Bài soạn môn học khối lớp 1 - Tuần 1

I/Mục tiêu:

-Học sinh biết gấp mũ ca lô bằng giấy

-Gấp được mũ ca lô bằng giấy

II/Chuẩn bị:

-Bài mẫu, giấy màu, vở

III/Các hoạt động dạy học:

 

doc 15 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 02/01/2019 Lượt xem 14Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài soạn môn học khối lớp 1 - Tuần 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ ngày tháng năm 200
Bài soạn : Thủ công
Bài: Gấp mũ ca lô(Tiết1)
I/Mục tiêu:
-Học sinh biết gấp mũ ca lô bằng giấy
-Gấp được mũ ca lô bằng giấy
II/Chuẩn bị:
-Bài mẫu, giấy màu, vở
III/Các hoạt động dạy học:
TG
Hoạt động dạy học
Hoạt động học
5’
15’
B/Dạy học bài mới:
1-GTB:
-GV ghi đầu bài lên bảng
2-Bài mới:
a.Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét
-Hình dáng mũ ca lô?
-Đặc điểm của mũ ca lô?
b.Hướng dẫn mẫu:
-Gấp chéo tờ giấy hình chữ nhật (h1a) , rồi gấp tiếp (H1b).
-Xé bỏ phần thừa được hình vuông (H2) , gấp đôi hình vuông theo đường chéo (H3).
-Gấp đôi (H3) lấy đường dấu giữa, mở ra lấy một phần mép giấy cách đều với cạnh trên và điểm đầu của cạnh đó chạm vào đường dấu giữa (H4)
-Lật (h4) ra mặt sau gấp tiếp (H5).
-Gấp phần dưới h5 lên gấp H6,H7 được H8.
-Lật H8 ra mặt sau H9 được H 10.
c.Thực hành gấp
-GV chỉnh sửa sai
IV/Củng cố dặn dò: Về nhà học bài
-HS đọc CN +ĐT
-HS quan sát + NX
-HS trả lời
-HS thực hành gấp trên giấy
Thứ ngày tháng năm 200
Bài soạn: Thủ công
Bài: Gấp mũ ca lô ( Tiết 2)
I/Mục tiêu: 
 - Học sinh gấp được mũ ca lô bằng giấy
 - Trình bày sản phẩm đẹp
II / Chuẩn bị: 
 - Bài mẫu
 - Giấymàu, vở thủ công
III/Các hoạt động dạy học:
TG
Hoạt động dạy học
Hoạt động học
5’
5’
10’
12’
5’
A/ Kiểm tra bài cũ : 
-Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh
B/Dạy học bài mới:
1-GTB: 
-GV ghi đầu bài lên bảng
2-Dạy bài mới:
-GV nêu lại các bước gấp mũ ca lô
-Gấp chéo tờ giấy hình vuông ( h2,3)
-Gấp đôi h3 được h4, lật h 4 được h5
-Lật h 5 gấp vào trong được h 7,8
-Lật h8 ra sau được h 9,10
3-Thực hành
-GV chỉnh sửa sai 
-Trang trí trình bày sản phẩm
-GV nhận xét và chấm.
