Bài soạn Tổng hợp môn học lớp 1 - Học kì I năm 2006

I.Mục tiêu:

Giúp HS :

- Nhận biết các việc phải làm trong các tiết học toán .

- Bước đầu biết yêu cầu cần đạt được trong các tiết học toán .

- Giáo dục HS có ý thức khi học toán .

II.Đồ dùng dạy học :

- GV : Sấch toán

- HS : Bộ đồ dùng toán 1

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu :

 

doc 143 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 17/08/2018 Lượt xem 234Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn Tổng hợp môn học lớp 1 - Học kì I năm 2006", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ài : 3 < 5.
* Bài 5: GV cho HS làm vào vở BT toán .	 - Làm vào vở 1 < 2; 2 < 3 ; 3 < 4
4 . HĐ nối tiếp :
	a. Trò chơi : Thi điền dấu vào bài tập có ở bảng phụ .
	b. GV nhận xét giờ .
	c. Dặn dò : về nhà ôn lại bài .
	..
Hoạt động tập thể
Tìm hiểu truyền thống tốt đẹp của nhà trường
I - Mục tiêu : - Học sinh tìm hiểu truyền thống tốt đẹp của nhà trường
- Học sinh thêm yêu trường, lớp và có ý thức giữ gìn sạch sẽ trường lớp.
- Học sinh tự hào mình là học sinh của trường tiểu học Tiên Cát
II - Chuẩn bị : - Nội dung sinh hoạt
III - Tiến hành :
1. ổn định tổ chức :
- Học sinh hát 1 bài
2. Nội dung :
* GV giới thiệu về truyền thống tốt đẹp của nhà trường
- Duy trì tốt các nội quy nề nếp của trường, lớp.
- HS nghe
- Có phong trào thi đua dạy tốt học tốt.
- HS tham quan, xem một số tranh ảnh về hoạt động của nhà trường
- Thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa : lá lành đùm lá rách...
- Tổ chức phong trào văn nghệ, TDTT
- GV giới thiệu một số thành tích mà nhà trường đã đạt được trong những năm qua.
- Học sinh nghe
- Em cần làm gì để giữ được truyền thống tốt đẹp này?
- HS nêu - Nhận xét
3 Kết thúc :
- Giáo viên cho học sinh hát bài : “Tiên Cát trường em”
- Tuyên dương một số em có ý thức học tập và giữ gìn trường lớp 
Thứ tư ngày 20 tháng 9 năm 2006
Học vần
Bài 10: Ô Ơ
I . Mục tiêu : 
1. Kiến thức : HS đọc và viết được ô, ơ, cô, cờ và câu ứng dụng .
2. Kỹ năng : phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề bờ hồ .
3. Thái độ : Giáo dục HS có ý thức học tập.
II.Thiết bị dạy học : 
1. GV : Tranh minh hoạ các từ khoá ,câu ứng dụng và phần luyện nói .
2. HS : SGK ,VBTTV1,Vở TV .
III Các HĐ dạy học chủ yếu: 
Thầy 	Trò
1. ổn định tổ chức 	- HS hát 
2. Kiểm tra bài cũ : 	- 2 ,3 HS viết O ,C bò - cỏ .
	- 1 HS đọc câu ứng dụng .
3. Giảng bài mới : 
Tiết 1
a. HĐ1 : Giới thiệu bài : 
- GV cho HS mở SGK 	- Mở SGK .
- Các tranh vẽ gì ?	- Tranh vẽ : cô ,cờ .
	Viết bảng Ô, C.
	Đọc ô- cô , ơ - cờ	- Đọc bài – nhận xét 
b. HĐ 2 :Dạy chữ ghi âm 
Ô	* Nhận diện chữ 
- Chữ ô gồm chữ o và dấu mũ 
- Cho HS so sánh ô với o 	- Giống nhau : chữ o 
	- Khác nhau : ô có thêm dấu mũ 
* Phát âm và đánh vần tiếng .
- Phát âm : ô( miệng hơi hẹp hơn o,
môi tròn )	- Nhìn bảng phát âm.
- Sửa phát âm cho HS .
- Đánh vần : cờ - ô - cô	- Đánh vần .
* Hướng dẫn viết chữ : 
- Viết mẫu : Ô - cô	- Viết bảng con 
- Nhận xét , sửa lỗi .
Ơ: GV lưu ý cho HS cách so sánh ơ với o	- Giống nhau : đều có chữ o 
- Khác nhau : ơ có thêm râu ở phía trên bên phải .
