Bài giảng các môn lớp 1 - Tuần 16 năm học 2010

I. MỤC TIÊU:

- Đọc được : it , iêt , trái mít , chữ viết ; từ và đoạn thơ ứng dụng .

- Viết được : : it , iêt , trái mít , chữ viết

- Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề : Em tô , vẽ , viết

-KNS : học sinh tích cực, chủ động trong học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.

 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 27 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 25/08/2018 Lượt xem 206Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng các môn lớp 1 - Tuần 16 năm học 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
U 
 -HS ụn một số kỹ năng ĐHĐN ;Biết thực hiện phối hợp cỏc tư thế đứng cơ bản đó học.ễn trũ chơi " Chạy tiếp sức"
 - HS cú kỹ năng thực hiện động tỏc ở mức tương đối chớnh xỏc, tham gia trũ chơi chủ động
 - HS nghiờm tỳc, trật tự khi luyện tập.
II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN
Sõn trường ; cũi , 3 lỏ cờ nhỏ.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
NỘI DUNG
PHƯƠNG PHÁP
1. Phần mở đầu
Tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yờu cầu giờ học
Trũ chơi : " Chim bay - cũ bay "
2. Phần cơ bản 
*ễn Đội hỡnh đội ngũ :
GV hụ khẩu lệnh cho cả lớp thực hiện.
* ễn cỏc tư thế đứng cơ bản đó học:
-GV hụ nhịp cho cả lớp tập phối hợp.
Xen kẽ, sửa sai cho hs.
*ễn trũ chơi: Chạy tiếp sức
GV nờu tờn trũ chơi, nhắc lại cỏch chơi.
Cho 3 tổ thi đua
GV điều khiển cho cỏc tổ chơi.
Tuyờn dương tổ thắng cuộc.
3. Phần kết thỳc
Di chuyển đội hỡnh vũng trũn, ụn một số bài hỏt mỳa TT; một số trũ chơi vận động.
GV và hs hệ thống nội dung bài học.
Nhận xột tiết học, tuyờn dương cn -tổ tớch cực luyện tập.
 * * * * * *
 * * * * * *
 * * * * * *
 GV
 * * * 
 * * *
 * * * 
 * * *
 * * * 
 * * * *
 * * * * 
 * * * *
 ********************************************************
Thứ ba ngày 20 tháng 12 năm 2010
Buổi sáng :
 *********
Tiếng việt : BÀI 74 : uôt – ươt
I. Mục tiêu:
 -Học sinh đọc ,viết được : uơt , ươt , chuột nhắt , lướt ván. Đọc được từ ngữ ,cõu ứng dụng trong bài.
 -Học sinh cú kĩ năng đọc trơn vần, tiếng, từ vừa học.Phỏt triển lời núi tự nhiờn theo chủ đề : Chơi cầu trượt .
 -Học sinh tớch cực, chủ động trong học tập. 
II. Đồ dùng dạy học:
 - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.
 III. Các hoạt động dạy học: 
 Tiết 1 : uôt – ươt
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ :
- Đọc bài 73, viết bảng con : con vịt,thời tiết
 - GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới :
HĐ1: Nhận diện vần : uôt
a) Nhận diện vần:
- Gọi 1 H phõn tớch vần. uôt
- Cho H cả lớp cài vần uôt
- GV nhận xột .
b) Đỏnh vần:
- Cú uốt, muốn cú tiếng chuột ta làm thế nào?
- Cho H cài tiếng chuột.
- GV nhận xột và ghi bảng tiếng chuột.
- GV hướng dẫn đỏnh vần 1 lần.
- Dựng tranh giới thiệu từ “chuột nhắt”.
- Gọi đỏnh vần tiếng chuột, đọc trơn từ chuột nhắt
* Vần ươt : (Tiến hành tương tự) 
 Cho HS nghỉ giữa tiết
HĐ2 : Hướng dẫn viết.
- GV viết mẫu , nêu quy trình viết .
- Yêu cầu HS viết vào bảng con .
- GV chỉnh sửa t thế viết cho HS .
HĐ3: Dạy từ ứng dụng.
- GV ghi lần lựơt các tiếng ứng dụng lên bảng 
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích .
+ Em hãy tìm tiếng ghi vần vừa học ở trong các từ ứng dụng ?