*Trò chơi: Thi gấp nhanh
- GV nhận xét tuyên dương
C/Củng cố dặn dò: Về nhà học bài
-HS đọc CN + ĐT
-HS nêu + NX
-HS thực hành gấp
-HS trình bày sản phẩm
-HS nhóm + NX
Bài soạn: Thủ công
Bài: Cách sử dụng bút chì, thước kẻ, kéo
I/Mục tiêu: -Học sinh biết cách sử dụng bút chì, thước kẻ, kéo
-Học sinh vẽ ,cắt được
II/ Chuẩn bị :
- Bút chì, thước kẻ, kéo
III/Các hoạt động dạy học:
TG
Hoạt động dạy học
Hoạt động học
5’
20’
5’
A/Kiểm tra bài cũ : 
-Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh
B/Dạy học bài mới:
1-Giới thiệu bài:
-GV ghi đầu bài lên bảng
2-Hướng dẫn:
a)Cách sử dụng bút chì
-Tay phải cầm bút chì, ngón cái trỏ giữa giữ thân bút, khoảng cách tay cầm và đầu nhọn cách khoảng 3 cm ( H1)
b) Cách sử dụng thước kẻ:Gỗ hoặc nhựa
-Tay trái cầm thước, tay phải cầm bút đưa bút chì cạnh thước từ trái sang phải ( H2) 
c) Cách sử dụng kéo:
-Làm bằng sắt
-Tay phải cầm kéo, ngón cái cho vào vòng 1, ngón giữa vòng 2, ngón trỏ ôm lấy phần trên của cán (H3)
-Tay trái cầm giấy, tay phải cầm kéo cắt
3-Thực hành:
-Kẻ đường thẳng, cắt
-GV hướng dẫn sửa sai
C/Củng cố dặn dò: 
-GV nhận xét
-Dặn dò: Về nhà học bài
-HS đoc CN +ĐT
-HS quan sát NX
-HS thực hành
Thủ công
Kẻ các đoạn thẳng cách đều
I/Mục tiêu:
 -Học sinh kẻ được đoạn thẳng
 -Học sinh kẻ được các đoạn thẳng cách đều 
 - Giáo dục học yêu lao động, yêu sản phẩm của mình lam ra.
II/ Đồ dùng dạy – học :
 -Bài mẫu
 -Bút chì, thước kẻ, vở
III/Các hoạt động dạy học:
TG
Hoạt động dạy học
Hoạt động học
5’
5’
10’
10’
5’
1/Kiểm tra bài cũ :
-Nêu cách sử dụng bút chì, thước kẻ, kéo?
2/Dạy học bài mới:
a-Giới thiệu bài:
-GV ghi đầu bài lên bảng
b-Hướng dẫn :
-Đoạn thẳng AB và CD cách đều mấy ô?
*Kẻ đoạn thẳng:
Lấy 2 điểm A,B bất kỳ trên cùng một dòng kẻ . Đặt thước kẻ qua 2 điểm A,B được đoạn thẳng AB
Cách kẻ hai đoạn thẳng cách đều: từ đoạn thẳng AB cách xuống 2 hay 3 ô tùy ý kẻ đoạn thẳng CD (h2).
Như vậy kẻ đến hết giấy
c-Thực hành kẻ:
-GV uốn nắn sửa sai
-Trình bày sản phẩm 
-GV nhận xét tuyên dương
3 /Củng cố dặn dò: 
-GV nhận xét 
-Dặn dò: Về nhà chuẩn bị bài sau 
-HS trả lời
-HS đọc CN +ĐT
-HS quan sát nhận xét
-HS trả lời
-HS kẻ thực hành giấy
Thứ 3 ngày 06 tháng 03 năm 2007
Bài soạn : Thủ công
Bài: Cắt dán hình chữ nhật( Tiết 1)
I/Mục tiêu:
-Học sinh kẻ được hình chữ nhật
-Học sinh cắt dán được hình chữ nhật theo hai cách.
II/Chuẩn bị:
-Bài mẫu
-Giấy mầu, bút, thước, kéo, hồ 
III/Các hoạt động dạy học:
TG
Hoạt động dạy học
Hoạt động học
5’
5’
10’
10’
5’
A/Kiểm tra bài cũ :
-Nêu cách kẻ các đoạn thẳng cách đều?
-GV nhận xét và cho điểm
B/Dạy học bài mới:
1-Giới thiệu bài:
-GV ghi đầu bài lên bảng
2-Hướng dẫn :
-Hình chữ nhật có mấy cạnh? Độ dài các cạnh?