- Khi phát âm : miệng mở trung bình, môi
 tròn .
- Đọc tiếng ƯD :	+ Thực hiện .
- Sửa sai cho HS .
Tiết 2: Luyện tập 
a. HĐ 1 : Luyện đọc lại các âm ở tiết 1	- Phát âm : ô cô ,ơ cờ .
- Đọc mẫu câu ứng dụng 	- Đọc theo nhóm , cá nhân ,lớp .
- Cho HS đọc câu ƯD	- Đọc : bé có vở vẽ 
	GV nhận xét 
b. HĐ 2 : Luyện viết 
- Cho HS mở vở TV 	- Tập viết ô, ơ ,cô ,cờ
c. Luyện nói theo chủ đề : bờ hồ 
- Trong tranh em thấy những gì ?
- Cảnh trong tranh nói về mùa nào ?
- Bờ hồ trong tranh đã được dùng vào 
việc gì ? 	- Làm nơi nghỉ ngơi ,vui chơi .
- Nơi em ở có bờ hồ không ? Bờ hồ dùng 
vào việc gì ?
4.HĐ nối tiếp :
a. Trò chơi: Thi đọc đúng đọc nhanh theo tổ .
b. GV nhận xét giờ .
c. Dặn dò : về nhà ôn lại bài .
Toán
Tiết 11:Lớn hơn , dấu >
I. Mục tiêu : 
	- Giúp HS bước đầu so sánh số lượng và sử dụng từ lớn hơn , dấu > khi so sánh các số .
	- Thực hành so sánh các số trong phạm vi 5 theo quan hệ lớn hơn .
	- GV giúp HS có ý thức học môn toán .
II. Đồ dùng dạy học :
	1. GV : Các nhóm đồ vật phù hợp với các tranh vẽ và bìa có ghi số 1 2 3 4 5 
	2. HS : VBT toán và bộ đồ dùng toán .
III. Các HĐ dạy học chủ yếu :
Thầy 	Trò
	1. ổn định tổ chức :	- HS hát 
	2. KT bài cũ : 
- Viết bảng : 2 < 3 , 3 < 4 	- Đọc 2 < 3 , 3 < 4- nhận xét .
- Nhận xét .
	3. Bài mới : 
a. HĐ1 : Nhận biết quan hệ lớn hơn .
- Cho HS quan sát bên trái và hỏi : 
. Bên trái có mấy con bướm , bên phải có 
mấy con bướm ?	- Trả lời : bên trái có 2 con bướm 
 - GV nêu 2 con bướm có nhiều hơn 1 con 
bướm không ? bên phải có 1 con bướm	
- Cho HS nhắc lại ( 2 con bướm nhiều hơn
1 con bướm 	- HS trả lời – nhắc lại : 2 con bướm nhiều hơn 1 con bướm .
- Ta nói : 2 lớn hơn 1
- Viết bảng và giới thiệu dấu >
( đọc là dấu lớn )	- Đọc : lớn hơn 
- Viết bảng : 2 > 1
- Hướng dẫn tương tự như vậy với các
 hình còn lại.
* Viết bảng : 3 > 1 ,3 > 2 ,	- Đọc: 3 lớn hơn 1 ; 3 lớn hơn 2 
	- Nhận xét .
* Hướng dẫn cho HS về sự khác nhau 
của dấu là : dấu nhọn bao giờ 
cũng quay về số bé hơn .	- Nhắc lại .
b. HĐ2 : Thực hành 
- Bài 1 : ( 19 ) - GV nêu yêu cầu bài toán 	 - Viết vào vở 1 dòng dấu >.
- Bài 2 : GV cho HS nêu yêu cầu bài toán 	 - Làm vào SGK: 5 > 3 .
- Bài 3 : tương tự bài 2 	 - Thực hiện vào SGK.
- Bài 4 : GV cho HS nêu yêu cầu bài toán 	 - Viết dấu > vào ô trống .
- GV nhận xét , đánh giá 1 số bài .
4 .HĐ nối tiếp : 	
a. Trò chơi: Thi làm bài nhanh vào phiếu học tập .
b. GVnhận xét giờ.
c. Dặn dò : về nhà ôn lại bài .
Tự nhiên và xã hội
Tiết 3: Nhận biết các vật xung quanh
I - Mục tiêu : Học sinh biết
- Nhận xét và mô tả được một vật xung quanh
- Hiểu được : Mắt, mũi, tai, lưỡi, tay (da) là các bộ phận giúp chúng ta nhận biết được các vật xung quanh.
