Bài giảng Toán 1 - Tiết 56: Phép cộng trong phạm vi 9

Phép cộng trong phạm vi 9

BÀI 4: Viết phép tính thích hợp:

6 + 3

8 + 1

7+ 2

 

ppt 9 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 09/08/2018 Lượt xem 97Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán 1 - Tiết 56: Phép cộng trong phạm vi 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TR­êng tiÓu häc gia phó KÍNH CHÀO quý THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH VÒ dù giê m«n To¸n TiÕt 56: PhÐp céng trong ph¹m vi 9Ng­êi thùc hiÖn: L­u ThÞ Kim Sanlưu Thị Kim Sanlưu Thị Kim Sanlưu Thị Kim SanGIẢI LAOlưu Thị Kim SanBÀI 4: Viết phép tính thích hợp:a)	 ↶lưu Thị Kim SanBÀI 4: Viết phép tính thích hợp:a)	 8+1=9↶lưu Thị Kim SanBÀI 4: Viết phép tính thích hợp:b)	 7+2=9lưu Thị Kim SanTrß ch¬iT×m nhµ cho c¸c con vËt 89 7+16+38 +1 9 4lưu Thị Kim San 7 8 9Trß ch¬iT×m nhµ cho c¸c con vËt7+14+38+18+0lưu Thị Kim San

Tài liệu đính kèm:

  • pptPHEP CONG TRONG PHAM VI 9.ppt