*Hướng dẫn :
-Kẻ hình chữ nhật: Ghim tờ giấy kẻ ô lên bảng
Lấy điểm A , từ điểm A đếm xuống 5 ô theo đường kẻ đượcđiểm B
Từ điểm A sang 7 ô được điểm B,C
Lần lượt nối các điểm A-B- B –C, C-D D-A ta được hình chữ nhật ABCD (h2) 
*Hướng dẫn cắt dời và dán
-Cắt theo cạnh AB, BC, CD, DA hình chữ nhật
-Dán và trình bày
*Kẻ hình chữ nhật đơn giản hơn
-Lấy 2 cạnh của tờ giấy, lấy 1 cạnh 7 ô và 1 cạnh 5 ô ta được cạnh AB và AD, từ B kẻ xuống ta được ABCD (h3)
c)Thực hành kẻ , cắt
-GV chỉnh sửa sai
C/Củng cố dặn dò : Về nhà học bài
-HS trả lời
-HS đọc CN + ĐT
-HS quan sát nhận xét
-HS trả lời
-HS nghe QS
-HS thực hành trên giáy
Thứ 3 ngày 13 tháng 03 năm 2007
Bài soạn : Thủ công
Bài: Cắt dán hình chữ nhật( Tiết 2)
I/Mục tiêu:
-Học sinh kẻ được hình chữ nhật
-Học sinh trình bày được sản phẩm
II/Chuẩn bị:
-Bài mẫu
-Giấy mầu, bút, thước, kéo, hồ 
III/Các hoạt động dạy học:
TG
Hoạt động dạy học
Hoạt động học
5’
5’
10’
10’
5’
A/Kiểm tra bài cũ :
-Nêu cách kẻ hình chữ nhật
-GV nhận xét và cho điểm
B/Dạy học bài mới:
1-Giới thiệu bài:
-GV ghi đầu bài lên bảng
2-Hướng dẫn :
-Hình chữ nhật có mấy cạnh? Độ dài các cạnh?
*Hướng dẫn :
-Kẻ hình chữ nhật: Ghim tờ giấy kẻ ô lên bảng
Lấy điểm A , từ điểm A đếm xuống 5 ô theo đường kẻ đượcđiểm B
Từ điểm A sang 7 ô được điểm B,C
Lần lượt nối các điểm A-B- B –C, C-D D-A ta được hình chữ nhật ABCD (h2) 
*Hướng dẫn cắt dời và dán
-Cắt theo cạnh AB, BC, CD, DA hình chữ nhật
-Dán và trình bày
*Kẻ hình chữ nhật đơn giản hơn
-Lấy 2 cạnh của tờ giấy, lấy 1 cạnh 7 ô và 1 cạnh 5 ô ta được cạnh AB và AD, từ B kẻ xuống ta được ABCD (h3)
c)Thực hành kẻ , cắt
-GV chỉnh sửa sai
-GV chấm nhậ xét
C/Củng cố dặn dò : Về nhà học bài
-HS trả lời
-HS đọc CN + ĐT
-HS quan sát nhận xét
-HS trả lời
-HS nghe QS
-HS thực hành 
Thứ 3 ngày 20 tháng 03 năm 2007
Bài soạn : Thủ công
Bài: Cắt dán hình vuông ( Tiết 1)
I/Mục tiêu:
-Học sinh kẻ, cắt và dán được hình vuông
-Học sinh cắt dán được hình vuông theo hai cách.
II/Chuẩn bị:
-Bài mẫu
-Giấy mầu, bút, thước, kéo, hồ 
III/Các hoạt động dạy học:
TG
Hoạt động dạy học
Hoạt động học
5’
5’
10’
10’
5’
A/Kiểm tra bài cũ :
-Nêu cách kẻ, cắt hình chữ nhật
-GV nhận xét và cho điểm
B/Dạy học bài mới:
1-Giới thiệu bài:
-GV ghi đầu bài lên bảng
2-Hướng dẫn :
-Hình vuông có mấy cạnh? Độ dài các cạnh?