- Có ý thức bảo vệ và giữ gìn các bộ phận đó của cơ thể.
II - Đồ dùng dạy học :
- Giáo viên : Hình bài 3 - SGK
- Học sinh : SGK và một số đồ dùng
III - Các hoạt động dạy - học :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. ổn định tổ chức
- Hát
2. Kiểm tra :
- HS nêu
Để cơ thể PT tốt các em phải làm gì ?
- Ăn uống điều độ, TD thường xuyên
3. Bài mới :
- GT trò chơi : “Nhận biết các vật xung quanh”
- HS lắng nghe
- GV lấy khăn bịt mắt 1 HS lại và cho sờ vào một số vật như : Bút, thước... để học sinh nêu
- HS thực hiện
- Nhận xét
Hoạt động 1 : Quan sát hình SGK
B1. Chia nhóm - Hướng dẫn quan sát
- Từng cặp HS nói với nhau về vật mà các em mang tới lớp và hình (SGK)
- GV cho HS quan sát hình - SGK
- Bước 2 : Cho HS nói về từng vật
- HS nói - nhận xét
Hoạt động 2 : Thảo luận theo nhóm nhỏ
Mục tiêu : Biết vai trò của các giác quan trong việc nhận biết thế giới xung quanh.
Bước 1 : Hướng dẫn cách đặt câu hỏi
- HS thay nhau đặt câu hỏi
Nhờ đâu mà bạn biết được màu sắc của 1 vật
- HS nêu : nhờ vào mắt 
Hình dáng của 1 vật ?
Mùi, vị của 1 vật ?
Vật cứng hay mềm ?
Tiếng chim hót...?
- Nhiều em nêu
- Nhận xét
- Nhờ vào tai để nghe .
Bước 2 : Cho HS nêu một trong những câu hỏi đã trao đổi - chỉ định bạn khác trả lời
- HS thực hiện - Nhận xét
Nhận xét
? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta bị hỏng mắt, tai điếc...?
- Nhiều em nêu : chúng ta sẽ không nghe thấy gì nếu tai chúng ta bị điếc và ta cũng không nghe thấy gì nếu mắt chúng ta bị hỏng .
Kết luận : (SGV - 28)
4. Hoạt động nối tiếp :
- GV nhận xét giờ : Tuyên dương một số em học tốt.
- Về nhà : Chăm sóc mắt, da và bảo vệ tai
Toán(tăng )
 	Ôn : Lớn hơn . dấu >
I. Mục tiêu : 
	- Giúp HS tiếp tục ôn so sánh số lượng và sử dụng từ lớn hơn , dấu lớn.
	- Thực hành so sánh các số từ 1 đến 5 theo quan hệ lớn hơn
	- GD HS có ý thức học bộ môn .
II. Đồ dùng dạy học :
	1. GV : - Các nhóm đồ vật phục vụ cho việc so sánh lớn hơn
	 - Các tấm bìa ghi từng số 1 ,2 ,3 , 4, 5 và bìa ghi dấu >
	 - Bảng phụ ghi 1 số bài tập điền dấu > 
2. HS : - Bộ đồ dùng học toán . VBT toán .
III. Các HĐ dạy học chủ yếu : 
Thầy 	Trò
1. ổn định tổ chức :	- HS hát 1 bài .
2. KT bài cũ :
- Cho HS đếm xuôi từ 1 đến 5 và đếm 	- Đếm : 1 ,2 ,3 ,4 ,5
ngược từ 5 đến 1.	- Đếm : 5 , 4 , 3 , 2, 1 
 	- Nhận xét 	
3. Ôn dấu < 
	 a. HĐ1 : Ôn lớn hơn
- GV cho HS trả lời 	- HS nêu : có 3 ô tô bên trái , 1 ô tô .
- Gắn bên trái 3 tô , bên phải 1 ô tô . 	- Bên trái có mấy ô tô .
	- Bên phải có mấy ô tô ?	
	- Bên trái có mấy ô tô ?	- HS thực hiện .
GV nói : 3 ô tô nhiều hơn 1 ô tô
1 HV ít hơn 2 HV 	- HS nhắc lại: 3 ô tô nhiều hơn 1 ô tô
Ta nói : 3 lớn hơn 1 viết : 3 > 1)
- Nói : dấu >
- Viết bảng cho HS đọc : 3> 1
3 > 1 , 3 > 2	- Đọc : ba lớn hơn một , ba lớn hơn hai
b. HĐ2 : làm bài tập VBT 
* Bài 1 : 
- Nêu yêu cầu bài toán 	- Thực hiện vào SGK dấu < 
* Bài 2 : GV nêu yêu cầu 	- Làm vào SGK :3 > 1 , 4 > 2 , 5 > 4
* Bài 3 : Cho HS thực hiện vào thanh cài - Thực hiện : 5 > 3 , 4 > 1.
