trưởng thứ nhưng nhóm trưởng số 1.
Trong nhóm GV tập cho các thành viên trong nhóm điều là nhóm trưởng điều hành
nhóm tốt). Muốn làm được điều này thì GV phải tập huấn, bồi dưỡng kỹ thuật điều
hành nhóm cho học sinh.
- Số lượng học sinh trong nhóm là 4 em để phát huy được tính tự học và phát
huy được tính tích cực học tập của học sinh.
- Khi GV chủ nhiệm chia nhóm phải đủ các thành viên của ban và nhóm đủ
trình độ.
- 6 -
- Các công cụ trang trí lớp học GV cần phải nói cho học sinh hiểu rõ tác dụng
của từng góc và thực hiện ứng dụng trong giảng dạy để giáo dục học sinh một cách
hiệu quả, nhẹ nhàng.
- Đối với lớp học dạy theo Mô hình trường tiểu học mới VNEN thì phải đòi hỏi
người giáo viên phải có tầm nhìn và cái tâm huyết với nghề thì lớp đó mới học tốt
được
Chúc các bạn thành công!
- 7 -

Tài liệu đính kèm:

  • pdfCÁCH ĐIỀU HÀNH DẠY VNEN HAY.pdf