Bài soạn Tổng hợp các môn học khối 1 - Tuần 35 (buổi sáng)

I.Mục tiêu:

- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: nhanh vun vút, săn lùng, bờ biển, nhảy dù. Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.

 - Hiểu nội dung bài: Cá heo là con vật thông minh, là bạn của người. Cá heo đã nhiều lần giúp người thoát nạn trên biển. Trả lời câu hỏi 1, 2 (SGK)

GDMT (trực tiếp): HS nâng cao ý thức BVMT: Yêu quý và bảo vệ cá heo – loài động vật có ích (nội dung bài và nội dung luyện nói)

II.Đồ dùng dạy học

 -GV: Tranh minh hoạ bài tập đọc

 -HS: SGK tiếng việt

III.Các hoạt động dạy học

 

doc 17 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 18/08/2018 Lượt xem 115Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài soạn Tổng hợp các môn học khối 1 - Tuần 35 (buổi sáng)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
G CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Ổn định 
2.Kiểm tra bài cũ:
- GV gọi HS đọc bài trong SGK, kết hợp trả lời câu hỏi:
- GV nhận xét
-Lớp hát
- Người trồng na
- 2 HS đọc .
3.Bài mới 
GV giới thiệu – ghi tựa: Anh hùng biển cả
-Nhắc lại tựa bài
* Hoạt động 1 : Hướng dẫn HS luyện đọc:
-GV đọc diễn cảm bài văn.
* Luyện đọc tiếng từ khó: thật nhanh, săn lùng, bờ biển, nhảy dù, 
-GV nhận xét, sau đó đưa ra lời giải thích cuối cùng
- HS theo dõi lắng nghe
- HS luyện đọc
- HS lắng nghe
* Luyện đọc câu:
- GV chỉ bảng từng câu.
- GV rèn cho HS đọc từng câu nối tiếp.
- GV rèn cho HS ngắt giọng đúng sau dấu câu, cao giọng ờ các câu hỏi.
- HS đọc.
- HS đọc nối tiếp
* Luyện đọc đoạn, bài
- GV cho HS đọc từng đoạn nối tiếp nhau.
- GV cho HS thi đua đọc cả bài
- GV rèn cho HS đọc các câu hỏi.
- GV cho HS đọc cả bài.
HS đọc cá nhân
* Hoạt động 2 : Ôn các vần uân, ân
- GV nêu yêu cầu 1 SGK (Tìm tiếng trong bài có vần uân,)
- GV nêu yêu cầu 2 SGK (Nhìn tranh, nói câu chứa tiếng có vần uân, ân)
Củng cố tiết 1
-huân
- HS thi tìm nói nhanh – đúng - nhiều
 TIẾT 2
 Ở tiết 1 học bài gì?
* Hoạt động 1 : Luyện đọc
GV yêu cầu HS mở SGK để đọc bài
 -GV gọi HS đọc nối tiếp câu
- GV gọi HS đọc nối tiếp đoạn
- GV gọi HS đọc cả bài
- GV nhận xét – ghi điểm
-HS đọc cá nhân
Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài
1.Cá heo bơi giỏi như thế nào?
 -Gọi HS nhận xét –lặp lại
2 .Người ta có thể dạy cá heo làm những việc gì?
 -Gọi HS nhận xét –lặp laịï
-Bơi nhanh vun vút như tên bắn.
-Canh gác bờ biển, dẫn tàu thuyền vào ra các cảng,săn lùn tàu thuyền giặc
Hoạt động 2 : Luyện nói: GV cho HS nhìn tranh thực hiện nói – trả lời
+ Cá heo sống ở biển hay ở hồ?
+ Cá heo đẻ trứng hay đẻ con?
+ Cá heo thông minh như thế nào?
+ Con cá heo trong bài đã cứu sống được ai?
-GV giáo dục HS phải có tình cảm yêu quý và bảo vệ cá heo – loài động vật có ích
-1 số nhóm thực hiện nói – trả lời
.Củng cố, dặn dò 
- Vừa học bài gì?
- GV nhận xét tiết học
-HS nêu
-Lắng nghe
 TiÕt 3,4: H­íng dÉn häc tËp ®äc 
 ANH HÙNG BIỂN CẢ
I.Mục tiêu:
- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: nhanh vun vút, săn lùng, bờ biển, nhảy dù. Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.