* Bài 4 : Cho HS làm vào thanh cài 	 - Thực hiện vào thanh cài : 5 > 1 , 4 > 2
* Bài 5: Cho HS làm vào vở BT toán .	 - Làm vào vở 4 > 1 , 3 > 1 ,
 5 > 1
4 . HĐ nối tiếp :
	a. Trò chơi : Thi điền dấu vào bài tập có ở bảng phụ .
	b. GV nhận xét giờ .
	c. Dặn dò : về nhà ôn lại bài .
Học vần( tăng )
 Ôn bài 10: ô , ơ
I. Mục tiêu :
- HS làm quen và nhận biết được các nét cơ bản : chữ ô , ơ
- Biết viết chữ ô ,ơ
- GD HS có ý thức học bộ môn 
II. Thiết bị dạy học : 
1.GV : - Vở tập viết
 - bảng phụ ghi chữ ô , ơ
	2. HS : Vở tập viết , vở BTTV
III. Các HĐ dạy học chủ yếu 
1. ổn định tổ chức :	- HS hát 
	2. Kiểm tra : HS đọc : ô , ơ	- Đoc : ô , ơ
- Mở đồ dùng học tập cài vào thanh cài chữ ô , ơ
 3. Ôn : ô, ơ
- HD đọc ô , ơ 
- Cho HS đọc theo nhóm 	
- Cho HS đánh vần tiếng : cô , cờ - Đánh vần theo nhóm , cá nhân 
- Nhận xét .
- Cho HS viết ô , ơ vào bảng con . - Viết vào bảng con : ô , ơ
- Cho HS viết vào vở ô ly . - Viết 2 dòng chữ ô, ơ vào vở ô	ly
- Giúp đỡ HS yếu .
- Cho HS luyện viết vào vở BTTV
- Giúp đỡ các em viết còn chậm 
4 . Các HĐ nối tiếp 
a.Trò chơi : thi đoán nhanh các tiếng chứaô , ơ 
 	b. GV nhận xét giờ
	c. dặn dò : về nhà ôn lại bài .
Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2006
Toán
Tiết 12: Luyện tập
I .Mục tiêu:
	- Giúp HS củng cố khái niệm ban đầu về bé hơn , lớn hơn , về sử dụng các dấu và các từ lớn hơn và bé hơn khi so sánh 2 số .
	- Bước đầu giới thiệu quan hệ giữa bé hơn và lớn hơn khi so sánh 2 số .
	- GD HS có ý thức học tập bộ môn .
II .Đồ dùng dạy học : 
	- GV : Hình vẽ trong SGK 
	- HS :bộ đồ dùng học toán 1.
III. Các HĐ dạy học chủ yếu : 
Thầy 	Trò 
1. ổn định tổ chức	- HS hát 1 bài 
2. KT bài cũ : 
	- Em đã học những dấu gì ? 	- HS nêu : dấu 
	- GV nhận xét - Nhận xét 
3. Bài mới : Giới thiệu 
a. HĐ1: 
- Cho HS quan sát hình gắn trên bảng .
- VD : Bên trái có 4 bông hoa 
	 Bên phải có 5 bông hoa 	- Nêu - đọc : 4 4 
- Viết bảng : 4 < 5
	 5 < 4
Cho HS thực hiện kết quả trên thanh cài 	- Thực hiện vào thanh cài .
* Tương tự : - Bên trên có 1 ô tô 
	- Bên dưới có 5 ô tô 	- Nêu : 1 1 
b. HĐ2 : Thực hành 
- Bài1 : ( 21 ) 
- Nêu yêu cầu bài toán 	 - Làm bài vào SGK - đổi bài – Nhận xét 
- Bài2 : Nêu yêu cầu - cho HS làm bài 
vào SGK .	 - Nêu kết quả : 4 > 3 ; 3 < 4 
- Quan sát nhận xét .
- Bài 3 : Nêu yêu cầu - cho HS làm bài 
vào SGK 	 - Thực hiện nối ô vuông ở ô thứ nhất với 4 số : 2 , 3, 4, 5.