3. Củng cố - Dặn dò:
 - Gv nhận xét giờ học
* 3 HS đọc , 2 HS viết bảng lớp.
* 1 H phõn tớch vần uôt
- Cả lớp thực hiện.
- H quan sỏt trả lời.
- H cả lớp cài tiếng chuột..
- 1 H phõn tớch tiếng chuột..
- Quan sỏt, lắng nghe.
- Đỏnh vần tiếng, đọc trơn từ: CN, nhúm, cả lớp.
* HS quan sát .
- HS tập viết vào bảng con .
* HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS tìm .
 Tiết 2: Luyện tập
HĐ1: Luyện đọc .
a. Đọc bài trên bảng lớp.
- Yêu cầu HS luyện đọc toàn bài ở tiết 1 .
- GV chỉnh sửa cho HS .
b. Đọc câu ứng dụng :
- Yêu cầu HS quan sát , nhận xét tranh minh hoạ .
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng , yêu cầu HS đọc .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích và gọi HS đọc cn 
- Yêu cầu HS tìm tiếng ghi âm vừa học trong câu ứng dụng .
 Cho HS nghỉ giữa tiết
HĐ 2: Luyện viết.
- Hớng dẫn cách viết trong vở
- KT cách cầm bút, tư thế ngồi viết
- Giao việc
- GV quan sát và giúp đỡ những HS yếu
+ Chấm điểm một số bài viết
- Nhận xét chung bài viết của HS, chữa một số lỗi sai phổ biến
HĐ 3 : Luyện nói.
 - Gv ghi chuỷ ủeà luyeọn noựi: Chơi cầu trượt
-Goùi 2 hs ủoùc chuỷ đề luyeọn noựi?
- HS thảo luận nhóm.
- Tranh vẽ gỡ ?
-Hóy núi về nội dung tranh ( 3 - 4 cõu )
* Củng cố - Dặn dò:
 - Gv nhận xét giờ học
* HS luyện đọc cn – nhóm – lớp .
- HS quan sát nhận xét .
- HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS đọc cá nhân .
- HS tìm .
* HS tập tập viết theo HD của GV
- HS chú ý theo dõi
* HS thảo luận nhóm theo yêu cầu của GV
- Các nhóm cử đại diện nêu kết quả thảo luận
TOÁN ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG
I. MỤC TIấU : 
- Cú biểu tượng về “ dài hơn ” “ Ngắn hơn ” cú biểu tượng về độ dài đoạn thẳng ; biết so sỏnh độ dài 2 đoạn thẳng bằng trực tiếp hoặc giỏn tiếp
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 + Một số thước bỳt cú độ dài khỏc nhau , màu sắc khỏc nhau .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1.Kiểm tra bài cũ :
+ Gọi 3 học sinh lờn bảng vẽ đoạn thẳng và đặt tờn cho đoạn thẳng đú 
+ Giỏo viờn nhận xột, sửa sai cho học sinh 
 2. Bài mới
a)Hoạt động 1 : Giới thiệu độ dài đoạn thẳng.
 -Giỏo viờn giơ 2 chiếc thước (độ dài khỏc nhau ) Hỏi : “làm thế nào để biết cỏi nào dài hơn cỏi nào ngắn hơn ? “ 
-Gọi học sinh lờn so sỏnh 2 cõy bỳt màu, 2 que tớnh 
-Yờu cầu học sinh xem hỡnh vẽ trong SGK và núi được “ Thước trờn dài hơn thước dưới , thước dưới ngắn hơn thước trờn “ và “ Đoạn thẳng AB ngắn hơn Đoạn thẳng CD ”
-Giỏo viờn hướng dẫn học sinh thực hành so sỏnh từng cặp 2 đoạn thẳng trong bài tập 1 
b) Từ cỏc biểu tượng về “ dài hơn- ngắn hơn “ giỳp học sinh rỳt ra kết luận 
b)Hoạt động 2 : So sỏnh độ dài đoạn thẳng.