- LuyƯn cho hs ®äc bµi l­u lo¸t tr«I ch¶y .rÌn hs chËm ®äc bµi tèt h¬n.
- Hd hs lµm bµi tËp .
III.Các hoạt động dạy học 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1,Kiểm tra bài cũ:
,
2.Bài mới :GV giới thiệu .Anh hùng biển cả
* Hoạt động 1 : Hướng dẫn HS luyện đọc
 Luyện đọc tiếng từ khó: thật nhanh, săn lùng, bờ biển, nhảy dù, 
- HS luyện đọc
- HS lắng nghe
 Luyện đọc câu:
- GV rèn cho HS đọc từng câu nối tiếp.
- GV rèn cho HS ngắt giọng đúng sau dấu câu
- HS đọc.
- HS đọc nối tiếp
 Luyện đọc đoạn, bài
- GV cho HS thi đua đọc cả bài
- GV cho HS đọc cả bài.
HS đọc cá nhân
 Hoạt động 2 : Ôn các vần uân, ân
- HS thi tìm nói nhanh – đúng - nhiều
 Hoạt động 3 : Luyện đọc ,RÌn hs yÕu chËm .
GV yêu cầu HS mở SGK để đọc bài
 -GV gọi HS đọc nối tiếp câu
- GV gọi HS đọc nối tiếp đoạn
- GV gọi HS đọc cả bài
-HS đọc cá nhân
.Củng cố, dặn dò 
- GV nhận xét tiết học
 Thø ba ngµy 11 th¸ng 5 n¨m 2010
 TiÕt 1: TËp viÕt 
 VIẾT CÁC SỐ TỪ 0, 1, 2, 3, 4,
I. Muc tiêu
- Biết viết các chữ số 0, 1, 2, 3, 4.
 - Viết đúng các vần: ân, uân; các từ ngữ: thân thiết, huân chương, kiểu chữ viết thường; cỡ chữ theo vở Tập viết 1, tập hai (Mỗi từ ngữ viết được ít nhất 1 lần)
+ HS khá, giỏi: viết đều nét, dãn đúng khoảng cách và viết đủ số dòng, số chữ quy định trong vở Tập viết 1, tập hai.
-Rèn HS tư thế ngồi viết đúng , nhanh ,đẹp.
II. Đồ dùng dạy học:
 -GV viết trước nội dung bài lên bảng phụ
 -HS: vở tập viết 1 tập hai
III. Các hoạt động dạy học
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Ổn định
2.Kiểm tra bài cũ: 
 -GV cho HS viết bảng con: phụ huynh, tia chớp, đêm khuya
-GV nhận xét
-Lớp hát
- HS viết vào bảng con: mỗi dãy viết 1 từ
.Bài mới :GV giới thiệu – ghi tựa bài
 -GV gọi HS đọc bài trên bảng
-HS nhắc lại.
- 3 HS đọc
* Hoạt động 1: GV hướng dẫn tô chữ hoa:
- GV cho HS quan sát lần lượt từng con chữ số từ 0 à 4 trên bảng.
- GV nhận xét xét về số lượng nét. Sau đó nêu quy trình viết (vừa nói vừa tô chữ trong khung)
 -HS quan sát
- HS theo dõi và viết bảng con.
* GV hướng dẫn cách viết vần từ:
+ ân: Viết chữ a liền nét với con chữ n, đặt dấu mũ trên con chữ a.
thân thiết: Viết chữ thân, cách 1 nét cong kín viết chữ thiết
-Các vần từ còn lại tiến hành tương tự
- HS viết vào bảng con
* Hoạt động 3: GV cho HS viết bài vào vở
- GV theo dõi, uốn nắn HS cách ngồi viết, cách cầm bút, cách để vở
- GV chấm điểm tập
4 .Củng cố 
- GV nhận xét chữ viết của HS
- GV phân tích và sửa sai cho HS. 
-HS thực hiện
-HS nộp vở
-HS lắng nghe
 CHÍNH TẢ(tập chÐp)
 LOÀI CÁ THÔNG MINH
I.Mục tiêu
- Nhìn sách hoặc bảng, chép lại trình bày đúng bài Loài cá thông minh: 40 chữ trong khoảng 15 – 20 phút. 
- Điền đúng vần anh, oanh, g, gh vào chỗ trống. -Rèn HS ngồi đúng tư thế, viết nhanh, đúng ,đẹp.