 	- Nêu kết quả : 1< 2 ; 2 < 3
4. HĐ nối tiếp : 
	a. Trò chơi :Thi ghép vào thanh cài dấu .VD : 3 3
	b. GV nhận xét giờ .
	c. Dặn dò : về nhà ôn lại bài .
	.
Học vần
Bài 11: Ôn tập
I . Mục tiêu ; 
1. Kiến thức : HS đọc và viết một cách chắc chắn âm và chữ vừa học trong tuần , đọc đúng câu ứng dụng .
2. Kỹ năng : nghe , hiểu và kể lại được truyện : Hổ.
3. Thái độ : HS học tập nghiêm túc .
II. Thiết bị dạy học : 
1. GV : bảng ôn (T 14) 
	 tranh minh hoạ SGK và câu truyện : hổ .
2. HS : SGK ,vở BTTV ,vở TV 
III. Các HĐ dạy học chủ yếu: 
Thầy 	Trò
1. ổn định tổ chức 	- HS hát 
2. Kiểm tra bài cũ :	- 2 HS viết ô, ơ cô ,cờ.
- Lớp đọc câu ứng dụng SGK 
3. Giảng bài mới:
	Tiết 1:
a. HĐ 1: Giới thiệu bài - Quan sát tranh SGK
- Tuần qua em đã học những âm gì ?	- Nêu ; o, c ,ô, ơ.
- Gắn bảng ôn (T24) cho HS theo dõi 	- Theo dõi - nhận xét - bổ sung 
b. HĐ 2: Ôn tập 
*Các chữ và âm vừa học ;	- Lên bảng chỉ các chữ vừa học 
	trong tuần .
	- Chỉ chữ và đọc âm.
* Ghép chữ thành tiếng 	- Đọc các tiếng do các chữ ở cột dọc kết hợp với các chữ ở dòng ngang của bảng ôn
- Cho HS đọc từ đơn do các tiếng ở cột 
dọc kết hợp với các thanh ở dòng ngang.
* Cho đọc từ ngữ ƯD: 
- Sửa sai cho HS 	- Đọc từ ngữ ƯD theo nhóm , 
*Tập viết từ ngữ ƯD
- GV chỉnh sửa chữ viết cho HS .	- Viết bảng con : lò cò ,vơ cỏ 
( GV lưu ý vị trí dấu thanh cho HS )
Tiết 2 
a. HĐ1 :Luyện đọc	- Đọc các tiếng trong bảng ôn 
và các từ ngữ Ư D theo bàn, nhóm 	
- Giới thiệu câu đọc ƯD	- Đọc câu ƯD: bé vẽ cô,bé vẽ .. Khuyến khích HS đọc trơn .	- Đọc theo bàn ,nhóm ,lớp.
b. HĐ 2 :Luyện viết : 
GV cho HS viết 1 số từ tự chọn 	- Viết vào vở 1 số từ
c. HĐ 3: Kể truyện :Hổ
- GV giới thiệu chuyện :hổ là được lấy từ 	- Lắng nghe
chuỵên : Mèo dạy Hổ .
- Kể chuyện một lần .	- Kể trong nhóm , đại diện kể
- Kể theo tranh .	- Nhận xét .
* Nêu ý nghĩa của truyện : Hổ là con vật vô ơn đáng khinh bỉ .
4.Hoạt động nối tiếp : 
GV nhận xét giờ .
b. dặn dò : về nhà kể lại chuyện cho cả nhà nghe.
..
Thủ công
Xé, dán hình chữ nhật, hình tam giác
I - Mục tiêu : 
- Học sinh biết cách xé, dán hình chữ nhật, hình tam giác
- Xé dán được hình chữ nhật, hình tam giác theo hướng dẫn.
II -Chuẩn bị : 
- Giáo viên : Bài mẫu....
- Học sinh : Giấy màu...
III - Các hoạt động dạy - học chủ yếu :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. ổn định tổ chức
- Học sinh hát
2. Kiểm tra : Sự chuẩn bị của HS
3.Bài mới :
a. Hoạt động 1 : Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét
- HS quan sát hình mẫu
b. Hoạt động 2 : Hướng dẫn mẫu
- Vẽ và xé hình chữ nhật (GV hướng dẫn cho HS quan sát)
- Quan sát
c. Hoạt động 3 : Giáo viên hướng dẫn vẽ và xé dán cho HS quan sát
- Quan sát
(GV hướng dẫn thao tác cho HS QSf)
d. Hoạt động 4 : Dán hình
- GV sử dụng hồ hướng dẫn HS dán hình chữ nhật, hình tam giác.