- Yờu cầu học sinh xem hỡnh trong SGK và núi “ cú thể so sỏnh độ dài đoạn thẳng với độ dài gang tay”. “Đoạn thẳng trong hỡnh vẽ dài 3 gang tay nờn đoạn thẳng này dài hơn 1 gang tay “ 
-Giỏo viờn đo đoạn thẳng vẽ sẵn trờn bảng bằng gang tay để học sinh quan sỏt 
c)Hoạt động 3 : Thực hành 
 Bài 1: Hướng dẫn học sinh đếm số ụ vuụng đặt vào mỗi đoạn thẳng rồi ghi số ụ vuụng thớch hợp vào mỗi đoạn thẳng tương ứng 
Bài 2: Tụ màu vào băng giấy ngắn nhất
-Hướng dẫn học sinh : Đếm số ụ vuụng trong mỗi băng giấy ghi số tương ứng .
-So sỏnh cỏc số vừa ghi, xỏc định băng giấy ngắn nhất 
-Tụ màu vào băng giấy ngắn nhất 
- Cú thể làm bài tập trong vở Bài tập toỏn ( Tụ màu cột cao nhất , cột thấp nhất )
3.Củng cố dặn dũ : 
- Nhận xột, tiết học – Tuyờn dương học sinh hoạt động tốt 
*HS lên bảng vẽ đoạn thẳng theo y/c
-Học sinh suy nghĩ trả lời
-Học sinh nờu được : Cõy bỳt đen dài hơn cõy bỳt đỏ. Cõy bỳt đỏ ngắn hơn cõy bỳt đen 
-Mỗi đoạn thẳng cú 1 độ dài khỏc nhau. Muốn so sỏnh chỳng ta phải đặt 1 đầu của 2 đoạn thẳng bằng nhau. Nhỡn vào đầu kia sẽ biết được đoạn thẳng nào dài hơn 
-Học sinh quan sỏt hỡnh vẽ tiếp sau và nờu được đoạn thẳng ở trờn ngắn hơn . đoạn thẳng ở dưới dài hơn 
*Học sinh làm vào vở 
*Học sinh thực hành tụ màu vào băng giấy 
HS làm vở .
Thủ công : GẤP CÁI Ví
IMỤC TIấU :
- Học sinh gấp được cỏi vớ bằng giấy màu.
- Gấp được cỏi vớ đỳng,đẹp.
- HS yu thớch mơn học, sáng tạo trong lao động.
IIĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- GV : Vớ mẫu,một tờ giấy màu hỡnh chữ nhật.
- HS : Giấy màu,giấy nhỏp,1 vở thủ cụng.
IIIHOẠT ĐỘNG DAY – HỌC :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. Ổn định lớp : Hỏt tập thể.
2. Bài cũ : Kiểm tra đồ dựng học tập của học sinh,nhận xột. Học sinh đặt đồ dựng học tập lờn bàn.
3. Bài mới:
a) Giới thiệu bài học – Ghi đề bài.
b) Hoạt động chớnh: Thực hnh gấp cái vớ:
 Gip học sinh nhớ và nhắc lại quy trỡnh gấp cỏi vớ ở tiết 1.
 - Giỏo viờn nhắc lại quy trỡnh gấp cỏi vớ ở tiết 1.
 ỉ Bước 1 : Lấy đường dấu giữa.
 ỉ Bước 2 : Gấp 2 mộp vớ.
 ỉ Bước 3 : Gấp tỳi vớ.
c) Thực hành hoàn thành sản phẩm 
 Yu cầu học sinh thực hiện gấp cỏi vớ theo nhĩm .
Giỏo viờn cho học sinh thực hành,quan sỏt,hướng dẫn thờm cho những em cũn lỳng tỳng.
d) Đỏnh gi sản phẩm:
GV nờu cỏc tiờu chớ đỏnh giỏ.
Tổ chức cho cc nhúm trưng bày sản phẩm.
HS học sinh nhận xt.
GV nhận xt, đỏnh gi sản phẩm của HS.
4.Củng cố, dặn dũ :
 - Nhận xt tinh thần,thỏi độ học tập và việc chuẩn bị đồ dựng học tập của học sinh.
 - Dặn HS chuẩn bị vật liệu cho tiết sau.
HS đặt đụd dng học tập ln bn.
 Học sinh lắng nghe và nhắc lại 3 bước gấp cỏi vớ.
HS thực hnh gấp ci vớ ( thực hnh theo nhĩm 4 HS)
Cc nhúm trưng by sản phẩm.
Nhận xt.
Buổi chiều :
 *********
BD- GĐtiếng việt : Bài 74 :Uôt – ươt 
I . MUẽC TIEÂU: 
 - Củng cố cỏch đọc và viết vần :uôt-ươt
 -Làm tốt bài tập ở vở ôn luyện. 