II.Đồ dùng dạy học
 - GV: Bảng phụ, GV viết sẵn nội dung bài lên bảng
 -HS: Vở Ô li
III.Các hoạt động dạy học
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Ổn định
2.Kiểm tra bài cũ:
- GV chấm vở của những HS về nhà phải chép lại bài
 -GV nhận xét bài cũ
- Lớp hát
- HS mang vở lên cho GV kiểm tra
3.Bài mới:Giới thiệu bài 
- Hoạt đôïng1:GV đọc mẫu đoạn văn đã chép lên bảng
- GV yêu cầu HS tìm những chữ mà HS dễ viết sai
- GV kiểm tra HS viết. Yêu cầu những HS viết sai tự đánh vần rồi viết lại
-HS nhắc lại
-HS đọc thầm dò bài
- HS tìm và viết lần lượt vào bảng con
- Nhắc nhở HS cách ngồi viết, cầm bút, đặt vở, cách viết tựầ bài
-GV theo dõi
 - GV cho HS chữa bài:
-HS thực hiện
- HS chép bài vào vở
GV đọc thong thả, chỉ vào từng chữ trên bảng để HS soát lại. GV dừng lại ở những chữ khó viết, đánh vần lại tiếng đó. Sau mỗi câu, hỏi xem HS có viết sai chữ nào không
- GV chữa trên bảng những lỗi phổ biến
- GV cho HS đổi vở, chữa bài cho nhau
- GV chấm điểm một số tập
- HS cầm bút chì chuẩn bị chữa bài
- HS gạch chân những chữ viết sai, sửa bề lề, ghi số lỗi ra lề phía trên bài viết
 Hoạt đôïng 2 :Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả:
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài tập
- GV gọi HS lên bảng làm bài tập thi đua
* Điền ân hay uân
- Khuân vác ; phấn trắng
* Điền g hay gh
 -Ghép cây : gói bánh
-HS nêu
- 2 nhóm thi đua điền (tiếp sức)
- 2 HS nhận xét
- Lớp tuyên dương
- Lớp sửa làm vào vở
4.Củng cố dặn dò
-Viết bài gì?
- Nhận xét tiết học
- Về nhà chép lại đoạn văn cho đúng, đẹp, sạch
-HS nêu
-Lắng` nghe
 TiÕt 3: Sinh ho¹t tËp thĨ 
 TiÕt 4: H­íng dÉn viÕt chÝnh t¶( nghe ®äc ) 
 LOÀI CÁ THÔNG MINH
I.Mục tiêu
-GV ®äc cho hs chép lại trình bày đúng bài Loài cá thông minh: 
- T×m ®­ỵc tiÕng chøa vần anh, oanh, g, gh vào chỗ trống. 
-Rèn HS ngồi đúng tư thế, viết nhanh, đúng ,đẹp.
II.Các hoạt động dạy học
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Kiểm tra bài cũ:
2.Bài mới:Giới thiệu bài 
- Hoạt đôïng1:
- GV yêu cầu HS tìm những chữ mà HS dễ viết sai
-HS nhắc lại
- HS tìm và viết lần lượt vào bảng con
- Nhắc nhở HS cách ngồi viết, cầm bút, đặt vở, 
-GV®äc cho hs chÐp theo dõi
 - GV cho HS chữa bài:
-HS thực hiện
- HS chép bài vào vở
HS soát lại. GV dừng lại ở những chữ khó viết, đánh vần lại tiếng đó
- GV chữa trên bảng những lỗi phổ biến
- HS cầm bút chì chuẩn bị chữa bài
- HS gạch chân những chữ viết sai, 
 Hoạt đôïng 2 :Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả:
- GV gọi HS lên bảng làm bài tập thi đua
T×m tiÕng chøa vÇn ân hay uân
Khuân vác ; phấn trắng
 Điền g hay gh
-HS nêu
- HS nhận xét
- Lớp sửa làm vào vở
 3, Cđng cè – dỈn dß : - Gv nx tiÕt häc 
 Thø t­ ngµy 12 th¸ng 5 n¨m 2010
 TiÕt 1,2: TËp ®äc 
 Ò . . . Ó . . . O . . .
 I.Mục tiêu:
- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng từ ngữ: trứng cuốc, uốn câu, con trâu. Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ ngắt dòng thơ.