*Hướng dẫn :
-Kẻ hình vuông 7 ô : Ghim tờ giấy kẻ ô lên bảng
Lấy điểm A , từ điểm A đếm xuống 7 ô 
Kẻ A —B , A—D, B —C 
Lần lượt ta được hình vuông ABCD (h2) 
-Hình vuông có 4 cạnh bằng nhau
*Hướng dẫn cắt dời và dán
-Cắt theo cạnh AB, BC, CD, DA hình vuông 
-Dán và trình bày
*Kẻ hình vuông đơn giản hơn
-Lấy 1 cạnh 7 ô , ta gập chéo cạnh vừa được như vậy ta được ABCD (h3)
c)Thực hành kẻ , cắt
-GV chỉnh sửa sai
C/Củng cố dặn dò : Về nhà học bài
-HS trả lời
-HS đọc CN + ĐT
-HS quan sát nhận xét
-HS trả lời
-HS nghe QS
-HS thực hành trên giáy
Thứ 3 ngày 27 tháng 03 năm 2007
Bài soạn : Thủ công
Bài: Cắt dán hình vuông ( Tiết 2)
I/Mục tiêu:
-Học sinh kẻ được hình vuông 
-Học sinh trình bày được sản phẩm
II/Chuẩn bị:
-Bài mẫu
-Giấy mầu, bút, thước, kéo, hồ 
III/Các hoạt động dạy học:
TG
Hoạt động dạy học
Hoạt động học
5’
5’
10’
10’
5’
A/Kiểm tra bài cũ :
-Nêu cách kẻ hình vuông
-GV nhận xét và cho điểm
B/Dạy học bài mới:
1-Giới thiệu bài:
-GV ghi đầu bài lên bảng
2-Hướng dẫn :
-Hình vuông có mấy cạnh? Độ dài các cạnh?
*Hướng dẫn :
-Nêu hai cách cắt hình vuông
-Cách 1 : Xác định điểm A, đếm xuống dưới 7 ô - D, đếm sang phải 7 ô - B, rồi kẻ A-B – C- D – ABCD 
-Cách 2 : Sử dụng 2 cạnh của giấy màu, lấy điểm A góc 2 cạnh đếm sang phải 7 ô rồi kẻ A-B-C-D - ABCD
*Hướng dẫn thực hành cắt và dán
-Cắt theo cạnh AB, BC, CD, DA hình vuông
-Dán và trình bày
-GV chỉnh sửa sai
-GV chấm nhận xét
C/Củng cố dặn dò : Về nhà học bài
-HS trả lời
-HS đọc CN + ĐT
-HS quan sát nhận xét
-HS trả lời
-HS nghe QS
-HS thực hành 
Thủ công
 Cắt dán hình tam giác( Tiết 1)
I/Mục tiêu:
-Học sinh kẻ, cắt và dán được hình tam giác
-Học sinh cắt dán được hình vuông theo hai cách.
II/Chuẩn bị:
-Bài mẫu
-Giấy mầu, bút, thước, kéo, hồ 
III/Các hoạt động dạy học:
TG
Hoạt động dạy học
Hoạt động học
5’
5’
20’
5’
A/Kiểm tra bài cũ :
-Nêu cách kẻ, cắt hình vuông
-GV nhận xét và cho điểm
B/Dạy học bài mới:
1-Giới thiệu bài:
-GV ghi đầu bài lên bảng
2-Hướng dẫn :
-Hình tam giác có mấy cạnh? Độ dài các cạnh?
*Hướng dẫn :
-Kẻ hình tam giác 7 ô : Ghim tờ giấy kẻ ô lên bảng
-Cạnh dài 8 ô
-Cạnh ngắn 7 ô
-Xác định 3 đỉnh, trong đó 2 đỉnh là điểm đầu của hai cạnh HCN, nối 3 đỉnh với nhau
*Hướng dẫn cắt dời và dán
- Cắt đường kẻ AB, AC, tam giác ABCD 
- Dán và trình bày
*Kẻ hình tam giác đơn giản
-Lấy 1 cạnh 8 ô , ta gập đôi cạnh vừa được như vậy ta được đỉnh của hình tam giác, rồi cắt theo đường chéo
c)Thực hành kẻ , cắt
-GV chỉnh sửa sai
C/Củng cố dặn dò : Về nhà học bài
-HS trả lời
-HS đọc CN + ĐT
-HS quan sát nhận xét
-HS trả lời
-HS nghe QS
-HS thực hành trên giáy
Thủ công
Cắt dán hình tam giác ( Tiết 2)
I/Mục tiêu:
-Học sinh kẻ được hình tam giác
-Học sinh trình bày được sản phẩm
II/Chuẩn bị:
-Bài mẫu
-Giấy mầu, bút, thước, kéo, hồ 
III/Các hoạt động dạy học:
TG
Hoạt động dạy học
Hoạt động học
5’
5’
10’
10’
5’
A/Kiểm tra bài cũ :
-Nêu cách kẻ hình tam giác
-GV nhận xét và cho điểm
B/Dạy học bài mới:
1-Giới thiệu bài:
-GV ghi đầu bài lên bảng
2-Hướng dẫn :
-Hình tam giác có mấy cạnh? Độ dài các cạnh?