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
 - Sách giáo khoa TV1tập 1. Vở ôn luyện Tviệt.
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC :
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
 1.Giới thiệu bài
 2. Hướng dẫn HS luyện đọc và làm bài tập ở vở ÔLtiếng Việt
HĐ1: Đọc bài SGK 
- Gọi HS nhắc lại tờn bài học? Cho HS mở sỏch đọc bài 74.
HĐ2: Hướng dẫn làm vở bài tập trang 73.
Bài 1: Nối
- Gọi HS nờu yờu cầu bài tập 1.Yờu cầu HS nối vào vở bài tập. Nhận xột.
Bài 2: Điền uôt hoặc ươt .
-Gọi HS nhắc lại yờu cầu bài tập 2 
-yờu cầu HS ghép vần và điền đúng từ.
 -Nhận xột kết luận đáp án đúng.
Bài 3: Điền cầu trượt hoặc chao liệng hoặc lần lượt.
-Gọi HS nhắc lại yờu cầu bài tập 3. 
-yờu cầu HS điền tiếng sao cho đúng .
-Nhận xột kết luận đáp án đúng. Gọi HS đọc lại các câu trên.
Bài 4: Viết trắng muốt,ẩm ướt: 2 dũng
-Yêu cầu HS viết bài vào vở.
-GV chấm 1 số bài nhận xét
3. Củng cố dặn dò:
- GV nhận xét giờ học.
 Lắng nghe.
* Đọc cỏ nhõn- đồng thanh 
* Lớp làm vào vở . 2, 3 HS nêu kết quả
* 2 HS lờn bảng điền.
- Lớp làm vào vở.
* 2 HS lờn bảng điền.
- Lớp làm vào vở.
* HS viết vào vở 
TH toán: Tiết 1
I . MUẽC TIEÂU: 
 - Biết đoạn thẳng , biết so sỏnh độ dài 2 đoạn thẳng bằng trực tiếp hoặc giỏn tiếp
 - Áp dụng làm tốt vở bài tập ở vở thực hành.
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
 - Vở thực hành .
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC :
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1.Giới thiệu bài.
 2. Hướng dẫn học sinh làm bài tập ở thực hành trang 124,125 .
Bài 1: Điền số đoạn thẳng và tên đoạn thẳng vào chỗ chấm
- Cho HS nêu yêu cầu bài 1
- Gọi học sinh lên bảng làm bài . 
-GV nhận xét chung
Bài 2: Viết số thích hợp vào mỗi đoạn thẳng
- Cho HS nêu yêu cầu bài .
- Gọi học sinh lên bảng làm bài . 
Bài 3 : Khoanh vào tên đoạn thẳng dài nhất (HS khá giỏi)
- Gọi H lên bảng làm bài .
- Đổi vở chữa bài của nhau 
3. Củng cố dặn dò:- Nhận xét tiết học.
- Lắng nghe.
* H nêu y/c đề bài .
- 2 H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
* H nêu y/c đề bài .
- 4 H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
*1 H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
GĐ-BDTVIệT LUYỆN ĐỌC, VIẾT UÔT – ƯƠT 
I. Mục tiêu:
-Viết đỳng cỏc chữ: cầu trượt,con chuột,ẩm ướt,trắng muốt .Mấy bạn nhỏ đang chơi cầu trượt. kiểu chữ viết thường.
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.
II. Các hoạt động dạy học: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Giới thiệu bài.
2.Hướng dẫn HS đọc.
- Hướng dẫn hs đọc cỏc từ ở phần mục tiờu
3.Hướng dẫn viết.	
HĐ1: Hướng dẫn cách viết.
-GV viết mẫu lên bảng
- GV hướng dẫn HS quan sỏt bài viết.
- Gọi HS đọc nội dung bài viết.
- Phõn tớch độ cao, khoảng cỏch nét nối giữa các con chữ.
?Tìm các con chữ có độ cao 5 ô li ? 
? Tìm các con chữ có độ cao 3 ô li ? 
? Tìm các con chữ có độ cao 2 ô li ? 
- Cho HS viết vào bảng con từng từ: cầu trượt,con chuột,ẩ ướt,trắng muốt .Mấy bạn nhỏ đang chơi cầu trượt. 
-Giáo viên quan sát.
