Bài soạn môn học khối lớp 1 - Tuần 14

55-8, 56-7, 37-8, 68-9 Chú đất nung

-HS biết cách thực hiện phép trừ có nhớ dạng số bị trừ là số có hai chữ số.

-củng cố cách tìm số hạng chưa biết trong phép cộng

- củng cố cách vẽ hình theo mẫu.

-Hs yếu làm các phép tính đơn giản của bài.

 -Đọc chôi chảy toản bài. Đọc diễn cảm và đọc phân biệt lời kể và lời của các nhân vật.

-Hiểu tử ngữ trong truyện.

-Hiểu người dẫn truỵên:Chú bé rất can đảm, muốn trở thành người khẻo mạnh, Làm được nhiều việc có ích giám nung mình trong lửa đỏ.

HSYếu: tập đọc đoạn 1 của bài

 

doc 1 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 02/01/2019 Lượt xem 9Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài soạn môn học khối lớp 1 - Tuần 14", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 14 Ngày soạn 15/11/2009
 Ngày giảng: thứ 2 ngày 16 tháng 11 năm 2009
Chào cờ: nhận xét đầu tuần
Tiết 1
Lớp 2
Lớp 4
Môn
Toán
Tập đọc
Tên bài dạy
55-8, 56-7, 37-8, 68-9
Chú đất nung 
I. Mục tiêu
-HS biết cách thực hiện phép trừ có nhớ dạng số bị trừ là số có hai chữ số.
-củng cố cách tìm số hạng chưa biết trong phép cộng
- củng cố cách vẽ hình theo mẫu.
-Hs yếu làm các phép tính đơn giản của bài.
-Đọc chôi chảy toản bài. Đọc diễn cảm và đọc phân biệt lời kể và lời của các nhân vật.
-Hiểu tử ngữ trong truyện.
-Hiểu người dẫn truỵên:Chú bé rất can đảm, muốn trở thành người khẻo mạnh, Làm được nhiều việc có ích giám nung mình trong lửa đỏ.
HSYếu: tập đọc đoạn 1 của bài
II. Chuẩn bị
* Que tính, bảng gài
*tranh minh hoạ bài đọc
III. các hoạt dộng dạy học

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 1(120).doc