 - Hiểu nội dung bài: Tiếng gà gáy báo hiệu mọi người một ngày mới đang đến, muôn vật đang lớn lên, đơm bông, kết trái. Trả lời câu hỏi 1 (SGK)
- Giáo dục HS biết tác dụng tiếng gà gáy,làm muôn vật tươi vui hơn.
II.Đồ dùng dạy học
GV:Tranh minh hoạ bài tập đọc
 -HS: SGK tiếng việt
III.Các hoạt động dạy học 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Kiểm tra bài cũ: 
 -Hỏi bài trước.
- Gọi 2 HS đọc bài: “Anh hùng biển cả” và trả lời câu hỏi 1 và 2 trong SGK.
-GV nhận xét chung.
- Học sinh nêu tên bài trước.
-2 HS đọc bài và trả lời câu hỏi:
2.Bài mới:
* GV giới thiệu tranh, giới thiệu bài và bài ghi bảng
- Nhắc lại bài
* Hoạt động 1: Hướng dẫn HS luyện đọc:
-Đọc mẫu bài thơ lần 1 (nhịp điệu thơ nhanh, mạnh). -Tóm tắt nội dung bài.
* Luyện đọc tiếng, từ ngữ khó:
- Cho HSthảo luận nhóm để tìm từ khó đọc trong bài
, -GV gạch chân các từ ngữ các nhóm đã nêu: Quả na, trứng cuốc, uốn câu, con trâu.
- L uyện đọc các từ ngữ trên
- Lắng nghe và theo dõi đọc thầm trên bảng.
- Thảo luận nhóm rút từ ngữ khó đọc, đại diện nhóm nêu, các nhóm khác bổ sung.
- Vài em đọc các từ trên bảng: Quả na, trứng cuốc, uốn câu, con trâu.
* Luyện đọc câu:
- Luyện đọc các dòng thơ tự do: nghỉ hơi khi hết ý thơ 
-HS đọc tự do theo hướng dẫn của giáo viên. Luyện nghỉ hơi sau các dòng thơ thứ 2, 7, 10, 13, 15, 17, 19, 22, 25, 28, 30.
Luyện đọc đoạn và cả bài thơ:
Đoạn 1: Từ đầu đến “thơm lừng trứng cuốc.”
Đoạn 2: Phần còn lại.
- Thi đọc cả bài thơ.
- Giáo viên đọc diễn cảm lại bài thơ.
- 2 học sinh đọc đoạn 1
- 2 học sinh đọc đoạn 2
- 2 học sinh thi đọc cả bài thơ
* Hoạt động 2: Ôn vần oăt, oăc:
- Tìm tiếng trong bài có vần oăt?
- Thi nói câu chứa tiếng có vần oăt, oăc?
3.Củng cố tiết 1:
- Hoắt.
- Đọc mẫu câu trong bài.
- Các nhóm thi tìm câu có chứa tiếng mang vần oăt, oăc và ghi vào bảng con, thi đua giữa các nhóm.
Oăt: Măng nhọn hoắt.
Bà đi thoăn thoắt.
Oăc: người này lạ hoắc.
Bé ngoặc tay.
 Tiết 2
* Hoạt động 1: Luyện đọc
GV yêu cầu HS mở SGK để đọc bài
 -GV gọi HS đọc nối tiếp câu
- GV gọi HS đọc nối tiếp đoạn
- GV gọi HS đọc cả bài
- GV nhận xét – ghi điểm
-HS đọc cá nhân
Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài
 Gọi học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi:
1. Gà gáy vào lúc nào trong ngày ?
-HS lặp lại
- Gà gáy vào buổi sáng sớm là chính.
* Hoạt động 2 Thực hành luyện nói:
Đề tài: Nói về các con vật em biết.
- GV cho HS quan sát tranh minh hoạ, từng nhóm 3 HS kể lại, giới thiệu cho nhau nghe về các con vật nuôi trong nhà và các con vật theo tranh vẽ trong SGK.
- Học sinh quan sát tranh và thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên.
Nhà tôi có nuôi con chó, đàn gà.
Nhà bạn nuôi những con vật nào ? (nuôi lợn, vịt, )
- Thực hành ở nhà.
5.Củng cố- dặn dò:
-Học bài gì?
-Nhận xét tiết học
-HS nêu
-Lắng nghe
 TiÕt 3,4: H­íng dÉn häc tËp ®äc 
 Ò . . . Ó . . . O . . .