HĐ2: Thực hành.
- Hướng dẫn viết vào vở.
- GV quan sát sửa sai. 
- Chấm 1 số bài của HS, nhận xét.
4. Củng cố - Dặn dò:
- GV nhận xét giờ học. Dặn HS về nhà luyện thêm.
- HS đọc
* Học sinh quan sát và nhận xét.
-HS nêu.
- Học sinh viết vào bảng con. 
- Mở vở viết bài. Viết vở ôn luyện ô li.
 *********************************************************
 Thứ tư ngày 22 tháng 12 năm 2010
Buổi sáng :
 *********
Thể dục SƠ KẾT HỌC Kì I 
I. MỤC TIấU :
 -Giỳp HS hệ thống những kiến thức - kỹ năng về ĐHĐN ;Cỏc tư thế cơ bản.
 - HS nắm được những ưu - khuyết điểm chớnh và hướng khắc phục.
 - HS cú ý thức tổ chức, kỉ luật.
II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:
Sõn trường ; cũi , 3 lỏ cờ nhỏ.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP:
NỘI DUNG
PHƯƠNG PHÁP
1. Phần mở đầu:
Tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yờu cầu giờ học
Đứng tại chỗ, vỗ tay và hỏt.
Chạy nhẹ nhàng, chuyển đội hỡnh vũng trũn.
Trũ chơi : " Chim bay - cũ bay "
2. Phần cơ bản :
* Sơ kết học kỳ I.
-GV cựng học sinh nhắc lại những kiến thức đó học về : Đội hỡnh - đội ngũ ; Thể dục rốn luyện tư thế cơ bản; Trũ chơi vận động.
 Xen kẽ, gọi một số HS làm mẫu.
- Đỏnh giỏ kết quả học tập của HS.
GV tuyờn dương tổ, nhúm, cỏ nhõn tập luyện tốt. 
Nhắc nhở HS khắc phục một số tồn tại và hướng khắc phục trong học kỳ II.
* ễn trũ chơi : Chạy tiếp sức.
Tuyờn dương tổ thắng cuộc.
3. Phần kết thỳc:
Di chuyển đội hỡnh vũng trũn, ụn một số bài hỏt mỳa TT; một số trũ chơi nhỏ.
GV và hs hệ thống nội dung bài học.
Nhận xột tiết học, tuyờn dương cn -tổ tớch cực luyện tập.
 * * * * * *
 * * * * * *
 * * * * * *
 GV
 * *
 * *
 * * 
 * *
 * * * * *
 * * * *
 * * * * *
Tiếng việt : BÀI 75: Ôn tập
I: MỤC TIấU :
 -Học sinh đọc ,viết chắc chắn cỏc vần đó học cú kết thỳc bằng õm t . Đọc được từ ngữ ,cõu ứng dụng trong bài.
 -Học sinh cú kĩ năng đọc viết đỳng.Kĩ năng nghe và kể chuyện theo tranh trụi chảy, đủ ý.
 -KNS: Học sinh hiểu: cần cự, chăm chỉ, yờu lao động thỡ cuộc sống mới cú ý nghĩa.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC: 
 -Kẻ sẵn bảng ụn ; tranh kể chuyện
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
 Tiết 1 : Ôn tập
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bi cũ :
-Gọi hs đọc từ : trắng muốt, tuốt la, vượt lờn, ẩm ướt.
-Đọc cõu ứng dụng ( sgk )
GV đọc từ cho hs viết vào bảng con.
-Nhận xét.
a. Giới thiệu bài : ụn tập
b. Hoạt động chớnh:
* Hoạt động 1: ụn vần
-Yêu cầu hs nhắc lại những vần đ học cú kết thỳc bằng t
-GV hệ thống thành bảng ôn
*Hoạt động 2: Ghộp tiếng ,luyện đọc
Gọi hs đọc õm ở hàng dọc v dịng ngang
Yờu cầu hs ghộp õm ở hàng dọc với õm ở hàng ngang tạo thành vần
Gv tổ chức thi đua đọc bài ở bảng ụn :
t
t
a
at
ư
ưt
ă
ăt
e
et
t
t
o
ot
i
it
ơ
ơt
i
it
ơ
ơt
uơ
uơt
u
ut
ươ
ươt
 * Giải lao giữa tiết
*Hoạt động 3 : Đọc từ ngữ ứng 
Gv ghi từ ứng dụng lờn bảng 
chút vút bỏt ngỏt Việt Nam
Gọi hs đọc từ 
Gv đọc mẫu và giảng từ 
Gọi hs đọc toàn bảng
 Nghỉ giữa tiết
*Hoạt động 3 :Luyện viết
Gv đọc cho hs viết vào bảng con :
 chút vút bỏt ngỏt
*Củng cố tiết 1
Gv chỉ bất kỳ vần ,tiếng ,từ ở bảng lớp cho hs đọc
Y/c hs nhắc lại cấu tạo một số tiếng. 