* Học sinh thực hành
- GV hướng dẫn HS thực hành
- HS thực hành
- GV quan sát - nhận xét
- HS quan sát giúp nhau
+ Đánh dấu
+ Xé, theo ô đánh dấu
+ Dán sản phẩm vào vở
4 – Hoạt động nối tiếp :
- Giáo viên nhận xét chung
- Đánh giá sản phẩm
- Dặn dò : Chuẩn bị giấy màu để xé dán hình vuông, hình tròn
	..
Toán(tăng )
 	Ôn : dấu >, <
I. Mục tiêu : 
	- Giúp HS tiếp tục ôn so sánh số lượng và sử dụng từ lớn hơn , dấu lớn, bé hơn ,dấu <
	- Thực hành so sánh các số từ 1 đến 5 theo quan hệ lớn hơn, bé hơn
	- GD HS có ý thức học bộ môn .
II. Đồ dùng dạy học :
	1. GV : - Các nhóm đồ vật phục vụ cho việc so sánh lớn hơn, bé hơn
	 - Các tấm bìa ghi từng số 1 ,2 ,3 , 4, 5 và bìa ghi dấu >, <
	 - Bảng phụ ghi 1 số bài tập điền dấu > ; <
2. HS : - Bộ đồ dùng học toán . VBT toán .
III. Các HĐ dạy học chủ yếu : 
Thầy 	Trò
1. ổn định tổ chức :	- HS hát 1 bài .
2. KT bài cũ :
- Cho HS đếm xuôi từ 1 đến 5 và đếm 	- Đếm : 1 ,2 ,3 ,4 ,5
ngược từ 5 đến 1.	- Đếm : 5 , 4 , 3 , 2, 1 
 	- Nhận xét 	
3. Ôn dấu > ,< 
	 a. HĐ1 : Ôn lớn hơn
- GV cho HS trả lời 
- Nêu bài toán 	
- HS nêu : có 3 ô tô bên trái , 1 ô tô bên phải .
- Gắn bên trái 3 tô , bên phải 1 ô tô . 	
	- Bên phải có mấy ô tô ?	
	- Bên trái có mấy ô tô ?	- HS thực hiện .
GV nói : 3 ô tô nhiều hơn 1 ô tô	- 1 HV ít hơn 3 HV
1 HV ít hơn 2 HV 	- HS nhắc lại: 3 ô tô nhiều hơn 1 ô tô
Ta nói : 3 lớn hơn 1 viết : 3 > 1)
- Nói : dấu >, <
- Viết bảng cho HS đọc : 3> 1	- Đọc cá nhân : 
1 2	- Đọc : ba lớn hơn một , ba lớn hơn hai
b. HĐ2 : làm bài tập VBT 
* Bài 1 : 
- Nêu yêu cầu bài toán 	- Thực hiện vào SGK dấu > ,< 
* Bài 2 : GV nêu yêu cầu 	 - Làm vào SGK :3 > 1 , 4 > 2 , 5 > 4
* Bài 3 : Cho HS thực hiện vào thanh cài - Thực hiện : 5 > 3 , 4 > 1.
* Bài 4 : Cho HS làm vào thanh cài 	 - Thực hiện vào thanh cài : 5 > 1 , 4 > 2
* Bài 5: Cho HS làm vào vở BT toán .	 - Làm vào vở 4 > 1 , 3 > 1 ,
 5 > 1
4 . HĐ nối tiếp :
	a. Trò chơi : Thi điền dấu vào bài tập có ở bảng phụ .
	b. GV nhận xét giờ .
	c. Dặn dò : về nhà ôn lại bài .
Thủ công (Tăng)
Ôn : Xé, dán hình chữ nhật, hình tam giác
I - Mục tiêu : 
- Học sinh xé, dán hình chữ nhật, hình tam giác
- Hoàn thành sản phẩm và dán kết quả vào vở thủ công.
II -Chuẩn bị : 
- Giáo viên : Hình chữ nhật, hình tam giác
- Học sinh : Giấy màu kẻ ô ly, hồ dán.
III - Các hoạt động dạy - học chủ yếu :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. ổn định tổ chức
- Hát
2. Kiểm tra : Sự chuẩn bị của HS
- Nhận xét
3. Ôn : Xé dán hình chữ nhật, HTG
a. Nhắc lại cách đánh dấu
- Nêu cáh đánh dấu.
- HS nhận xét
b. Cho HS xé dán hình vuông, hình tròn
- Tiến hành xé
- Quan sát, nhận xét
- Nhận xét.