*Hướng dẫn :
-Nêu hai cách cắt hình tam giác
-Hình chữ nhật có chiều dài 8 ô xác định 3 đỉnh, lấy điểm giữa của cạnh là đỉnh thứ ba , nối 3 đỉnh được hình tam giác ABC( H1)
-Cách 2 : Gấp đôi cạnh BC 4 ô được hình chữ nhật, điểm giữa đỉnh thứ ba , cắt hình tam giác ABC ( h2)
*Hướng dẫn thực hành cắt và dán
-Cắt các đường AB, BC, CA được hình tam giác 
-Dán và trình bày
-GV chỉnh sửa sai
-GV chấm nhận xét
C/Củng cố dặn dò : Về nhà học bài
-HS trả lời
-HS đọc CN + ĐT
-HS quan sát nhận xét
-HS trả lời
-HS nghe QS
-HS thực hành 
 Thủ công
Cắt dán hàng rào đơn giản ( Tiết 1)
I/Mục tiêu:
-Học sinh biết cắt các nan giấy
-Học sinh cắt được nan giấy và dán thành hàng rào.
II/Chuẩn bị:
-Bài mẫu
-Giấy mầu, bút, thước, kéo, hồ 
III/Các hoạt động dạy học:
TG
Hoạt động dạy học
Hoạt động học
5’
5’
10’
10’
5’
A/Kiểm tra bài cũ :
-Nêu cách kẻ hình tam giác theo hai cách
-GV nhận xét và cho điểm
B/Dạy học bài mới:
1-Giới thiệu bài:
-GV ghi đầu bài lên bảng
2-Hướng dẫn :
-Số nan đứng , số nan ngang, khoảng cách giữa các nan đứng nan ngang ? 
*Hướng dẫn :
-kẻ theo đường kẻ để hai đường thẳng cách đều nhau
-kẻ 4 nan đứng dài 6 ô rộng 1 ô, 2 nan ngang dài 9 ô rộng 1ô
-Cắt theo các đường thẳng cách đều 
*Hướng dẫn thực hành cắt và dán
-Kẻ 4 đoạn thẳng cách đều 1 ô dài 6 ô
-Kẻ 2 đoạn thẳng cách đêu 1 ô dài 9 ô 
-GV chỉnh sửa sai
-GV chấm nhận xét
C/Củng cố dặn dò : Về nhà học bài
-HS trả lời
-HS đọc CN + ĐT
-HS quan sát nhận xét
-HS trả lời
-HS nghe QS
-HS thực hành 
Thủ công
 Cắt dán hàng rào đơn giản ( Tiết 2 )
I/Mục tiêu:
 - Học sinh biết cách cắt dán hàng rào đơn giản
 - Học sinh trình bày , trang trí sản phẩm
II/Chuẩn bị:
 - Bài mẫu
 - Giấy mầu, bút, thước, kéo, hồ 
III/Các hoạt động dạy học:
TG
Hoạt động dạy học
Hoạt động học
5’
5’
10’
10’
5’
A/Kiểm tra bài cũ :
 -Nêu cách cắt dán các nan hàng rào
 -GV nhận xét và cho điểm
B/Dạy học bài mới:
1-Giới thiệu bài:
-GV ghi đầu bài lên bảng
2-Hướng dẫn :
-Nêu cách cắt dán hàng rào đơn giản
-Các nan dài có chiều dài mấy ô, rộng mấy ô?
- Các nan ngắn có chiều dài mấy ô, rộng mấy ô?