-HS đọc cn- đt
-2 hs đọc bài trong sgk
HS viết bảng con:
 trắng muốt , vượt lờn.	
-Nhắc lại đề bài : cn
-HS tiếp nối nhau nờu vần đã học
-Hs đọc cỏ nhõn ,dóy ,đt 
-Ghộp õm tạo thành vần và luyện đọc: 
( hs đọc cỏ nhõn,đồng thanh )
-Các tổ thi đọc: cn- nối tiếp -đt
-HS đọc thầm từ ứng dụng, tỡm tiếng cĩ vần vừa ơn tập.
-Hs đọc ( cn - đt )
-1 hs đọc toàn bảng
-HS viết vào bảng con:
-Học sinh đọc cn
-Các tổ thi đua đọc bài ở bảng lớp
 Tiết 2: Luyện tập
*. Hoạt động 1: Luyện đọc 
Gv tổ chức cho các tổ thi đọc bài ở bảng lớp theo thứ tự và khụng theo thứ tự
* Đọc bài ứng dụng
Yờu cầu hs qs ,nhận xột nội dung tranh vẽ 
Giỏo viờn viết lờn bảng bài ứng dụng :
một đàn cũ trắng phau phau
Ăn no tắm mỏt rủ nhau đi nằm.
( Là cỏi gỡ ? )
Gọi hs đọc cõu đố - giải đố..
Gv đọc mẫu .
*Giải lao giữa tiết
b. Hoạt động 2: Luyện viết 
Gv hướng dẫn hs viết ở vở tập viết 
Gv theo dừi ,hd hs viết 
Chấm v nhận xột một số bài 
c. Hoạt động 3 : Kể chuyện theo tranh
GV ghi tn truyện, y/s hs đọc : Chuột nhà và Chuột đồng
-Gv kể 2 lần kốm theo tranh:
-HD học sinh kể lại nội dung từng tranh.
GV gợi ý gip hs nhớ nội dung tranh.
-HD cỏc nhúm luyện kể.
-Tổ chức cho HS thi đua kể lại câu chuyện.
-Gọi 1 em kể toan bộ chuyện.
*HD học sinh nờu ý nghĩa truyện:
3. Củng cố, dặn dò:
-Nhận xet tiết học. Dặn hs luyện đọc- viết thờm ở nhà.
-Hs quan sỏt ,nhận xột nội dung tranh.
-Đọc thầm bài ứng dụng
-Hs đọc nối tiếp ,cả bài, giải đố
Lớp đọc đt 1 lần
-HS nghe
-HS viết bài vào vở tập viết :
 Chút vút
 Bỏt ngỏt
--Hs đọc tờn truyện : Chuột nhà và Chuột đồng.
-HS nghe kể chuyện.
-HS tập kể cá nhõn.
-HS kể theo nhúm
-Nhắc lại ý nghĩa truyện
 TOÁN: Thực hành đo độ dài
I. MỤC TIấU : 
 - Biết cỏch so sỏnh độ dài một số đồ vật quen thuộc như : bàn học sinh , bảng đen  bằng cỏch chọn và sử dụng đồ vật đo “ Chưa chuẩn “ như gang tay, bước chõn , thước kẻ học sinh, que tớnh, que diờm  
 - HS có kỹ năng nhận biết được rằng gang tay, bước chõn của 2 người khỏc nhau thỡ khụng nhất thiết giống nhau . Từ đú cú biểu tượng về sự ‘ sai lệch “ , “tớnh xấp xỉ ‘ , hay “sự ước lượng” trong quỏ trỡnh đo cỏc độ dài bằng những đồ vật đo “chưa chuẩn "
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 + Bước đầu thấy được cần cú 1 đơn vị đo “ chuẩn” để đo độ dài .
