Bài soạn lớp 1 - Tuần 31 năm 2009

Tiết 2: THỰC HÀNH TOÁN: LUYỆN ỨNG DỤNG TỈ LỆ BẢN ĐỒ

I. Mục tiêu: - HS củng cố kiến thức về cách tính độ dài thu nhỏ trên bản đồ. Cách tính độ dài thật trên mặt đất qua tỉ lệ bản đồ.

II. Nội dung:

- Cho HS yếu làm các bài tập 1,2 T 158, Tiết ứng dụng tỉ lệ bản đồ. Toán 4.

*Lưu ý: Bài 1: Củng cố kỹ năng tìm độ dài thu nhỏ trên bản đồ.

Bài 3: Củng cố cách giải bài toán liên quan đến tỉ lệ bản đồ.

- Cho HS Trung bình, khá làm các bài tập 1,2,3 T 158, Tiết ứng dụng tỉ lệ bản đồ. Toán 4.

* Lưu ý: Bài 3: Cách tìm độ dài thu nhỏ của chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật.

- HS giỏi làm các bài tập:1,2,3,4 ở vở bổ trợ nâng cao toán 4.

 * Lưu ý: Bài 4:

- GV tổ chức chữa bài cho HS theo từng nhóm đối tượng.

 

doc 4 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 29/12/2018 Lượt xem 161Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài soạn lớp 1 - Tuần 31 năm 2009", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 31
Thứ 2 ngày 13 tháng 4 năm 2009
Tiết1: Thể dục: (Đã soạn ở buổi sáng )
Tiết 2: Thực hành Toán: luyện ứng dụng tỉ lệ bản đồ
I. Mục tiêu: - HS củng cố kiến thức về cách tính độ dài thu nhỏ trên bản đồ. Cách tính độ dài thật trên mặt đất qua tỉ lệ bản đồ.
II. Nội dung:
- Cho HS yếu làm các bài tập 1,2 T 158, Tiết ứng dụng tỉ lệ bản đồ. Toán 4.
*Lưu ý: Bài 1: Củng cố kỹ năng tìm độ dài thu nhỏ trên bản đồ.
Bài 3: Củng cố cách giải bài toán liên quan đến tỉ lệ bản đồ.
- Cho HS Trung bình, khá làm các bài tập 1,2,3 T 158, Tiết ứng dụng tỉ lệ bản đồ. Toán 4.
* Lưu ý: Bài 3: Cách tìm độ dài thu nhỏ của chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật.
- HS giỏi làm các bài tập:1,2,3,4 ở vở bổ trợ nâng cao toán 4.
 * Lưu ý: Bài 4: 
- GV tổ chức chữa bài cho HS theo từng nhóm đối tượng.
Thứ 3 ngày 14 tháng 4 năm 2009
Tiết 1: Mĩ thuật: (Đã soạn ở buổi sáng ) 
Tiết 2+3: Thực hành Tiếng Việt:
Luyện đọc bài : ăng – co vát; dòng sông mặc áo
Luyện viết bài: dòng sông mặc áo
I. Mục tiêu: Giúp HS đọc lưu loát, trôi chảy bài tập đọc: Ăng co Vát, đọc diễn cảm bài văn với giọng phù hợp. Đọc diễn cảm, thuộc lòng bài thơ Dòng sông mặc áo.
- Viết đúng chính tả bài thơ: Dòng sông mặc áo, viết đúng mẫu chữ theo quy định, trình bày đẹp, đúng yêu cầu.
II. Nội dung: ( Tiết 1)
* Bài tập đọc: Ăng co Vát
- Cho HS trung bình yếu luyện đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc: Ăng co Vát. (HS luyện đọc trong nhóm 2)
- HS khá giỏi luyện đọc diễn cảm bài tập đọc Ăng co Vát.
* Bài tập đọc: Dòng sông mặc áo.
- Cho HS trung bình yếu luyện đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc. (HS luyện đọc trong nhóm 2)
- HS khá giỏi luyện đọc diễn cảm bài tập đọc, đọc thuộc lòng bài thơ.
- GV cho HS thi đọc thuộc lòng bài tập đọc trứơc lớp.
Nêu nội dung của các bài tập đọc đó.
- (Tiết 2)
- GV hướng dẫn HS luyện viết bài: Dòng sông mặc áo.
- HS đọc thầm bài văn: Tìm từ dễ viết sai: điệu, khuya, thơ thẩn, ráng.. .. chú ý một số cách viết, trình bày bài thơ 6/8.
* lưu ý: Viết đúng mẫu chữ đứng nét đều, đúng độ cao, khoảng cách đúng li theo quy định. 
- HS viết bài vào vở luyện viết.
- GV quan sát giúp đỡ, uốn nắn HS yếu. 
Thứ 4 ngày 15 tháng 4 năm 2009
Tiết1: Kể chuyện: (Đã soạn ở buổi sáng)
Tiết2+3: Thực hành Toán: 
Luyện tập đọc, viết hàng lớp số tự nhiên
Luyện tập so sánh số tự nhiên
I. Mục tiêu: HS ôn tập củng cố lại kiến thức về cách đọc, viết số có nhiều chữ số. Phân biệt hàng lớp của số tự nhiên. xác định giá trị của các chữ số trong một số.
- HS có kỹ năng so sánh số tự nhiên một cách thành thạo.
 ( Tiết 1) 
Luyện tập đọc, viết hàng lớp số tự nhiên
II. Nội dung:
- Cho HS yếu làm các bài tập 1,2,3 T 160, tiết: Ôn tập về số tự nhiên. Toán 4.
*Lưu ý: Bài 1: Củng cố kỹ năng đọc viết, phân biệt hàng lớp của số tự nhiên.
Bài 3: Củng cố cách tìm giá trị của các chữ số trong một số.
- Cho HS Trung bình, khá làm các bài tập 1,2,3,4 T 160, tiết: Ôn tập về số tự nhiên. Toán 4.
* Lưu ý: bài tập 4: Củng cố cách xác định trong dãy số tự nhiên liên tiếp, dãy số chẵn, dãy số lẻ hơn kém nhau số đơn vị.
- HS giỏi làm các bài tập:7,8,9,10 ở vở bổ trợ nâng cao toán 4.
 * Lưu ý: Bài 8: 
- GV tổ chức chữa bài cho HS theo từng nhóm đối tượng.
(Tiết 2) 
Luyện tập so sánh số tự nhiên
- HS yếu: hoàn thiện các bài tập 1, 2,3 trang 161 bài: Ôn tập về số tự nhiên. Toán 4.
* Lưu ý: Bài 1: Củng cố kỹ năng so sánh hai số tự nhiên có nhiều chữ số.
Bài tập 2 : Củng cố cách sắp xếp thứ tự số tự nhiên.
- GV hướng dẫn HS cách vẽ sơ đồ bài toán và biểu thị trên sơ đồ.
- HS đại trà: làm các bài tập 1,2,4,5 trang 161 bài: Ôn tập về số tự nhiên. Toán 4.
* Lưu ý: Bài 5: Tìm giá trị của x với 57 < x < 62. giá trị x là số chẵn, x là số lẻ, x là số tròn chục.
- HS giỏi làm các bài tập: Đề 1 tuần 31 Sách luyện giải toán 4.
* Lưu ý: Dạng toán tìm hai số khi chưa biết tỉ số, cần tìm tỉ số trước khi tìm hai số.
- GV tổ chức chữa bài theo nhóm đối tượng HS.
Thứ 5 ngày 16 tháng 4 năm 2009
Tiết1: Đạo đức: ( Đã soạn ở buổi sáng)
Tiết2:Thực hành Toán: Luyện tập so sánh, tìm giá trị của các chữ số trong một số
I. Mục tiêu: - HS có kỹ năng so sánh số tự nhiên có nhiều chữ số. Xác định được giá trị của các chữ số trong một số.
II. Nội dung:
- HS yếu hoàn thiện các bài tập1,2 S ách bài tập trang 156 bài: Toán 4.
* Lưu ý:Bài 1: Lưu ý: Bài2: Để tìm được độ dài thật của lớp học lấy độ dài thu nhỏ nhân với tỉ lệ.
- HS đại trà: làm các bài tập 1,2,3 SGK. Toán 4.
* Lưu ý HS : Bài tập 3: 
- HS giỏi: Làm các bài tập: Đề 2 sách luyện giải toán 4.
*Lưu ý: GV tổ chức chữa bài cho HS theo từng nhóm đối tượng.
Tiết 3:Ôn tập K- S - Đ: Ôn bài Khoa - sử - địa đã học trong tuần
I. Mục tiêu: Giúp học sinh: 
- Hệ thống lại kiến thức Nhu cầu không khí của thực vật. Quá trình trao đổi chất, trao đổi khí của thực vật.
- HS hệ thống lại kiến thức về sự ra đời của Nhà Nguyễn.
- HS hệ thống kiến thức về Biển đảo và các quần đảo, vai trò của biển, đảo và các quần đảo.
II. Nội dung:
* GV cho HS nhắc lại kiến thức khoa học : Nhu cầu không khí của thực vật. Quá trình trao đổi chất, trao đổi khí của thực vật.
 - Cho học sinh làm các bài tập của bài học ở vở bài tập khoa học 4.
*GV cho HS nhắc lại kiến thức về về sự ra đời của Nhà Nguyễn. Mốc thời gian nhà Nguyễn thành lập, kinh đô.
* Địa lí: Cho HS ôn kiến thức về Biển đảo và các quần đảo, vai trò của biển, đảo và các quần đảo.
- Cho học sinh làm các bài tập trắc nghiệm môn Lịch sử - Địa lý ở sách bài tập trắc nghiệm môn Lịch sử - Địa lý 4.
- HS còn lại làm tất cả các bài tập.
- GV tổ chức chữa bài cho HS theo từng nhóm đối tượng.
Thứ 6 ngày 17 tháng 4 năm 2009
Tiết1: Khoa học: ( Đã soạn ở buổi sáng )
Tiết2:	Sinh hoạt tuần 31
Cho HS sơ kết hoạt động tuần 31 về các mặt nề nếp trong tuần.
Bình xét HS có nhiều điểm 9- 10 trong tuần 
Nhắc nhở HS còn vi phạm lỗi như em: Nguyễn Lan còn làm trừ điểm của lớp, Ngọc Hùng, Hữu Hùng, Thành, Hậu chưa chịu khó học bài, còn nghịch trong giờ học.
Nhiều học sinh còn không học bài ở nhà, Không mang sách vở, khăn quàng : Tuấn Linh, Thành, Ngọc Hùng.
GV nhận xét đánh giá chung. 
Cần khắc phục lỗi còn mắc phải trong tuần tới.
Phổ biến kế hoạch hoạt động tuần 32.
Phần kiểm tra của Tổ Trưởng
Phần ký duyệt của Chuyờn Mụn
 Phỳ Tõn, ngày 04 thỏng 04 năm 2011
	Người soạn 
	 Lấ KHẮC MẪN

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 4 tuan 322b.doc