I , Mơc tiªu:
- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng từ ngữ: trứng cuốc, uốn câu, con trâu. Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ ngắt dòng thơ.
- LuyƯn cho hs ®äc bµi tèt h¬n. Hs lµm bµi tËp tr¾c nghiƯm .
II.Các hoạt động dạy học 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Kiểm tra bài cũ: 
2.Bài mới:GV, giới thiệu bài 
 Hoạt động 1: Hướng dẫn HS luyện đọc:
 Luyện đọc tiếng, từ ngữ khó:
- Cho HS thảo luận nhóm để tìm từ khó đọc trong bài
- L uyện đọc các từ ngữ trên
 Lắng nghe và theo dõi đọc thầm trên bảng.
- Vài em đọc các từ trên bảng: Quả na, trứng cuốc, uốn câu, con trâu.
 Luyện đọc câu:
- Luyện đọc các dòng thơ tự do: 
-HS đọc tự do theo hướng dẫn của giáo viên
Luyện đọc đoạn và cả bài thơ:
- Thi đọc cả bài thơ.
- 2 học sinh đọc đoạn 1
- 2 học sinh đọc đoạn 2
- 2 học sinh thi đọc cả bài thơ
* Hoạt động 2: Ôn vần oăt, oăc:
- Tìm tiếng trong bài có vần oăt?
- Thi nói câu chứa tiếng có vần oăt, oăc?
- Các nhóm thi tìm câu có chứa tiếng mang vần oăt, oăc và ghi vào bảng con, thi đua giữa các nhóm.
 Hoạt động3: Luyện đọc
GV yêu cầu HS mở SGK để đọc bài
 -GV gọi HS đọc nối tiếp câu
- GV gọi HS đọc nối tiếp đoạn
- GV gọi HS đọc cả bài
-HS đọc cá nhân
3.Củng cố- dặn dò:
-Nhận xét tiết học
-HS nêu
-Lắng nghe
 Thø n¨m ngµy 13 th¸ng 5 n¨m 2010
 TiÕt 1: tËp viÕt 
 VIẾT CÁC SỐ TỪ 5,6,7,8,9.
I. Muc tiêu
- Biết viết các chữ số 5,6,7,8,9.
- Viết đúng các vần: oăt,oăc, các từ ngữ:,nhọn hoắt, ngoặc tay kiểu chữ viết thường; cỡ chữ theo vở Tập viết 1, tập hai (Mỗi từ ngữ viết được ít nhất 1 lần)
+ HS khá, giỏi: viết đều nét, dãn đúng khoảng cách và viết đủ số dòng, số chữ quy định trong vở Tập viết 1, tập hai.
-Rèn HS tư thế ngồi viết đúng , nhanh ,đẹp.
II. Đồ dùng dạy học:
 -GV viết trước nội dung bài lên bảng phụ
 -HS: vở tập viết 1 tập hai
III. Các hoạt động dạy học
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Ổn định
2.Kiểm tra bài cũ: 
 -GV cho HS viết bảng con: phụ huynh, tia chớp, đêm khuya
-GV nhận xét
-Lớp hát
- HS viết vào bảng con: mỗi dãy viết 1 từ
.Bài mới :GV giới thiệu – ghi tựa bài
 -GV gọi HS đọc bài trên bảng
-HS nhắc lại.
- 3 HS đọc
* Hoạt động 1: GV hướng dẫn tô chữ hoa:
- GV cho HS quan sát lần lượt từng con chữ số từ 0 à 9 trên bảng.
- GV nhận xét xét về số lượng nét. Sau đó nêu quy trình viết (vừa nói vừa tô chữ trong khung)
 -HS quan sát
- HS theo dõi và viết bảng con.
* GV hướng dẫn cách viết vần từ:
+ ân: Viết chữ a liền nét với con chữ n, đặt dấu mũ trên con chữ a.
thân thiết: Viết chữ thân, cách 1 nét cong kín viết chữ thiết
-Các vần từ còn lại tiến hành tương tự
- HS viết vào bảng con
* Hoạt động 3: GV cho HS viết bài vào vở
- GV theo dõi, uốn nắn HS cách ngồi viết, cách cầm bút, cách để vở
- GV chấm điểm tập
4 .Củng cố 
- GV nhận xét chữ viết của HS
- GV phân tích và sửa sai cho HS. 