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Kiểm tra bài cũ :
+ Giỏo viờn treo bảng phụ yờu cầu học sinh nờu tờn cỏc đoạn thẳng ở bài tập 1 rồi so sỏnh từng đụi 1 để nờu đoạn thẳng nào dài hơn, đoạn thẳng nào ngắn hơn 
+ Nhận xột bài cũ – KTCB bài mới 
 2. Bi mới:
 Hoạt động 1 : Giới thiệu cỏch đo độ dài.
- Giỏo viờn núi : Gang tay là độ dài (khoảng cỏnh) tớnh từ đầu ngún tay cỏi đến đầu ngún tay giữa. 
-Yờu cầu học sinh xỏc định độ dài gang tay của bản thõn mỡnh bằng cỏch chấm 1 điểm nơi đặt đầu ngún tay cỏi và 1 điểm nơi đặt đầu ngún tay giữa rồi nối 2 điểm đú để được 1 đoạn thẳng AB và núi : “ độ dài gang tay của em bằng độ dài đoạn thẳng AB “
Hoạt động 2 : Nhận biết cỏc cỏch đo dộ dài. 
-Giỏo viờn núi :“ Hóy đo độ dài cạnh bảng bằng gang tay.
-Giỏo viờn làm mẫu : đặt ngún tay cỏi sỏt mộp bảng kộo căng ngún giữa, đặt dấu ngún giữa tại 1 điểm nào đú trờn mộp bảng co ngún tay cỏi về trựng với ngún giữa rồi đặt ngún giữa đến 1 điểm khỏc trờn mộp bảng ; và cứ như thế đến mộp phải của bảng mỗi lần co ngún cỏi về trựng với ngún giữa thỡ đếm 1 , 2,  Cuối cựng đọc to kết quả . chẳng hạn cạnh bàn bằng 10 gang tay 
-Giỏo viờn quan sỏt sửa sai cho học sinh yếu .
*Giới thiệu đo độ dài bằng bước chõn.
- Giỏo viờn núi : Hóy đo bục giảng bằng bước chõn 
- Giỏo viờn làm mẫu : đặt gút chõn trựng với mộp bờn trỏi của bục giảng . Giữ nguyờn chõn trỏi, bước chõn phải lờn phớa trước và đếm : 1 bước . “ Tiếp tục như vậy cho đến mộp bờn phải của bục bảng “
-Chỳ ý cỏc bước chõn vừa phải, thoải mỏi, khụng cần gắng sức 
c)Hoạt động 3:Thực hành
* Giỳp học sinh nhận biết đơn vị đo là “gang tay” 
Đo độ dài mỗi đoạn thẳng bằng gang tay rồi điền số tương ứng vào đoạn thẳng đú hoặc nờu kết quả : chẳng hạn 8 gang tay 
* giỳp học sinh nhận biết đơn vị đo là bước chõn 
-Đo độ dài chiều ngang lớp học 
* Giỳp học sinh nhận biết 
-Đo độ dài bằng que tớnh thực hành đo độ dài bàn, bảng , sợi dõy bằng que tớnh rồi nờu kết quả 
4.Củng cố dặn dũ : 
- Nhận xột, tiết học – Tuyờn dương học sinh hoạt động tốt 
-HS nêu
-Học sinh lắng nghe và sải 1 gang tay của mỡnh lờn mặt bàn 
-Học sinh thực hành đo, vẽ trờn bảng con 
-Học sinh quan sỏt nhận xột
-Học sinh thực hành đo cạnh bàn học của mỡnh. Mỗi em đọc to kết quả sau khi đo 
-Học sinh tập đo bục bảng bằng bước chõn
-Học sinh thực hành đo cạnh bàn 
-Học sinh thực hành đo chiều rộng của lớp 
-Học sinh thực hành đo cạnh bàn, sợi dõy 
Buổi chiều :
 *********
GĐ BD Toán Ôn phép cộng phép trừ 
I. Mục tiêu:
- Củng cố cho HS biết thực hiện được phộp trừ ,phép cộng .
- Ôn các dạng toán đã học.
II. Các hoạt động dạy học: 
 GV hướng dẫn HS làm bài tập
Bài 1 Viết các số: 2,9,3,4,7,6.
 a ) Theo thứ tự từ bé đến lớn :; ; ; ; .
 b ) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ; ; ; ; .