*Hướng dẫn dán
-Dán 4 nan đứng, 2 nan ngang
-Nan ngang 1 : Cách đường chuẩn 1 ô
-Nan ngang 2 cách đường chuẩn 4 ô
*Thực hành cắt dán hàng rào
-Trang trí và trình bày sản phẩm
-GV quan sát giúp đỡ những học sinh yếu
-GV nhận xét
C/Củng cố dặn dò : 
Nhận xét giờ học, chuẩn bị cắt dán nhà
-Kẻ hình chữ nhật dài 6 ô, rộng 1 ô. Hcn dài 9 ô, rộng 1 ô
-HS đọc CN + ĐT
-
HS quan sát nhận xét
-HS nghe 
-HS thực hành 
Thủ công
Cắt dán và trang trí hình ngôi nhà ( Tiết 1 )
I/Mục tiêu:
 - Học sinh vận dụng được kiến thức đã học trong bài
 - Học sinh cắt dán được ngôi nhà mà em thích
II/Chuẩn bị:
 - Bài mẫu
 - Giấy mầu, bút, thước, kéo, hồ 
III/Các hoạt động dạy - học:
TG
Hoạt động dạy 
Hoạt động học
5’
5’
10’
10’
5’
A/Kiểm tra bài cũ :
-Kiểm tra đồ ding của học sinh
B/Dạy học bài mới:
1-Giới thiệu bài:-GV ghi đầu bài lên bảng
2-Hướng dẫn :
- Giới thiệu mãu ngôi nhà
-Ngôi nhà có những bộ phận nào?
-Hình dáng, màu sắc, đặc điểm của ngôi nhà ntn?
*Hướng dẫn mẫu: GV chỉ trên tranh và thực hiện từng bước
+Kẻ cắt thân nhà: Hình chữ nhật dài 8 ô, ngắn 5 ô ( h1,2)
+Kẻ cắt mái nhà
-Hình chữ nhật dài 10ô, rộng 3 ô, kẻ hai đường xiên như ( h3), cắt rời như( h4)
+Kẻ cắt cửa ra vào, cửa sổ
-hình chữ nhật dài 4 ô,rộng 2 ô làm cửa ra vào, kẻ 1 hình vuông có cạnh 2 ô làm cửa sổ( h5)
*Thực hành cắt dán hình ngôi nhà
-GV uốn nắn sửa sai
C/Củng cố dặn dò : 
 Nhận xét giờ học
Tổ trưởng báo cáo
-HS đọc
-HS quan sát nhận xét
Mái, tường, cửa sổ, cửa ra vào
Mái đỏ,tường vàng,cửa xanh..
Học sinh quan sát tranh qui trình và theo dõi GV làm mẫu
-HS thực hành 
 Thủ công
 Cắt dán và trang trí hình ngôi nhà ( Tiết 2 )
I/Mục tiêu:
 - Học sinh cắt dán và trang trí được ngôi nhà
 - Học sinh cắt dán được ngôi nhà mà em thích
II/Chuẩn bị:
 - Bài mẫu
 - Giấy mầu, bút, thước, kéo, hồ 
III/Các hoạt động dạy- học:
TG
Hoạt động dạy 
Hoạt động học
5’
5’
20’
5’
A/Kiểm tra bài cũ :
- Ngôi nhà gồm có những bộ phận nào? màu sắc như thế nào? 
-GV kiểm tra đồ dùng 
B/Dạy học bài mới:
1-Giới thiệu bài:-GV ghi đầu bài lên bảng
2-Hướng dẫn :
-Nêu các bước cắt dán hình ngôi nhà
*Hướng dẫn mẫu
-Kẻ, cắt thân nhà
-Mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ
*Thực hành cắt dán
-Dán thân nhà trước, mái nhà sau
-Dán cửa ra vào, cửa sổ, hàng rào, cây hoa, lá, ông mặt trời, mây chim
-GV nhận xét
C/Củng cố dặn dò : 
 Nhận xét giờ học ,chuẩn bị đồ dùng 
-HS trả lời
-Tổ trưởng báo cáo
-HS trả lời
-HS trả lời
-HS thực hành
-HS trang trí sản phẩm

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 1(104).doc