-HS thực hiện
-HS nộp vở
-HS lắng nghe
 CHÍNH TẢ ( nghe viết)
 Ò . . . Ó . . . O . . .
I.Mục tiêu
- Nghe viết chính xác 13 dòng đầu bài thơ: Òóo: 30 chữ trong khoảng 10 – 15 phút..
- Điền đúng vần oăt, oăc;chữ ng, ngh vào chỗ trống. - Bài tập 2, 3 (SGK)
 -Rèn HS ngồi đúng tư thế, viết nhanh, đúng ,đẹp.
II.Đồ dùng dạy học
GV:Bảng phụ, viết sẵn nội dung bài viết.
 -HS: Vở Ô li
III.Các hoạt động dạy học
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Kiểm bài cũ:
- Chấm vở những HS cho về nhà chép lại bài lần trước.
 -Nhận xét chung về bài cũ 
-Chấm vở những HS yếu hay viết sai đã cho về nhà viết lại bài.
2.Bài mới: GV giới thiệu bài đọc
tựa bài “Ò ó o”.
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS nghe viết:
- Học sinh nhắc lại.
-HS đọc đoạn thầm đoạn thơ trên bảng phụ.
- GV đọc 13 dòng thơ đã được chép trên bảng phụ.
-Cho HS phát hiện những tiếng viết sai, viết vào bảng con.
-HS đọc đoạn thầm đoạn thơ trên bảng phụ.
- HS phát hiện và viết tiếng khó vào bảng con: Giục, tròn xoe, nhọn hoắt, buồng chuối
- Nhắc nhở HS tư thế ngồi viết, cách cầm bút, cách trình bày bài viết sao cho đẹp.
- GV đọc cho HS viết 13 dòng thơ vào tập.
- HS nghe viết vào tập theo yêu cầu của GV.
-GV đọc thong thả, chỉ vào từng chữ trên bảng để HS soát và sửa lỗi, hướng dẫn HS gạch chân những chữ viết sai, viết vào bên lề vở.
-GV chữa trên bảng những lỗi phổ biến, hướng dẫn HS ghi lỗi ra lề vở phía trên bài viết.
- HS dò lại bài viết của mình và đổi vở và sửa lỗi cho nhau.
- HS ghi lỗi ra lề theo hướng dẫn của GV.
Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập chính tả:
- HS nêu yêu cầu của các bài tập.
- Đính trên bảng lớp 2 bảng phụ có sẵn bài tập giống nhau của bài tập 2 và 3.
Bài tập 2: Điiền vần oăt, oăc.
-Cảnh đêm khuya khoắt
-Chọn quả bóng hoặc máy bay
Bài tập 3: Điền chữ ng hay ngh.
- HS làm bài vào vở và cử đại diện của nhóm thi đua cùng nhóm khác, tiếp sức điền vào chỗ trống theo 2 nhóm, mỗi nhóm đại diện 4 HS
5.Nhận xét, dặn dò:
-Yêu cầu HS về nhà chép lại đoạn thơ cho đúng, sạch đẹp, làm lại các bài tập.
-HS nêu lại bài viết và các tiếng cần lưu ý hay viết sai, rút kinh nghiệm bài viết lần sau
 TiÕt 3: Sinh ho¹t tËp thĨ 
 TiÕt 4: KĨ chuyƯn ( KT)
 Thø s¸u ngµy 14 th¸ng 5 n¨m 2010
 TËp ®äc 
 ÔN TẬP
 Gửi lời chào lớp một.
I.Mục tiêu:
- Đọc trơn cả bài: Gửi lời chào lớp một , bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ, khổ thơ..
- Hiểu nội dung bài: Chia tay lớp 1, bạn nhỏ lưu luyến với bao kỉ niệm thân yêu và cô giáo kính mến.
 -HS nhớ mãi tình cảm học ở lớp một và làm theo lời cô dạy.
II.Đồ dùng dạy học
GV:Tranh minh hoạ bài tập đọc
 -HS: SGK tiếng việt
III.Các hoạt động dạy học 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Ổn định 
2.Kiểm tra bài cũ:
- Các em đã học bài gì?
- GV gọi HS đọc bài trong SGK kết hợp trả lời câu hỏi trong SGK
 -GV nhận xét
- Lớp hát
-.ÒÓO
- Đọc: 4 HS
.Bài mới :GV giới thiệu – ghi tựa bài
- HS lặp lại
* Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh luyện đọc:
- GV đọc mẫu bài thơ: Giọng tha thiết lưu luyến kỉ niệm với cô giáo.