Bài 2 : Tính 
 a. 10 9 6 2 8 5
 - - + + - +
 5 6 3 4 2 5	
   ....  .... 
 b. 7 - 0 = .. 2 + 3 + 4 = ..
 4 + 6 = .. 8 - 5 + 4 = .. 	
Bài 3: , = .
 2 + 68 5 + 5 .3 + 6
 9 - 5 ...5 4 .9 - 3 
Bài 4 : Viết phép tính thích hợp . ( 1 điểm)
 a) Có : 10 quả bóng 
 Cho : 3 quả bóng
 Còn lại:  quả bóng ?
 b) Tổ 1 : 6 bạn 
 Tổ 2 : 4 bạn 
 Cả hai tổ : ...bạn ?
 Bài 5 
 a ) Hình bên có.....hình tam giác
 b) Có  hình vuông
 Bài 6:
Khoanh vào số lớn nhất: 5 ; 2 ; 8 ; 4; 7 
Khoanh vào số bé nhất: 8 ; 6 ; 9 ; 1; 3 
TH T. việt: Tiết 2: uôt-ươt
I.MỤC TIấU:
- Củng cố cỏch đọc và viết: vần uôt,ươt. Tìm đúng tiếng có chứa vần uôt,ươt.
- Làm tốt bài tập ở vở thực hành.
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 Sách giáo khoa TV1tập 1. Vở thực hành.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
 1.Giới thiệu bài
 2. Hướng dẫn HS làm bài tập ở vở thực hành trang 121,122 .
Bài 1: Điền vần, tiếng có vần : uôt,ươt.
- Gọi HS nờu yờu cầu bài tập 1.
-Yờu cầu HS làm vào vở thực hành. 
 -Nhận xột kết luận đáp án đúng.
Bài 2: Đọc Ba người bạn tốt
-GV đọc mẫu toàn bài .
-Hướng dẫn cách đọc.
-Tìm tiếng có vần uôt,ươt. có trong bài.
Bài 3: Viết Mẹ cho em chơi cầu trượt
-Yêu cầu HS viết bài vào vở.
-Nhắc HS nét nối các con chữ.
-GV chấm 1 số bài nhận xét
3. Củng cố dặn dò- GV nhận xét giờ học.
 Lắng nghe.
* Lớp làm vào vở . 2 HS nờu kết quả đó điền.
* HS theo dõi trong bài.
-HS lắng nghe
-HS đọc đồng thanh, đọc cá nhân.
- HS tỡm
* HS viết vào vở .
 Thứ năm ngày 23 tháng 12 năm 2010
Tiếng việt : BÀI 76: oc - ac 
I. Mục tiêu
- Đọc được : oc , ac , con súc , bỏc sĩ ; từ và cỏc cõu ứng dụng .
- Viết được : oc , ac , con súc , bỏc sĩ 
- Luyện núi từ 2 – 4 cõu theo chủ đề : Vừa vui vừa học
-KNS : Kĩ năng hợp tác, kĩ năng giải quyết vấn đề , kĩ năng tư duy sáng tạo.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.
 III. Các hoạt động dạy học: 
Tiết 1 : oc - ac
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ :
- Đọc bài 75, viết bảng con : chót vót ,bát ngát
 - GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới :
HĐ1: Nhận diện vần oc
a) Nhận diện vần:
- Gọi 1 H phõn tớch vần oc.
- Cho H cả lớp cài vần oc.
- GV nhận xột .
b) Đỏnh vần:
- Cú vần oc, muốn cú tiếng sóc ta làm thế nào?
- Cho H cài tiếng sóc.
- GV nhận xột và ghi bảng tiếng sóc.
- GV hướng dẫn đỏnh vần 1 lần.
- Dựng tranh giới thiệu từ “con sóc.
”.
- Gọi đỏnh vần tiếng sóc.
, đọc trơn từ con sóc.. 
* Vần ờm : (Tiến hành tương tự) 
 Cho HS nghỉ giữa tiết
HĐ2 : Hướng dẫn viết.
- GV viết mẫu , nêu quy trình viết .
- Yêu cầu HS viết vào bảng con .
- GV chỉnh sửa t thế viết cho HS .
HĐ3: Dạy từ ứng dụng.
- GV ghi

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an tuan 18CKTKNS CLan QT.doc