Bài giảng Toán 1 - Số 0 trong phép trừ

Bài 1. Tính:

1 - 0 =

 2 - 0 =

 3 - 0 =

 4 - 0 =

1 - 1 =

2 - 2 =

3 - 3 =

4 - 4 =

5 - 1 =

 5 - 2 =

 5 - 3 =

 5 - 5 =

 

ppt 10 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 09/08/2018 Lượt xem 97Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán 1 - Số 0 trong phép trừ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn Toán Lớp 1Người soạn : Võ Thị NiệmTrường Tiểu học Nguyễn Huệ 1Kiểm tra bài cũ: 5 - 1 - 1=Hai học sinh lên bảng làm 2 phép tính, Cả lớp làm bảng con3 - 1 - 1 = 5 - 2 - 1 = Thứ .. Ngày thỏng 10 năm 2009TOÁN312 2Số 0 trong phép trừThứ  ngày . thỏng 10 năm 2009TOÁN 1 – 1 = 0 3 - 3 = 03Số 0 trong phép trừThứ .. ngày .. thỏng . năm 2009TOÁN 454 554 - 0 =5 - 0 = 5404Số 0 trong phép trừThứ . ngày  thỏng 10 năm 2009TOÁN5 Thứ . ngày  thỏng 10 năm 2009 TOÁN: Số 0 trong phép trừ 1 - 0 = 2 - 0 = 3 - 0 = 4 - 0 =1 - 1 =2 - 2 =3 - 3 =4 - 4 = 5 - 1 = 5 - 2 = 5 - 3 = 5 - 5 =12 3000432 Bài 1. Tính:00 46Bài 2:Tính. Thứ . ngày . thỏng 10 năm 2009 TOÁN: Số 0 trong phép trừ 4 + 1 = 4 + 0 = 4 - 0 =2 + 0 =2 - 2 =2 - 0 =54 42027Bài 3:Viết phép tính thích hợp Thứ  ngày . thỏng 10 năm 2009 TOÁN Số 0 trong phép trừ8Hôm nay cô dạy các con bài gì? Thứ .. ngày . thỏng 10 năm 2009 TOÁN: Số 0 trong phép trừ91 - 1 = 4 - 4 = 3 - 0 = 3 - 3 =5 - 5 = Thứ .ngày  thỏng 10 năm 2009 TOÁN: Số 0 trong phép trừ10

Tài liệu đính kèm:

  • pptSO 0 TRONG PHEP TRU (LOP 1)- NIỆM.ppt