- GV đánh số thứ tự vào đầu câu
-Lắng nghe theo dõi đọc thầm
- HS theo dõi để nhận biết xem bài thơ có mấy câu.
* Luyện đọc tiếng, từ khó:
- GV yêu cầu HS tìm những tiếng khó đọc
- GV gạch chân những tiếng do HS tìm được
-HS nêu
Luyện đọc câu:
- GV yêu cầu HS đọc câu thứ nhất
- Tiếp tục với các câu còn lại
- GV hướng dẫn cách ngắt nghỉ
-HS đọc cá nhân
- GV gọi HS nối tiếp câu (mỗi em đọc 1 câu)
-HS đọc cá nhân
* Luyện khổ thơ , bài thơ
 GV gọi HS đọc nối tiếp khổ thơ
- GV gọi HS đọc cả bài
Hoạt động 2:
-Tìm tiếng trong bài có vần oăt?
-Nói câu chứa tiếng có vần oăt hoặc oăc?
-Tuyên dương HS nói đúng
- HS đọc cá nhân
-hoắt
-HS đọc câu mẫu:
+Măng nhọn hoắt
+Bé ngoắc tay
-HS thi đua nói theo yêu cầu bài tập
 TIẾT 2
1.Ổn định
 Ở tiết 1 các em học bài gì?
2.Hoạt động 1:Luyện đọc
- GV yêu cầu HS đọc thầm bài
- GV gọi HS đọc nối tiếp câu
- GV gọi HS đọc nối tiếp đoạn
- GV nhận xét – ghi điểm
-HS đọc cá nhân
-GV cho HS đọc thi đua nhiều hình thức 
-Đọc cá nhân, nhóm, dãy bàn
4.Củng cố -dặn dò
- Vừa học bài gì?. 
- GV nhận xét tiết học
- Về nhà học bài. Chuẩn bị baì
-HS nêu
-Lắng nghe
 TiÕt 3; TËp ®äc: ÔN TẬP
 HAI CẬU BÉ VÀ HAI NGƯỜI BỐ 
 I.Mục tiêu:
 - Đọc trơn cả bài hai cậu bé và hai người bố. Bướùc đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu. 
- Hiểu nội dung bài:Nghề nào của cha mẹ cũng đều đáng quý đáng yêu vì đều có ích cho mọi người .
-Gíao dục HS biết quý trọng nghề nghiệp của cha mẹ mình.
II.Đồ dùng dạy học
 -GV:Tranh minh hoạ bài tập đọc
 -HS: SGK tiếng việt
III.Các hoạt động dạy học .
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Ổn định 
2.Kiểm tra bài cũ:
- Tiết rồi đã học bài gì?
- GV gọi HS đọc bài trong SGK kết hợp đọc bài kết hợp trả lời câu hỏi trong SGK
- GV nhận xét
-Lớp hát
- Gởi lời chào lớp một
- Đọc: 4 HS
.Bài mới: GV giới thiệu – ghi tựa
HS nhắc lại
* Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh luyện đọc:
- GV đọc mẫu.
- GV đánh số thứ tự vào đầu câu
- HS lắng nghe
- HS theo dõi để nhận biết xem bài thơ có mấy câu.
* Luyện đọc tiếng, từ khó đọc:
- GV yêu cầu HS tìm những tiếng khó đọc
- GV gạch chân những tiếng do HS tìm được: 
-HS tìm
- HS luyện đọc
* Luyện đọc câu:
- GV yêu cầu HS đọc câu thứ nhất
- Tiếp tục với các câu còn lại
- GV hướng dẫn cách ngắt nghỉ
-HS đọc cá nhân
- GV gọi HS nối tiếp câu (mỗi em đọc 1 câu)
-HS đọc cá nhân
*Luyện đọc đoạn, bài
- GV gọi HS đọc nối tiếp đoạn
- GV gọi HS đọc cả bài
-HS đọc cá nhân.nhóm
* Hoạt động 2: Ôn các vần: iêt,iêc
- GV nêu yêu cầu 1 SGK (Tìm tiếng trong bài có vần iêt,iêc )
-HS tìm:Việt,việc
 TIẾT 2
.Kiểm tra bài cũ
- Ở tiết 1 các em ho

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 35 sang.doc