- Giúp đỡ học sinh còn lúng túng
c. Dán sản phẩm
- Cho HS trưng bày kết quả
- Dán sản phẩm vào vở thủ công
- Nhận xét
4. Hoạt động nối tiếp : 
- GV nhận xét giờ .
- Dặn dò : về nhà ôn lại bài .
- Trưng bày sản phầm
- Bình chọn kết quả - Nhận xét
	..
Học vần( tăng )
 Ôn bài 11: ôn tập 
I. Mục tiêu :
- HS làm quen và nhận biết được các nét cơ bản : chữ o , c
- Biết viết chữ o , c.
- GD HS có ý thức học bộ môn 
II. Thiết bị dạy học : 
1.GV : - Vở tập viết- bảng phụ ghi chữ o , c
	2. HS : Vở tập viết , vở BTTV
III. Các HĐ dạy học chủ yếu 
	1. ổn định tổ chức :	- HS hát 
	2. Kiểm tra : HS đọc : o , c	- Đọc : o , c
- Mở đồ dùng học tập cài vào thanh cài chữ o , c
 3. Ôn : o , c
- Cho HS đọc o , c 
- Cho HS đọc theo nhóm 	
- Cho HS đánh vần tiếng : bò , cỏ 	- Đánh vần theo nhóm , cá nhân 
- Nhận xét .
- Cho HS viết o , c vào bảng con . 	 - Viết vào bảng con : o , c
- Cho HS viết vào vở ô ly . 	 - Viết 2 dòng chữ o , c vào vở ô	ly
- Cho HS luyện viết vào vở BTTV
- Giúp đỡ các em viết còn chậm 
4 . Các HĐ nối tiếp 
- GV nhận xét giờ.
	- Dặn dò : về nhà ôn lại bài 
Thứ sáu ngày 22 tháng 9 năm 2006
Học vần
 Bài 12: i – a
I . Mục tiêu : 
1. Kiến thức : HS đọc và viết được i , a , bi , cá và câu ứng dụng .
2. Kỹ năng : phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề :lá cờ .
3. Thái độ : Giáo dục HS có ý thức học tập.
II.Thiết bị dạy học : 
1. GV : Tranh minh hoạ các từ khoá ,câu ứng dụng và phần luyện nói .
2. HS : SGK ,VBTTV1,Vở TV .
III Các HĐ dạy học chủ yếu: 
Thầy 	Trò
1. ổn định tổ chức 	- HS hát 
2. Kiểm tra bài cũ : 	- 2 ,3 HS viết ô , ơ , cô , cờ.
	- 1 HS đọc câu ứng dụng .
3. Giảng bài mới : 
Tiết 1
a. HĐ1 : Giới thiệu bài :
- Cho HS mở SGK 	- Mở SGK .
- Các tranh vẽ gì ?	- Tranh vẽ : bi , cá .
	Viết bảng i - a.
	Đọc : i – a – bi – cá 	- HS đọc : i – a – bi – cá
b. HĐ 2 :Dạy chữ ghi âm 
	* Nhận diện chữ i
- Chữ i gồm nét xiên phải và nét móc 
ngược phía trên có dấu chấm . 
- Cho HS so sánh i với các đồ vật 	 
- Nhiều HS phát biểu : giống cọc tre cắm xuống đất 
* Phát âm và đánh vần tiếng .
- Phát âm : i( miệng hơi hẹp hơn ê,
mở hẹp nhất )	- Nhìn bảng phát âm.
- Sửa phát âm cho HS .
- Đánh vần : bi = bờ – i - bi	- Đánh vần : bờ – i - bi.
* Hướng dẫn viết chữ : 
- Viết mẫu : i – bi 	- Viết bảng con : i , bi
- Nhận xét , sửa lỗi .
* a : GV lưu ý cho HS cách so sánh i với a	- Giống nhau : đều có nét móc ngược 
- khác nhau : a có thêm nét cong 
- Khi phát âm : miệng mở to nhất , môi 
không tròn.
- Sửa sai cho HS .
Tiết 2: Luyện tập 
a. HĐ 1 : Luyện đọc lại các âm ở tiết 1	- Phát âm : i – a , bi , cá .
- Đọc mẫu câu ứng dụng 	- Đọc theo nhóm , cá nhân ,lớp .
- Cho HS đọc câu ƯD	- Đọc Bé Hà có vở ô ly – nhận xét . 
	Nhận xét 
b. HĐ 2 : Luyện viết 
- Cho HS mở vở TV 	- Tập viết : i – a , bi - cá 
c. Luyện nói theo chủ đề : lá cờ 
- Trong sách vẽ mấy lá cờ ? - Nêu – nhận xét 
- Lá cờ Tổ Quốc có nền màu gì ?
