Bộ bìa giáo án Lớp 1

Mụn : Đạo đức - Thủ công - TNXH

 Giỏo viờn : Nguyễn Thị Mai Hồng

 Năm học : 2006 - 2007

 

doc 3 trang Người đăng honganh Ngày đăng 21/01/2016 Lượt xem 374Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bộ bìa giáo án Lớp 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHềNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ NHA TRANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HềA
e & f 
Kế Hoạch Lên Lớp
	Mụn	: Đạo đức - Thủ công - TNXH
	Giỏo viờn	: Nguyễn Thị Mai Hồng
	Năm học	: 2006 - 2007
PHềNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ NHA TRANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HềA
e & f 
Kế Hoạch Lên Lớp
	Mụn	: TOáN
	Giỏo viờn	: Nguyễn Thị Mai Hồng
	Năm học	: 2006 - 2007
PHềNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ NHA TRANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HềA
e & f 
Kế Hoạch Lên Lớp
	Mụn	: tiếng việt
	Giỏo viờn	: Nguyễn Thị Mai Hồng
	Năm học	: 2006 - 2007

Tài liệu đính kèm:

  • docBia giao an.doc