- Em còn biết lá cờ nào nữa ? 	
- Cờ Đội có nền màu gì , ở giữa có gì ? - Nhiều em nêu – nhận xét 
4 .HĐ nối tiếp :
a. Trò chơi: Thi đọc đúng đọc nhanh theo tổ tiếng có âm : i – a 
b. GV nhận xét giờ .
c. Dặn dò : về nhà ônlại bài .
Thể dục
	Đội hình đội ngũ – Trò chơi vận động .
I. Mục tiêu: 
- Ôn tập hợp hàng dọc , dóng hàng 
- Yêu cầu thực hiện ở mức cơ bản nhanh , đúng trật tự. 
- Làm quen với đứng nghiêm , nghỉ
	- Ôn trò chơi : diệt con vật có hại .
 	- Giáo dục học sinh yêu thích môn học
II. Thiết bị dạy và học:
 	- Địa điểm: sân bãi vệ sinh sạch sẽ
 	- Phương tiện: còi
III.Các hoạt động dạy và học:
Nội dung
Định lượng
HĐ.Thầy
HĐ. Trò
1.Phần mở đầu
- Nêu yêu cầu giờ học 
- Chỉnh đốn trang phục
- Khởi động
2. Phần cơ bản 
- Ôn : Tập hợp hàng dọc , dóng hàng 
- Kết hợp động tác : nghiêm , nghỉ .
- Ôn trò chơi : diệt con vật có hại 
3.Phần kết thúc
- Đứng theo vòng tròn vỗ tay, hát
- Hệ thống bài .
- Giao bài về nhà
1-2’
1-2’
1’
8-10’
5-6’
6-8’
- Nêu yêu cầu nội dung giờ học .
- Cho HS ôn lại cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng 
- GV điều khiển lần tập này 
- Nhận xét 
- Kết hợp động tác nghiêm , nghỉ 
- Nhắc lại tên trò chơi 
- Quan sát 
- Uốn nắn
- Tuyên dương tổ nhóm tập tốt, nhận xét
- Hệ thống bài 
- Nhắc ôn lại trò chơi.
- Tập hợp từ 2 - 4 hàng dọc 
- Đứng vỗ tay và hát 1 bài 
- Giậm chân tại chỗ , đếm to nhịp 1 –2 , 1 -2
- Tập hợp theo đơn vị tổ dưới sự điều khiển của giáoviên 
- Tập dưới sự điều khiển của lớp trưởng .
- Chơi trò chơi dưới sự điều khiển của lớp trưởng .
- Đứng vỗ tay và hát .
- Ôn lại trò chơi.
	.
Hoạt động tập thể
Học bài hát : Tiên Cát trường em
I - Mục tiêu : 
- Học sinh học bài hát : Tiên Cát trường em
- Học sinh học thuộc bài hát, múa vận động phụ họa cho bài hát
- Qua bài hát học sinh thêm yêu trường lớp của mình hơn.
II - Chuẩn bị : - Nội dung bài hát, một số động tác phụ họa 
III - Tiến hành :
- GV hát cho HS nghe lời bài hát 1 lần
 - Lắng nghe
- Cho HS nghe băng lời bài hát 
- HS nghe theo băng 
- GV đọc lời ca
- HS đọc lời ca theo hướng dẫn của cô
- GV hướng dẫn hát từng câu
- HS hát từng câu
- GV hướng dẫn hát nối các câu - hát hết cả bài
- GV hướng dẫn múa một số động tác phụ họa cho bài hát 
- HS thực hiện hát nối từng câu rồi hát cả bài 
- HS múa – nhận xét 
- GV cho HS hát cá nhân, hát tập thể
- HS hát nhóm , cá nhân , lớp 
- Cho HS thi giữa các nhóm
- HS thi - Nhận xét
IV - Kết thúc :
- Học sinh hát đồng thanh cả bài 1 lần
- Giáo viên nhận xét giờ . Dặn dò : Về nhà ôn lại bài bài hát “Tiên Cát trường em”cho thuộc
	..
Thể dục(tăng )
	Ôn : Đội hình đội ngũ – Trò chơi vận động .
I. Mục tiêu: 
- HS biết : tập hợp hàng dọc , dóng hàng 
- Yêu cầu thực hiện ở mức cơ bản nhanh , đúng trật

Tài liệu đính kèm:

  • doclop1(1).doc